Doświadczenia dotyczące
wprowadzonych ograniczeń
ruchu samochodów na
ul. Karmelickiej w Krakowie
Wiesław Dźwig...
Politechnika Krakowska – Katedra Systemów Komunikacyjnych
Doświadczenia dotyczące wprowadzonych ograniczeń ruchu samo...
Politechnika Krakowska – Katedra Systemów Komunikacyjnych
Doświadczenia dotyczące wprowadzonych ograniczeń ruchu samoc...
Politechnika Krakowska – Katedra Systemów Komunikacyjnych
Doświadczenia dotyczące wprowadzonych ograniczeń ruchu samoc...
Politechnika Krakowska – Katedra Systemów Komunikacyjnych
Doświadczenia dotyczące wprowadzonych ograniczeń ruchu samoc...
Politechnika Krakowska – Katedra Systemów Komunikacyjnych
Doświadczenia dotyczące wprowadzonych ograniczeń ruchu samoc...
Politechnika Krakowska – Katedra Systemów Komunikacyjnych
Doświadczenia dotyczące wprowadzonych ograniczeń ruchu sam...
Politechnika Krakowska – Katedra Systemów Komunikacyjnych
Doświadczenia dotyczące wprowadzonych ograniczeń ruchu samoc...
Politechnika Krakowska – Katedra Systemów Komunikacyjnych
Doświadczenia dotyczące wprowadzonych ograniczeń ruchu s...
Politechnika Krakowska – Katedra Systemów Komunikacyjnych
Doświadczenia dotyczące wprowadzonych og...
Politechnika Krakowska – Katedra Systemów Komunikacyjnych
Doświadczenia dotyczące wprowadzonych ograniczeń ruchu s...
Politechnika Krakowska – Katedra Systemów Komunikacyjnych
Doświadczenia dotyczące wprowadzonych ograniczeń ruchu sa...
Politechnika Krakowska – Katedra Systemów Komunikacyjnych
Doświadczenia dotyczące wprowadzonych ogr...
Politechnika Krakowska – Katedra Systemów Komunikacyjnych
Doświadczenia dotyczące wprowadzonych ograniczeń ruchu samoc...
Politechnika Krakowska – Katedra Systemów Komunikacyjnych
Doświadczenia dotyczące wprowadzonych ograniczeń ruchu samo...
Politechnika Krakowska – Katedra Systemów Komunikacyjnych
Doświadczenia dotyczące wprowadzonych ograniczeń ruchu samo...
Politechnika Krakowska – Katedra Systemów Komunikacyjnych
Doświadczenia dotyczące wprowadzonych ograniczeń ruchu samocho...
Politechnika Krakowska – Katedra Systemów Komunikacyjnych
Doświadczenia dotyczące wprowadzonych ograniczeń ruchu samochodó...
of 18

Wiesław Dźwigoń, Łukasz Franek - Politechnika Krakowska - Prezentacja Forum Mobilnosci

Doświadczenia dotyczące wprowadzonych ograniczeń ruchu samochodów na ul. Karmelickiej w Krakowie
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Automotive      Travel      


Transcripts - Wiesław Dźwigoń, Łukasz Franek - Politechnika Krakowska - Prezentacja Forum Mobilnosci

