Prezentāciju dizains
Prezentāciju satura atbilstoša vizualizēšana
Nav pareiza
vai nepareiza dizaina
Ir mērķim atbilstoši vai
neatbilstoši sakārtota
informācija
Cilvēka redzes uztvere
‣ Kā veidojusies cilvēka redzes uztvere
‣ Kā mēs vērtējam savu apkārtni
‣ Kā pieņemam lēmumu...
Vides iemītnieki
SILUETS!
Laukuma kompozīcijas
pārvaldīšana
Laukuma kompozīcijas
pārvaldīšana
‣ Kādi iemītnieki apdzīvo gra sko vidi?
‣ Cik iemītnieku apdzīvo gra...
Krāsu lietošanas
pamatprincipi
Iesākumā
drošāk būt sunim
Krāsu lietošanas pamatprincipi
‣ Ar ko atšķiramies no suņiem
‣ Melnbalts vai krāsains?
‣ Krāsu aplis, pretkrāsas
‣ ...
Tekstuālās informācijas
kārtošana
Tekstuālās informācijas kārtošana
‣ Teksts kā siluets
‣ burti, to veidi (Serif, Sans Serif, Script)
‣ vār...
Tekstuālās informācijas kārtošana
‣ Teksta dalīšana
‣ virsraksts
‣ ievads
‣ iztirzājums
‣ Chunki...
Attēlu izvēle un
savietošana ar tekstu
Attēlu izvēle
‣ Kādēļ vajadzīgs šis attēls?
‣ Attēla saturiskais vērtējums
‣ Attēla kvalitatīvais vērtējums
...
Attēlu savietošana ar tekstu
‣ Vēlreiz par to pašu:
‣ Kādi iemītnieki apdzīvo gra sko vidi?
‣ Cik...
Prezentāciju
vizuālā daļa, tās veidi
Kādas gra skās vides
apdzīvos iepazītie iemītnieki
Prezentāciju vizualizācijas veidi
‣ Projekcijas uz ekrāna:
‣ MS PowerPoint
‣ Keynotes
‣ ...
Video…
Prezentāciju vizualizācijas veidi
‣ Video nepieciešamības izvērtējums!
‣ Vai pārvaldām savu tehnisko nodrošinājumu?
...
Prezentāciju vizualizācijas veidi
‣ Izdales materiāli – drukāts prezentācijas saturs
‣ Precīza runas izdruka
...
Prezentācijas veidošana
Prezentācijas
vizuālās daļas režija
Prezentācijas vizuālās daļas režija
‣ Inventarizācija ieroču noliktavā
‣ pieejamo līdzekļu audits
‣...
Prezentācijas vizuālās daļas režija
‣ Prezentācijas plāns
‣ kā skolā – ievads, iztirzājums,
no...
Vizuālā materiāla iegūšana
‣ Pieejamie resursi
‣ privātie
‣ publiskie
‣ Likumīga rīcība vs “to ...
Praktiskie darbi
Jautājumi, diskusijas
of 29

Prezentaciju dizains, Ivo Zenne

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentaciju dizains, Ivo Zenne

 • 1. Prezentāciju dizains Prezentāciju satura atbilstoša vizualizēšana
 • 2. Nav pareiza vai nepareiza dizaina Ir mērķim atbilstoši vai neatbilstoši sakārtota informācija
 • 3. Cilvēka redzes uztvere ‣ Kā veidojusies cilvēka redzes uztvere ‣ Kā mēs vērtējam savu apkārtni ‣ Kā pieņemam lēmumus pēc novērtētā ‣ Kā pielietot šīs zināšanas sakārtojot informāciju prezentācijā
 • 4. Vides iemītnieki
 • 5. SILUETS!
 • 6. Laukuma kompozīcijas pārvaldīšana
 • 7. Laukuma kompozīcijas pārvaldīšana ‣ Kādi iemītnieki apdzīvo gra sko vidi? ‣ Cik iemītnieku apdzīvo gra sko vidi? ‣ Kurš šeit ir galvenais? ‣ Kā mainīt uzsvarus? ‣ Kā cīnīties ar pārapdzīvotību?
 • 8. Krāsu lietošanas pamatprincipi
 • 9. Iesākumā drošāk būt sunim
 • 10. Krāsu lietošanas pamatprincipi ‣ Ar ko atšķiramies no suņiem ‣ Melnbalts vai krāsains? ‣ Krāsu aplis, pretkrāsas ‣ Arī krāsas ir iemītnieki – vai nav to par daudz? ‣ Kontrasts
 • 11. Tekstuālās informācijas kārtošana
 • 12. Tekstuālās informācijas kārtošana ‣ Teksts kā siluets ‣ burti, to veidi (Serif, Sans Serif, Script) ‣ vārds (All Caps, Small Caps, Title) ‣ virsraksts vs teikums ‣ rindkopa
 • 13. Tekstuālās informācijas kārtošana ‣ Teksta dalīšana ‣ virsraksts ‣ ievads ‣ iztirzājums ‣ Chunking!
 • 14. Attēlu izvēle un savietošana ar tekstu
 • 15. Attēlu izvēle ‣ Kādēļ vajadzīgs šis attēls? ‣ Attēla saturiskais vērtējums ‣ Attēla kvalitatīvais vērtējums ‣ vai vērts ziedot kvalitāti? ‣ vai šīs krāsas palīdzēs sasniegt mērķi?
 • 16. Attēlu savietošana ar tekstu ‣ Vēlreiz par to pašu: ‣ Kādi iemītnieki apdzīvo gra sko vidi? ‣ Cik iemītnieku apdzīvo gra sko vidi? ‣ Kurš šeit ir galvenais? ‣ Vai žira vērts likt vienā krātiņā ar oposumu?
 • 17. Prezentāciju vizuālā daļa, tās veidi
 • 18. Kādas gra skās vides apdzīvos iepazītie iemītnieki
 • 19. Prezentāciju vizualizācijas veidi ‣ Projekcijas uz ekrāna: ‣ MS PowerPoint ‣ Keynotes ‣ Adobe Acrobat ‣ Citi
 • 20. Video…
 • 21. Prezentāciju vizualizācijas veidi ‣ Video nepieciešamības izvērtējums! ‣ Vai pārvaldām savu tehnisko nodrošinājumu? ‣ Video formāti ‣ Ko darīt ar skaņu?
 • 22. Prezentāciju vizualizācijas veidi ‣ Izdales materiāli – drukāts prezentācijas saturs ‣ Precīza runas izdruka ‣ Precīza vizuālās prezentācijas izdruka ‣ Tabulas, planšetes ‣ Pieraksti uz tāfeles, u.c.
 • 23. Prezentācijas veidošana
 • 24. Prezentācijas vizuālās daļas režija
 • 25. Prezentācijas vizuālās daļas režija ‣ Inventarizācija ieroču noliktavā ‣ pieejamo līdzekļu audits ‣ apgūto zināšanu audits ‣ savu spēju audits ‣ Prezentācijas veida izvēlē
 • 26. Prezentācijas vizuālās daļas režija ‣ Prezentācijas plāns ‣ kā skolā – ievads, iztirzājums, nobeigums ‣ Runāt vai rādīt? ‣ Informācijas reducēšana
 • 27. Vizuālā materiāla iegūšana ‣ Pieejamie resursi ‣ privātie ‣ publiskie ‣ Likumīga rīcība vs “to jau neviens nepamanīs” ‣ Atsauces
 • 28. Praktiskie darbi
 • 29. Jautājumi, diskusijas

Related Documents