LA PROSA HUMANISTA
ROÍS DE CORELLA
NOVES FORMES DE PENSAR
L'humanisme és un moviment de
renovació cultural que va sorgir a
Itàlia, al segle XIV, i que va ser...
Característiques de la prosa humanista
Antropocentrisme: L’ésser humà és el centre de tot l’Univers, és a dir, de totes
le...
Racionalisme: Afirma que la ment humana i la raó poden trobar la veritat per si
mateixes, sense l’ajuda de Déu.
Escepticis...
Els temes
● L'amor: El Renaixement descobreix la bellesa del cos humà i exalta
les sensacions de plaer. És, per tant, un a...
● El món cavalleresc: L'Edat Mitjana perviu en la novel·la de cavalleries , en
què trobem herois i gestes idealitzats que ...
Alguns autors
de
l’època humanista
Antoni Canals: fou un frare dominic, orador i escriptor. El caràcter humanista de
Antoni Canals es limita a tres obres:
La...
Joan Roís de Corella: fou un religiós conegut per la seva carrera literària.
Algunes de les seues obres més importants són...
Lluís Vives: fou un dels màxims representants de l'humanisme europeu. Cinc de
les seues obres més importants:
Opuscula var...
ESTEFANY JUÁREZ
MARÍA SÁNCHEZ
VERONICA AGUSTÍN
La prosa humanista roís de corella
of 12

La prosa humanista roís de corella

xd
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - La prosa humanista roís de corella

 • 1. LA PROSA HUMANISTA ROÍS DE CORELLA
 • 2. NOVES FORMES DE PENSAR L'humanisme és un moviment de renovació cultural que va sorgir a Itàlia, al segle XIV, i que va ser expandit per Europa durant els segles XV i XVI. Es poden resumir en quatre temes bàsics:
 • 3. Característiques de la prosa humanista Antropocentrisme: L’ésser humà és el centre de tot l’Univers, és a dir, de totes les coses. Humanisme: Interés per gaudir de la vida i la bellesa, per conèixer l’ésser humà, al món que l’envolta i a la seua història. Buscaven els models en el món clàssic grecollatí. Encara que les obres s’escrigueren en la nostra llengua, l’estudi del llatí va incloure llatinismes en aquestes.
 • 4. Racionalisme: Afirma que la ment humana i la raó poden trobar la veritat per si mateixes, sense l’ajuda de Déu. Escepticisme: Considera la raó humana incapaç de conèixer la veritat. Va sorgir davant la varietat i contrarietat d’opinions sobre els mateixos problemes i com a reacció enfront del dogmatisme.
 • 5. Els temes ● L'amor: El Renaixement descobreix la bellesa del cos humà i exalta les sensacions de plaer. És, per tant, un amor més sincer que l'amor cortès. ● La natura: El paisatge bell i idíl·lic sol ser el marc en què es desenvolupen novel·les i poesies d'amor. ● La mitologia: Es recuperen els mites clàssics, especialment aquells relacionats amb l'amor. Les circumstàncies socials, històriques i culturals determinen els temes principals:
 • 6. ● El món cavalleresc: L'Edat Mitjana perviu en la novel·la de cavalleries , en què trobem herois i gestes idealitzats que solen allunyar-se de la realitat. ● El sentiment religiós: La religió torna com a tema en la segona meitat del segle XVI. Els temes renaixentistes (sobre tot l'amor i la natura) se segueixen tractant, però ara des d'un punt de vista religiós (per l'amor a Déu).
 • 7. Alguns autors de l’època humanista
 • 8. Antoni Canals: fou un frare dominic, orador i escriptor. El caràcter humanista de Antoni Canals es limita a tres obres: La traducció de De providentia de Sèneca. La versió del Dictorum factorumque memorabilium de Valeri Màxim, anomenada Llibre anomenat Valeri Màxim. La seua obra humanista per excel·lència: Raonament fet entre Scipió e Aníbal, que és una traducció lliure del llibre seté de l'Àfrica de Petrarca, amb interpolacions basades en altres autors.
 • 9. Joan Roís de Corella: fou un religiós conegut per la seva carrera literària. Algunes de les seues obres més importants són: Obra profana Obra religiosa Obra mitològica La modernitat
 • 10. Lluís Vives: fou un dels màxims representants de l'humanisme europeu. Cinc de les seues obres més importants: Opuscula varia Adversus pseudodialecticos De subventione pauperum. Sive de humanis necessitatibus libri II De Europae dissidis et Republica De concordia et discordia in humano genere
 • 11. ESTEFANY JUÁREZ MARÍA SÁNCHEZ VERONICA AGUSTÍN