GRĂDINIŢA – SUFLETUL COPILĂRIEI Educatoare RODICA KUBIK Grădiniţa cu P.P. nr 45 TIMIŞOARA
<ul><ul><li>Locul minunat în care inocenţa îşi are locul dintotdeauna şi lumea în care jocul este la el acasă îl cunoaşt...
<ul><li>Grădiniţa cu P.P. nr 45 din Timişoara este situată pe strada Fagului (între Piaţa Traian şi Zona Complexului St...
<ul><li>În prezent grădiniţa funcţionează cu două grupe cu copii preşcolari sub îndrumare doamnei director, institutor A...
<ul><li>Copiii unei grupe se află sub </li></ul><ul><li>îndrumarea educatoarelor Carp Aurica şi </li></ul><ul><li>Kubik...
<ul><li>Copiii celeilalte grupe sunt sub îndrumarea educatoarelor Pădurean Daliana şi Zuba Cecilia. </li></ul>
<ul><li>Alături de educatoare îşi aduc contribuţia la asigurarea unui climat propice dezvoltării copiilor: îngrijitoarele,...
În cadrul educaţiei preşcolare, care face parte integrantă din educaţia timpurie, se oferă copiilor posibilitatea de a se ...
<ul><li>Participare copiilor la activităţi instructiv-educative diverse conduce la formarea adultului de maine. </li...
<ul><li>Fiecare copil este special şi are ritmul propriu de dezvoltare. Deprinderile de dobândire a independenţei le reali...
Educaţia timpurie îşi pune amprenta pe personalitatea copiilor , pe dezvoltarea adultului de mâine prin toate activităţile...
<ul><li>. </li></ul>Activităţile extracurriculare au fost bune prilejuri de a edifica beneficiile educaţiei timpurii şi a ...
<ul><ul><li>Atitudinea stimulativă a educatoarei va fi un exemplu bun de urmat de către ceilalţi copii din grupă pentru ...
<ul><li>Atitudinea pozitivă a educatoarei şi a copiilor va determina o atitudine pozitivă şi a părinţilor </li></ul>
<ul><li>Pentru implicarea cât mai eficientă a părinţilor în educaţia timpurie a preşcolarilor am realizat prezentarea prog...
<ul><li>O altă modalitate de sensibilizare a părinţilor a fost implicarea lor directă în rezolvarea sarcinilor unei activi...
<ul><li>Activităţile desfăşurate cu copiii sunt sub atenţia studenţilor voluntari ai Universităţii de Vest din Timişoara d...
<ul><li>Ne pregătim să serbăm ziua de naştere a unui coleg din grupă. </li></ul>
<ul><li>Acceptarea copiilor deosebiţi în colectivitate, ne învaţă pe toţi să acceptăm diversitatea. </li></ul>
<ul><li>Educatoarele participă la un schimb de experienţă în grădiniţa noastră alături de copiii noştri care acum sunt şco...
<ul><li>Psihologul G. Albu consideră că un cadru didactic trebuie să dispună de câteva “dimensiuni spirituale” precum: </l...
<ul><li>Vă mulţumim că aţi vrut să ne cunoaşteţi şi vă aşteptăm să ne vizitaţi ! </li></ul>
of 22

prezentare Gradinita cu P.P. nr 45 Timisoara

TIMISOARA str Cornelia Salceanu (Fagului) nr 17
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - prezentare Gradinita cu P.P. nr 45 Timisoara

