naše Cajtnge
Priznanja zasavskim
inovatorjem
IZ ŠTEVILKE
ČASOPIS LAFARGE ZA LOKALNO SKUPNOST – št. 07, oktober 2013
Fo...
zasavje
AKTUALNO NA
KULTURNEM
PODROČJU V
ZASAVJU
V oktobru bo najbolj pestro v Delavskem domu Trbovlje (DDT),
kjer bo od ...
dobitniki priznanj za inovacije
Dobitniki zlatega
priznanja OZ Zasavje za
inovacije v letu 2012:
■■ Sebastjan Ledinek, Da...
cementarna od 1876
cementarna leta 2000
Visoke naložbe v posodobitev se odražajo
tudi na izgledu tovarne (primerjava z
da...
Z naložbami v čistilne naprave in zanesljivost
obratovanja do nižjih izpustov
Ukrepi v izboljšave
Odžveplevalna
naprava
...
INTERVJU
Varstvo okolja je raznoliko in
obsežno delo, ki se spreminja in
razvija z zakonodajo
Intervju z Janjo Leban, vod...
PROSTI ČAS
okoljskih ciljev. Kakšno je trenutno
stanje v Sloveniji na tem področju?
Trenutno je v pripravi sprememba Zako...
PROSTI ČAS
se otroci tudi kopali, dodajo kašo, zmleta surova
jetra in ostale sestavine, ki so potrebne za izdelavo jetrni...
of 8

Naše cajtnge, oktober 2013

Iz vsebine: - Priznanja zasavskim inovatorjem - Podpirajmo domače prehrambene pridelke - Investicije v posodobitve trboveljske cementarne - Intervju: Janja Leban, vodja Službe za varstvo okolja pri Gospodarski zbornici Slovenije
Published on: Mar 3, 2016
Published in: News & Politics      


Transcripts - Naše cajtnge, oktober 2013

  • 1. naše Cajtnge Priznanja zasavskim inovatorjem IZ ŠTEVILKE ČASOPIS LAFARGE ZA LOKALNO SKUPNOST – št. 07, oktober 2013 Foto Pridelano doma pridelano doma Podpirajmo domače V Lokalni podjetniki iz Zagorja zase pravijo, da so najkrajša pot med njivo in vašo kuhinjo. stran 2 Na 11. nacionalni podelitvi priznanj Gospodarske zbornice Slovenije so dosegle velik uspeh tudi tri inovacije iz Zasavja. uredništvo okviru Dneva inovativnosti, na katerem je GZS v septembru podelila nacionalna priznanja za najbolj inovativna podjetja in inovatorje v podjetjih in javno raziskovalnih zavodih, je na Brdu pri Kranju potekala tudi 11. podelitev nacionalnih priznanj GZS za najboljše inovacije, nastale v letu 2012. Podeljeno je bilo 11 zlatih, 20 srebrnih in 9 bronastih priznanj ter 2 diplomi. Na nacionalnem nivoju so sodelovale tudi tri inovacije iz Zasavja in se odlično uvrstile, saj so prejele 1 zlato in 2 srebrni priznanji. Zlato priznanje je prejel Razvojni center novi materiali, Podružnica Steklarna Hrastnik za inovacijo: Določanje predpisov za avtomatsko predpihanje steklenih izdelkov z meritvami in analizo ročnih izvedb predpihanja. Srebrni priznanji pa ETI d.d. Izlake, za inovacijo: Razvoj tehnologije in naprave oziroma linije za obdelavo keramičnih cevi ter Apnenec d.o.o. in Lafarge Cement d.o.o., za inovacijo: Optimizacije proizvodnega procesa v podjetju Apnenec d.o.o. Omenjene zasavske inovacije so slabe tri mesece pred tem prejele zlato nagrado na lokalnem, zasavskem nivoju. Nagrade je poleg teh prejelo še dvanajst drugih Foto Robert Ahlin INVESTICIJE V POSODOBITVE Modernizacija tovarne Predstavljamo pomembnejše investicije v modernizacijo tovarne v zadnjih letih. stran 4 STAVBA BAZENA intervju Janja Leban Pogovarjali smo se o aktualnih okoljevarstvenih problematikah in novostih, ki se nam obetajo na tem področju. stran 6 inovacij, ki jih podrobneje predstavljamo na tretji strani. Povzeto po: Radio Kum, GZS. UREDNIŠKI UVODNIK Obiščite nas ob Dnevu odprtih vrat Trboveljska cementarna je ena izmed najbolj okoljsko učinkovitih cementarn znotraj celotne skupine Lafarge. V preteklih letih smo v tehnološke in okoljske izboljšave vložili preko 33 milijonov evrov, s pomočjo katerih smo med drugim implementirali serijo najboljših razpoložljivih tehnologij (BAT) za omejevanje emisij v zrak, kar pomeni, da so vrednosti teh emisij znatno pod nivojem emisij, predpisanih po strogih evropskih in slovenskih predpisih. Skozi leta vzpodbujamo inovativnost v našem podjetju. Tako je letos ena izmed naših tehnoloških inovacij prejela srebrno priznanje Gospodarske zbornice Slovenije. Srebrno priznanje GZS za inovacije je predstavniku vodstva Lafarge Cementa, Dušanu Škalički, predal Minister za pravosodje, dr. Senko Pličanič. Ni trajnostnega razvoja brez zelene in odgovorne industrije. V Lafarge Cementu se zavedamo pomena družbene odgovornosti, zato smo na ravni skupine sprejeli Trajnostne ambicije 2020, nov paket zavez in smernic, s katerimi želimo nadaljevati trajnostni razvoj cementarne. S prepričanjem, da ni trajnostnega razvoja brez zelene in odgovorne industrije, želimo sodelovati pri nadaljnjem razvoju lokalne skupnosti. To pa dosežemo le z medsebojnim razumevanjem vseh, ki želimo so-prispevati k razvoju zasavske regije. Zavedamo se, kako pomembna je kakovost bivanja, zdravo in varno okolje, predvsem pa kako pomembno je v skupnosti prepoznati vse potenciale in jih podpirati na njihovi nadaljnji poti. Izobraževanje, humanitarnost, šport in kultura so le nekatera izmed področij, ki jih bomo v Lafarge Cementu podpirali tudi v prihodnje. Poleg tega pa se zavedamo tudi pomena varovanja zdravja in naravnega okolja. V našem delovanju moramo vsi zasledovati cilje, ki bodo na vseh področjih izboljševali kakovost bivanja v naši regiji. Foto GZS Vse, ki vas zanima kako deluje cementarna, kakšen tehnološki napredek smo naredili v zadnjih letih ter katere okoljske izboljšave smo uvedli, vabimo v soboto, 19. oktobra 2013 na Dan odprtih vrat trboveljske cementarne. Obiščete nas lahko med 10. in 13. uro na Kolodvorski 5, kjer vas bomo pričakali in popeljali po naši, zdaj že kar dobro znani, industrijski poti. Med ogledom boste izvedeli vse kar vas zanima o proizvodnji cementa, žganju klinkerja, pridobivanju surovine v našem kamnolomu, nadzoru nad izpusti, o gorivih, ki jih uporabljamo pri proizvodnji cementa ter vse do končnega mletja in odpreme cementa na slovenski trg. Od odprtja industrijske poti pred dvema letoma nas je do danes obiskalo že 2.600 obiskovalcev. Foto arhiv cementarne predstavitev Gospodarska zbornica Slovenije Njeno glavno poslanstvo so predvsem ukrepi namenjeni vzdrževanju družbenih vrednot in okolja, ki omogočajo ohranjanje in dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. stran 7 Obiščite nas, veseli vas bomo. mag. andrej sopotnik Vodja marketinga in komuniciranja Lafarge Cement Trbovlje 2013 I N A Š E C A J T N G E I STRAN 1
