GOSPODARSTVO S NAGLASKOM NA TURIZAM <ul><li>U procesu razvoja bazirati se na principu ODRŽIVOG RAZVOJA kako bi i sljedeć...
UVOD U današnjoj prezentaciji predstavit ćemo vam idejno rješenje koje bi trebalo Iz temelja promijeniti percepciju OPĆI...
Upravljanje projektom <ul><li>Naš prijedlog je da se ovim projektom upravlja na jedan od ova dva načina </li></ul><ul><li>...
KAKO? Svaki dio imat će svoju procijenjenu vrijednost realizacije te ovisno o lokaciji i svoju cijenu najma. Tako podijelj...
KAKO? <ul><li>U pet jednostavna koraka: </li></ul><ul><li>Izrada projektne dokumentacije (cca mjesec dana). </li></ul><ul...
ZAŠTO? ZATO ŠTO JE OPĆINA FAŽANA BEZ KUPALIŠTA NEPRILAGOĐENA ZA RAZVOJ TURIZMA . Zašto baš ovako riješiti problem plaže? -...
TKO? Općina odnosno Poduzeće u većinskom vlasništvu općine kao NAJMODAVAC preuzima na sebe kompletnu izvedbu i realizaciju...
KADA <ul><li>Dinamika je isključivo ovisna o stavu mještana općine i želji vijećnika da poštuju želje mještana,jer je fina...
ZOOM arhitekti d.o.o. Dragana Marinić , dipl.ing. arh . Idejno rješenje
IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA ŠETNJICE, OBALNOG POJASA I VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA izrada: Z O O M a r h i t e k t i
IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA ŠETNJICE, OBALNOG POJASA I VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA PODJELA ŠETNJICE izrada: Z O O M a r h i...
IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA ŠETNJICE, OBALNOG POJASA I VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA ZONIRANJE NAMJENA izrada: Z O O M a r h ...
IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA ŠETNJICE, OBALNOG POJASA I VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA KOLNO-PJEŠAČKI TOKOVI izrada: Z O O M a ...
IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA ŠETNJICE, OBALNOG POJASA I VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA UREĐENJE OBALE izrada: Z O O M a r h i ...
IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA ŠETNJICE, OBALNOG POJASA I VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA PRIJEDLOG IZGLEDA VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA izrad...
IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA ŠETNJICE, OBALNOG POJASA I VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA PRIJEDLOG IZGLEDA VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA izrad...
IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA ŠETNJICE, OBALNOG POJASA I VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA PRIJEDLOG IZGLEDA VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA izrad...
IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA ŠETNJICE, OBALNOG POJASA I VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA PRIJEDLOG IZGLEDA VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA izrad...
IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA ŠETNJICE, OBALNOG POJASA I VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA PRIJEDLOG IZGLEDA VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA izrad...
IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA ŠETNJICE, OBALNOG POJASA I VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA PRIJEDLOG IZGLEDA VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA izrad...
IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA ŠETNJICE, OBALNOG POJASA I VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA PRIJEDLOG IZGLEDA VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA izrad...
IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA ŠETNJICE, OBALNOG POJASA I VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA PRIJEDLOG IZGLEDA VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA izrad...
IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA ŠETNJICE, OBALNOG POJASA I VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA PRIJEDLOG IZGLEDA VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA izrad...
IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA ŠETNJICE, OBALNOG POJASA I VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA PRIJEDLOG IZGLEDA VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA izrad...
IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA ŠETNJICE, OBALNOG POJASA I VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA PRIJEDLOG IZGLEDA VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA izrad...
IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA ŠETNJICE, OBALNOG POJASA I VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA PRIJEDLOG IZGLEDA VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA izrad...
IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA ŠETNJICE, OBALNOG POJASA I VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA S C E N A R I J I K O R I Š T E NJ A P R O S...
IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA ŠETNJICE, OBALNOG POJASA I VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA S C E N A R I J I K O R I Š T E NJ A P R O S...
IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA ŠETNJICE, OBALNOG POJASA I VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA S C E N A R I J I K O R I Š T E NJ A P R O S...
IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA ŠETNJICE, OBALNOG POJASA I VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA S C E N A R I J I K O R I Š T E NJ A P R O S...
IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA ŠETNJICE, OBALNOG POJASA I VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA S C E N A R I J I K O R I Š T E NJ A P R O S...
Troškovnik Prema našem troškovniku uređenje 2,7 km obale koštalo bi Cca 50 000 000,00 kn Dok bi m2 uređenja plaže i šetni...
ZAKLJUČAK Ozbiljnim pristupom i prihvaćanjem ovog projekta kao prioriteta u općini koji zahtjeva trud a ne kao do sada FIN...
 
of 35

Ladonja - Fažana: Najduža plaža u Istri

Ladonja - Fažana: Najduža plaža u Istri
Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Ladonja - Fažana: Najduža plaža u Istri

 • 2. GOSPODARSTVO S NAGLASKOM NA TURIZAM <ul><li>U procesu razvoja bazirati se na principu ODRŽIVOG RAZVOJA kako bi i sljedećim generacijama ostavili čist okoliš nedevastiran gospodarskom i turističkom aktivnošću. </li></ul><ul><li>BEZ PRODAJE OPĆINSKOG ZEMLJIŠTA </li></ul>RJEŠENJE za koje ćemo se zalagati: SPAŠAVANJE PLAŽA ŠETNICOM: LUNGOMARE od Valbandona do Pinete uređenjem plaža uz šetnicu za“0,00 Kn” opterećenja općinskog proračuna
 • 3. UVOD U današnjoj prezentaciji predstavit ćemo vam idejno rješenje koje bi trebalo Iz temelja promijeniti percepciju OPĆINE FAŽANA kao turističke destinacije. Iznijet ćemo smjernice :ZAŠTO? TKO? KAKO? I KADA? Do ovog trenutka općina Fažana za idejno rješenje nije potrošila ništa a ukoliko se budu slijedile naše smjernice sama realizacija projekta biti će U konačnici potpuno besplatna. Napomena : Nakon današnje prezentacije predat ćemo kompletnu dokumentaciju u općinu s nadom da će po hitnom postupku općinsko vijeće raspraviti o ovom projektu i donijeti odluku o pokretanju istog.
 • 4. Upravljanje projektom <ul><li>Naš prijedlog je da se ovim projektom upravlja na jedan od ova dva načina </li></ul><ul><li>A odabir prepuštamo mještanima i općinskom vijeću . . </li></ul><ul><li>Općina upravlja direktno kao upravitelj pomorskog dobra </li></ul><ul><li>ILI </li></ul><ul><li>2. Općina osniva ili koristi postojeće trgovačko društvo čije udjele ponudi mještanima na otkup (uz limite) te uz uvjet da općina ima min. 51% vlasništva (na ovaj bi način svi zainteresirani mještani postaju i suvlasnici poduzeća). </li></ul>
 • 5. KAKO? Svaki dio imat će svoju procijenjenu vrijednost realizacije te ovisno o lokaciji i svoju cijenu najma. Tako podijeljenu obalu OPĆINA će ponuditi zainteresiranim poduzetnicima za turističku namjenu na javnom natječaju na period od 10 godina s time da će prednost imati mještani općine Fažana (kroz popuste). Segmentacijom obale omogućena je realizacija u fazama odnosno u prvoj godini za one dijelove za koje potencijalni najmoprimci pokažu interes. Osnovni uvjet najmoprimcima će biti plaćanje najamnine u naprijed (putem kredita ili sl.) i preuzimanje održavanja određenog djela obale . Prikupljenim novcem općina će platiti izvođače. Obalu u dužini od 2,7 km unutar općine Fažana mora se podijeliti na dijelove max. Dužine od 100m . Svaki dio podložan je svojem “projektu” a skup svih tih projekta čini cjelinu koju zovemo “NAJDUŽA PLAŽA U ISTRI”.
