On TŁUMACZA .
SŁOWO WSTĘPNE
ROZDZIAI. I
SPIS TREŚCI
SŁONECZNE DZIECIŃSTWO - CIĘŻKA MŁODOŚĆ ........ .
ROZDZIAI. II
Z KORSY...
SPIS ILUSTRACJI
l. Carlo Bonaparte
2. Letycja Bonaparte
3. Bonaparte jako młody oficer
4. Józefina w parku w Malmaison
S. ...
ODTLUMACZA
Fryderyk M. Kircheisen cieszy się zasłużoną sławą najlepszego bodaj w na­
szym czasie znawcy Napoleona I i jego...
8 SPIS TREŚCI
dawniejszych i nowszych romansów biograficznych na temat Napoleona, że
nie warto się nawet bliżej nad tym ro...
SŁOWO WSTĘPNE
Dać obrazowi życia Napoleona zamknięte kształty w krótkim ujęciu - oto
cel obu tomów, zktórych pierwszy ma c...
of 5

Napoleon i-obraz-zycia

Zajrzyj do książki "Napoleon i-obraz-zycia' w internetowej księgarni historycznej Grzbiet.pl
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Internet      


Transcripts - Napoleon i-obraz-zycia

  • 1. On TŁUMACZA . SŁOWO WSTĘPNE ROZDZIAI. I SPIS TREŚCI SŁONECZNE DZIECIŃSTWO - CIĘŻKA MŁODOŚĆ ........ . ROZDZIAI. II Z KORSYKANINA fRANCUZEM . ROZDZIAI. III W GÓRĘ. On TULoNu no 13 VENDEMIAIREA. ROZDZIAI. IV NAMIĘTNOŚCI, MIŁOŚĆ I MAŁŻEŃSTWO . RoznzlAl. V SzCZĘŚCIE I ZWYCIĘSTWO. KAMPANIA WŁOSKA . RoznzlAl. VI MIĘDZY DWOMA WOJNAMI . RozDZIAŁ VII AWANTURA EGIPSKA . ROZDZIAI. VIII WZLOT KU POTĘDZE . ROZDZIAI. IX SzKOŁA MĘŻA STANU. ZA KONSULATU . RoznzlAl.X PIERWSZY KONSUL . RoznziAŁXI NAPOLEON I "PERFIDNA ANGLIA' RozDZIAŁ XII CESARZ I KRÓL ..... . RozDZIAŁ XIII AUSTERLITZ . . . . . . . . 7 9 11 31 43 57 67 103 115 159 169 201 213 237 245 Przykładowy rozdział książki: Napoleon I Obraz życia tom I http://grzbiet.pl/sklep/napoleon-i-obraz-zycia Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
  • 2. SPIS ILUSTRACJI l. Carlo Bonaparte 2. Letycja Bonaparte 3. Bonaparte jako młody oficer 4. Józefina w parku w Malmaison S. Areole 6. Napoleon podczas bitwy pod Rivoli 7. Talleyrand 8. Bonaparte w Egipcie 9. Bonaparte w czasie kampanii syryjskiej 10. Generał Bonaparte u zadżumionych wJaffie 11. Ustanowienie trzech konsulów 12. Kompozycja alegoryczna z portretem pierwszego konsula 13. Marszałek Berthier 14. Napoleon jako cesarz 15. Napoleon koronuje swoją żonę na cesarzową Francuzów 16. Biwak Napoleona przed bitwą pod Austerlitz 17. Napoleon przyjmuje klucze do Wiednia 18. Spotkanie Napoleona z cesarzem Franciszkiem po bitwie pod Austerlitz Przykładowy rozdział książki: Napoleon I Obraz życia tom I http://grzbiet.pl/sklep/napoleon-i-obraz-zycia Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
  • 3. ODTLUMACZA Fryderyk M. Kircheisen cieszy się zasłużoną sławą najlepszego bodaj w na­ szym czasie znawcy Napoleona I i jego epoki. Poświęcił on całe życie stu­ diom nad tą niezwykłą osobistością dziejową, nad tym jedynym wswoim rodza­ ju zjawiskiem, które przez długie jeszcze pokolenia pobudzać będzie wyobraźnię poetów, przykuwać uwagę historyków i socjologów, niepokoić psychologów ifilozofów swoją zagadkowością itajemniczością. Owocem studiów Kircheisena był wpierw szereg cennych wydawnictw natu­ ry przygotowawczej, wktórych gromadził iporządkował różnego rodzaju mate­ riały. Tu wymienić należy: Bibliografia epoki napoleońskiej (dwa tomy); Napo­ leon I i okres wojen wyzwoleńczych wobrazach; Listy Napoleona (trzy tomy); Rozmowy Napoleona (trzytomy); Listypanujących do Napoleona (dwa tomy); Parniętniki Napoleona. Potem nastąpiły dzieła syntetyczne: Upadek Napoleona, 1812-1815 (cztery tomy), Napoleon l, jego życie iczasy (zamierzone na dziesięć tomów, na ukończeniu) iNapoleon I, obraz życia (dwa tomy). Zdumiewające losy Napoleona stanowiły najurodzajniejsze podłoże, na któ­ rym rozrosły się całe gąszcze legend, wypaczające prawdę, często nie do po­ znania. Tajemnicze zjawisko Napoleona stawało