Kas ir politika?
"politika"
• sengrieķu πολιτικός “lietas, kas attiecas polisu”
• Jēdzienu pirmo reizi lieto Aristotelis savā darbā
“Politi...
• Politika – process, kura rezultātā tiek
pieņemti lēmumi visai sabiedrībai
• Zinātne par politiku ir politoloģija
Vara
(kontrole, spēks, ietekme)
spēja ietekmēt kāda rīcību
Pēc Aristoteļa: vara ir nepieciešama, lai organizētu
sabiedrību...
Varas avoti:
• Labprātīga pakļaušanās
– likums
– tradīcija
– harizma
• Spēks
• Tradicionāli par augstāko varas realizētāju
ir kļuvusi valsts
• Lai valdītu kārtība, sabiedrībai ir
jāpakļaujas valsts v...
• Cilvēkus pārbauda divos veidos, ar naudu
un varu
The Devil's Double (2011)
Anarhisms
• sengrieķu ναρχίαἀ , no
ν, anἀ - "bez" + ρχή, archeἄ - "vara" = "bez valdības“
• Anarhisms – politiska ideoloģi...
Anarhisma ideoloģija sludina
• Valsts nespēja nenodrošināt iedzīvotājiem minimālu
iztikšanu, sociālo palīdzību un līdzīgas...
Anarhija
• Anarhija ir politisks stāvoklis
kādā valstī, kurā nav nosakāma pārvalde,
kas īsteno varu.
– Jēdziens bieži tiek...
Vēsture
• Anarhisms kā politiskas strāvojums sāka
veidoties 19. gs. 2. pusē un strauji izplatījās
gan Eiropā, gan ASV
• Sā...
Dr. phil. Roberts Ķīlis: Vai vispār ir
vajadzīga valsts, ja gandrīz visu var
izdarīt paši cilvēki? (2010.g. aprīlis)
http:...
Cik reāla ir anarhijas ideja?
• Vai vara sabojā?
• Vai vara ir narkotikas?
of 14

Politika vara

Politika
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Politika vara

 • 1. Kas ir politika?
 • 2. "politika" • sengrieķu πολιτικός “lietas, kas attiecas polisu” • Jēdzienu pirmo reizi lieto Aristotelis savā darbā “Politika” (Πολιτικά), kas veltīt politiskajai filozofijai par polisas pārvaldi
 • 3. • Politika – process, kura rezultātā tiek pieņemti lēmumi visai sabiedrībai • Zinātne par politiku ir politoloģija
 • 4. Vara (kontrole, spēks, ietekme) spēja ietekmēt kāda rīcību Pēc Aristoteļa: vara ir nepieciešama, lai organizētu sabiedrību, kas nav iedomājama bez visu dalībnieku pakļaušanas vienai gribai, tās vienotības un veseluma uzturēšanas
 • 5. Varas avoti: • Labprātīga pakļaušanās – likums – tradīcija – harizma • Spēks
 • 6. • Tradicionāli par augstāko varas realizētāju ir kļuvusi valsts • Lai valdītu kārtība, sabiedrībai ir jāpakļaujas valsts varai
 • 7. • Cilvēkus pārbauda divos veidos, ar naudu un varu The Devil's Double (2011)
 • 8. Anarhisms • sengrieķu ναρχίαἀ , no ν, anἀ - "bez" + ρχή, archeἄ - "vara" = "bez valdības“ • Anarhisms – politiska ideoloģija, kas par augstāko ideālu uzskata indivīda brīvību un noliedz valsts kā piespiedu varas nepieciešamību. • Anarhisms ir opozīcija visām izpausmēm, kas ir saistītas ar kāda kundzību pār citu.
 • 9. Anarhisma ideoloģija sludina • Valsts nespēja nenodrošināt iedzīvotājiem minimālu iztikšanu, sociālo palīdzību un līdzīgas iespējas veidot savu dzīvi, noved pie kariem, kontroli, ierobežota indivīda un konfiscē lielāko daļu cilvēku darba augļu, tāpēc tā vajadzīga pati sev, nevis pavalstniekiem; • Sabiedrībai pēc būtības nav vajadzīga ne valdība, ne likumi, ne policija, ne kāda cita indivīdu apspiedoša vara; • Valsts vietā jābūt brīvai visu tās locekļu apvienībai un sadarbībai.
 • 10. Anarhija • Anarhija ir politisks stāvoklis kādā valstī, kurā nav nosakāma pārvalde, kas īsteno varu. – Jēdziens bieži tiek lietots arī, lai raksturotu politisko nesakārtotību un likumu trūkumu. • http://anarhijalv.wordpress.com/
 • 11. Vēsture • Anarhisms kā politiskas strāvojums sāka veidoties 19. gs. 2. pusē un strauji izplatījās gan Eiropā, gan ASV • Sākotnēji par izplatītu anarhistu cīņas metodi kļuva vardarbība (“Propoganda caur rīcību”) • Ilustrētā Pasaules Vēsture, Augusts 2010 (31), 52.-57.lpp. • Bet jau paši anarhisti ļoti ātri atteicās no šīs metodes kā neefektīvas: “Struktūru, kas balstās uz gadsimtiem ilgu vēsturi, nevar iznīcināt ar dažiem kilogramiem dinamīta” (P. Kropotkins)
 • 12. Dr. phil. Roberts Ķīlis: Vai vispār ir vajadzīga valsts, ja gandrīz visu var izdarīt paši cilvēki? (2010.g. aprīlis) http://www.politika.lv/audio/18782/
 • 13. Cik reāla ir anarhijas ideja?
 • 14. • Vai vara sabojā? • Vai vara ir narkotikas?