Hur, varför och vad är egentligen
Webbstjärnan?
Bloggen i undervisningen
@kalexanderson
Kristina Alexanderson
.SE – Stiftelsen för
Internetinfrastruktur
Webbstjärnan
.SE:s skolsatsning
Utveckla internet
Alla kan – vi hjälper på vägen
Bloggen är en webbplats
Att bygga en blogg
Behöver vi lära ut det?
Syfte, mottagare och struktur
Vad lär vi ut det?
Källor och
källhantering
Webb?
Internet
Blogga…
Vad är en blogg?
Samarbete
Transparens
Lär av varandra
Fler deltar i samtalet
Portfolio, process,
produkt
Formativt?
Klassblogg
Utmaningar
All text
http://romanbloggen1.attbesokaenroman.se
Bedömning ?!?
Ett multimedium
Hur använder –
bedömer vi det?
Vilket material får vi
använda?
Creative Commons
Nät-etikett
Jag tycker att denna bild symboliserar svenska på
Enskilda Gymnasiet med Kristna Alexanderson mycket
bra. Upp och ned. Vi ...
Svårigheter
Copy-and-paste
Källor – källhantering
källkritik
Integritet
Vad är gratis…
Möjligheter
Skriva för riktiga
mottagare
Belägga – förklara
– referera
Skolarbete på
Internet
Delta du också
Bloggen i undervisningen - vad lär man sig?
Bloggen i undervisningen - vad lär man sig?
Bloggen i undervisningen - vad lär man sig?
Bloggen i undervisningen - vad lär man sig?
Bloggen i undervisningen - vad lär man sig?
Bloggen i undervisningen - vad lär man sig?
Bloggen i undervisningen - vad lär man sig?
Bloggen i undervisningen - vad lär man sig?
Bloggen i undervisningen - vad lär man sig?
Bloggen i undervisningen - vad lär man sig?
Bloggen i undervisningen - vad lär man sig?
of 56

Bloggen i undervisningen - vad lär man sig?

En presentation kring att blogga med elever och vad de får för färdigheter genom att arbeta med bloggar på Internet, Kristina Alexanderson
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Bloggen i undervisningen - vad lär man sig?

 • 1. Hur, varför och vad är egentligen Webbstjärnan? Bloggen i undervisningen @kalexanderson
 • 2. Kristina Alexanderson
 • 3. .SE – Stiftelsen för Internetinfrastruktur
 • 4. Webbstjärnan
 • 5. .SE:s skolsatsning
 • 6. Utveckla internet
 • 7. Alla kan – vi hjälper på vägen
 • 8. Bloggen är en webbplats
 • 9. Att bygga en blogg
 • 10. Behöver vi lära ut det?
 • 11. Syfte, mottagare och struktur
 • 12. Vad lär vi ut det?
 • 13. Källor och källhantering
 • 14. Webb?
 • 15. Internet
 • 16. Blogga…
 • 17. Vad är en blogg?
 • 18. Samarbete
 • 19. Transparens
 • 20. Lär av varandra
 • 21. Fler deltar i samtalet
 • 22. Portfolio, process, produkt
 • 23. Formativt?
 • 24. Klassblogg
 • 25. Utmaningar
 • 26. All text
 • 27. http://romanbloggen1.attbesokaenroman.se
 • 28. Bedömning ?!?
 • 29. Ett multimedium
 • 30. Hur använder – bedömer vi det?
 • 31. Vilket material får vi använda?
 • 32. Creative Commons
 • 33. Nät-etikett
 • 34. Jag tycker att denna bild symboliserar svenska på Enskilda Gymnasiet med Kristna Alexanderson mycket bra. Upp och ned. Vi har haft perioder med jobbiga uppgifter, prov och hemska grupparbeten. Men vi har också haft otroligt roligt och lärt oss enormt mycket. Kristina har satt våra kunskaper på prov och vi har fått pressa oss själva till att genomföra hennes projekt. Vi har fått arbeta med nya spännande verktyg som tillexempel webben på ett sätt som jag aldrig tidigare trodde att jag skulle få göra.
 • 35. Svårigheter
 • 36. Copy-and-paste
 • 37. Källor – källhantering
 • 38. källkritik
 • 39. Integritet
 • 40. Vad är gratis…
 • 41. Möjligheter
 • 42. Skriva för riktiga mottagare
 • 43. Belägga – förklara – referera
 • 44. Skolarbete på Internet
 • 45. Delta du också