  • 2. zasavje AKTUALNO NA KULTURNEM PODROČJU V ZASAVJU V oktobru bo najbolj pestro v Delavskem domu Trbovlje (DDT), kjer bo od 10. do 12. oktobra ponovno potekal mednarodni festival umetnosti, tehnologije in znanosti Speculum Artium, tokrat pod naslovom Apologeti nove civilizacije. Podajamo vam podrobnejši program: Četrtek, 10. 10. Predavanja z demonstracijami, gledališka dvorana DDT: prof. dr. Hiroshi Ishiguro in dr. Kohei Ogawa, predavanje in demonstracija Geminoida HI-4, predavanje dr. Leon Žlajpah, Institut Jožef Stefan in dr. Polona Tratnik. prof. dr. hiroshi ishiguro Ishiguro poudarja, da razvoj Geminoida poleg vede o človeku zahteva izdatne prispevke predvsem kognitivne znanosti in robotike. Četrtek, 10. 10. – sobota, 12.10. Razstava, DDT in Zasavski muzej Trbovlje: UMETNIKI: prof. Hiroshi Ishiguro, dr. Kohei Ogawa, Tjaša Zmrzlak, Robert Ravnik, Borut Batagelj, Bojan Kverh, Franc Solina, Chiara Esposito, Jaak Kaevats, Alessio Chierico, Martin Bricelj Baraga, Maja Smrekar, Jorge Jorge Gálvez Gabarda, Stefan Doepner, Primož Zelenšek, Đejmi Hadrovič, Cadlag, INCITE. Glasbeni dogodki: Cadlag (SLO) INCITE (NEM) Spremljevalni dogodek: Mednarodni video art festival DIGITALBIGSCREEN, kino dvorana DDT. Petek, 11. 10. Koncert tria Susak (Delavski dom Zagorje) Torek, 15. 10. Udar po moško 2. Vid Valič in Denis Avdić sta se odločila, da vam povesta še drugo poglavje njunega moškega udara. (Delavski dom Trbovlje, ob 20. uri) Petek, 18. 10. 4. slovenska pregledna razstava digitalnih fotografij 2013 (18:00, Delavski dom Zagorje) Petek, 18. 10. - nedelja, 20. 10. Trboule bike show. Razstave ameriških motorjev, predelav in starodobnikov, koncerti, stunt show s kaskaderskimi nastopi, stojnice, delavnica prve pomoči ponesrečenemu motoristu, rockabilly večer in še več. Delavski dom Trbovlje. Vljudno vabljeni! NAŠE CAJTNGE, ČASOPIS LAFARGE ZA LOKALNO SKUPNOST – oktober 2013, št.: 7 Izdaja: Lafarge Cement, d.o.o., Kolodvorska 5, Trbovlje, telefon: 03 56 52 325; e-pošta: nase.cajtnge@lafarge.si Glavni urednik: mag. Andrej Sopotnik Izvedba: ePR d.o.o. Tisk: SET, d. d., Ljubljana. Distribucija: Pošta Slovenije. Naklada: 15.000 izvodov. STRAN 2 I N A Š E C A J T N G E I 2013 Na njivo odslej tudi preko spleta pridelano doma Zdrave prehranske navade in prednosti lokalne samooskrbe vse bolj pronicajo tudi v širšo slovensko zavest. V času, ko je služb manj, si nekateri mladi in prizadevni ustvarjajo priložnosti za zaslužek sami. Iz kombinacije para družbenih sprememb je aprila letos vzklila spletna trgovina www.pridelano-doma.si. Ekipa mladih podjetnikov Ljubljani, Kamniku in Zasavju ponuja široko paleto slovenskih sezonskih kmetijskih pridelkov, ki jih namesto v cekar naberemo v spletni zabojček, vsebino pa nam v nekaj dneh brezplačno dostavijo na domači prag. Pravijo, da so najkrajša pot med njivo in vašo kuhinjo. Na idejo je prišel Kristijan Adamlje iz Zagorja ob Savi. »Program Pridelano doma je usmerjen predvsem v stimulacijo proizvodnje in povečevanje prodaje na malih in srednje velikih kmetijah« so podjetniki zapisali na svoji spletni strani. Z izdelki več, v konglomerat povezanih, ruralnih pridelovalcev lahko urbanim jedrom nudijo široko paleto domačih in ekoloških prehrambnih izdelkov. Napovedujejo vojno popolnemu rdečemu paradižniku in brezmadežni rumeni papriki, ki ju ponujajo trgovinski mega centri. Pa moki v kričeči embalaži in jušnim rezancem iz drugega konca sveta. “Zelo je pomembno, da se v Sloveniji začne oskrbovanje domačega prebivalstva s kakovostnimi domačimi pridelki in ne z industrijsko pridelanimi stotine kilometrov stran”, sporočajo na medmrežju. Avtorji projekta verjamejo v ekološko proizvodnjo, ker je trajnostna in ne prestavlja obremenitve za človeka ter živali. Projekta so se lotili, ker so mnenja, da se mora kmetijska pridelava odmakniti od trenda množične proizvodnje, ki spodbuja uporabo pospeševalnikov rasti, fito-farmecevtskih sredstev, visoko hranljivih umetno proizvedenih krmilih in podobno. Kmetij, ki so se pridružile podjetni mreži je danes že 16. Večina je manjših, razdrobljenih in specializiranih kmetij iz območja Izlak v občini Zagorje ob Savi, ki se lahko pohvalijo z ekološko in biološko dinamično pridelavo. Vrata so odprta tudi kmetom, ki certifikata ekološkega pridelovalca še nimajo a k temu težijo. Slednjim avtorji spletne trgovine in programa obljubljajo pomoč: »Zainteresiranim vsekakor priskrbimo vse potrebne informacije in kontakte, da v najkrajšem možnem času speljejo postopke in se preusmerijo v ekološki način pridelave«. Krog pridelovalcev ni ekskluziven. Nove pridelovalce v svoje vrste sprejemajo v prvih dveh mesecih koledarskega leta, kar koordinatorjem omogoča, da s kmeti pripravijo ali prilagodijo setvene načrte za novo sezono. Oskrbovanje domačega prebivalstva s kakovostnimi domačimi pridelki. domačije Paternoster, litrski kozarec vložene izlaške rdeče pese, široke rezance iz ekološke pirine moke ali rdeče korenje iz južnega pobočja Čemšeniške planine. Ne le ko nakupujete, spletno stran pridelano-doma.si lahko obiščete tudi ko zmanjka idej za kuho. Spletna trgovina s posebnim zavihkom postreže namreč tudi z nekaj recepti za pripravo zdravih jedi. Vsak recept je sestavljen iz nazornega opisa postopka priprave, seznama potrebnih sestavin in ilustracijske fotografije servirane jedi. Za plačilo izdelkov ne potrebujete kreditne kartice. Znesek nakupa lahko poravnate z gotovinskim plačilom ob dostavi, ki pa je brezplačna. Izdelke, tako obljubljajo, bodo dostavili odjemalcem v Zasavju, Ljubljani z okolico in po novem tudi Kamniku, ostali pa jih lahko prevzamejo na kmetiji Sopotnik pod trojanskim klancem. Po oddanem elektronskem naročilu kmetje v manj kot dvanajstih urah pripravijo artikle in jih dostavijo v distribucijski center. Naročila, oddana v ponedeljek dopoldan so torej dostavljena v torek popoldan, med tem ko so zahtevki oddani v sredo dopoldan na domačem pragu kupcev v popoldanskih urah četrtka. Za nakup in naročanje preko spleta je zahtevan spletni registracijski postopek, ki pa je sila preprost. Foto Pridelano doma Ponudba spletne trgovine se prilagaja naravnim nihanjem in je zato iz meseca v mesec lahko drugačna. Trenutno lahko na dom dostavijo skupno kar sto različnih artiklov; vse od sezonske zelenjave, vina, mleka, medu, moke, testenin pa do predpripravljenih zabojev, v katerih je moč najti kombinacijo sezonskih poljščin in drugih kmetijskih pridelkov. Na spletnem portalu je na primer moč najti vrečko posušenih sivkinih cvetov kmetije Pr'Bokal in naravno zeliščno mazilo za roke ali obraz Zeliščnega vrta Cvetka iz hrastniških Čeč. Ali pa dimljeni goveji nezorjeni sir Rednim strankam ekipa ponuja dostavo v posebnem lesenem zaboju in možnost sooblikovanje ponudbe. »Naši skupini potrošnikov na določena časovna obdobja pošiljamo ankete in vprašalnike in na podlagi odgovorov izpopolnjujemo sistem,« pojasnjujejo podjetniki, ki med prednostmi programa za kupce navajajo tudi neposredno pomoč in podporo domačim kmetovalcem. S projektom pridelano-doma.si stavijo na podeželje. »V ekipi Pridelano doma se zavedamo, da je podeželje pri nas tisti del kulturne krajine, ki poleg tega da proizvaja hrano, ohranja tradicionalne vrednote in kulturno ter zgodovinsko izročilo nekega naroda« pravijo. ! Vabljeni na dan odprtih vrat v cementarni Dolgoletno tradicijo proizvodnje cementa v Trbovljah odlikujejo nenehen tehnološki razvoj tovarne ter vpetost v lokalno okolje. Z industrijsko potjo po tovarni želimo dosežke cementarne predstaviti tudi širši javnosti. V ta namen vas vljudno vabimo na dan odprtih vrat, ki bo potekal v soboto, 19. oktobra 2013, od 10.–13. ure v cementarni Lafarge Cement na Kolodvorski cesti 5 v Trbovljah. Vsi udeleženci si boste lahko ogledali industrijsko pot po cementarni, ki na slikovit način prikaže posamezne procese pri proizvodnji cementa, hkrati pa predstavi prizadevanja Lafarge Cementa za zmanjšanje vplivov na okolje. Obiskovalce bo čakala topla malica in skromna pozornost. Vljudno vabljeni!
