06.515 · Narrativa Interactiva · PAC 2 · 2013-14 · Grau de Multimèdia
Estudis d'Informàtica Multimèdia i Telecomunicació
...
06.515 · Narrativa Interactiva · PAC 2 · 2013-14 · Grau de Multimèdia
Estudis d'Informàtica Multimèdia i Telecomunicació
...
06.515 · Narrativa Interactiva · PAC 2 · 2013-14 · Grau de Multimèdia
Estudis d'Informàtica Multimèdia i Telecomunicació
...
06.515 · Narrativa Interactiva · PAC 2 · 2013-14 · Grau de Multimèdia
Estudis d'Informàtica Multimèdia i Telecomunicació
...
06.515 · Narrativa Interactiva · PAC 2 · 2013-14 · Grau de Multimèdia
Estudis d'Informàtica Multimèdia i Telecomunicació
...
06.515 · Narrativa Interactiva · PAC 2 · 2013-14 · Grau de Multimèdia
Estudis d'Informàtica Multimèdia i Telecomunicació
...
of 6

Narrativa interactiva - Pac2 - Lídia Bria

La segona pràctica d'avaluació continua de Narrativa Interactiva. www.elsmeusapunts.es
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Narrativa interactiva - Pac2 - Lídia Bria

  • 1. 06.515 · Narrativa Interactiva · PAC 2 · 2013-14 · Grau de Multimèdia Estudis d'Informàtica Multimèdia i Telecomunicació CREACIÓ D’UNA HISTÒRIA I UNA BÍBLIA TRANSMÈDIA Presentació La segona activitat de l’Avaluació Continuada consisteix en la creació d’una història de ficció i la planificació de la seva expansió transmèdia. La història serà original de cadascun de vosaltres i estarà pensada per a ser escrita en un format de curtmetratge de màxim 15 minuts. La història pot plantejar-se des de l’inici com a transmèdia planificant amb antelació les diferents plataformes i mitjans en els quals la narració es desenvoluparà com una història global. Avui en dia, però, és freqüent (i més rentable) trobar-nos amb històries inicials ja creades i aparentment tancades a priori, per exemple un llargmetratge a partir del qual es decideix la seva expansió transmèdia. No es tracta simplement de portar la història a diferents plataformes, sinó que cada una d’elles enriqueixi la història base. El valor en la qualificació d'Avaluació Continuada (AC) és d'un 40%. Competències Generals del Grau Multimèdia: ● Capacitat de comunicació escrita en l'àmbit acadèmic i professional. ● Capacitat per innovar i generar noves idees. Competències de l'assignatura Narrativa Interactiva: ● Coneixement de la retòrica i capacitat de redacció textual per a diferents suports. ● Capacitat d'elaborar i relacionar idees dins el procés creatiu. Objectius L'objectiu d'aquesta activitat és posar en pràctica els coneixements adquirits fins ara amb els continguts de l’assignatura. Conceptes bàsics de la narració seqüencial, com l'estructura narrativa clàssica i el com s’arriba a la narrativa transmèdia. 1
  • 2. 06.515 · Narrativa Interactiva · PAC 2 · 2013-14 · Grau de Multimèdia Estudis d'Informàtica Multimèdia i Telecomunicació Descripció de la PAC a realitzar Com hem dit abans, la PAC consta de dues fases diferenciades: la creació d’una història de creació pròpia per un curtmetratge i la planificació d’extensions transmèdia amb la finalitat tant de promocionar el curtmetratge com d’aconseguir engagement, espectadors compromesos amb la història, que inclús es convertiran en futurs creadors de continguts. FASE 1. CREACIÓ DE LA HISTÒRIA El primer que heu de fer és decidir quina és la història que voleu treballar. Ha de ser breu, de màxim uns 15 minuts en termes de narració cinematogràfica. Us aconsellem que, abans, veieu algun curtmetratge com, per exemple, els finalistes del primer “Your Film Festival” del Youtube: http://www.youtube.com/user/yourfilmfestival/yourfilmfestival (a “Watch the Films”). Recordeu que per construir una història heu de fer servir uns elements mínims: per una banda, un personatge + un objectiu + un conflicte i, d'altra banda, una estructura en tres actes: introducció, nus i desenllaç. A partir d'aquests punts podeu escriure la sinopsi. En aquest apartat s’ha d’explicar com és i de