APA PE TERA
De Calancea Laurentiu
Apa ca resursa naturala
La nivel global prezenta apei se datorează proceselor fizice, chimice si chiar biologice care
se...
Resurse de apa atmosferica
Din punctul de vedere al hidrologului, ca geograf, una din caracteristicile principale ale ape...
Resurse de apa ale uscatului
Resursele de apă ale uscatului constituie intreaga complexitate a modului de gospodărire a
...
INFLUENłA ACTIIVIITĂłIILOR UMANE ASUPRA RESURSELOR DE APĂ
Intr-o evoluție reciprocă, cresterea necesităților pentru apă s...
Rolul apei
Resursă naturală, apa – unul dintre cele mai răspandite elemente pe Glob – participă in toate
procesele fizic...
Importanta apei
Avand convingerea că nu se aduce in exclusivitate noutăți, dar anumite precizări se impun a
fi subliniat...
RĂSPANDIIREA APEII PE GLOB
Caracterizată prin cele două mărimi esențiale, suprafață – ca distribuție in spațiu a resursel...
Resursele generale de apă ale Terrei
Resursele de apă dulce ale Pămantului
Cele mai scumpe ape
Fillico Beverly Hills – vine din Japonia si costa 100 de
dolari/sticla! De ce? Sticla este decorata ...
of 11

Prezentare despre apa Terrei

Prezentare despre resursele de apa ale Terrei + informatie interesanta
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentare despre apa Terrei

