Virgin Mobileni Gladys Garcia
Bakit dapat lumipat sa VirginMobile? Ito ay isang kumpanya ng telepono na nagbibigay ng muranghalaga na serbisyo Mayroon...
Dahil sa Virgin Mobile mura!Virgin Mobile• Nagsisimula ang kanilang mgabuwanang halaga sa $35 na maykasama nang tatlong da...
Mga yunit ng teleponoVirgin Mobile•Samsung Galaxy Victory 4G LTE sahalagang $229.99 + tax•Samsung Galaxy S II 4G White $27...
Walang Kontrata!Virgin Mobile• Walang kontrata na kailanganpirmahan kung bibili ka ng yunit ngtelepono nila at ang paggami...
Pwedeng magpalit kahit anongoras mo gustoVirgin Mobile•Kahit anong oras mogustong magpalit ng yunit ngtelepono pwede•Kahit...
Malawak ang sakop ng VirginMobile Source http://www.virginmobileusa.com/ http://www.wireless.att.comVirgin Mobile• May ...
 Kaya kung titignan nyo ang serbisyong AT&T at Virgin Mobile bakit kayomag tya tyaga na mag bayad ngmalaki para sa serbis...
of 8

Naghihimok

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Technology      Business      


Transcripts - Naghihimok

  • 1. Virgin Mobileni Gladys Garcia
  • 2. Bakit dapat lumipat sa VirginMobile? Ito ay isang kumpanya ng telepono na nagbibigay ng muranghalaga na serbisyo Mayroon din silang mga de kalidad na mga telepono napwede nyong bilhin Wala silang kontrata na kailangan pirmahan Pwede kang mag palit ng telepono kahit anong oras nagustuhin mo dahil walang multa na kailangan bayaran
  • 3. Dahil sa Virgin Mobile mura!Virgin Mobile• Nagsisimula ang kanilang mgabuwanang halaga sa $35 na maykasama nang tatlong daang minuto(300) na kahit anong oras mogamitin, unlimited na teks atunlimited na data•Sunod sa $35 ay ang $45 na kadabuwan na may isang libo (1,000) atdalawang daan (200) na kahit anongoras na minuto at unlimited teks atdata•At ang huli nila ay ang $55 na mayunlimited na tawag, teks at data.AT & T• Samantalang ang AT& Tnagsismula ang kanilang buwananghalaga na $40 na may isang (1)gigabyte lang na data, unlimited talkat teks, subalit may dagdag na $45bawat buwan para sa data mo ay $85at mga tax, kumpara mo sa Virginmobile na $35 lang
  • 4. Mga yunit ng teleponoVirgin Mobile•Samsung Galaxy Victory 4G LTE sahalagang $229.99 + tax•Samsung Galaxy S II 4G White $279.99 +tax•Iphone 4S 16GB $449.99 + tax•Iphone 4 8GB $349.99 + tax• Sa Virgin Mobile, mura na ang mga yunitkahit anong oras mo pa gusto mag palitpwedeng pwede dahil abot kaya ang mgahalaga wala ka pang kontratangpipirmahanAT & T•Samsung Galaxy S 4 16GB - $199.99 +tax + 2 year na kontrata•HTC First $99.99 + tax + 2 year nakontrata•Iphone 4 8 Gb - $0.01 + tax + 2 taon nakontrata•Makikita natin ang pagkakaiba ng dalawa.Ang Virgin Mobile mura pero hindikailangan ng kontrata pero ang AT&Tmura mo nga mabibili meron namangdalawang taong kontrata na kailanganpirmahan
  • 5. Walang Kontrata!Virgin Mobile• Walang kontrata na kailanganpirmahan kung bibili ka ng yunit ngtelepono nila at ang paggamit ngkanilang serbisyo. Kahit anong orasmo gustong umalis pwedeng pwededahil wala itong multa na kailanganbayaran para ito ay ipaputolAT & T•Para mabili mo ang yunit ngtelepono na iyong gusto sapresyong mura ay kailangan kungbago kang suskritor ay pipirma kasa dalawang taon na kontrata okung ikaw ay dati nang suskritor aymagbabayad ka ng $36 para saupgrade at panibagong dalawangtaon na kontrata
  • 6. Pwedeng magpalit kahit anongoras mo gustoVirgin Mobile•Kahit anong oras mogustong magpalit ng yunit ngtelepono pwede•Kahit anong oras mo gustopaputol ang linya mo pwede•Kahit anong oras mogustong lumipat ng ibangkumpanya pwede•Dahil wala itong kontrataAT&T•Kung gusto mo magpalit ng yunit ngtelepono kailangan mo magbayad ng$325 minus $10 sa bawat buwan ngserbisyo na iyong nagamit•Kung gusto mo ipaputol linya moganun pa din- kailangan mo magbayadng multa lalo na kung lilipat ka sa ibadahil sa dalawang taong kontrata
  • 7. Malawak ang sakop ng VirginMobile Source http://www.virginmobileusa.com/ http://www.wireless.att.comVirgin Mobile• May mga lugar na hindimaganda ang serbisyo• Wala pa namang nagrereklamona napuputol ang tawag• May mga lugar na mabilis anginternet at meron ding mabagalAT&T• May mga lugar na hindimaganda ang serbisyo• Maraming nag rereklamo ngnapuputol na tawag•May mga lugar na mabilis anginternet at meron ding mga lugarna mabagal
  • 8.  Kaya kung titignan nyo ang serbisyong AT&T at Virgin Mobile bakit kayomag tya tyaga na mag bayad ngmalaki para sa serbisyong pareholang naman ang binibigay? Dito ka na sa mura at maaasahan!Virgin Mobile ka na!

Related Documents