què va la nostra història. Ha de constar dels punts següents: ● Tagline (La història en una frase que enganxi) ● Protagonista i personatges principals (1 pàgina màxim) El protagonista i la seva biografia: Començarem per dotar al protagonista d'un passat, d'una vida. Per fer-ho, respondrem una sèrie de preguntes del tipus: Com es diu? Com és físicament? On va néixer? On treballa? Podeu afegir totes les preguntes que vulgueu i que siguin necessàries per a la creació de la trama de la vostra història. El perfil de protagonista: feta la biografia i, com que ara coneixeu millor el vostre personatge, el següent pas és construir el seu PERFIL. Es tracta de la descripció dels trets fonamentals (tan socials o externs com psicològics o interns) del personatge en el moment precís en què comença la història. Com és lògic, aquestes característiques destacades han de ser pertinents dins la vostra història i coherents a les accions que durà a terme el personatge. En termes generals, descriure el vostre protagonista enfrontat a la història que li espera. 2
  • 3. 06.515 · Narrativa Interactiva · PAC 2 · 2013-14 · Grau de Multimèdia Estudis d'Informàtica Multimèdia i Telecomunicació Sobre la resta de personatges principals, comenteu breument els següents punts: - Descripció física - Trets del personatge - Motivació - Rerefons del personatge ● Sinopsi (mitja pàgina) Recordeu que una sinopsi és el relat breu de la història, amb el seu principi i final. És un escrit però hem de tenir en compte que es tracta de 'narrar' amb imatges i que per tant hem d'escriure de la manera més dinàmica i visual possible (sense fer servir el llenguatge tècnic —tipus de plans, angles de càmera— que van al guió tècnic). S’ha de redactar en present i en tercera persona i cal explicar allò realment rellevant per una bona compressió de la història. FASE 2. EXTENSIÓ TRANSMÈDIA DE LA HISTÒRIA Farem la segona part de la PAC a partir de la història de la primera. Ens trobem amb el supòsit de que hem de preparar una campanya de promoció del curtmetratge i ens plantegem fer alguna ‘acció’ abans de l’estrena on-line o en un festival. Ens interessa que molta gent el vegi i voti per ell. Una vegada el curt estrenat amb èxit, hauríem de pensar en altres possibles extensions que captessin un espectador que acabi tenint un compromís amb la història, una afinitat emocional que farà que ell també acabi creant contingut relacionat amb la ficció del curt. Entre les possibles expansions de la història ens podem trobar, per exemple, jocs interactius, webs-series, accions a les xarxes socials, blogs vinculats amb algun element o personatge, accions en el món real, històries paral·leles d’algun dels personatges secundaris, etc. Aquestes extensions transmèdia han de tenir els següents requisits mínims: ● Es planificaran com a mínim tres extensions / plataformes / accions diferents, entre les quals hi haurà una prèvia a l’estrena del curtmetratge i una altra posterior a l’estrena, quan el públic ja conegui la història. ● Com a mínim en dues de les extensions la participació de l’audiència serà rellevant. 3
  • 4. 06.515 · Narrativa Interactiva · PAC 2 · 2013-14 · Grau de Multimèdia Estudis d'Informàtica Multimèdia i Telecomunicació ● Com a mínim, han de tenir un joc o un producte interactiu relacionat amb el curtmetratge, ja que serà la base per a la Pràctica Final del curs. Aquest són els punts que hem de comentar sobre cada extensió / plataforma / acció (tots els punts de cada extensió en màxim un full): ● Descripció breu. ● Com encaixa dins la història principal, què aporta a la història, quins personatges hi intervenen... ● Objectius principals. ● A qui va dirigida. ● Plataforma, mitjà o format en el que tindrà lloc la proposta. ● Moment en què es durà a terme (pre o post estrena) i duració (acció a curta o llarga durada). ● Nivell de compromís de l’audiència i conseqüències de la seva participació en la història. Recursos Bàsics ● Mòduls 1, 2, 3 (etapa 1) i 4 (etapa 4) del material de Narrativa Interactiva. ● Material de Narratives transmèdia (etapes 1 i 3). Complementaris ● Material de Narratives transmèdia (etapa 2). ● Pàgina de Narrativa transmèdia al blog, apartat “Casos d’estudi”. ● Transmèdia en la publicitat: http://blogthinkbig.com/la-narrativa-transmedia-y-juego-de-tronos/ http://www.youtube.com/watch?v=VpuC7HhCPWA ● Exemple de curtmetratge http://www.youtube.com/user/yourfilmfestival/yourfilmfestival 4