 • 6. KAKO? <ul><li>U pet jednostavna koraka: </li></ul><ul><li>Izrada projektne dokumentacije (cca mjesec dana). </li></ul><ul><li>Na temelju projektne dokumentacije unijeti izmjene u DPU-(raspitali smo se u županiji moguće je unijeti izmjene žurno) </li></ul><ul><li>Raspisati natječaj za buduće najmoprimce (studeni 2009.) </li></ul><ul><li>Naplatiti najmove unaprijed za 10 godina. </li></ul><ul><li>Izvršiti radove nasipavanja i uređenja plaža </li></ul>
 • 7. ZAŠTO? ZATO ŠTO JE OPĆINA FAŽANA BEZ KUPALIŠTA NEPRILAGOĐENA ZA RAZVOJ TURIZMA . Zašto baš ovako riješiti problem plaže? -Zato jer je ovo jedini način da općina/mještani ostanu vlasnici plaža odnosno da spriječi prodor velikog kapitala (npr. BiVillage) ,te omogući i našoj djeci besplatan pristup moru. A trenutno općina nema novaca za samostalnu realizaciju ovog projekta. Što ima prosječni mještanin od toga? Općina Fažana s ovim rješenjem ima višestruku korist od rješavanja nezaposlenosti do prihoda od prireza i ostalih davanja, a u konačnici i najma. S većim prihodima veća sredstva će se odvajati za socijalu,infrastrukturu i razne subvencije sportskim klubovima i udrugama. A na kraju i vrijednost nekretnina će porasti kao i cijena smještaja turista kod privatnih iznajmljivača.
 • 8. TKO? Općina odnosno Poduzeće u većinskom vlasništvu općine kao NAJMODAVAC preuzima na sebe kompletnu izvedbu i realizaciju kao i prikupljanje ponuda od izvođača i radova, te o njima ovisi dinamika poslova, a u konačnici i rezultati koji moraju biti vidljivi već u ljeto 2010. Znamo da u općini imamo zaposlene stručne osobe i činjenica je da mještani ne vide njihov rad , stoga je ovo idealna prilika da pokažu svoju sposobnost, ili da ustupe mjesto sposobnijima. Napomena : Mi ćemo samo inzistirati da nas općina kao idejne tvorce drži informirane o razvoju projekta koji ćemo prezentirati mještanima kako kroz medije isto i putem oglasa na oglasnim pločama unutar Općine FAŽANA.
 • 9. KADA <ul><li>Dinamika je isključivo ovisna o stavu mještana općine i želji vijećnika da poštuju želje mještana,jer je financijska komponenta kao prepreka realizaciji isključena iz razloga što se realizacija ne oslanja na sredstva iz proračuna općine . </li></ul><ul><li>S toga : </li></ul><ul><li>1) Ukoliko mještani žele u svojoj općini imati pravu plažu. </li></ul><ul><li>Ukoliko se Općinsko vijeće prihvati ovaj projekt . </li></ul><ul><li>Projekt bi trebao startati </li></ul><ul><li>početkom LISTOPADA 2009 godine. </li></ul>
 • 10. ZOOM arhitekti d.o.o. Dragana Marinić , dipl.ing. arh . Idejno rješenje
 • 11. IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA ŠETNJICE, OBALNOG POJASA I VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA izrada: Z O O M a r h i t e k t i
 • 12. IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA ŠETNJICE, OBALNOG POJASA I VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA PODJELA ŠETNJICE izrada: Z O O M a r h i t e k t i
 • 13. IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA ŠETNJICE, OBALNOG POJASA I VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA ZONIRANJE NAMJENA izrada: Z O O M a r h i t e k t i
 • 14. IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA ŠETNJICE, OBALNOG POJASA I VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA KOLNO-PJEŠAČKI TOKOVI izrada: Z O O M a r h i t e k t i
 • 15. IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA ŠETNJICE, OBALNOG POJASA I VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA UREĐENJE OBALE izrada: Z O O M a r h i t e k t i
 • 16. IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA ŠETNJICE, OBALNOG POJASA I VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA PRIJEDLOG IZGLEDA VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA izrada: Z O O M a r h i t e k t i
 • 17. IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA ŠETNJICE, OBALNOG POJASA I VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA PRIJEDLOG IZGLEDA VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA izrada: Z O O M a r h i t e k t i
 • 18. IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA ŠETNJICE, OBALNOG POJASA I VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA PRIJEDLOG IZGLEDA VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA izrada: Z O O M a r h i t e k t i
