Toate materialele din care se
confecþ ionau veºmintele tradiþ ionale au
fost iniþ þ
ial esute în casã ...
În încãlþ alât femeile cât ºi bãrbaþ
ãri ...
of 2

Port Traditional

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      Technology      


Transcripts - Port Traditional

  • 1. Toate materialele din care se confecþ ionau veºmintele tradiþ ionale au fost iniþ þ ial esute în casã cu ajutorul rãzboaielor de þ esut. Tot în casã erau þesute ºi confecþ ionate ,,straiþele” ºi ,,sacuiele” ca ºi desagii, toate folosite pentru transportul bagajelor. Acestea erau din lânã sau bumbac, decorate cu dungi transversale ºi longitudinale în diverse culori printre care apãrea ºi roºul. Realizat de : Elevele: Corlan Narcisa, De-a lungul vremii costumele Bogdan Roxana tradiþionale momârlãneºti au suferit unele modificãri, fiecare generaþie Profesor coordonator: încercând sã le îmbogãþ eascã cu Muntean Aurelia lemente de creaþ personalã. ie PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com
  • 2. În încãlþ alât femeile cât ºi bãrbaþ ãri ii Asemãnãtor în linii mari cu purtau ºosete groase de lânã numite costumul popular din Mãrginimea calþuni,încãlþãmintea tradiþionalã fiind Sibiului, costumul de pe Jiu are opincile. câteva note proprii, printre care þesira deosebitã a pânzei albe învãrstatã din distanþ în distanþ cu ã ã dungi. În componeþ portului a x femeiesc intrã ciupeagul, x poalele, catrinþ ele, ºtrinfii ( ciorapii) ºi cârpa (broboada f sau chischineul). x Ciupeagul ( câmaºa) este Piese componente ale costumului y croit din foi de pânzã care se bãrbãtesc sunt cãmeºa, cameºuia, vesta, y unesc în jurul gâtului, cioarecii, brâul (chimirul) ºi pãlãria (clopul). deschizãtura fiind aºezatã lateral. Are Cãmaºa lungã pâna deasupra genunchilor de asemenea cheutori, fiind lipsit de guler. era confecþ ionatã din pânzã þesutã manual Mânecile sunt uºor bufante, strânse la învergatã cu dungi de culoare roºie învrâstate încheieturi ºi apoi terminate cu cipte( dantele cu negru, nu avea guler ºi era prevãzutã în late). Râurile de cusãturi mãiestre curg pe partea anterioarã cu o despicãturã pentru mâneci în jos, brodate cu panglicã de culoare cap.Ea se strãngea în jurul gâului cu ajutorul neagrã. unor ºnururi subþ numite chioturi. iri Piepþ cãmãºii femeieºti sunt impodobiþ cu ii i Peste cãmaºã se îmbrãca pieptarul mai multe rânduri de pui( râuri) de aceeaºi ,,înfundat” sau despicat în faþ din postav ã, dimnesiune cu cei de pe mâneci. sau din catifea . Brâul( chimirul) confecþ ionat Peste ciupeag se îmbracã un pieptar din piele din piele, lat de pãnã la 2 palme, împodobit nevopsitã de miel sau din catifea neagrã. cu modele de ,, sârmã bãtutã” se încingea Costumul femilor este completat de poaleºi peste cãmaºã dând acesteia in partea de jos catrinþ , poalele fiind încreþ plisat). e ite( aspectul unor fustanele care coborau pana la Peste poale, în faþ se pune ºurþ ºorþ a ul( ul) jumããtatea coapselor. Cioarecii erau negru din 2 foi de lâna.þ esute în partu iþ având e confecþ ionaþ din pânzã albã de bumbac i ciucuri din mãtase neagrã pe marginea de jos, þesutã in casa- pentru vara, iar pentru iar în spate catrinþ sau opregul cu dantelã pe a sezonul rece din lânã, ca ºi cea pentru marginea de jos. ,,cãputuri” PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com

Related Documents