  • 5. 06.515 · Narrativa Interactiva · PAC 2 · 2013-14 · Grau de Multimèdia Estudis d'Informàtica Multimèdia i Telecomunicació Criteris de valoració 1. Ajustament als requeriments de l'enunciat (1 punt). ○ Hi ha tots els apartats proposats. ○ El document es presenta de forma estructurada. ○ La presentació és neta, clara i creativa. 2. Comunicació i expressió escrita fluida i capacitat de síntesi (1 punt). ○ S'exposen les idees de forma clara i entenedora. ○ Es desenvolupen les explicacions que pertoquen. ○ L'ús del llenguatge és correcte. 3. Creació de la història amb els elements essencials i originalitat de la proposta (2 punts). ○ La història té un protagonista clar. ○ El conflicte i l`objectiu del protagonista estan ben definits. ○ L’estructura dramàtica conté tots els elements necessaris. ○ La proposta és original. 4. Redacció de la sinopsi (1 punt). ○ Està escrita en tercera persona del singular del present d´indicatiu. ○ Llenguatge ric, dinàmic i visual. ○ Extensió adequada. ○ S’explica la història sencera i s’entén bé. 5. Creació i descripció dels personatges (1 punt). ○ Adequació entre personatge i història. ○ Coherència interna del personatge i la seva biografia. ○ Descripció de la resta de personatges i relacions amb el protagonista. 6. Qualitat i originalitat de la proposta transmèdia (2 punts). ○ Presenten propostes noves. ○ Augmenta l’Interès en la història. ○ Les plataformes són variades. ○ Expliquen o aporten quelcom nou a la història. 7. Desenvolupament i planificació de cada proposta transmèdia (2 punts). ○ Es detallen els aspectes bàsics de cada proposta. ○ Es defineix amb claredat els seus objectius i el públic al qual es dirigeixen. ○ Fomenta la participació. 5
  • 6. 06.515 · Narrativa Interactiva · PAC 2 · 2013-14 · Grau de Multimèdia Estudis d'Informàtica Multimèdia i Telecomunicació ○ Enriqueix la història base. Format i data de lliurament Entregar un únic arxiu en la secció ENTREGA I REGISTRE D'AC. Els arxius han de dur el nom: PAC2_Cognom_Nom.pdf Data de lliurament: 18 de novembre de 2013 Nota Propietat intel·lectual Sovint és inevitable, en produir una obra multimèdia, fer ús de recursos creats per terceres persones. És per tant comprensible fer-ho en el marc d'una pràctica dels estudis del Grau de Multimèdia, sempre i això es documenti clarament i no suposi plagi en la pràctica. Per tant, en presentar una pràctica que faci ús de recursos aliens, s'ha de presentar juntament amb ella un document en què es detallin tots ells, especificant el nom de cada recurs, el seu autor, el lloc on es va obtenir i el seu estatus legal: si l'obra està protegida pel copyright o s'acull a alguna altra llicència d'ús (Creative Commons, llicència GNU, GPL ...). L'estudiant haurà d'assegurar-se que la llicència que sigui no impedeix específicament seu ús en el marc de la pràctica. En cas de no trobar la informació corresponent haurà d'assumir que l'obra està protegida pel copyright. Hauran, a més, adjuntar els fitxers originals quan les obres utilitzades siguin digitals, i el seu codi font si correspon. Un altre punt a considerar és que qualsevol pràctica que faci ús de recursos protegits pel copyright no podrà en cap cas publicar-se en Mosaic, la revista del Grau de Multimèdia a la UOC, a no ser que els propietaris dels drets intel·lectuals donin la seva autorització explícita. 6

Related Documents