Rīgas 6. vidusskola Zinātniski pētnieciskais darbsEmigrācija Latvijā II Pasaules kara laikā un pēc valsts neat...
Prezentācijas saturs• Darba mērķis, uzdevumi• Avotu un literatūras apskats• Emigrācija 1939./40. un 1944./45. g.• ...
Darba mērķis, uzdevumiMērķis:Izpētīt emigrācijas cēloņusUzdevumi:1. Noskaidrot emigrācijas apstākļus pirms/pēc II Pasaul...
Avotu un literatūras apskats• “Jaunā Gaita”• CSP dati• Anketēšanas dati• “90 Latvijas gadi – 1918 – 2008”• “Latvijas Vēstu...
Emigrācija 1939./40. un 1944./45. g.1939./40. g.• Politiskā situācija pasaulē – II Pasaules kara priekšvakars• Molotova –...
Emigrācija 1939./40. un 1944./45. g. (2)1944./45. g. II Pasaules kara beigu posms, otrā Padomju okup...
Emigrācija 1939./40. un 1944./45. g. (3)Latvijas iedzīvotāju apdzīvotība ārvalstīs un Latvijā1945. gadā ...
Bēgļi atstāj Rīgu pirms Sarkanās armijas ienākšanas. 1944. gada oktobris. Fotogrāfs – nezināms
Emigrācija pēc Latvijas neatkarības atgūšanas• Ekonomiskās situācijas pasliktināšanās• Iespējas iegūt gan darb...
Emigrācija pēc Latvijas neatkarības atgūšanasLatvijas emigrantu skaits no 1997. līdz 2004. gadam
Galvenās migrācijas plūsmas pēc 2000. g.
Darba pētnieciskā puse - aptauja• Informācija par emigrāciju laikā pēc neatkarības atjaunošanas• Respondentu skaits – 147
Aptauja (2)• Respondentu sadalījums pēc vecuma:
Aptauja (3)• Valsts, kurā respondents pašlaik uzturas:
Aptauja (4)• Iemesls, kādēļ respondents emigrējis uz ārzemēm:
Secinājumi1. Visām emigrācijām raksturīgi, ka tās notika piespiedu kārtā, t.i. cilvēki nav redzējuši citu izeju2. Kopš...
Secinājumi (2)3. 1939./40. un 1944./45. g. Latviju iedzīvotāji galvenokārt pameta aiz bailēm no fiziskām represijām4. La...
Secinājumi (3)5. Iedzīvotāju apsvērums aizbraukt no Latvijas 2011. gadā:
Jūsujautājumi
Pateicos par uzmanību
of 20

Prezentācija!!!

ZPD prezentācija.
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentācija!!!

 • 1. Rīgas 6. vidusskola Zinātniski pētnieciskais darbsEmigrācija Latvijā II Pasaules kara laikā un pēc valsts neatkarības atjaunošanas 11. klases skolniece Linda Siliņa Darba vadītāja: vēstures skolotāja, Mg. Paed. Veneranda Loja Rīga, 2012
 • 2. Prezentācijas saturs• Darba mērķis, uzdevumi• Avotu un literatūras apskats• Emigrācija 1939./40. un 1944./45. g.• Emigrācija kopš Latvijas neatkarības atgūšanas• Darba pētnieciskā puse• Secinājumi
 • 3. Darba mērķis, uzdevumiMērķis:Izpētīt emigrācijas cēloņusUzdevumi:1. Noskaidrot emigrācijas apstākļus pirms/pēc II Pasaules kara2. Noskaidrot emigrācijas apstākļus kopš 1991. g.3. Izanalizēt/apkopot informāciju, veikt anketēšanu, analizēt rezultātus
 • 4. Avotu un literatūras apskats• “Jaunā Gaita”• CSP dati• Anketēšanas dati• “90 Latvijas gadi – 1918 – 2008”• “Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti”• “Latvieši ārzemēs”, u.c.
 • 5. Emigrācija 1939./40. un 1944./45. g.1939./40. g.• Politiskā situācija pasaulē – II Pasaules kara priekšvakars• Molotova – Ribentropa pakts un tā ietekme uz migrāciju Latvijas teritorijā – baltvācu izceļošana (45 559)• Došanās svešumā ar visu ģimeni• Visu īpašumu likvidēšana
 • 6. Emigrācija 1939./40. un 1944./45. g. (2)1944./45. g. II Pasaules kara beigu posms, otrā Padomju okupācija Latvijas teritorijā Bailēs no jaunām represijām, Latvijas iedzīvotāji dodas bēgļu gaitās
 • 7. Emigrācija 1939./40. un 1944./45. g. (3)Latvijas iedzīvotāju apdzīvotība ārvalstīs un Latvijā1945. gadā 241 000; 18,68% Latvieši ārzemēs 1 290 000; 81,32% Latvieši Latvijā
 • 8. Bēgļi atstāj Rīgu pirms Sarkanās armijas ienākšanas. 1944. gada oktobris. Fotogrāfs – nezināms
 • 9. Emigrācija pēc Latvijas neatkarības atgūšanas• Ekonomiskās situācijas pasliktināšanās• Iespējas iegūt gan darbu, gan izglītību ārzemēs• Emigrantu pieaugums• Individuālā emigrācija
 • 10. Emigrācija pēc Latvijas neatkarības atgūšanasLatvijas emigrantu skaits no 1997. līdz 2004. gadam
 • 11. Galvenās migrācijas plūsmas pēc 2000. g.
 • 12. Darba pētnieciskā puse - aptauja• Informācija par emigrāciju laikā pēc neatkarības atjaunošanas• Respondentu skaits – 147
 • 13. Aptauja (2)• Respondentu sadalījums pēc vecuma:
 • 14. Aptauja (3)• Valsts, kurā respondents pašlaik uzturas:
 • 15. Aptauja (4)• Iemesls, kādēļ respondents emigrējis uz ārzemēm:
 • 16. Secinājumi1. Visām emigrācijām raksturīgi, ka tās notika piespiedu kārtā, t.i. cilvēki nav redzējuši citu izeju2. Kopš Latvijas neatkarības atgūšanas no valsts izceļojuši vairāk iedzīvotāji, nekā 1939./40. un 1944./45. g.
 • 17. Secinājumi (2)3. 1939./40. un 1944./45. g. Latviju iedzīvotāji galvenokārt pameta aiz bailēm no fiziskām represijām4. Latvijas iedzīvotāju emigrantu skaits turpmāko gadu laikā nemazināsies, ja Latvijā neuzlabosies dzīves līmenis
 • 18. Secinājumi (3)5. Iedzīvotāju apsvērums aizbraukt no Latvijas 2011. gadā:
 • 19. Jūsujautājumi
 • 20. Pateicos par uzmanību

Related Documents