  • 3. dobitniki priznanj za inovacije Dobitniki zlatega priznanja OZ Zasavje za inovacije v letu 2012: ■■ Sebastjan Ledinek, Damjan Kovač iz družbe Lafarge Cement d.o.o. za inovacijo: Optimizacije proizvodnega procesa v podjetju Apnenec d.o.o. ■■ Jože Holešek iz družbe RC eNeM d.o.o., podružnica Steklarne Hrastnik, Franci Rot iz družbe Steklarna Hrastnik in dr. Anton Ružič iz ljubljanskega Inštituta Jožef Štefan za inovacijo: Določanje predpisov za avtomatsko predpihanje steklenih izdelkov z meritvami in analizo ročnih izvedb predpihanja ■■ Damjan Strmljan, Franci Ocepek, Demitrij Režun, Roman Slak, Stojan Zorko iz družbe ETI d.d. Izlake in DMP Kovinarstvo Dejan Podbregar s.p. za inovacijo: Razvoj tehnologije in naprave/linije za obdelavo keramičnih vezi Dobitniki srebrnega priznanja za inovacije: Na zasavskem nivoju so inovatorja Sebastjan Ledinek in Damjan Kovač ter predstavnik vodstva družbe Lafarge Cement Aljaž Kuzmanovski prejeli priznanja s strani predsednika Območne zbornice Zasavje Stojana Binderja, direktorice Obrtne zbornice Zasavje Staše Baloh Plahutnik in generalnega direktorja Gospodarske zbornice Slovenije Sama Hribar Milič. Foto GZS inovativnost v zasavju Gospodarska zbornica nagradila inovatorje Zasavja Med petnajstimi nagrajenci so v Zasavju z izvirnostjo, trajnostjo in pozitivnimi gospodarskimi učinki inovacij komisijo najbolj navdušili Apnenec, ETI in RC eNeM. Družba Apnenec, del poslovne skupine Lafarge, je prejela zlato priznanje za samostojno adaptacijo proizvodnega procesa apnenčeve moke in agregatov, s katero so znatno znižali stroške proizvodnje, ob enem pa izboljšali kakovost končnih produktov in zmanjšali vpliv na okolje. Priznanja, s katerimi želi zbornica že sedemnajsto leto zapored uveljaviti inovacijsko dejavnost kot gibalo trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva ter konkurenčne prednosti za podjetja, so podelili 19. junija 2013 v Hrastniku. Letošnje leto je Območna zbornica (OZ) Zasavje z zlatimi, srebrnimi, bronastimi priznanji in diplomo, nagradila 40 zasavskih inovatorjev, ki so na razpis prijavili 15 inovacij. Poleg družbe Apnenec, hčerinskega podjetja Lafarge Cement, sta zlato priznanje inovacijam v Zasavju prejeli še skupina Steklarna Hrastnik za inovacijo “Določanje predpisov za avtomatsko predpihanje steklenih izdelkov z meritvami in analizo ročnih izvedb predpihanja”, in izlaška družba ETI za inovacijo “Razvoj tehnologije in naprave/linije za obdelavo keramičnih vezi”. Slednja je za svoje inovacije prejela še srebrno in tri bronasta priznanja. Nagrade pripadejo podjetjem, ki iščejo “rešitve za izboljšanje poslovnih procesov ali konkretnih izdelkov ali za razvoj novih poslovnih modelov” je ob robu podelitve priznanj v Trbovljah povedala Staša Baloh Plahutnik, direktorica Gospodarske zbornice Slovenije OZ Zasavje, Zagorje ob Savi. Projekti so bili vrednoteni na podlagi izvirnosti, posledičnih pričakovanih in doseženih gospodarskih rezultatov ter trajnostnih učinkov inovacije. Proizvodnja Apnenca odslej čistejša, varčnejša in učinkovitejša V podjetju Apnenec z inovacijo Sebastijana Ledineka in Damjana Kovača zmanjšali emisije v okolje in porabo energentov, zvišali kvaliteto apnenčeve moke in raven varstva pri delu ter si za to prislužili najvišje priznanje Območne gospodarske zbornica Zasavje za inovativnost. Inovacije so pomemben del podjetniškega okolja, zlasti v svetovni gospodarski situaciji, ki nas tare od 2008. “Podjetja zaradi inovacij postajajo vse bolj konkurenčna na globalnem trgu” je ob priložnosti podelitve priznanj za najboljše inovacije Zasavja povedala Staša Baloh Plahutnik. Inovacije spodbujajo tudi izvozno dejavnost. Stojan Binder, predsednik upravnega odbora OZ Zasavje meni, da “v času krize inovacije omogočajo preboj”. Nemalokrat ne le pozitivno učinkujejo na konkurenčnost in s tem tržni delež podjetja temveč tudi spodbujajo trajnostni razvoj podjetja, bodisi izboljšajo delovno okolje bodisi zmanjšajo vpliv na okolje izven podjetja. Novo znanje je lahko rezultat raziskav in tehnološkega razvoja ali rezultat novih tržnih in upravnih rešitev. Inovacije lahko okrepijo kompetence podjetja za hiter razvoj ideje do uvedbe na trg, vzpodbudijo razvoj timskega dela, sodelovanje z znanstveno-raziskovalnimi inštitucijami ali uporabniki. To so kakovosti inovacije, ki jih je komisija OZ Zasavje iskala med kar petnajstimi prijavljenimi projekti za nagrado najboljšim inovacijam Zasavja v letu 2012. Družba Apnenec je ena izmed treh dobitnikov zlatega priznanja za svojo inovacijo, ki je z optimizacijo proizvodnega procesa prepričala v vseh kategorijah vrednotenja. Podjetje s proizvodnim obratom v Zidanemu Mostu je eden večjih proizvajalcev apnenčeve moke in apnenčevih agregatov v Sloveniji, in je k adaptaciji proizvodnega procesa pristopilo leta 2011. V želji po izboljšanju kakovosti apnenčeve moke kot tudi kapacitete mlina, so k sodelovanju pri optimizaciji proizvodnje povabili zunanjega partnerja. Investicija, vključujoč poseg v celotno postrojenje, zamenjavo separatorja, filtra in ventilatorja mlina, je bila prvotno ocenjena na nič manj kot 430.000 evrov. Mlin, ki letno pridela približno 100.000 ton apnenčeve moke, in celotno postrojenje je nato pregledal Lafargev procesni oddelek in ugotovil, da lahko z nekaj inovativnimi posegi proizvodnjo optimizirajo do ravni, primerljive najnovejšim trendom mlevskih procesov. Z občutno nižjimi stroški je podjetje povečalo kapaciteto mlina iz leta 1928 za slabo četrtino, med tem ko je za točno toliko zmanjšalo porabo električne energije. Nadalje so za dobro četrtino zmanjšali porabo ekstra lahkega kurilnega olja za sušenje apnenca in za kar 78 odstotkov izboljšali sejalni ostanek na sejalnem situ. Vpliv skupka inovacij, s katerimi je podjetje optimiziralo proizvodnji proces se odraža tudi v zmanjšanju emisij v okolje in povišani ravni varstva pri delu v Apnencu. Zlato priznanje so za svoje inovacije prejeli še ETI za avtomatizacijo dela proizvodnega procesa obdelave keramičnih cevi pri čemer so razbremenili delavce, dvignili raven varnosti pri delu, izboljšali logistiko in zmanjšali izmet ter RC eNeM, in podružnica Steklarne Hrastnik za nov postopek določanja predpisov za avtomatsko predpihovanje različnih steklenih izdelkov. Vse tri, z zlatom nagrajene inovacije so se uvrstile tudi na vseslovensko tekmovanje za najboljšo inovacijo, ki jih je, kot smo že zapisali na prvi strani tega časopisa, v septembru podelila Gospodarska Zbornica Slovenije. ■■ Boštjan Kotnik, Dejan Laknar, Melita Jovan, Franc Završnik, Rosanda Kladnik iz družbe Steklarna Hrastnik d.o.o. in Avguštin Buh s.p., S.O.O.S. za inovacijo: Pozicioniranje steklenih izdelkov na stroj Fermac ■■ Anton Šantl, Irena Kajnč iz družbe Svea d.d. Zagorje ob Savi za inovacijo: Kuhinja Stella Lunare ■■ Tadej Drnovšek, Janez Škrabanja iz družbe ETI d.d. Izlake za inovacijo: Nova generacija inštalcijskih odklopnikov ETIMAT P6 in ETIMAT P10 ■■ Marko Bokal, Sandi Strmljan, Niko Lorber iz družbe Strip's za inovacijo:Kontrolna naprava z merilnikom LED izvora ■■ Matic Hribar, inovator posameznik in Trbovelj za inovacijo: Športni rekvizit Snowtrike ■■ Marjan Pograjc, Robert Puhan iz Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje za inovacijo: Učilo - Destilacija plastike Dobitniki bronastega priznanja za inovacije: ■■ Janez Tomažin, Viktor Prašnikar, Franci Smrkolj, Marica Burkeljc iz družbe ETI d.d. Izlake za inovacijo: Pralno sušilna linija FI RELE ■■ Blaž Pleterski, Viktor Prašnikar, Janez Tomažin, Franci Smrkolj, Gregor Vozel iz družbe ETI d.d. Izlake za inovacijo: Uvedba vitke proizvodnje na stikalih KZS-2M in KZS-4M po sistemu KANBAN ■■ Darko Šurina iz družbe SVEA d.d. Zagorje ob Savi za inovacijo: Multifunkcionalna kuhinja Ariana ■■ Peter Drnovšek, Viktor Prašnikar, Janez Tomažin, Tadej Grčar, Franci Smrkolj iz družbe ETI d.d. Izlake za inovacijo: Nov način montaže - uvedba vitkega procesa izdelave VV talilnih vložkov ■■ Matic Hribar inovator posameznik iz Trbovelj za inovacijo: Športni rekvizit H-MAX (vadbeni trakovi) Dobitniki diplome za inovacije: ■■ Miha Brvar, Ivo Žavbi, Boris Smrkolj za inovacijo: Vzpostavitev proizvodnega procesa po principu vitke linije na programih VLC, STV D02 in VLD01 2013 I N A Š E C A J T N G E I STRAN 3