 • 1. APA PE TERA De Calancea Laurentiu
 • 2. Apa ca resursa naturala La nivel global prezenta apei se datorează proceselor fizice, chimice si chiar biologice care se manifestă la nivelul planetei noastre, precum si evolutiei in anumite ere si perioade geologice a Terrei. In prezentarea tipurilor de resurse se va remarca modul de formare si existența a acestora, precum si acele categorii de resurse care se regenerează si care isi determină intr-un mod diferit evoluția Spatială si temporală, si o altă categorie, ce reprezintă asa-zisele ape fosile, prezente in interiorul scoartei terestre si care nu participă la complexul căilor si formelor de miscare ale apei – cunoscut sub denumirea de circuitul apei in natură. In sensul celor prezentate, apa constituie o resursă virtuală/vitală atat de necesară vietii pe Terra, pentru toate geosferele invelisului geografic, inclusiv pentru activitatea umană – antropică. Astfel, apa ca resursă naturală poate fi impărtită in două mari categorii distincte, si anume: - resurse de apă - generate ca existentă si determinate ca evolutie – de circuitul apei in natură, si cu rol primordial de regenerare si reimprospătare continuă a acestui element natural; - rezerve de apă – care se constituie in categoria acelor ape care nu participă la circuitul natural si implicit nu sunt supuse unui proces de reciclare.
 • 3. Resurse de apa atmosferica Din punctul de vedere al hidrologului, ca geograf, una din caracteristicile principale ale apei, o constituie mobilitatea, adică miscarea, caracteristică generată de influenta energiei solare primită de Terra, prin intermediul căreia apa indeplineste functia de principal mijloc de legătură, schimb de materie si energie, intre toate geosferele globului terestru. Pe aceste considerente, atmosfera constituie spatiul gazos, in care apa se găseste in cantităti apreciabile, sub forma celor trei stări de agregare: vapori, ce asigură umiditatea aerului, lichidă, care determină precipitatiile lichide, ceata, burnita etc si solidă, care generează precipitatiile solide, chiciura, grindina s.a. deci, prin citcuitul apei, in componenta sa din atmosferă, in segmentul evaporatie – condensare, apa capătă pentru planeta noastră o importantă deosebită, de altfel, bine redată in capitolele din cuprinsul lucrării de fată. Din punctul de vedere al specialistului cu pregătire tehnică in domeniul gospodăririi apelor, precipitatiile rezultate prin ciclul natural al apei participă în mod indirect in caracterizarea resurselor de apă ale uscatului.
 • 4. Resurse de apa ale uscatului Resursele de apă ale uscatului constituie intreaga complexitate a modului de gospodărire a apelor si implicit a folosirii acestora in scopul evoluției societății umane. De fapt, aceste resurse provin tot din segmentul circuitului natural cuprins intre ceea ce presupune ajungerea precipitațiilor pe suprafața Terrei, acolo unde metaforic vorbind, picătura de ploaie care a ajuns pe suprafața uscatului, se poate evapora, infiltra sau va susține scurgerea de suprafață prin intermediul cursului de apă care in final va ajunge „acolo unde isi doreste fiecare rau/fluviu„ – in mări si oceane. In sensul celor prezentate existența apei pe uscat determină următoarele grupuri de resurse: resurse de apă curgătoare, incepand de la cele mai mici organisme hidrografice pană la marile sisteme fluviatile; resurse de apă stătătoare, care cuprind toate categoriile de lacuri, indiferent de geneza si mărimea lor, pană la nivelul mărilor si fără legătură cu Oceanul Planetar; resursele de apă subterane, determinate de existența apelor freatice – ca o verigă directă si imediată la circuitul apei in natură, apele de medie si mare adancime, precum si alte categorii de ape cantonate in roci solubile etc; resursele din apa in stare solidă, care sunt constituite din ghețari, ghețuri, zăpezi vesnice si anotimpuale.
 • 5. INFLUENłA ACTIIVIITĂłIILOR UMANE ASUPRA RESURSELOR DE APĂ Intr-o evoluție reciprocă, cresterea necesităților pentru apă si de bună calitate, odată cu cresterea numerică a populației si a diversității preocupărilor societății umane, a crescut in mod inevitabil si influența activității omenirii asupra resurselor de apă. Activitatea umană determină modificări considerabile ale resurselor naturale de apă. Aceste influențe se manifestă in următoarele privințe: • asupra repartiției resurselor de apă intre diferitele categorii de resurse; • asupra repartiției in timp sau in spațiu in cadrul aceleiasi categorii . Influențele de primul tip sunt mult mai profunde si, in acelasi timp, mai greu de stabilit din punct de vedere cantitativ. In primul rand, există activități antropice cu influențe care modifică sensibil insusi regimul precipitațiilor. S-au constatat reduceri considerabile ale precipitațiilor in vecinătatea unor zone industriale ca urmare a emanațiilor de fum si de abur de pe platformele industriale; implicit, aceste reduceri ale cantității de precipitații influențează, cel puțin local, resursele de apă. De asemenea, poluarea atmosferică si formarea smogului duc la reducerea evaporației, atrăgand implicit si o reducere a umidității atmosferice si o influență corespunzătoare asupra precipitațiilor.
 • 6. Rolul apei Resursă naturală, apa – unul dintre cele mai răspandite elemente pe Glob – participă in toate procesele fizice, chimice si biologice care au loc pe Pămant. Astfel, apa este prezentă in mod esențial in evoluția si desfăsurarea vieții pe planeta noastră, precum si in evoluția si modificarea continuă a scoarței terestre. Pentru activitatea umană nu lipsit de importanță este rolul apei aproape in exclusivitate in toate domeniile vieții economice. Dealtfel, evoluția civilizației umane constituie o certitudine in definirea rolului si importanța apei. In baza celor prezentate anterior apa de pe „suprafața” Terrei se găseste pretutindeni: in compoziția chimică a mineralelor si implicit a rocilor, in litosferă ca apă subterană, pe suprafața scoarței terrestre sub forma marilor intinderi marine si oceanice, in lacuri, zone umede, rauri, si ghețari, in atmosferă, sub cele trei stări de agregare, si nu in ultimul rand in biosferă – subliniind astfel că apa constituie si dovedeste a fi un element fundamental al Terrei.
 • 7. Importanta apei Avand convingerea că nu se aduce in exclusivitate noutăți, dar anumite precizări se impun a fi subliniate, cu alte cuvinte: nici un organism nu poate trăi fără apă; ecosisteme sunt esențiale pentru civilizație; în economie îndeplineste funcții multiple (materie primă în diferite industrii, mijloc si cale de transport, irigarea culturilor agricole, turism si agrement, etc.); bunăstarea unui popor se măsoară în cantitatea utilizată pentru nevoi personale. Deci, apa este un element indispensabil vieții si progresului omenirii. In acelasi timp, apele pot determina si efecte distructive deosebite. Element primordial al mediului inconjurător, apa exercită si o influență considerabilă asupra intregii ambianțe. In cadrul funcției ecologice apa exercită numeroase atribuții, de genul: mediul de viață pentru flora si fauna acvatică, realizează umiditatea solului pentru existența si dezvoltarea mircoorganismelor, indeplineste funcția de indepărtare a reziduurilor naturale etc. Importanța apei pentru intreaga activitate a umanității a condus, din timpuri foarte indepărtate, la acțiuni si eforturi pentru amenajarea si stăpanirea ei.
 • 8. RĂSPANDIIREA APEII PE GLOB Caracterizată prin cele două mărimi esențiale, suprafață – ca distribuție in spațiu a resurselor de apă,cat si volum – inclusiv ca variație in timp a acestor resurse, apa pe Terra se distribuie după cum urmează. In suprafață, intinderile de apă sunt mai mari decat cele ale uscatului. Astfel, din suprafața Terrei, cu puțin peste 510 mil. km2, conform datelor furnizate de diversi aurori in literatura de specialitate, 361,30 mil. km2 este ocupată de ape, adică 70,8%, si 149,00 mil. Km2 de uscatul continental si insular, respectiv 29,2%. In susținerea ponderii suprafeței ocupate de ape față de uscat, relevant este faptul că numai Oceanul Pacific, 178,20 mil. km2, depăseste cu aproximativ 20% suprafața intregului uscat. In suprafață de 149,00 mil. km2, uscatul, predomină ca desfăsurare procentuală in emisfera nordică unde ocupă 39% - fapt pentru care emisfera respectivă mai poartă si numele de emisfera continentală, in schimb in emisfera sudică, uscatul ocupă aproximativ 19,1% fiind astfel denumită si emisfera oceanică. Volumul de apă pe Glob, rezultat din insumarea tuturor componentelor invelisului geografic – hidrosfera,respectiv din oceane, mări si lacuri, ape curgătoare, ape subterane, umezeala solului, ghețari si zăpadă, zone umede, litosferă si atmosferă, totalizează aproximativ 1400 mil. km3
 • 9. Resursele generale de apă ale Terrei
 • 10. Resursele de apă dulce ale Pămantului
 • 11. Cele mai scumpe ape Fillico Beverly Hills – vine din Japonia si costa 100 de dolari/sticla! De ce? Sticla este decorata cu aur si cristale Swarovski. Cine o cumpara? Hotelul Ritz Carlton. Bling H2O – imbuteliata intr-o sticla de 750 ml cu textura de “sticla inghetata”, decorata din plin cu cristale Swarovski, Bling H2O nu este o apa pe care o gasesti la supermarket, este o apa de lux, un fashion statement ce costa 35 de dolari. Sei – apa naturala de izvor ambalata intr-o sticla cu design special, preferata fotomodelelor – pret: 34 de dolari.