LA PROSA HUMANISTA
ROÍS DE CORELLA
NOVES FORMES DE PENSAR
L'humanisme és un moviment de
renovació cultural que va sorgir a
Itàlia, al segle XIV, i que va ser...
Característiques de la prosa humanista
Antropocentrisme: L’ésser humà és el centre de tot l’Univers, és a dir, de totes
le...
Racionalisme: Afirma que la ment humana i la raó poden trobar la veritat per si
mateixes, sense l’ajuda de Déu.
Escepticis...
Els temes
● L'amor: El Renaixement descobreix la bellesa del cos humà i exalta
les sensacions de plaer. És, per tant, un a...
● El món cavalleresc: L'Edat Mitjana perviu en la novel·la de cavalleries , en
què trobem herois i gestes idealitzats que ...
Alguns autors
de
l’època humanista
Antoni Canals: fou un frare dominic, orador i escriptor. El caràcter humanista de
Antoni Canals es limita a tres obres:
La...
Joan Roís de Corella: fou un religiós conegut per la seva carrera literària.
Algunes de les seues obres més importants són...
Lluís Vives: fou un dels màxims representants de l'humanisme europeu. Cinc de
les seues obres més importants:
Opuscula var...
ESTEFANY JUÁREZ
MARÍA SÁNCHEZ
VERONICA AGUSTÍN
La prosa humanista roís de corella
La prosa humanista roís de corella
of 13

La prosa humanista roís de corella

xd
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - La prosa humanista roís de corella

 • 1. LA PROSA HUMANISTA ROÍS DE CORELLA
 • 2. NOVES FORMES DE PENSAR L'humanisme és un moviment de renovació cultural que va sorgir a Itàlia, al segle XIV, i que va ser expandit per Europa durant els segles XV i XVI. Es poden resumir en quatre temes bàsics:
 • 3. Característiques de la prosa humanista Antropocentrisme: L’ésser humà és el centre de tot l’Univers, és a dir, de totes les coses. Humanisme: Interés per gaudir de la vida i la bellesa, per conèixer l’ésser humà, al món que l’envolta i a la seua història. Buscaven els models en el món clàssic grecollatí. Encara que les obres s’escrigueren en la nostra llengua, l’estudi del llatí va incloure llatinismes en aquestes.
 • 4. Racionalisme: Afirma que la ment humana i la raó poden trobar la veritat per si mateixes, sense l’ajuda de Déu. Escepticisme: Considera la raó humana incapaç de conèixer la veritat. Va sorgir davant la varietat i contrarietat d’opinions sobre els mateixos problemes i com a reacció enfront del dogmatisme.
 • 5. Els temes ● L'amor: El Renaixement descobreix la bellesa del cos humà i exalta les sensacions de plaer. És, per tant, un amor més sincer que l'amor cortès. ● La natura: El paisatge bell i idíl·lic sol ser el marc en què es desenvolupen novel·les i poesies d'amor. ● La mitologia: Es recuperen els mites clàssics, especialment aquells relacionats amb l'amor. Les circumstàncies socials, històriques i culturals determinen els temes principals:
 • 6. ● El món cavalleresc: L'Edat Mitjana perviu en la novel·la de cavalleries , en què trobem herois i gestes idealitzats que solen allunyar-se de la realitat. ● El sentiment religiós: La religió torna com a tema en la segona meitat del segle XVI. Els temes renaixentistes (sobre tot l'amor i la natura) se segueixen tractant, però ara des d'un punt de vista religiós (per l'amor a Déu).
 • 7. Alguns autors de l’època humanista
 • 8. Antoni Canals: fou un frare dominic, orador i escriptor. El caràcter humanista de Antoni Canals es limita a tres obres: La traducció de De providentia de Sèneca. La versió del Dictorum factorumque memorabilium de Valeri Màxim, anomenada Llibre anomenat Valeri Màxim. La seua obra humanista per excel·lència: Raonament fet entre Scipió e Aníbal, que és una traducció lliure del llibre seté de l'Àfrica de Petrarca, amb interpolacions basades en altres autors.
 • 9. Joan Roís de Corella: fou un religiós conegut per la seva carrera literària. Algunes de les seues obres més importants són: Obra profana Obra religiosa Obra mitològica La modernitat
 • 10. Lluís Vives: fou un dels màxims representants de l'humanisme europeu. Cinc de les seues obres més importants: Opuscula varia Adversus pseudodialecticos De subventione pauperum. Sive de humanis necessitatibus libri II De Europae dissidis et Republica De concordia et discordia in humano genere
 • 11. ESTEFANY JUÁREZ MARÍA SÁNCHEZ VERONICA AGUSTÍN