  • 4. cementarna od 1876 cementarna leta 2000 Visoke naložbe v posodobitev se odražajo tudi na izgledu tovarne (primerjava z današnjo sliko desno). Foto arhiv cementarne Z Investicije v posodobitev trboveljske cementarne V prejšnji številki tega časopisa smo podrobneje predstavili izgradnjo in obratovanje odžveplevalne naprave, ki velja za največjo investicijo cementarne za izboljšanje vplivov na okolje v njenem 137 letnem obratovanju. Tokrat predstavljamo še ostale pomembnejše investicije v modernizacijo tovarne v zadnjih letih. Skupna vrednost le-teh presega 33 milijonov evrov, od tega je bila velika večina vloženih sredstev namenjena področju varovanja okolja. STRAN 4 I N A Š E C A J T N G E I 2013 a ciljno investiranje v zmanjševanje vplivov na okolje so se odločili, da bi izboljšali okoljske parametre in s tem izboljšali kakovost zunanjega zraka v lokalnem okolju, saj je bila zasavska regija v preteklosti izrazito industrijska (rudarstvo in termoelektrarna, ter steklarska, gradbena, kemična in strojna industrija). Poleg tega pa so se z vsemi izboljšavami pripravili na morebitne spremembe zakonskih predpisov in mejnih vrednosti, ki so se dogodile v zadnjih letih in se pričakujejo tudi v prihodnje. V skladu s programom, ki ga je družba sprejela, da bi izboljšala vplive na okolje, so v zadnjih letih izvedli številne investicije. Ena najpomembnejših investicij za zniževanje vplivov na okolje je bila, poleg izgradnje odžveplevalne naprave, tudi izgradnja naprave za zniževanje emisij dušikovih oksidov. Ta deluje po načelu selektivne nekatalitske redukcije (SNCR), ki zmanjšuje vrednosti dušikovih oksidov z razprševanjem raztopine uree v vroče dimne pline izmenjevalca toplote. Napravo so zagnali v februarju 2008, rezultati te investicije pa so pričakovani, saj lahko s to napravo znižajo emisije tudi za več kot 50 % glede na prejšnje vrednosti. Z zaključitvijo projekta izgradnje SNCR reduktorja NOx emisij, so v cementarni zadostili strogim predpisom EU. Druge večje izboljšave in posodobitve v trboveljski cementarni, katerih investicijska vrednost je presegla 100.000 evrov, so: zaprtje klinker hale in s tem znižanje ubežnih emisij; prestavitev odprtih skladišč sipkih materialov (za cementne dodatke) v zaprte skladiščne prostore; asfaltiranje transportnih poti ter ozelenitev površin znotraj tovarne; modificiranje elektrofiltra rotacijske peči ter vodnega stolpa; odstranitev stare mlinice premoga; instalacija sodobnega merilnega sistema za spremljanje trajnih meritev; posodobitev področja tehnoloških voda in izgradnja malih čistilnih naprav. Poleg naštetih investicij so se v družbi osredotočili tudi na proces žganja klinkerja, katerega stabilnost zmanjšuje vplive na okolje. Omenjena vlaganja so pomembno omejila vpliv cementarne na njeno okolje. Mnogi se še vedno spominjajo stanja izpred let, ko je v tem okolju prevladovala sivina. Tudi številke govorijo temu v prid: po vpeljavi vseh omenjenih glavnih investicij v okoljske izboljšave, so dosegli znižanje emisij SO2 za več kot 97 %, emisij NOx za več kot 60 %, emisij prahu iz izpustov ter iz razpršenih virov pa za 50 %. Omeniti je potrebno, da okoljskih investicij po končani okoljski sanaciji podjetja niso končali, temveč bodo v načrtno zniževanje vplivov podjetja na okolje nadaljevali tudi v prihodnje. Aktivnosti so usmerili tudi v pridobitev certifikata sistema ravnanja z okoljem ISO 14001, ki so ga pridobili v letu 2010. Dodatna 2 milijona evrov so v cementarni vložili v naprave za doziranje in skladiščenje alternativnih goriv. Njihovo uporabo so omogočili z investiranjem preko 30 milijonov evrov v najboljše razpoložljive tehnologije, s katerimi zadoščajo strogim zakonskim vrednostim izpustov. Alternativna goriva so predelane in sortirane odpadne snovi, ki so zaradi svoje energijske vrednosti primerne za delno zamenjavo klasičnih, fosilnih goriv. Njihova uporaba ni le stroškovno učinkovita, ampak prinaša številne koristi za okolje, saj se zaradi njih zmanjšuje raba fosilnih goriv in s tem toplogrednih plinov, zmanjšuje pa se tudi količina odpadkov. Cementna industrija namreč spada med dejavnosti, ki lahko bistveno pripomorejo pri postopkih ravnanja z odpadki, ker je zaradi specifike procesa proizvodnje klinkerja in cementa možna tako snovna predelava kot tudi energetska
  • 5. Z naložbami v čistilne naprave in zanesljivost obratovanja do nižjih izpustov Ukrepi v izboljšave Odžveplevalna naprava 9,585 mio € Zmanjšanje prahu in SO2 0,095 mio € Avtomatizacija procesa 4,375 mio € Povečanje zanesljivosti 0,855 mio € Zaprt vodni tok in izgradnja 4 malih čistilnih naprav Filter NOx 2,115 mio € 1,500 mio € izraba gledano z vidika postopkov ravnanja z odpadki. In prav snovna ter energetska predelava bosta pridobili na pomembnosti v primerjavi z odlaganjem odpadkov, saj Evropska zakonodaja prepoveduje odlaganje biorazgradljivih odpadkov in odpadkov s kurilno vrednostjo. Na področju zamenjave fosilnih goriv z alternativnimi oz. proizvedenimi iz odpadkov v Sloveniji zaostajamo za zahodnoevropskimi državami (npr. Avstrijo in Nemčijo), kjer z njimi nadomeščajo preko 65 % fosilnih goriv. Alternativna goriva so v primerjavi s klasičnimi gorivi cenejši vir energije, zato njihova uporaba učinkovito znižuje stroške proizvodnje. Zaradi prihajajoče zakonodaje, družbene okoljske odgovornosti in nižjih proizvodnih stroškov, vse več industrij po svetu uporablja alternativne vire energije. Za večino cementarn v zahodnem svetu, kjer alternativna goriva uporabljajo že desetletja, je njihova uporaba nekaj samoumevnega. Tovrstno dejavnost že dolga leta brez škodljivih posledic za okolje ter okoliško prebivalstvo opravljajo tudi cementarne v okolici trboveljske, zato je uporaba teh energentov bistvenega pomena za konkurenčnost cementarne v Trbovljah. Pomembno je tudi dejstvo, da so bila goriva, ki so jih v Trbovljah že uporabljali, slovenskega izvora. Tudi prihodnji obseg poslovanja v Sloveniji je namreč odvisen od okoljevarstvenega dovoljenja, ki vključuje uporabo alternativnih goriv. PRIHODNJIČ Urejanje okolice tovarne. Zaprtje klinker hale 0,700 mio € Industrijska pot Ozelenitev tovarne in njene okolice cementarna danes Kljub temu, da vpliv cementarne na njeno okolje še nikoli doslej ni bil nižji, v podjetju načrtujejo dodatne izboljšave tudi v prihodnje. Foto Robert Ahlin Skupaj naložbe v okoljske ukrepe: 20 mio € Ostale naložbe v posodobitev tovarne: 13 mio € 2013 I N A Š E C A J T N G E I STRAN 5