 • 19. IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA ŠETNJICE, OBALNOG POJASA I VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA PRIJEDLOG IZGLEDA VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA izrada: Z O O M a r h i t e k t i
 • 20. IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA ŠETNJICE, OBALNOG POJASA I VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA PRIJEDLOG IZGLEDA VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA izrada: Z O O M a r h i t e k t i
 • 21. IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA ŠETNJICE, OBALNOG POJASA I VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA PRIJEDLOG IZGLEDA VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA izrada: Z O O M a r h i t e k t i
 • 22. IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA ŠETNJICE, OBALNOG POJASA I VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA PRIJEDLOG IZGLEDA VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA izrada: Z O O M a r h i t e k t i
 • 23. IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA ŠETNJICE, OBALNOG POJASA I VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA PRIJEDLOG IZGLEDA VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA izrada: Z O O M a r h i t e k t i
 • 24. IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA ŠETNJICE, OBALNOG POJASA I VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA PRIJEDLOG IZGLEDA VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA izrada: Z O O M a r h i t e k t i
 • 25. IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA ŠETNJICE, OBALNOG POJASA I VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA PRIJEDLOG IZGLEDA VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA izrada: Z O O M a r h i t e k t i
 • 26. IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA ŠETNJICE, OBALNOG POJASA I VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA PRIJEDLOG IZGLEDA VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA izrada: Z O O M a r h i t e k t i
 • 27. IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA ŠETNJICE, OBALNOG POJASA I VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA PRIJEDLOG IZGLEDA VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA izrada: Z O O M a r h i t e k t i
 • 28. IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA ŠETNJICE, OBALNOG POJASA I VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA S C E N A R I J I K O R I Š T E NJ A P R O S T O R A izrada: Z O O M a r h i t e k t i
 • 29. IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA ŠETNJICE, OBALNOG POJASA I VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA S C E N A R I J I K O R I Š T E NJ A P R O S T O R A izrada: Z O O M a r h i t e k t i
 • 30. IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA ŠETNJICE, OBALNOG POJASA I VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA S C E N A R I J I K O R I Š T E NJ A P R O S T O R A izrada: Z O O M a r h i t e k t i
 • 31. IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA ŠETNJICE, OBALNOG POJASA I VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA S C E N A R I J I K O R I Š T E NJ A P R O S T O R A izrada: Z O O M a r h i t e k t i
 • 32. IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA ŠETNJICE, OBALNOG POJASA I VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA S C E N A R I J I K O R I Š T E NJ A P R O S T O R A izrada: Z O O M a r h i t e k t i
 • 33. Troškovnik Prema našem troškovniku uređenje 2,7 km obale koštalo bi Cca 50 000 000,00 kn Dok bi m2 uređenja plaže i šetnice koštao Cca 620 kn/m2 Što bi značilo da bi prosječno najmoprimac trebao platiti Cca 100 000,00 Kn/god Odnosno 1 000 000,00 Kn za 10 godina Općina bi dobila po svakom najmoprimcu Cca 1400 m2-uređene plaže Odnosno plažu za 200 osoba
 • 34. ZAKLJUČAK Ozbiljnim pristupom i prihvaćanjem ovog projekta kao prioriteta u općini koji zahtjeva trud a ne kao do sada FINANCIJE . Očekujemo već u ljeto 2010 godine minimalno 10 najmoprimaca Odnosno već sljedeće godine imat ćemo uređene plaže za više od 2000 kupaća koje će imati sve sadržaje koje trebaju imati moderne plaže općina koje se žele razvijati kroz turizam ,a koje imaju intenciju postati lideri u turističkoj ponudi ovog djela ISTRE. Od ROVINJA do PULE ima više od 40 000 turista koji nemaju prave plaže. Ukoliko ne reagiramo na vrijeme i prepustimo se besciljnim raspravama a općina Fažana će i dalje biti percipirana kao usputna stanica do BRIJUNA.

Related Documents