się przez to jeszcze bardziej zagadkowe, a postać jego, odrywana od rzeczywistości historycznej, wcho­ dziła nieomal w krainę fantastyczności. Trzeba było lupy i skalpela pilnego isumiennego badacza, który by rozejrzał się należycie wmateriale źródłowym i miał odwagę przetrzebić chwasty legend w poszukiwaniu stanu faktycznego czyli prawdy. Kircheisen podjął się tego trudnego zadania iwywiązał się zniego wsposób godny uznania, który przynosi mu zaszczyt jako ścisłemu, sumienne­ mu ibezstronnemu uczonemu. Wypada to tym bardziej podkreślić, że Kirche­ isen umiał wyzbyć się wtym wypadku wszelkich uprzedzeń Niemca wstosun­ ku do wielkiego Korsykanina, który jako zwycięski cesarz Francuzów wkroczył w swoim czasie na czele wojsk francuskich w bramy upokorzonego Wiednia i Berlina. Rozwianie wielu legend nie przyniosło ujmy Napoleonowi. Była to bowiem tak niezwykła osobistość, tak dobry człowiek, tak wielki charakter i tak gorliwy obrońca i apostoł najistotniejszych zasad Wielkiej Rewolucji, że legendy nie były mu potrzebne, aby zachował na zawsze jedno z najbardziej wyjątkowych stanowisk wdziejach nowożytnej ludzkości. Dzieło, które dajemy tutaj wprzekładzie na język polski, jest wprost dosko­ nałe jako synteza historyczna. Góruje ono tak dalece nad pokaźnym pocztem Przykładowy rozdział książki: Napoleon I Obraz życia tom I http://grzbiet.pl/sklep/napoleon-i-obraz-zycia Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
  • 4. 8 SPIS TREŚCI dawniejszych i nowszych romansów biograficznych na temat Napoleona, że nie warto się nawet bliżej nad tym rozwodzić. Kircheisen połączył w nim har­ monijnie zadanie obiektywnego historyka i wnikliwego psychologa. Całość ujął w zwartą i przejrzystą kompozycję i ozdobił ją klasycznym stylem, który wedle potrzeby przechodzi z prostoty do wzniosłości, zlapidarności do barw­ ności, azawsze wzgodzie ztematem. Czuje się, że uczony autor, mimo ciągłego panowania nad sobą, pozostaje przecież pod urokiem wielkości igeniuszu Na­ poleona. Dzięki temu dzieło jego działa sugestywnie na czytelnika, co należy uznać za jeszcze jedną i niepoślednią jego zaletę. Kraków, wmarcu 1931 roku Michał Janik Przykładowy rozdział książki: Napoleon I Obraz życia tom I http://grzbiet.pl/sklep/napoleon-i-obraz-zycia Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
  • 5. SŁOWO WSTĘPNE Dać obrazowi życia Napoleona zamknięte kształty w krótkim ujęciu - oto cel obu tomów, zktórych pierwszy ma czytelnik przed sobą. Napisano o Napoleonie wiele książek. Niezmiernie powabną była bowiem myśl, aby przedstawić życie najbardziej nadzwyczajnego człowieka czasów nowożytnych. Powołani i niepowołani kusili się o zbliżenie do nas człowieka i jego dzieła. W ten sposób obok wielu rzeczy dobrych powstał też niejeden obraz, który pokazuje Napoleona nie takim, jakim był wswojej potężnej myśli i działalności, lecz tak, jak postać jego i działanie ukształtowały się w głowie pisarza. Gdy przystąpiłem do badania Napoleona iepoki, na której wyrył swoje pięt­ no, zdawałem sobie sprawę z ogromu zadania, jakiemu mam podołać. Trzeba było usuwać jedną przeszkodę za drugą, szukać nowych źródeł, badać ścisłość dawniejszych przekazów. Bez uprzedzeń i w najściślejszym oparciu o źródła historyczne starałem się przedstawić w przystępnej formie Napoleona takim, jakim był naprawdę wświetle współczesnych dokumentów. Jeżeli wywiązałem się dobrze z tego zadania, otrzymałem hojną nagrodę za przeszło dwadzieścia pięć lat pracy. Berlin-Hermsdorf, 15 sierpnia 1927 roku Fryderyk M. Kircheisen Przykładowy rozdział książki: Napoleon I Obraz życia tom I http://grzbiet.pl/sklep/napoleon-i-obraz-zycia Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl

Related Documents