  • 6. INTERVJU Varstvo okolja je raznoliko in obsežno delo, ki se spreminja in razvija z zakonodajo Intervju z Janjo Leban, vodjo Službe za varstvo okolja pri Gospodarski zbornici Slovenije. janja leban Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je na področju okolja dejavna že več kot 30 let. Intenzivneje od leta 2002, ko je bila ustanovljena služba za varstvo okolja, kot posebna organizacijska enota, ki jo že od vsega začetka vodi Janja Leban. Dela in odgovornosti, ki jih opravlja so predvsem na področju komunikacije z državnimi organi ter podajanje pobud in zastopanje stališč gospodarstva. Prav tako pa vodenje projektov, organizacija številnih konferenc in delavnic, strokovnih predavanj ter neposredna svetovanja članom. Pogovarjali smo se o aktualnih okoljevarstvenih problematikah in novostih, ki se nam obetajo na tem področju. Diplomirala je iz kemije, s tematiko okolja pa se je spoznala že v času priprave diplomskega dela. Takoj po diplomi se je istega leta (1979) zaposlila na Institutu Jožef Stefan, kjer se je ukvarjala s problematiko določevanja različnih onesnaževalcev v ozračju in vodah. V obdobju 1982–1985 je bila zaposlena na Kemijskem inštitutu, od leta 1985 dalje pa na Gospodarski zbornici Slovenije. V zadnjih letih se je sistem ravnanja z odpadki precej razvil. Evropska Unija je na tem področju sprejela kar nekaj predpisov, ki urejajo to področje. Koliko smo Slovenci ozaveščeni o pravilnem ravnanju z odpadki? Ves čas se ukvarja s področjem okolja, v obdobju 1985–2002 je bila tudi samostojna svetovalka za to področje. Stanje se izboljšuje, ker se razvijajo in vzpostavljajo sistemi za zbiranje, predelavo in odstranjevanje odpadkov. To je razvidno tudi iz podatkov o nastajanju in ravnanju z odpadki. Ne glede na to pa je zaskrbljujoče dejstvo, da imamo v Sloveniji veliko divjih odlagališč, kar kaže na to, da še nismo dovolj ozaveščeni, da smo mi tisti, ki smo odgovorni za ravnanje z odpadki in da moramo zanje tudi ustrezno poskrbeti ter plačati stroške ravnanja. Odpadkov ne ločujemo dovolj, še vedno jih preveč odložimo, kar velja zlasti za komunalne odpadke. V današnjem času ravnanje z odpadki zadeva vsakega državljana. V Sloveniji smo zakonodajo na tem področju povsem uskladili z evropskimi predpisi. Kakšne kriterije in pogoje pri ravnanju z odpadki smo prevzeli? V slovenski pravni red smo prenesli številne direktive s tega področja, med zadnjimi okvirno direktivo 2008/98/ES o odpadkih. Večinoma sledimo kriterijem in pogojem v teh direktivah, določene zahteve pa dodatno zaostrimo, še zlasti tam, kjer EU zakonodaje ni in področje urejamo sami. Kjer se je izkazalo, da so predpisi neživljenjski, prestrogi in neizvedljivi v praksi, npr. v zvezi s predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata (kompostiranega hlevskega gnoja) ali pa predelavo nenevarnih odpadkov v trdno gorivo, se pomanjkljivosti odpravljajo. Žal pa je to proces, ki poteka zelo počasi, kar vpliva tudi gospodarstvo in zvišuje stroške ravnanja z odpadki. Menite, da so še rezerve na tem področju oziroma katere pomanjkljivosti bi izpostavili? Rezerve zanesljivo so, na področju odpadkov nas čaka še veliko dela. Kot pomanjkljivost bi izpostavila zlasti parcialen pristop k urejanju tega področja, preveč zapleteno in premalo usklajeno, med seboj povezano zakonodajo. Premalo je timskega dela, povezovanja med strokami in komuniciranja med zakonodajalcem, agencijo za okolje, gospodarstvom in tudi inšpekcijo. Premalo se upoštevajo izkušnje iz prakse. STRAN 6 I N A Š E C A J T N G E I 2013 Leta 2002, ko je bila ustanovljena služba Foto arhiv cementarne za varstvo okolja, je prevzela vodenje te organizacijske enote. Sežigalnice odpadkov so v Sloveniji dokaj »vroča« tema. Zakaj so po vašem mnenju Slovenci proti sežigu in sosežigu odpadkov? O sežiganju odpadkov govorimo že odkar se ukvarjam s področjem okolja. Gre za odklonilen odnos do odpadkov nasploh, četudi smo jih mi sami povzročili. Nadalje, za pomanjkanje strokovnega znanja, nepoznavanje tematike in nezaupanje v strokovnost ter primernost rešitev. Hkrati pa tudi za miselnost, da mora za odpadke poskrbeti nekdo drug, nekje drugje. Kar kaže na to, da se do ravnanja z odpadki še ne obnašamo dovolj odgovorno. Nasprotniki sežigalnic pravijo, da te predstavljajo neposredno Delo Janje Leban, vodje Službe za varstvo okolja Področje mojega dela je izjemno raznoliko in obsežno. Vsebinsko se spreminja, tako kot se spreminja in razvija zakonodaja. Pred leti sem se na primer ukvarjala s problematiko ozonu škodljivih snovi, vodila projekt opuščanja ozonu škodljivih snovi, za katerega je 6 slovenskih podjetij pridobilo okoli 6 milijonov USD nepovratnih sredstev mednarodnega sklada Global Environment Facility. Sledilo je obdobje priprav na vključitev Slovenije v Evropsko Unijo, kjer je bilo težišče mojega dela oziroma naše službe usmerjeno na področje industrijskega onesnaževanja. Vključeni smo bili v pogajalski proces in pripravo podjetij na prilagoditev BAT vrednostim in pridobitev okoljevarstvenih dovoljenj. Celoten proces je trajal več let, niti ne bo nikoli zaključen, saj se okoljevarstvena dovoljenja obnavljajo, spreminja in dopolnjuje pa se tudi zakonodaja, tako da področje industrijskega onesnaževanje ostaja eno od ključnih področjih našega delovanja. Ves čas je eno od ključnih področij tudi ravnanje z odpadki, s poudarkom na odpadkih iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti, embalaži in odpadni embalaži... pa do ravnanja z gradbenimi odpadki. Ukvarjam se tudi s podnebnimi spremembami oziroma z ukrepi za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, okoljskimi dajatvami, nadalje s sistemi ravnanja z okoljem, eko oznakami in drugimi prostovoljnimi programi. V zadnjem času smo partnerji tudi v nekaterih projektih, naj omenim predvsem projekt ReBirth, preko katerega želimo spodbuditi recikliranje industrijskih in gradbenih odpadkov in njihovo uporabo v gradbeništvu in projekt IMAGEEN, ki je namenjen uvajanju eco-design orodij v srednjih in malih podjetjih na področju embalaže. konkurenco boljšim načinom ravnanja z odpadki, torej preprečevanju nastanka odpadkov in reciklaži. Sežigalnice pa naj bi za svoje delovanje potrebovale vedno več odpadkov. Kako komentirate te očitke? Glede na hierarhijo ravnanja ima preprečevanje nastajanja in reciklaža prednost pred sežigom. Če torej uveljavljamo hierarhijo ravnanja z odpadki, ki se upošteva kot prednostni vrstni red pri nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi, to ne bi smelo biti problem. Ali se bomo tega držali ali ne, pa je odvisno tudi od cene ravnanja, razpoložljivosti kapacitet itd., na kar lahko vpliva tudi politika s svojimi ukrepi. Kakšni so cilji zakonodaje s področja odpadkov? Se pripravljajo kakšne spremembe ali ukrepi? Cilji glede predelave in reciklaže so podani v splošni uredbi o odpadkih in tudi v uredbah, ki urejajo ravnanje s posameznimi tokovi odpadkov, kot je na primer področje embalaže in odpadne embalaže. V pripravi so nova uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata, uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo, o ravnanju z električno in elektronsko opremo, o sežiganju odpadkov itd. Do konca letošnjega leta pričakujemo sprejem uredbe o ravnanju s komunalnimi odpadki, želimo pa si, da bi se pristopilo tudi k pripravi sprememb uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Potrebne so spremembe še na drugih področjih, npr. na področju ravnanja z gradbenimi odpadki. Manjka še tudi program preprečevanja nastajanja odpadkov, ki bi ga morali skladno z direktivo 2008/98/ES oblikovati najpozneje do 12. decembra letos. Pa še bi lahko naštevali! Preprečevanje oz. omejevanje industrijskega onesnaževanja in nesreč je ključna naloga vseh nas. Na GZS ste aktivno vključeni v pripravo predpisov in programov za doseganje Predstavitev Strokovna služba za varstvo okolja Strokovna služba za varstvo okolja (SVO) je aprila letos obeležila že enajsto leto svojega delovanja v okviru katerega, kot posebna organizacijska enota Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), opravlja različne aktivnosti, izobraževanja, delavnice ter projekte na področju varstva okolja. Industrijsko onesnaževanje, ravnanje z odpadki, podnebne spremembe ter različni programi pridobivanja okoljskih oznak so glavne teme, ki jih SVO pokriva s svojimi storitvami in projekti. Poleg tega med svoje naloge uvršča tudi zagotavljanje vpliva gospodarstva pri sprejemanju zakonodaje na področju varstva okolja.
