© LNB 2008 Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka Emīls Klotiņš Aigars Staks Inga Grīnfelde
LNDB misija Digitālā bibliotēka „Letonika” ir ilgtermiņa valsts programma, kuras misija ir padziļināt sabiedrības zināšana...
Nacionālā stratēģija <ul><li>Kopš 2005 </li></ul><ul><li>LNDB un LNB nav sinonīmi </li></ul><ul><li>Nacionālā bibliotēka +...
Kādēļ digitalizēt? <ul><li>Nacionālas nozīmes vērtību: </li></ul><ul><ul><li>saglabāšana </li></ul></ul><ul><ul><li>pie...
Procesi [1] <ul><li>Materiālu atlase (t.sk., pilnīgas kopijas atrašana)‏ </li></ul><ul><li>Digitalizācija: </li></ul><ul><...
Procesi [2] ARHĪVDATNE 84 lpp. = 84 TIFF datnes = 4.2Gb LIETOJUMDATNES 1 PDF datne = 1.47Mb SĪKATTĒLS 1 JPG =10kb
Procesi [3] Vītols Y X
Izmaksas [1] <ul><li>ASV Federālā arhīva aplēses:  </li></ul><ul><ul><li>1/3 (32%) izmaksu – skenēšana/digitalizācija </li...
Izmaksas [2] <ul><li>JISC, Britu bibliotēkas, Londonas universitātes koledžas pētījums: </li></ul><ul><ul><li>Viena žurnāl...
Virzieni
Saturs [1] <ul><li>Analogo dokumentu digitalizācija </li></ul><ul><ul><li>Lielapjoma digitalizācija </li></ul></ul><ul><ul...
Saturs [2] Kopā ar partneriem pavisam 21 kolekcijas
2006-2008 G alvenais uzdevums – infrastruktūras izveide
Infrastruktūra Datu Centrs Satura aplikācijas
Kopējā struktūra <ul><li>Pamata infrastruktūra </li></ul><ul><ul><li>Iekšējās vides ātrgaitas datu tīkli un serveri </li><...
Datu centrs DOM LNB Partneri Lietotāji Plakāti Periodika Infrastruktūras modelis
Elementi <ul><li>Serveri: </li></ul><ul><ul><li>Iekšējie 15 (komunikāciju, disku masīvu) </li></ul></ul><ul><ul><li>DOM 2...
2006 - 2008
Saturs [3]
Saturs [2] Periodika.lv
Know-how un metodoloģija <ul><li>Labākā prakse </li></ul><ul><ul><li>Ciparotāja rokasgrāmata </li></ul></ul><ul><li>Sistēm...
Know-how
2009 - 2011 G alvenais uzdevums nākamajam periodam - satura piegāde
Infrastruktūra <ul><li>Lietotāju autentifikācija un autorizācija </li></ul><ul><li>Semantiskās meklēšanas atbalsts (tezaur...
Infrastruktūra : perspektīva <ul><li>Disku vietas papildinājums ~40TB gadā </li></ul><ul><li>Papildus infrastruktūra (serv...
2009 - 2011
2012-2013
Starptautiskā sadarbība European Digital Library The European Library
of 28

National Digital Library of Latvia 2008

Presentation about the National Digital Library of Latvia
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Technology      