 • 1. Doświadczenia dotyczące wprowadzonych ograniczeń ruchu samochodów na ul. Karmelickiej w Krakowie Wiesław Dźwigoń Łukasz Franek Politechnika Krakowska
 • 2. Politechnika Krakowska – Katedra Systemów Komunikacyjnych Doświadczenia dotyczące wprowadzonych ograniczeń ruchu samochodów na ul. Karmelickiej w Krakowie Plan prezentacji: 1. Wstęp 2. Opis wdrożonych zmian 3. Efekty dla komunikacji zbiorowej 4. Wpływ nowej org. ruchu na transport indywidualny 5. Podsumowanie XII Forum Mobilności 23.04.2009 r.
 • 3. Politechnika Krakowska – Katedra Systemów Komunikacyjnych Doświadczenia dotyczące wprowadzonych ograniczeń ruchu samochodów na ul. Karmelickiej w Krakowie 1. Wstęp Przed 1997 Po 1997 XII Forum Mobilności 23.04.2009 r.
 • 4. Politechnika Krakowska – Katedra Systemów Komunikacyjnych Doświadczenia dotyczące wprowadzonych ograniczeń ruchu samochodów na ul. Karmelickiej w Krakowie Charakterystyka - Nadmierne natężenie ruchu - Wzajemne blokowanie się tramwajów oraz samochodów - Brak parkingu kubaturowego w rejonie II obwodnicy - Nieprzepisowe parkowanie XII Forum Mobilności 23.04.2009 r.
 • 5. Politechnika Krakowska – Katedra Systemów Komunikacyjnych Doświadczenia dotyczące wprowadzonych ograniczeń ruchu samochodów na ul. Karmelickiej w Krakowie 2. Opis wdrożonych zmian Stan przed zmianami XII Forum Mobilności 23.04.2009 r.
 • 6. Politechnika Krakowska – Katedra Systemów Komunikacyjnych Doświadczenia dotyczące wprowadzonych ograniczeń ruchu samochodów na ul. Karmelickiej w Krakowie 2. Opis wdrożonych zmian Stan po zmianach w listopadzie 2008 roku XII Forum Mobilności 23.04.2009 r.
 • 7. Politechnika Krakowska – Katedra Systemów Komunikacyjnych Doświadczenia dotyczące wprowadzonych ograniczeń ruchu samochodów na ul. Karmelickiej w Krakowie Ocena wdrożonych rozwiązań Pomiary: Natężenie ruchu przed wprowadzeniem zmian > październik 2007r. Czas przejazdu tramwajów > październik 2008r. Natężenie ruchu po zmianach > marzec 2009r Czas przejazdu tramwajów po zmianach > marzec 2009r. Czas przejazdu tramwajów (15 – 17:30), Natężenie 4 godz. w szczycie XII Forum Mobilności 23.04.2009 r.
 • 8. Politechnika Krakowska – Katedra Systemów Komunikacyjnych Doświadczenia dotyczące wprowadzonych ograniczeń ruchu samochodów na ul. Karmelickiej w Krakowie 3. Efekty dla komunikacji zbiorowej Spodziewane efekty: • Skrócenie średniego czasu przejazdu • Skrócenie maksymalnego czasu Zmniejszenie udziału długich czasów • Zmniejszenie rozrzutu czasów przejazdu - poprawa punktualności i regularności - poprawa oceny czasu dotarcia do celu podróży XII Forum Mobilności 23.04.2009 r.
 • 9. Politechnika Krakowska – Katedra Systemów Komunikacyjnych Doświadczenia dotyczące wprowadzonych ograniczeń ruchu samochodów na ul. Karmelickiej w Krakowie Kierunek – do centrum miasta Przed Po zmianie Zmiana Parametr zmianą (bez policji) parametru Liczebność: 75-77 przejazdów Czas średni 6,0 5,1 -0,9 Czas Pomiar z udziałem policji: 3,0 3,3 0,3 minimalny uzyskano podobne parametry, co oznacza Czas 9,8 6,5 -3,3 wysoki stopień maksymalny przestrzegania przepisów Rozstęp przez kierowców. 6,8 3,2 -3,6 (max-min) Odchylenie 1,3 0,7 -0,6 standardowe XII Forum Mobilności 23.04.2009 r.
 • 10. Politechnika Krakowska – Katedra Systemów Komunikacyjnych Doświadczenia dotyczące wprowadzonych ograniczeń ruchu samochodów na ul. Karmelickiej w Krakowie Kierunek – do centrum miasta histogramy Skrócenie średniego czasu 0,25 0,20 częstość 0,15 Skrócenie maksymalnego czasu 0,10 0,05 Przed zmianą organizacji ruchu 0,00 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 czas przejazdu [min] Po zmianie – bez udziału policji 0,25 0,20 (z udziałem policji podobne wyniki). częstość 0,15 0,10 Przed zmianą aż 30 % kursów miało 0,05 czasy przejazdu wyższe od 0,00 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 maksymalnego po zmianie organizacji czas przejazdu [min] XII Forum Mobilności 23.04.2009 r.
 • 11. Politechnika Krakowska – Katedra Systemów Komunikacyjnych Doświadczenia dotyczące wprowadzonych ograniczeń ruchu samochodów na ul. Karmelickiej w Krakowie Kierunek – do Bronowic Przed Po zmianie Zmiana Parametr zmianą (bez policji) parametru Liczebność: 72-78 przejazdów Czas średni 7,6 6,7 -0,9 Czas Pomiar z udziałem policji: 3,9 3,3 -0,6 minimalny uzyskano skrócenie średniego czasu o Czas 12,3 10,7 -1,6 dodatkową minutę. maksymalny Rozstęp 8,4 7,4 -1,0 (max-min) Odchylenie 2,1 1,8 -0,3 standardowe XII Forum Mobilności 23.04.2009 r.