  • 7. PROSTI ČAS okoljskih ciljev. Kakšno je trenutno stanje v Sloveniji na tem področju? Trenutno je v pripravi sprememba Zakona o varstvu okolja, s katerim se bo v slovenski pravni red prenesla prenovljena direktiva 2010/75/EU o industrijskih emisijah (direktiva IED), ki združuje vsebine sedmih, doslej ločenih direktiv. Do konca letošnjega leta naj bi se prenovila tudi uredba, ki določa vrste dejavnosti in naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in tudi druge uredbe s področja industrijskega onesnaževanja (velike kurilne naprave, emisije hlapnih organskih snovi ...). Pogoji za izdajo okoljevarstvenih dovoljenj se zaostrujejo oziroma razširjajo. Evropska Unija nam že grozi s kaznimi zaradi prepočasnega sprejemanja ukrepov na področju izboljšanja kakovosti zunanjega zraka. Zakaj se v Sloveniji tovrstne zadeve premikajo tako počasi? Problemom na področju zraka - trdnih delcev v zadnjih letih nismo namenili dovolj pozornosti. Veliko smo naredili v preteklosti na področju emisij SO2 ... in na področju emisij iz večjih virov onesnaževanja. Premalo pa smo se posvetili drugim, manjšim oziroma razpršenim virom, npr. kurilnim napravam in prometu, ki skupaj predstavljajo pomemben vir emisij. K urejanju tega področja smo pristopili prepozno, premalo odločno, usklajeno in povezano. So pa v pripravi načrti za kakovost zraka, nekateri od njih (Zasavje, Novo mesto, Kranj, Celje, Murska Sobota) naj bi bili sprejeti še do konca letošnjega leta. Na splošno menim, da premalo spremljamo izvajanje posameznih predpisov z vidika doseganja okoljskih učinkov. Premalo je komunikacije med zakonodajalcem in organi, ki so vključeni v izvajanje (npr. ARSO), občinami, gospodarstvom oziroma tistimi, ki jih ta tematika zadeva. Problem so tudi kadrovski resursi, premalo je timskega dela in povezovanja različnih strok. Pogrešamo jasno strategijo na področju okolja, s cilji, prioritetami in jasno opredeljenimi odgovornostmi za njihovo realizacijo. Eno izmed področjih, ki jih pokrivate so tudi prostovoljni programi in pobude, npr. EMAS, Ecolabel in drugo okoljsko označevanje izdelkov in storitev, sistemi ravnanja z okoljem in energijo. Katere so v Sloveniji najbolj prepoznavne v javnosti ter na drugi strani priljubljene v gospodarstvu? Najširše uveljavljen in poznan je sistem ravnanja z okoljem po ISO 14001. V zadnjih dveh letih na pomenu pridobiva sistem upravljanja z energijo po ISO 50001. To je nov standard iz leta 2011. EMAS in Ecolabel se zelo počasi uveljavljata, čeprav sta shemi poznani že preko 20 let oziroma v Sloveniji od vključitve v Evropsko Unijo. Vendar tudi ti dve shemi pridobivata na pomenu, še zlasti Ecolabel, kar je verjetno tudi posledica uredbe o zelenih javnih naročilih in podpore, ki jo namenja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo za spodbujanje uvajanja in implementacijo Ecolabel znaka za turistične nastanitve. Za širšo prepoznavnost teh sistemov pa bi bilo treba okrepiti promocijske aktivnosti in uveljaviti tudi druge spodbude. Pomembno vlogo pri tem imajo tudi pristojni državni organi. So morda že na voljo povratne informacije o pozitivnih rezultatih v gospodarskih družbah, ki so si pridobile omenjene oznake? se lahko pohvalijo s pozitivnimi učinki, tako z vidika obvladovanja okolja kot tudi stroškov. Praviloma uvajajo sistem ravnanja z okoljem po ISO 14001. Ko pa imajo uveden ta sistem, se težko odločajo za njegovo nadgradnjo in uvedbo EMAS sistema oziroma okoljske odličnosti. Zato so določene spodbude s strani države še kako pomembne. Katere so trenutno vaše aktivnosti in projekti na področju izobraževanja, usposabljanja ter informiranja na področju varstva okolja? Tovrstne aktivnosti trenutno izvajamo v okviru omenjenih evropskih projektov. Skupaj s partnerji projekta REBirth bomo jeseni izvedli praktični prikaz čiščenja divjega odlagališča in postopkov predelave gradbenih odpadkov ter delavnice na temo pravilnega ravnanja z gradbenimi odpadki. V okviru projekta IMAGEEN pa bodo potekale izobraževalne aktivnosti (delavnice, konference ...) na temo embalaže in odpadne embalaže ter eco-design orodij. Kariera Janje Leban: Diplomirala je iz kemije, s tematiko okolja pa se je spoznala že v času priprave diplomskega dela. Takoj po diplomi se je istega leta (1979) zaposlila na Institutu Jožef Stefan, kjer se je ukvarjala s problematiko določevanja različnih onesnaževalcev v ozračju in vodah. V obdobju 1982-1985 je bila zaposlena na Kemijskem inštitutu, od leta 1985 dalje pa na Gospodarski zbornici Slovenije. Ves čas se ukvarja s področjem okolja, v obdobju 1985–2002 je bila tudi samostojna svetovalka za to področje. Leta 2002, ko je bila ustanovljena služba za varstvo okolja, je prevzela vodenje te organizacijske enote. Vsa podjetja, ki so se vključila v te sisteme, Predstavitev Gospodarska zbornica Slovenije Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), največje samostojno, prostovoljni, interesno in nepridobitno združenje, ki deluje že od davnega leta 1851, ko je bila ustanovljena Trgovska in obrtna zbornica za Kranjsko, je skozi vsa leta obdržala svoje glavno poslanstvo. To so predvsem ukrepi namenjeni vzdrževanju družbenih vrednot in okolja, ki omogočajo ohranjanje in dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Družbena odgovornost, zanesljivost in zaupanje so vrednote, na katerih temelji njihovo delo (in ki so v zadnjem času pogosto na preizkušnji). Ena izmed glavnih nalog GZS je torej zastopanje interesov podjetij v odnosih z državo in sindikati pri oblikovanju pogojev dela in poslovanja ter pri zagotavljanju pogojev in novih priložnosti za gospodarski razvoj. Poleg tega članom zagotavlja konkurenčnost, pomaga pri prodoru na tuje trge, združuje znanja in izkušnje vrhunskih strokovnjakov na različnih področjih in tke nove poslovne stike ter povezave. Aktivna je tudi v mednarodnem omrežju, kjer sodeluje s preko več kot 45 mednarodnimi panožnimi organizacijami s pomočjo katerih članom zagotavlja uveljavljanje panožnih in regijskih interesov. V prvi polovici leta 2013 je GZS s svojimi aktivnostmi na področju okoljevarstva dosegla 40 milijonov evrov prihrankov, 25 mio € zaradi fleksibilnejših določb uredbe o emisiji v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, ki podjetjem omogočajo izbiro ukrepov za zmanjšanje emisij v zrak ter 15 mio € pri izkoriščanju energetske vrednosti lesnih ostankov iz lesno predelovalne dejavnosti zaradi sprememb uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav. Za svoje člane pripravila kar 7 novih produktov v pomoč hitrejši in lažji realizaciji zastavljenih ciljev ter organizirala 140 različnih dogodkov (konferenc, okroglih miz, seminarjev …) GZS je članica mnogih združenj in zbornic: ■■ Združenja evropskih gospodarskih zbornic (Eurochambres) s sedežem v Bruslju ■■ Mednarodne trgovinske zbornice (ICC) s sedežem v Parizu kot največje svetovne poslovne organizacije, ki v sodelovanju z WTO in vrsto drugih mednarodnih institucij spodbuja liberalizacijo mednarodnega poslovanja, razvoj avtonomnega gospodarskega prava in poslovne etike ■■ Evropske organizacije A.I.E.C.E. (Association d'Institutes Economiques de Conjoncutre Economique) – združenja neodvisnih evropskih inštitucij, ki ocenjujejo in napovedujejo konjunkturo preko naše analitske skupine SKEP Gospodarski zbornici Slovenije se lahko pridružijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki. Po uvedbi prostovoljnega članstva leta 2007 in pridobitvi statusa reprezentativnosti v letu 2009 GZS danes združuje preko 9.000 podjetij, ki predstavljajo najpomembnejši del slovenskega gospodarstva. Reja prašičev in koline − knapovski praznik (2. del) Leopold Odlazek - Lubo je človek številnih talentov. Nekdanji cementar, danes upokojenec ter odličen poznavalec trboveljščine in trboveljskosti. Tokrat nadaljevanje o kolinah. Na tragih Gospodar in mesar zvlečeta prašiča iz gorce, zavalita ga na trebuh v bano, izpod njega povlečeta verigo. Po prašiču potrosijo kolofonijo, nad glavo mu spnejo ušesa in ga polijejo s kropom. Gospodar in mesar primeta za verigo ter jo vlečeta vsaksebi, prašiča parkrat obrneta. Ko začnejo ščetine odstopati, prašiča dvignejo nad bano in podložijo trage. Sedaj pristopijo še ostali, da čim hitreje odstranijo vse ščetine. Med tem mesar prašiču sname parklje. Ščetine se je ponavadi čistilo s starimi žlicami, pri glavi pa z nožem, kar je opravil mesar. Ko je čiščenje končano, preostalo nečistočo sperejo z mrzlo vodo. Prašiča obesijo za zadnje tace na že prej pripravljene vislice. Če niso delali klobas in so hoteli kožo prodati (Koteksu), so prašiča dali iz kože, pri tem pa je bilo treba paziti, da se koža ni predrla z nožem, sicer je bila manjvredna. Ko so bili vsi predhodni postopki opravljeni, sta šla mesar in gospodar prašiča »narazen devat«, to je razpolovit. Ženske in otroci gredo lupit česen in čebulo, stara mati pa kuhajo kašo, ješprenj ali riž. Ko mesar odstrani drobovino, se le-ta razdeli. Možgani za malico žensk in otrok, del jetrc za malico mesarja. Srce smo otroci vedno pregledali, kajti če je bilo prebodeno, se je govorilo: »Ta mesar je pa dober, zadel ga je točno v srce.« To seveda ni bilo čisto res, kajti mnogokrat smo videli, kako je mesar, ko je ločeval drobovino, prerezal srce, verjetno zato, da izteče kri iz njega. Drobovino so odnesli v kuhinjo. Med tem sta se kaša in ješprenj že skuhala. Na štedilnik se postavi »vešpisker« z vodo, ta se je med drugim uporabljal tudi za kuhanje perila. Vanj se dajo pljuča, srce, ledvice, narezane kože, ušesa, glava, če se seveda glave in ušes ni dalo v dim (dimiti - zelhati) ali pa se ušesa niso »nafilala« (napolnila) s »filo« (maso) za klobase (mesenke). Včasih se je dalo kuhati tudi parklje (spodnji del svinjske noge), če jih niso imeli namen dati v dim ali porabiti za »žulco« (tlačenko). Med časom, ko se vse to kuha, mesar s še kom odide »čreva prat«. Čreva se najprej izprazni. Vsebine ponavadi ni bilo veliko, kajti običaj je bil, da se večer pred klanjem prašiča ne krmi. Zatem se čreva obrne in se jih spet dobro opere, nalije se sveža voda, dodajo se narezana surova repa, narezana čebula in se pusti določen čas. Opere se tudi kupljena goveja čreva, nato pa še želodec – ta se rabi za polnjenje – in mehur. Mehur se je uporabil tudi kot otroška žoga ali pa se je posušil in so v njem shranjevali«čik tobak« (tobak za žvečenje) ali pa tobak za fajfo. Po vrnitvi s pranja mesar prične z »žlemanjem črev«, to je odstranjevanjem sluzi, kar počne z doma narejenim lesenim nožičkom. Namesto žganja se že pije domače vino. Meso in drobovina sta kuhana, prične se rezanje in mletje kuhanega. Gospodinja začne pripravljati kosilo, to je bila ponavadi »kisla župa«, narejena iz svinjskega repa, dela glavine, svinjskega korenja, peteršilja, krompirja, majarona in popra; vse je bilo dobro okisano z domačim kisom, od tod tudi ime. Po kosilu, zalitim z vinom, se ločijo čreva glede na vrsto klobas: tanke za pečenice, srednje za jetrnice, debelejše pa za krvavice. Najboljše krvavice so bile iz debelega črevesa in danke, ker so se lepo hrustljavo zapekle. Stara mati cvrejo črevno mast in špeh (slanino) za dodatek h klobasam. Prične se priprava mase ali file. V bano, kjer smo 2013 I N A Š E C A J T N G E I STRAN 7
  • 8. PROSTI ČAS se otroci tudi kopali, dodajo kašo, zmleta surova jetra in ostale sestavine, ki so potrebne za izdelavo jetrnic. Jetrnice so se vedno delale pred krvavicami, da se niso obarvale s krvjo, polnile so se s pumpo za klobase, to je posebna črpalka, v katero se je napolnila »fila«, na koničasti prednji del pa se je nataknilo črevo. S pritiskanjem na bat, ki se je naslonil na trebuh, se je potiskalo maso v črevo. Mesar je glede na velikost črevo odrezal in klobaso zašpalil (zaprl). Krvave klobase so se včasih polnile tudi z zajemalko, trahtarjem ali rogom (odžagani del kravjega roga). Kuhanje klobas se zopet prične z jetrnicami. Za kuhanje se uporablja »vešpisker«. Takšen lonec, ko je že dodobra zarustal (zarjavel) in ni bil več uporaben za kuho, ponavadi je tudi puščal, se ga je »zaflikalo« (zakrpalo) in se je uporabljal za prenašanje gnojnice na vrt. Pri kuhanju klobas je bilo potrebno paziti, da voda ni preveč vrela, ker so začele klobase pokati. Če so kuhane, se je preskusilo tako, da se je klobaso prebodlo z ošiljenim delom špale. Če je iz preluknjane klobase pritekla bistra tekočina, je bil to znak, da so kuhane. Klobase so vzeli iz vode in jih zložili na pripravljeno mizo. Ta se je nahajala zunaj, da so se klobase prej ohladile. Ker se je ponavadi medtem že zmračilo, je bilo nujno ven napeljati luč. Treba je bilo namreč paziti, da ne pride kakšen maček na štirih ali dveh nogah. Nekateri so pri izdelavi klobas tudi kalkulirali. Klobase so delali posebej zase in za »talanje«, to je za tiste, od katerih so čez leto pobirali pomije. Bog jim požegnaj, so rekli včasih. Ker se je dan že dodobra