Narzędzia psychometrycznew praktycecoacha<br />Krzysztof Śliwiński<br />psychoMETRA.pl<br />
Plan prezentacji<br />psychologia – potrzeba poznania<br />psychometria – w stronę systematyzacji<br />co z tego mogę mieć...
psychoMETRA.pl<br />
Psychologia<br />Tomaszewski: psychologia to nauka o czynnościach człowieka i o człowieku jako ich podmiocie<br />Zimbardo...
Psychologia<br />Badania i eksperymenty<br />Kogo / co bada?<br />Jak / gdzie bada?<br />psychoMETRA.pl<br />
Psychologia – eksperyment I<br />Czekający słuchają radia, słyszą o<br />osobie oddającej nerkę / o zabójstwach<br />Gra: ...
Psychologia – eksperyment II<br />„Test” zdolności językowych<br />Pojęcia związane ze starością: zapominalski, Floryda, b...
Psychometria<br />SJP Szymczak: dział psychologii zajmujący się teorią i opracowywaniem testów psychologicznych<br />SP Sz...
Psychometria<br />Pomiar psychologiczny nie ma charakteru uniwersalnego<br />Pomiar psychologiczny oparty jest na ogranicz...
Psychometria<br />psychoMETRA.pl<br />
Psychometria – testy<br />Kryteria formalne:<br />Obiektywny<br />Standaryzowany<br />Rzetelny<br />Trafny<br />Znormalizo...
Psychometria - testy<br />Testy zdolności umysłowych<br />Kwestionariusze i inwentarze<br />Osobowość<br />Temperament<br ...
Psychometria - testy<br />psychoMETRA.pl<br />
Co dla mnie? Selekcja zawodowa<br />Poziom uniwersalny<br />Inteligencja ogólna<br />Witalność, żywotność<br />Motywacja d...
psychoMETRA.pl<br />
Co dla mnie?<br /> Wiedza o sobie<br />Silne strony<br />Skłonności<br />Typowe sposoby reakcji<br />Formy preferowanyc...
Coach i coachee - korzyści<br />Ustalenie dodatkowych informacji<br />Ustalenie punktu odniesienia<br />Ustalenie planu dz...
Przykłady narzędzi – I<br />MBTI (Myers-BriggsTypeIndicator) / JTI<br />ExtendedDiCS<br />Belbin<br />SHL<br />Hogan Perso...
Przykłady narzędzi – II<br />NEO-PI-R<br />NEO-FFI<br />MVPI<br />Thomas APOs<br />InsightsSuccess<br />iP121 CareerCoach<...
iP121 CareerCoachanaliza osobowości zawodowej<br />Diagnoza własnych predyspozycji zawodowych<br />Zadatki do kształtowani...
iP121 CareerCoachanaliza osobowości zawodowej<br />Narzędzie „on-line”<br />Automatyzacja badania i generowania wyników<br...
PytaniaOdpowiedziDyskusja<br />psychoMETRA.pl<br />
of 22

Narzędzia psychometryczne w praktyce coacha

Prezentacja wygłoszona podczas spotkania Coaching Support Group (http://csg.waw.pl) w dniu 31 maja 2011 roku.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Career      Education      Technology      


