Požární sport Toto téma nezapadá do kontextu mého studia, ale zapadá do mého života. Už 13 let jsem uSboru Dobrovol...
Štafetu CTIF plní 9 členů. V prvním úseku je žebříková stěna a za ní na zemi proudnice(štafetový kolík). Druhý je volný ús...
Anotace Snaha čtenáře seznámit s požárním sportem a jeho rozdělením. Popis disciplín je jen hrubývýtah z celkového ...
Požární sport2
of 4

Požární sport2

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Požární sport2

  • 1. Požární sport Toto téma nezapadá do kontextu mého studia, ale zapadá do mého života. Už 13 let jsem uSboru Dobrovolných Hasičů. Prošla jsem každou kategorií. Udělala si školení na rozhodčího avedoucího mládeže. Nikdy nezapomenu na adrenalin, který jsem pociťovala na startovní čáře, neboradost z dosažených úspěchů. Byl to nejlépe strávený volný čas. I teď jsem na sebe hrdá, že můžupomáhat k dosažení úspěchů v mladších generacích. Čerpala jsem z vlastních zkušeností, které jsemzískala na závodech a také z vědomostí, které jsem musela nastudovat kvůli školením. Názevodpovídá textu, je to souhrn všech disciplín. Požární sport vznikl na našem území kolem roku 1967. Od té doby prošel mnoha úpravami.Tento sport se dělí do kategorií mladší, starší, dorost, muži a ženy. Mladší jsou děti ve věku 6 až 10let. Starší mají věkovou hranici 11 až 15 let. Dorost je pro mládež ve věkové kategorii 15 až 18 let. Kategorie mladší a starší se účastní hry Plamen, která probíhá každý rok a je rozdělena na dvěčásti. První část je tzv. Branný závod, který se koná na podzim. Druhá část probíhají v jarním období.Druhé části se přikládá větší důraz, jelikož se koná dva dny a pro diváky a fanoušky velice zajímavá.Při branném závodě přihlíží pouze na start a cíl, ale v jarním období vidí úplně vše. Dorost má jinápravidla a také svoje vlastní směrnice. Branný závod se také nazývá závod všestrannosti. Závodu se účastní družstva po pěti lidech.Pro každou kategorii má trasa jinou vzdálenost. Mladší běží 1,5 – 2 km, starší 2,5 – 3 km, dorostenky3 – 4 km a dorostenci 4 – 5 km. Na trati jsou stanoviště K1 – K6. Dělí se na střelbu ze vzduchovky,základy topografie, uzlování, základy první pomoci, požární ochranu a překonání překážky povodorovném laně. Dorost má střelbu ze vzduchovky, šplh, přeskok přes vodní příkop, určování PHP avěcných prostředků PO, optické signalizace a základy první pomoci. Dorost má také za úkol přesunpodle azimutu. Ve hře Plamen musí být nejméně devítičlenné kolektivy. Mladší běží 4 disciplíny zvanépožární útok, štafeta 4x 60m, štafeta CTIF, štafeta požárních dvojic. Starší mají navíc útok CTIF. Požární útok je disciplína pro 7 členů. Na přípravu základny má družstvo 5 minut, po přípravěodchází na startovní čáru. Po startu „zadek“ zůstává na základně, nasadí koš na savici, naberou voduz kádě a spojí s druhou savicí, která už je přidělaná ke stroji. Tím je zajištěn přívod vody. „Předek“zapojí hadice a běží na místa určená. Proudaři doběhnou k terčům a ukončí pokus. Štafety 4x60 se účastní 4 závodníci a každý z nich běží úsek dlouhý 60 metrů. Závodník nastartovní čáře má proudnici (štafetový kolík). V Prvním úseku tratě závodník přeběhne kladinu apředá proudnici druhému závodníkovi, který přeskakuje bariéru. Třetí závodník přenáší PHP(přenosný hasicí přístroj) na místo určené a předá proudnici poslednímu závodníkovi. Ten zapojíhadice do rozdělovače a proudnice a proběhne cílem.
