Вода – це життя!
У природі вода
відіграє надзвичайно
важливу роль,
велике значення
вона має і в житті
людини!
Основні чинники забруднення
води:
- стічні воді;
- господарсько-побутові
стоки;
- радіоактивні речовини;
- теплове забрудн...
Хвороби, до яких
призводить споживання
забрудненої води:
Холера, дизенте-
рія, гастроенте-
рит, лептоспіроз,
рак, туляремі...
Повітря
Його неможливо
побачити або
відчути, але без
нього людина не
зможе прожити і 5
хвилин.
Джерела забруднення
атмосфери:
Атмосферне повітря забруднюється
різними газами, дрібними часточками
і рідкими речовинами, ...
Ліс – наше багатство
Ліс – найважливіша
складова біосфери,
ії легені і енергетич-
на основа! Гектар
лісу виділяє 3-4 тон-
...
Вирубування лісу!
Ліс гостинно зустрічає всіх,
хто шукає в ньому відпочинку,
проте, йому самому потрібна
безкорислива до-
...
Висновок:(що ми можемо зробити?)
- Насадження лісів та парків;
- Підвищення якості палива;
- Заборона використання етильов...
Забруднення навколишнього середовища
of 9

Забруднення навколишнього середовища

Дана презентація містить інформацію про забруднення навклишнього середовища.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Science      


Transcripts - Забруднення навколишнього середовища

  • 1. Вода – це життя! У природі вода відіграє надзвичайно важливу роль, велике значення вона має і в житті людини!
  • 2. Основні чинники забруднення води: - стічні воді; - господарсько-побутові стоки; - радіоактивні речовини; - теплове забруднення.
  • 3. Хвороби, до яких призводить споживання забрудненої води: Холера, дизенте- рія, гастроенте- рит, лептоспіроз, рак, туляремія, малярія, інфек- ційний гепатит, Інтоксикація, отруєння та ба- гато інших небез- печних захворю- вань.
  • 4. Повітря Його неможливо побачити або відчути, але без нього людина не зможе прожити і 5 хвилин.
  • 5. Джерела забруднення атмосфери: Атмосферне повітря забруднюється різними газами, дрібними часточками і рідкими речовинами, які негативно впливають на живі істоти, погіршуючи умови їх існування.
  • 6. Ліс – наше багатство Ліс – найважливіша складова біосфери, ії легені і енергетич- на основа! Гектар лісу виділяє 3-4 тон- ни кисню і поглинає 4-5 тонн вуглекисло- го газу, здатний від- фільтрувати 50-70 тонн пилу.
  • 7. Вирубування лісу! Ліс гостинно зустрічає всіх, хто шукає в ньому відпочинку, проте, йому самому потрібна безкорислива до- помога від некон- трольованого ви- рубування!
  • 8. Висновок:(що ми можемо зробити?) - Насадження лісів та парків; - Підвищення якості палива; - Заборона використання етильованого бензину; - Маловідходне та безвідходне виробництво; - Встановлення додаткових фільтрів та очисних споруд; - Використання циркуляційної системи водопостачання та біологічна очистка стічних вод; - Використання дизельного палива та зміна вугілля біопалив.

Related Documents