Transcripts - National Digital Library of Latvia 2008

 • 1. © LNB 2008 Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka Emīls Klotiņš Aigars Staks Inga Grīnfelde
 • 2. LNDB misija Digitālā bibliotēka „Letonika” ir ilgtermiņa valsts programma, kuras misija ir padziļināt sabiedrības zināšanas par Latvijas kultūru, vēsturi, ģeogrāfiju un tautsaimniecību, veicinot dažādu sabiedrības grupu – skolu jaunatnes, studentu, zinātnieku un mūžizglītībā ieinteresētās sabiedrības daļas zināšanas un izpratni par Latviju visplašākajā kontekstā. [Tās veidošanā iesaistīsies paši lietotāji un tā būs Eiropas digitālās bibliotēkas pilntiesīga daļa.]
 • 3. Nacionālā stratēģija <ul><li>Kopš 2005 </li></ul><ul><li>LNDB un LNB nav sinonīmi </li></ul><ul><li>Nacionālā bibliotēka + partneri (bibliotēkas, muzeji, arhīvi, pētniecības iestādes, citi)‏ </li></ul><ul><li>Kopīga platforma </li></ul><ul><li>Savietojamas sistēmas un standarti </li></ul>
 • 4. Kādēļ digitalizēt? <ul><li>Nacionālas nozīmes vērtību: </li></ul><ul><ul><li>saglabāšana </li></ul></ul><ul><ul><li>pieejamības nodrošināšana </li></ul></ul><ul><ul><li>sociālās plaisas mazināšana </li></ul></ul><ul><ul><li>vienīgais pilnīgais eksemplārs ir digitālais </li></ul></ul>
 • 5. Procesi [1] <ul><li>Materiālu atlase (t.sk., pilnīgas kopijas atrašana)‏ </li></ul><ul><li>Digitalizācija: </li></ul><ul><ul><li>Skenēšana </li></ul></ul><ul><ul><li>Skaņu plašu attīrīšana, audioierakstu digitalizācija </li></ul></ul><ul><ul><li>Interneta vietņu arhivēšana jeb rasmošana </li></ul></ul><ul><ul><li>Elektroniskās publikācijas ieguve un apstrāde </li></ul></ul><ul><ul><li>Partitūras ierakstīšana Sibelius </li></ul></ul><ul><li>Restaurācija </li></ul><ul><li>Lietotājdatņu izgatavošana </li></ul><ul><li>Metadatu pievienošana (izpēte)‏ </li></ul><ul><li>Teksta atpazīšana </li></ul><ul><li>Segmentācija, indeksēšana, marķēšana </li></ul><ul><li>Rediģēšana </li></ul><ul><li>Kvalitātes kontrole </li></ul><ul><li>Programmatūru licences (attēlu redaktori, karšu apstrādes redaktori, operatīvās sistēmas utt.)‏ </li></ul><ul><li>Autortiesību licenču apmaksa </li></ul><ul><li>Speciāla programmatūra datu pārvaldei </li></ul><ul><li>Datu centrs (serveri, uzturēšana, rezerves kopēšana utt.)‏ </li></ul><ul><li>Infrastruktūra: elektrība, telpu īre, transportēšana, Interneta pieslēgums </li></ul><ul><li>Intelektuālais ieguldījums (darba plūsmas, metadatu shēmu izstrāde, programmatūru izstrāde, standarti, vadlīnijas, apmācība, utt.)‏ </li></ul><ul><li>Publicēšana: (saskarnes, PR)‏ </li></ul><ul><li>Administrēšana (līgumi, iepirkumi, standartu un darba plūsmu ieviešana utt.)‏ </li></ul><ul><li>Vārdnīcu veidošana un uzturēšana </li></ul>
 • 6. Procesi [2] ARHĪVDATNE 84 lpp. = 84 TIFF datnes = 4.2Gb LIETOJUMDATNES 1 PDF datne = 1.47Mb SĪKATTĒLS 1 JPG =10kb
 • 7. Procesi [3] Vītols Y X
 • 8. Izmaksas [1] <ul><li>ASV Federālā arhīva aplēses:  </li></ul><ul><ul><li>1/3 (32%) izmaksu – skenēšana/digitalizācija </li></ul></ul><ul><ul><li>mazāk kā 1/3 izmaksu - metadatu pievienošana un indeksēšana (29%)‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>mazliet vairāk kā 1/3 (39%) - uzturēšana, administrācija, kvalitātes kontrole </li></ul></ul><ul><ul><li>šeit nav ierēķinātas sistēmas un publicitāte </li></ul></ul>
