1. Найближчими до Землі є
планети:
1. Сатурн і Марс;
2. Юпітер і Венера;
3. Венера і Марс;
4. Марс і Меркурій.
2. Володимир охрестив
Русь у 988 році. У якому
столітті це відбувалося:
1. VIII ст.
2. IX ст.
3. X ст.
4. XI ст.
3. Основним джерелом світла для3. Основним джерелом світла для
всіх живих організмів нашої планетивсіх живих організмів на...
4. Установа, у якій
зберігаються та
впорядковуються документи, -
це:
1. Архів
2. Театр
3. Музей
4. Друкарня.
5. Ми бачимо навколишній світ5. Ми бачимо навколишній світ
завдяки:завдяки:
1. заломленню світла;
2. відбиттю світла;
3. п...
6. Грошова одиниця
Київської Русі називалося:
1. Копійка
2. Таляр
3. Гріш
4. Гривня.
7. Остаточна ліквідація
Запорозької Січі сталася:
1. 1569 р
2. 1564 р
3. 1596 р
4. 1775 р
8.8. Веселка – це явище:Веселка – це явище:
1. теплове
2. світлове
3. хімічне
4. магнітне
9. Сонячне світло, заломлюючись9. Сонячне світло, заломлюючись
розкладається :розкладається :
1. п'ять кольорів
2. шість к...
10. Наука, що вивчає герби:
1. Нумізматика
2. Сфрагістика
3. Геральдика
4. Топоніміка.
1. До якого періоду української
історії слід віднести створення
Галицько-Волинської держави:
1. Княжа Русь-Україна
2. Коза...
2. Укажіть планети :2. Укажіть планети :
1. Меркурій;
2. Оріон;
3. Нептун;
4. Кассіопея;
5. Уран;
6. Вега.
3. До якого періоду української
історії слід віднести укладення
Люблінської унії?
1. Княжа Русь-Україна
2. Польсько – лито...
4. Укажіть основні4. Укажіть основні
властивості води :властивості води :
1. зберігає форму в рідкому стані
2. не зберігає...
5. До якого періоду української
історії слід віднести діяльність
“Руської трійці”:
1. Княжа Русь-Україна
2. Козацька Украї...
6. Які події відбувалися в роки
національно-визвольної війни
під проводом Б.Хмельницького?
1. Битва під Полтавою
2. Битва ...
7.Які історичні факти пов'язані з
діяльністю Володимира
Великого?
1. Похід проти Хазарського
каганату
2. Хрещення Русі
3. ...
8. Укажіть паливні корисні
копалини:
1. залізні руди
2. нафта
3. мідні руди
4. вугілля
5. алюмінієві руди
6. торф
9. Укажіть умови, які
забезпечують існування
життя на планеті Земля:
1. Кругообіг речовин та
енергії
2. Наявність кисню
3....
Продовжте речення:
 До речових
історичних
джерел
належать…
Продовжте речення:
Видатними
діячами
козацької доби
історії України є:
Продовжте речення:
До писемних
історичних
джерел
належать:
Продовжте речення:
До найвидатніших
події національно-
визвольної війни
українського
народу сер XVII ст
належать…
Najrozumnishij
Najrozumnishij
Najrozumnishij
Najrozumnishij
Najrozumnishij
Najrozumnishij
Najrozumnishij
Najrozumnishij
of 31

Najrozumnishij

Гра найрозумніший
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Najrozumnishij