prevesil v noč, gospodinja postreže z večerjo. Ponavadi je bil to že izdelek preteklega dne: jetrnice, krvavice, kremenateljci, restan krompir, kislo ali tenstano (dušeno zelje), vse pa obilno zalito z vinom. Večerji so ponavadi prisostvovali bližnji sorodniki in boljši sosedje. Tako je nastala prava veselica. Vsega je enkrat konec. Mesar majavo odide domov. Sosedje se glasno poslovijo. Nastane zatišje, vsi gredo počasi k počitku. Nagradna križanka Zjutraj spet pride mesar. Najprej loči meso od slanine. Domači začnejo z rezanjem ali mletjem slanine. Stara mati začnejo »cvreti mast« (topiti slanino) za ocvirke. Slanino smo pridno pomagali rezati tudi otroci in prav imenitno se nam je zdelo. Za mast se je del slanine zmlel na mesoreznici, ki so jo pridno vrteli otroci. Mesar začne pripravljati kose za v dim. Loči rebra, krače, šunke, slanino, parklje, ušesa, rilec in jezik. Obrezane dele z dodatkom mesa in slanine zmeljejo, dodajo se začimbe. Pripravljena je masa za mesenke. Na mesoreznico se nastavi tulec, na njega se natakne tanko črevo, v mesoreznico se nabaše že izdelana masa. Prične se polnjenje mesenk. Mesar jih glede na želeno velikost zavija in špali. Podobno se delajo tudi salame, ki pa so se pri nas delale zelo poredko. Tudi želodec in ušesa se napolnijo z isto maso, le da je bilo potrebno ušesa predhodno pripraviti, to je zarezati pod kožo, kamor se je natlačila masa. Ko je vse to opravljeno, začne mesar s soljenjem mesa. Dodobra ga natre s soljo in ga polaga v za to pripravljen lesen čeber, doda začimbe, soliter, zaradi lepše barve mesa, prelije še s česnovo vodo ter pusti stati. Po štirinajstih dneh se vzame meso iz »salamurce«, tako se namreč imenuje tekočina, s katero je prelito meso. Meso, ki smo ga vzeli iz salamurce, dobro obrišemo. S tem je pripravljeno za zelhanje (dimljenje). Dimilo se je v že prej omenjenih kotlih, kjer so se že pred tem dimile klobase. Dimiti se je nosilo tudi k Florindu, v Bevško k Štovsu ali v klavnico. Ob koncu so mesarja izplačali z denarjem in delom kolin. Vrniti je treba sposojeno orodje. Ob »hvala lepa« so priložili še kakšno klobaso. Sledi raznašanje kolin: sorodniki, sosedje in seveda tisti, pri katerih smo celo leto pobirali pomije. Pri tem se je delila tudi »godlja«, to je juha, v kateri so se kuhale klobase. Ta je bila tem boljša, čim več se je v njej razkuhalo klobas. Koline smo ponavadi raznašali otroci, saj smo pri tem zaslužili kak dinar, kajti skoraj vsak je vprašal: »Koliko št. 07/2013 Mast se je hranila v lončenih loncih (piskrih za mast), pokritih s pargament papirjem in pritrjenim z gumo, odrezano od avtomobilskega plašča, ali vrvico. Premožnejši pa so imeli »kangle za mast« - to je bila pločevinasta emajlirana posoda s pokrovom. Včasih, če je bil prašič velik ali pa sta se klala dva, se je mast hranila celo v loncih za kuhanje perila. S ponosom se je govorilo: »Imamo cel vešpisker masti.« Zaključek vsega je bilo nekajmesečno veselje ob praznikih. Čas pa je bil odvisen predvsem od NA LESENI PALICI PRIVEZANA TANKA VRV PRI VODENJU KRAV, FURMANSKI BIČ OPERA ČAJKOVSKEGA (Jevgenij) MAKEDONS. ŠPANSKI SL. NAROD. TURISTIČNI NOGOMETAŠ NEMŠKA ZABAVNI KRAJ, GRAD (Fernando - El PISATELJICA ANSAMBEL, SEIDEL NA OTOČCU Nino) ŠTORKLJA 3 12 4 13 VOJVODINSKI FOTOGRAF (Danilo) EDO MIHEVC VEČJE SRBSKO MESTO UPRAVNEGA OKRAJA ZLATIBOR (NEKDAJ TITOVO …) KARBURATOR V STR. ALEŠ VALIČ 10 KANADSKI PROFESION. HOKEJIST (Paul C.) Telefon: 11 Pa kaj bi dolgovezili, teknilo nam je. Leopold Odlazek "Veliko stori, kdor stori malo, a stori to, kar mora storiti. Ničesar ne stori, kdor naredi veliko, vendar ne stori tistega, kar bi moral storiti" Janez Bosko MALIGEN TUMOR BRONHIJEV ALI PLJUČ IRSKI FILMSKI IGRALEC NEESON POCENI BANČNI PLAČILNI INSTRUMENT NATAŠA HRIBAR ZVER IZ SLOVENRODU MAČK, SKA PEVKA RESTIŽNI (Majda) AVTOMOBIL ČRTOMIR TAVZES 1 SL. DRAMAT. 7 IN PESNIK V DOBI RAZSVETLJENS. Naslov: 10 Zaradi naštetega lahko zaključimo, da je domačim, če se je klalo le enega prašiča, ostalo bore malo. Kar pa je vseeno ostalo, se je hranilo v kleti, če je bila bolj suha, v »špajzu« (shrambi) ali v »zelharju na dilih« - to je zamrežen zaboj, spravljen na podstrešju. VEČJI GASTRONOMSKI OBJEKT, LOKAL Ime in priimek: 2 velikosti družine. Ko smo pospravljali koline, pa smo vmes že redili novega prašiča. Sestavil Damjan Kovač Rešitev: 1 smo pa dolžni?« Seveda je bil odgovor: »Nič!« Vendar smo vseeno kaj iztržili. 5 6 7 8 9 Pravilno rešitev križanke napišite na kupon in ga do vključno 30. 10. 2013 pošljite po pošti na naslov: Uredništvo našE cajtngE Lafarge Cement d.o.o. Kolodvorska 5, 1420 Trbovlje Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali 7 nagrajencev in jih obdarili s praktičnimi nagradami. Imena nagrajencev bomo objavili v naslednji številki časopisa Naše cajtnge. Rešitev nagradne križanke št. 06: skupne rešitve. Nagrado prejmejo: 1. nagrada: Marjan Kovač (Kisovec) 2. nagrada: Janez Marn (Zagorje), Marta Mekše (Hrastnik) Dušan Herman (Trbovlje) 3. nagrada: Ema Kurent (Zagorje), Hana Kodrman (Kisovec), Jana Gosak (Zagorje) Nagrajenci prejmejo nagrado po pošti. Čestitamo! STRAN 8 I N A Š E C A J T N G E I 2013 PREDEL NA J HAVAJEV KONEC POLOTOKA SLOVENSKA PEVKA IN PROFESORICA (Nada) 5 KRIŽANEC MED LEVOM IN TIGRICO PREBIVALEC BALKANSKE DRŽAVE GEORGE HARRISON STR. ZA EL.TEH. (Mitja) TRDEN BRAZILSKI LES VOJ. OPOR. NA BORNEU POLITIČNI ORGAN MED NOB VZDEVEK 13 AMERIŠKE POP PEVKE (Lyn Newkirk) SESTAVIL: DAMJAN KOVAČ ELEMENT V STROJNIŠT. STANJE UŽIVAJOČEGA 12 MUSLIMANS. ŽENSKO IME NAROD. OZ. V TUJI DRŽ. SL. PEDAG. (Franjo) CVET. SOB. RASTLINA BIOLOŠKO AKTIVNA PRIIMEK CENA ZA SLOV. KIPAR ORGANSKA SPOJINA KANADSKE UPORABO BOS.– HERC. HOKEJSKE NARAVNIH RODU POLITIČNI ALI LJUBEZENDRUŽINE DEJAVNIKOV (Jakov) SKI ŠKANDAL ZBIR. JAVNEGA MNEN. GRŠ. ŠPORTNI KLUB IME BIATLONK GRAŠIČEVE IN MALIJEVE 4 NEPREPUST. 8 TKANINA NAJVIŠJI VOJAŠKI ČIN 3 100 km DOLGA REKA V GANI, PRITOK JEZERA VOLTA SANJA DOLEŽAL SL. SMUČAR KRIŽAJ ETIOPSKA DENARNA ENOTA EDEN BRAT. SCHUMACH. ZORMANOVA JUNAKINJA 9 SLOVENSKA GLASBENA SKUPINA SVETOVNO ZNANI AM. VIOLINIST ALSTON JAP. MESTO NA HONŠUJU LJUDSTVO V ZAMBIJI JEZUSOV IZDAJAL (Juda) UDO VOIGHT 2 11 SVETLA ZVEZDA V OZVEZDJU ORLA BOGINJA UMETNOSTI IN ZNANOSTI LASTNIK NFD HOLDINGA (Stanislav) POMEMBNO 6 STARO SUMERSKO MESTO MENIČNO POROŠTVO V BANČNIŠTVU PRESTIŽNA LIMUZINA ZNAMKE KIA ITALIJAN.AMERIŠKI DIRKAČ FORMULE 1, SVETOVNI PRVAK LETA 1978 (Mario)

Related Documents