 • 1. GRĂDINIŢA – SUFLETUL COPILĂRIEI Educatoare RODICA KUBIK Grădiniţa cu P.P. nr 45 TIMIŞOARA
 • 2. <ul><ul><li>Locul minunat în care inocenţa îşi are locul dintotdeauna şi lumea în care jocul este la el acasă îl cunoaştem cu toţii ca fiind grădiniţa. </li></ul></ul>“ Fiecare om are un drum, pe care poate fi condus, dar nu i se poate crea alt drum decât acela pe care e chemat să meargă.” (N. Iorga)
 • 3. <ul><li>Grădiniţa cu P.P. nr 45 din Timişoara este situată pe strada Fagului (între Piaţa Traian şi Zona Complexului Studenţesc) şi funcţionează din luna mai a anului 1974. </li></ul><ul><ul><li>Iniţial a fost cunoscută sub denumirea “Grădiniţa T.C.M.T” deoarece clădirea aparţinea Trustului de construcţii-montaj Timişoara şi se află în cartierul în care domiciliau majoritatea angajaţilor acestuia. </li></ul></ul>
 • 4. <ul><li>În prezent grădiniţa funcţionează cu două grupe cu copii preşcolari sub îndrumare doamnei director, institutor Adriana Căprariu. </li></ul><ul><li>Toate educatoarele sunt cadre didactice titulare calificate, deţinând gradul didactic I. </li></ul>
 • 5. <ul><li>Copiii unei grupe se află sub </li></ul><ul><li>îndrumarea educatoarelor Carp Aurica şi </li></ul><ul><li>Kubik Rodica. </li></ul>
 • 6. <ul><li>Copiii celeilalte grupe sunt sub îndrumarea educatoarelor Pădurean Daliana şi Zuba Cecilia. </li></ul>
 • 7. <ul><li>Alături de educatoare îşi aduc contribuţia la asigurarea unui climat propice dezvoltării copiilor: îngrijitoarele, administratoarea şi bucătăreasa. </li></ul>
 • 8. În cadrul educaţiei preşcolare, care face parte integrantă din educaţia timpurie, se oferă copiilor posibilitatea de a se dezvolta din toate punctele de vedere: intelectual, fizic, moral, socio-afectiv.
 • 9. <ul><li>Participare copiilor la activităţi instructiv-educative diverse conduce la formarea adultului de maine. </li></ul>
 • 10. <ul><li>Fiecare copil este special şi are ritmul propriu de dezvoltare. Deprinderile de dobândire a independenţei le realizăm şi în sala de mese şi în dormitor. </li></ul>
 • 11. Educaţia timpurie îşi pune amprenta pe personalitatea copiilor , pe dezvoltarea adultului de mâine prin toate activităţile organizate şi desfăşurate în unităţile de învăţământ preşcolar.
 • 12. <ul><li>. </li></ul>Activităţile extracurriculare au fost bune prilejuri de a edifica beneficiile educaţiei timpurii şi a integrării copiilor în grădiniţă.
 • 13. <ul><ul><li>Atitudinea stimulativă a educatoarei va fi un exemplu bun de urmat de către ceilalţi copii din grupă pentru facilitarea comunicării, cooperării şi creării unui climat afectiv pozitiv. </li></ul></ul>
 • 14. <ul><li>Atitudinea pozitivă a educatoarei şi a copiilor va determina o atitudine pozitivă şi a părinţilor </li></ul>
 • 15. <ul><li>Pentru implicarea cât mai eficientă a părinţilor în educaţia timpurie a preşcolarilor am realizat prezentarea programului unui copil pe parcursul unei zile în grădiniţă, prezentarea planificării semestriale, consiliere zilnică, şedinţe cu părinţii, lectorate, dezbateri,mese rotunde, serbări, întâlniri cu specialişti </li></ul>
 • 16. <ul><li>O altă modalitate de sensibilizare a părinţilor a fost implicarea lor directă în rezolvarea sarcinilor unei activităţi, rolurile fiind schimbate: pentru câteva minute au redevenit copii, iar cei mai satisfăcuţi au fost prichindei deveniţi pentru scurt timp “părinţi”. </li></ul>
 • 17. <ul><li>Activităţile desfăşurate cu copiii sunt sub atenţia studenţilor voluntari ai Universităţii de Vest din Timişoara dornici să se implice în sprijinirea acestora. </li></ul>
 • 18. <ul><li>Ne pregătim să serbăm ziua de naştere a unui coleg din grupă. </li></ul>
 • 19. <ul><li>Acceptarea copiilor deosebiţi în colectivitate, ne învaţă pe toţi să acceptăm diversitatea. </li></ul>
 • 20. <ul><li>Educatoarele participă la un schimb de experienţă în grădiniţa noastră alături de copiii noştri care acum sunt şcolari. </li></ul>
 • 21. <ul><li>Psihologul G. Albu consideră că un cadru didactic trebuie să dispună de câteva “dimensiuni spirituale” precum: </li></ul><ul><li>să accepte excepţiile, fără a face discriminări între copiii </li></ul><ul><li>să-şi afirme calităţile creatoare, ori de câte ori are nevoie; </li></ul><ul><li>să aibă un psihic bogat în preocupări, acceptând cu uşurinţă noul; </li></ul><ul><li>să evite “îmbătrânirea psihologică”, adică să nu refuze ce i se pare nou şi curios, să se elibereze de egocentrism şi de teama de eşec; </li></ul><ul><li>să iubească copiii , un indiciu hotărâtor al libertăţii copilului. </li></ul>
 • 22. <ul><li>Vă mulţumim că aţi vrut să ne cunoaşteţi şi vă aşteptăm să ne vizitaţi ! </li></ul>

Related Documents