 • 9. Izmaksas [2] <ul><li>JISC, Britu bibliotēkas, Londonas universitātes koledžas pētījums: </li></ul><ul><ul><li>Viena žurnāla digitalizācijas izmaksas 10 gadu laikā - 5242.57 GBP </li></ul></ul><ul><ul><li>Vienas vietnes rasmošana un 10 gadu uzglabāšana : 6,876.46 GBP </li></ul></ul><ul><ul><li>Aplēses, patiesās izmaksas prasa rūpīgus pētījumus </li></ul></ul>
 • 10. Virzieni
 • 11. Saturs [1] <ul><li>Analogo dokumentu digitalizācija </li></ul><ul><ul><li>Lielapjoma digitalizācija </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Grāmatas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Laikraksti </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>“ Izpētes” kolekcijas </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Attēli </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kartes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Retumi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Skaņu ieraksti un partitūras u.c. </li></ul></ul></ul><ul><li>Digitāli dzimušo saglabāšana un indeksēšana </li></ul><ul><ul><li>Obligātais eksemplārs </li></ul></ul><ul><ul><li>Latvijas tīmekļa rasmošana </li></ul></ul>
 • 12. Saturs [2] Kopā ar partneriem pavisam 21 kolekcijas
 • 13. 2006-2008 G alvenais uzdevums – infrastruktūras izveide
 • 14. Infrastruktūra Datu Centrs Satura aplikācijas
 • 15. Kopējā struktūra <ul><li>Pamata infrastruktūra </li></ul><ul><ul><li>Iekšējās vides ātrgaitas datu tīkli un serveri </li></ul></ul><ul><li>Projektu infrastruktūra </li></ul><ul><ul><li>DOM un apakšprojekti (“Zudusī Latvija” u.c.)‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Periodika.lv </li></ul></ul><ul><ul><li>LTV arhīva spogulis </li></ul></ul><ul><ul><li>Rasmošana </li></ul></ul>
 • 16. Datu centrs DOM LNB Partneri Lietotāji Plakāti Periodika Infrastruktūras modelis
 • 17. Elementi <ul><li>Serveri: </li></ul><ul><ul><li>Iekšējie 15 (komunikāciju, disku masīvu) </li></ul></ul><ul><ul><li>DOM 22 </li></ul></ul><ul><ul><li>periodika.lv 3 </li></ul></ul><ul><ul><li>Rasmošana 2 </li></ul></ul><ul><li>Disku masīvi: </li></ul><ul><ul><li>DOM 10 TB </li></ul></ul><ul><ul><li>Periodika.lv 3 TB </li></ul></ul><ul><ul><li>LNB starpserveri 5 TB </li></ul></ul><ul><ul><li>Rasmošana 10 TB </li></ul></ul>
 • 18. 2006 - 2008
 • 19. Saturs [3]
 • 20. Saturs [2] Periodika.lv
 • 21. Know-how un metodoloģija <ul><li>Labākā prakse </li></ul><ul><ul><li>Ciparotāja rokasgrāmata </li></ul></ul><ul><li>Sistēmiska apmācība </li></ul><ul><li>Standartu tulkošana un adaptācija </li></ul><ul><li>Lietotāju vajadzību izpēte </li></ul>
 • 22. Know-how
 • 23. 2009 - 2011 G alvenais uzdevums nākamajam periodam - satura piegāde
 • 24. Infrastruktūra <ul><li>Lietotāju autentifikācija un autorizācija </li></ul><ul><li>Semantiskās meklēšanas atbalsts (tezauri, vārdnīcas, tekstu analīze)‏ </li></ul><ul><li>Integrētais meklētājs dažādiem resursiem </li></ul><ul><li>E-norēķini (ar autortiesībām aizsargātie darbi)‏ </li></ul>
 • 25. Infrastruktūra : perspektīva <ul><li>Disku vietas papildinājums ~40TB gadā </li></ul><ul><li>Papildus infrastruktūra (serveri u.c.) esošajiem projektiem </li></ul><ul><ul><li>DOM papildus funkcionalitāte (maksājumu mehānisms, ...)‏ </li></ul></ul><ul><li>Jauno projektu prasības </li></ul>
 • 26. 2009 - 2011
 • 27. 2012-2013
 • 28. Starptautiskā sadarbība European Digital Library The European Library

Related Documents