Transcripts - Narzędzia psychometryczne w praktyce coacha

 • 1. Narzędzia psychometrycznew praktycecoacha<br />Krzysztof Śliwiński<br />psychoMETRA.pl<br />
 • 2. Plan prezentacji<br />psychologia – potrzeba poznania<br />psychometria – w stronę systematyzacji<br />co z tego mogę mieć osobiście?<br />coach i coachee a psychometria – korzyści<br />przykłady narzędzi<br />pytania / odpowiedzi / dyskusja<br />psychoMETRA.pl<br />
 • 3. psychoMETRA.pl<br />
 • 4. Psychologia<br />Tomaszewski: psychologia to nauka o czynnościach człowieka i o człowieku jako ich podmiocie<br />Zimbardo: naukowe badanie zachowania organizmów<br />SJP: nauka zajmująca się badaniem mechanizmów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi oraz zachowaniami człowieka<br />psychoMETRA.pl<br />
 • 5. Psychologia<br />Badania i eksperymenty<br />Kogo / co bada?<br />Jak / gdzie bada?<br />psychoMETRA.pl<br />
 • 6. Psychologia – eksperyment I<br />Czekający słuchają radia, słyszą o<br />osobie oddającej nerkę / o zabójstwach<br />Gra: zachowania rywalizacyjne / kooperacyjne<br />81% kooperacyjnie vs. 50% kooperacyjnie<br />Rola pamięci operacyjnej<br />psychoMETRA.pl<br />
 • 7. Psychologia – eksperyment II<br />„Test” zdolności językowych<br />Pojęcia związane ze starością: zapominalski, Floryda, bingo<br />Pojęcia niezwiązane ze starością: niezręczny, Kalifornia, jabłka<br />18,1 s vs. 17,3 s (15,7 s)<br />Rola kontekstu<br />psychoMETRA.pl<br />
 • 8. Psychometria<br />SJP Szymczak: dział psychologii zajmujący się teorią i opracowywaniem testów psychologicznych<br />SP Szewczuk: dział metodologii psychologicznej zajmujący się pomiarem zachowań ludzkich w aspekcie psychologicznym<br />psychoMETRA.pl<br />
 • 9. Psychometria<br />Pomiar psychologiczny nie ma charakteru uniwersalnego<br />Pomiar psychologiczny oparty jest na ograniczonej próbce zachowań<br />Wyniki pomiaru są zawsze obarczone błędem<br />Wyniki pomiaru nie zawsze przekładają się na skale dobrze zdefiniowanych jednostek<br />psychoMETRA.pl<br />
 • 10. Psychometria<br />psychoMETRA.pl<br />
 • 11. Psychometria – testy<br />Kryteria formalne:<br />Obiektywny<br />Standaryzowany<br />Rzetelny<br />Trafny<br />Znormalizowany<br />Procedura badania i obliczania wyników<br />psychoMETRA.pl<br />
 • 12. Psychometria - testy<br />Testy zdolności umysłowych<br />Kwestionariusze i inwentarze<br />Osobowość<br />Temperament<br />Techniki projekcyjne<br />psychoMETRA.pl<br />
 • 13. Psychometria - testy<br />psychoMETRA.pl<br />
 • 14. Co dla mnie? Selekcja zawodowa<br />Poziom uniwersalny<br />Inteligencja ogólna<br />Witalność, żywotność<br />Motywacja do pracy<br />Poziom zawodowy<br />Cechy osobowości<br />Specyficzne zdolności i wiedza zawodowa<br />Poziom relacyjny<br />Rozumienie pracy<br />System wartości<br />psychoMETRA.pl<br />
 • 15. psychoMETRA.pl<br />
 • 16. Co dla mnie?<br /> Wiedza o sobie<br />Silne strony<br />Skłonności<br />Typowe sposoby reakcji<br />Formy preferowanych relacji<br />Ocena ze strony otoczenia<br />psychoMETRA.pl<br />
 • 17. Coach i coachee - korzyści<br />Ustalenie dodatkowych informacji<br />Ustalenie punktu odniesienia<br />Ustalenie planu działania<br />Ustalenie efektów coachingu<br />Ustalenie efektywności coacha<br />Zebranie informacji z otoczenia coachee<br />psychoMETRA.pl<br />
 • 18. Przykłady narzędzi – I<br />MBTI (Myers-BriggsTypeIndicator) / JTI<br />ExtendedDiCS<br />Belbin<br />SHL<br />Hogan PersonalityInventory<br />Facet5<br />psychoMETRA.pl<br />
 • 19. Przykłady narzędzi – II<br />NEO-PI-R<br />NEO-FFI<br />MVPI<br />Thomas APOs<br />InsightsSuccess<br />iP121 CareerCoach<br />psychoMETRA.pl<br />
 • 20. iP121 CareerCoachanaliza osobowości zawodowej<br />Diagnoza własnych predyspozycji zawodowych<br />Zadatki do kształtowania kluczowych kompetencji<br />Rozpoznanie czynników motywujących i demotywujących<br />Cechy wyróżniające na tle innych osób<br />Ograniczenia dla pomyślnego rozwoju zawodowego<br />psychoMETRA.pl<br />
 • 21. iP121 CareerCoachanaliza osobowości zawodowej<br />Narzędzie „on-line”<br />Automatyzacja badania i generowania wyników<br />Analiza profilu cech osobowości<br />Uwzględniane są wymagania roli zawodowej<br />psychoMETRA.pl<br />
 • 22. PytaniaOdpowiedziDyskusja<br />psychoMETRA.pl<br />