 • 12. Politechnika Krakowska – Katedra Systemów Komunikacyjnych Doświadczenia dotyczące wprowadzonych ograniczeń ruchu samochodów na ul. Karmelickiej w Krakowie 0,20 0,15 Kierunek – do Bronowic częstość 0,10 0,05 histogramy 0,00 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 Przed zmianą organizacji ruchu czas przejazdu [min] 0,20 0,15 częstość 0,10 0,05 Po zmianie – nadal Po zmianie 0,00 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 występuje duży rozrzut bez policji czas przejazdu [min] czasów przejazdów. 0,20 0,15 41 % kursów ma czasy częstość 0,10 przejazdu powyżej 7 minut, co dla kierunku przeciwnego 0,05 Po zmianie w ogóle nie występuje. 0,00 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 z policją czas przejazdu [min] XII Forum Mobilności 23.04.2009 r.
 • 13. Politechnika Krakowska – Katedra Systemów Komunikacyjnych Doświadczenia dotyczące wprowadzonych ograniczeń ruchu samochodów na ul. Karmelickiej w Krakowie Potok pasażerski histogramy napełnień – po zmianach średnie napełnienia: 0,25 do centrum 0,20 do centrum 85 osób częstość 0,15 do Bronowic 72 osoby 0,10 0,05 równomierny potok pasażerski 0,00 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 4700-5200 pas./godz./przekrój napełnienie [pasaż.] 0,25 52-54 % do centrum do Bronowic 0,20 częstość 0,15 zysk pasażerów: 0,10 4900 pas. x 1 min. 0,05 = 4900 min. = 82 godz. 0,00 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 w godzinie szczytu napełnienie [pasaż.] XII Forum Mobilności 23.04.2009 r.
 • 14. Politechnika Krakowska – Katedra Systemów Komunikacyjnych Doświadczenia dotyczące wprowadzonych ograniczeń ruchu samochodów na ul. Karmelickiej w Krakowie Ankietowanie – czas przejazdu Odczucia pasażerów korzystających z Odczucia pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej na ulicy komunikacji miejskiej na ulicy Karmelickiej codziennie lub kilka razy w Karmelickiej sporadycznie tygodniu Czas jazdy nie Czas jazdy nie 39,90% 58,33% zmienił się zmienił się Czas jazdy Czas jazdy 52,40% 40,28% skrócił się skrócił się Czas jazdy Czas jazdy 7,69% 1,39% wydłużył się wydłużył się Suma 100,00% Suma 100,00% Odczucia kierowców samochodów Odczucia kierowców samochodów osobowych przejeżdżających przez ulicę osobowych przejeżdżających przez ulicę Karmelicką codziennie lub kilka razy w Karmelicką sporadycznie tygodniu Czas jazdy nie Czas jazdy nie 95,45% 96,30% zmienił się zmienił się Czas jazdy Czas jazdy 1,52% 3,70% skrócił się skrócił się Czas jazdy Czas jazdy 3,03% 0,00% wydłużył się wydłużył się Suma 100,00% Suma 100,00% XII Forum Mobilności 23.04.2009 r.
 • 15. Politechnika Krakowska – Katedra Systemów Komunikacyjnych Doświadczenia dotyczące wprowadzonych ograniczeń ruchu samochodów na ul. Karmelickiej w Krakowie 4. Wpływ nowej organizacji ruchu na transport indywidualny – natężenia ruchu Przed Po XII Forum Mobilności 23.04.2009 r.
 • 16. Politechnika Krakowska – Katedra Systemów Komunikacyjnych Doświadczenia dotyczące wprowadzonych ograniczeń ruchu samochodów na ul. Karmelickiej w Krakowie 5. Podsumowanie W obu kierunkach skrócono średni czas przejazdu. Ponadto „do centrum” wyeliminowano długie wartości czasu i zmniejszono jego rozrzut. Pozostaje problem wpływu nieregularności kursowania tramwajów (wykres) 0,35 Bagatela 0,30 do Bronowic, 0,25 po zmianie częstość 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 5,2 5,6 interwał międzypojadowy [min] XII Forum Mobilności 23.04.2009 r.
 • 17. Politechnika Krakowska – Katedra Systemów Komunikacyjnych Doświadczenia dotyczące wprowadzonych ograniczeń ruchu samochodów na ul. Karmelickiej w Krakowie Podsumowanie - rekomendacje - uzupełnienie informacji o zamkniętych wylotach ulicy, poprzez dodatkowe oznakowanie poziome, kierujące ruch w ulice Siemiradzkiego oraz Rajską, ponieważ poziom kontrolowania oznakowania pionowego przez kierowców jest zatrważająco niski, - uzupełnienie oznakowania pionowego o informację drogowskazową na skrzyżowaniu ulicą Grabowskiego, na której wskazany zostanie kierunek wyjazdu w kierunku Alei Mickiewicza (w lewo przez ul. Kochanowskiego), - dopracowanie programów sygnalizacji na skrzyżowaniach ulicy Karmelickiej z Aleją Mickiewicza oraz z ul. Dunajewskiego. XII Forum Mobilności 23.04.2009 r.
 • 18. Politechnika Krakowska – Katedra Systemów Komunikacyjnych Doświadczenia dotyczące wprowadzonych ograniczeń ruchu samochodów na ul. Karmelickiej w Krakowie Dziękuję za uwagę Wiesław Dźwigoń Łukasz Franek Politechnika Krakowska Katedra Systemów Komunikacyjnych wiesiek@transys.wil.pk.edu.pl franek@transys.wil.pk.edu.pl XII Forum Mobilności 23.04.2009 r.

Related Documents