 • 1. 1. Найближчими до Землі є планети: 1. Сатурн і Марс; 2. Юпітер і Венера; 3. Венера і Марс; 4. Марс і Меркурій.
 • 2. 2. Володимир охрестив Русь у 988 році. У якому столітті це відбувалося: 1. VIII ст. 2. IX ст. 3. X ст. 4. XI ст.
 • 3. 3. Основним джерелом світла для3. Основним джерелом світла для всіх живих організмів нашої планетивсіх живих організмів нашої планети є:є: 1. електричний струм 2. Сонце 3. зорі 4. Місяць
 • 4. 4. Установа, у якій зберігаються та впорядковуються документи, - це: 1. Архів 2. Театр 3. Музей 4. Друкарня.
 • 5. 5. Ми бачимо навколишній світ5. Ми бачимо навколишній світ завдяки:завдяки: 1. заломленню світла; 2. відбиттю світла; 3. поглинанню світла; 4. усім переліченим процесам .
 • 6. 6. Грошова одиниця Київської Русі називалося: 1. Копійка 2. Таляр 3. Гріш 4. Гривня.
 • 7. 7. Остаточна ліквідація Запорозької Січі сталася: 1. 1569 р 2. 1564 р 3. 1596 р 4. 1775 р
 • 8. 8.8. Веселка – це явище:Веселка – це явище: 1. теплове 2. світлове 3. хімічне 4. магнітне
 • 9. 9. Сонячне світло, заломлюючись9. Сонячне світло, заломлюючись розкладається :розкладається : 1. п'ять кольорів 2. шість кольорів 3. сім кольорів 4. вісім кольорів.
 • 10. 10. Наука, що вивчає герби: 1. Нумізматика 2. Сфрагістика 3. Геральдика 4. Топоніміка.
 • 11. 1. До якого періоду української історії слід віднести створення Галицько-Волинської держави: 1. Княжа Русь-Україна 2. Козацька Україна 3. Українські землі під владою Російської та Австрійської імперії 4. Україна сучасна
 • 12. 2. Укажіть планети :2. Укажіть планети : 1. Меркурій; 2. Оріон; 3. Нептун; 4. Кассіопея; 5. Уран; 6. Вега.
 • 13. 3. До якого періоду української історії слід віднести укладення Люблінської унії? 1. Княжа Русь-Україна 2. Польсько – литовська доба 3. Козацька Україна 4. Українські землі під владою Російської та Австрійської імперії
 • 14. 4. Укажіть основні4. Укажіть основні властивості води :властивості води : 1. зберігає форму в рідкому стані 2. не зберігає форму в рідкому стані 3. гарний розчинник 4. поганий розчинник 5. замерзаючи стискується 6. замерзаючи, розширюється .
 • 15. 5. До якого періоду української історії слід віднести діяльність “Руської трійці”: 1. Княжа Русь-Україна 2. Козацька Україна 3. Українські землі під владою Російської та Австрійської імперії 4. Україна сучасна
 • 16. 6. Які події відбувалися в роки національно-визвольної війни під проводом Б.Хмельницького? 1. Битва під Полтавою 2. Битва під Жовтими водами 3. Битва під Корсунем 4. Битва під Грюнвальдом 5. Укладення Люблінської унії 6. Переяславська рада
 • 17. 7.Які історичні факти пов'язані з діяльністю Володимира Великого? 1. Похід проти Хазарського каганату 2. Хрещення Русі 3. Похід на Корсунь 4. Укладення “Руської правди” 5. Любецький з’їзд князів 6. Будівництво Десятинної церкви
 • 18. 8. Укажіть паливні корисні копалини: 1. залізні руди 2. нафта 3. мідні руди 4. вугілля 5. алюмінієві руди 6. торф
 • 19. 9. Укажіть умови, які забезпечують існування життя на планеті Земля: 1. Кругообіг речовин та енергії 2. Наявність кисню 3. Гірські породи і мінерали 4. Корисні копалини 5. Наявність води 6. Різниця атмосферних тисків
 • 20. Продовжте речення:  До речових історичних джерел належать…
 • 21. Продовжте речення: Видатними діячами козацької доби історії України є:
 • 22. Продовжте речення: До писемних історичних джерел належать:
 • 23. Продовжте речення: До найвидатніших події національно- визвольної війни українського народу сер XVII ст належать…