  • 2. Štafetu CTIF plní 9 členů. V prvním úseku je žebříková stěna a za ní na zemi proudnice(štafetový kolík). Druhý je volný úsek a ve třetím musí závodník přenést hadici s nosičem na místourčené. Čtvrtý úsek je opět volný, v pátém je stojan s laťkou, kterou musí závodník podlézt. V šestémúseku je lehkoatletická překážka, v sedmém se přenáší PHP (přenosný hasicí přístroj) na místourčené, osmý je volný úsek a v posledním úseku závodník spojí hadice s rozdělovačem a proudnicí aproběhne cílem. Štafeta požárních dvojic je pro 5 členů. První vyběhne velitel, oběhne kolík a vrací se nastartovní čáru. Vyběhnou dva závodníci, jeden rozkulí hadici, zapojí ji do hydrantového nástavce adalší koncovku předá druhému, ten zapojí hadici do proudnice. Oba oběhnou kolík a vrací se.Vystartují poslední dva závodníci, oběhnou kolík, jeden odpojí proudnici, přeloží hadici a odpojí ji odhydrantového nástavce. Druhý začne motat hadici. Oba probíhají startovní čárou s nářadím. Útok CTIF je pro 9 členů. Kapitán si odstartuje sám štafetu a všichni vybíhají. Velitel přeskočívodní příkop a bariéru, proleze tunelem, překoná lávku a postaví se mezi nástřikové terče. Závodníci2 – 5 udělají to samé jako velitel, doběhnou k ručním stříkačkám a stříkají vodu do terčů.Závodníci 6 – 9 roztahují hadice po trati. Doběhnou ke stojanu s uzly, uvážou každý svůj uzel apostaví se do cílové formace. Po nastříkání se velitel přesouvá na cílovou formaci, závodníci 2– 5přiřadí technický prostředek ke svému stojanu a také se přesunou. Velitel podá hlášení o ukončenípokusu. Dorost také mimo branný závod plní požární útok, štafetu 4x 100m a test z požární ochrany.Požární útok je stejný jako u starších. Štafetu 4x 100m běží 4 členové, každý z nich běží 100 metrů. První závodník má proudnici,která je považována za štafetový kolík. V Prvním úseku dráhy je pro dorostenky okno, kterým seproskakuje a pro dorostence domeček, který se musí překonat pomocí žebříku. V dalším úseku jebariéra, kterou musí závodník překonat. Ve třetím úseku závodník přebíhá kladinu, rozhazuje hadice,zapojuje proudnici, odpojuje proudnici a předává poslednímu závodníkovi ve čtvrtém úseku, který máza úkol přenést PHP (přenosný hasicí přístroj) na místo určené a proběhnout cílem. Test z požární ochrany plní 7 členů družstva. Samotný test obsahuje pouze 15 otázek z oblastipožární ochrany. Otázky jsou vybrány z 5 okruhů (represe, prevence, technika + technicképrostředky PO, historie + legislativa + stanovy SH ČMS, Zdravověda). Požární sport je celoroční činnost sboru dobrovolných hasičů. Pravidla jsou velmi přísná amusí se dodržovat směrnice. Ale nic neudělá větší radost než úsměv na tváři závodníka při úspěchu.
  • 3. Anotace Snaha čtenáře seznámit s požárním sportem a jeho rozdělením. Popis disciplín je jen hrubývýtah z celkového průběhu samotné disciplíny. Ale i tak, by měl čtenáře přiblížit k dění na dráze. Klíčová slovaSbor Dobrovolných HasičůHra PlamenBranný závodPožární útokŠtafeta 4x 60mŠtafeta CTIFŠtafeta požárních dvojicÚtok CTIFDorostŠtafeta 4x 100mTest z požární ochrany CitaceNepoužila jsem žádný materiál.

Related Documents