Wyzwania rozwojowe
4 czerwca 1989 roku obróciła się karta polskiej historii. przyszłego rozwoju i  uzyskania przez Polskę i  jej gosp...
Wydawca:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, lipiec 2009
Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdows...
Spis treści
Wprowadzenie ................................................................................................
wprowadzenie
Polityka rozwoju a perspektywa 2030
P o 1989 r. rozwój Polski był związany z dwoma projekta-
mi – transformacyjnym...
z nowoczesnymi paradygmatami i z powodzeniem konku- zwiększanie lub podtrzymywanie tempa wzrostu wy-
rują z innym...
Polityka rozwoju a perspektywa 2030
M amy tu na myśli tradycyjny model państwa opiekuń-
czego (ang. welfare ...
Rodzi się pytanie, czy budowa wizji strategicznej – i  to wolnienia i  wprowadzić kraj na trakt „twórczej destrukc...
Perspektywa strategiczna a solidarność pokoleń
J est dostatecznie wiele przesłanek, np. wyzwania demogra-
ficzne, kl...
Jakie wyzwania musimy podjąć w perspektywie 2030 r.?
1. Wzrost i konkurencyjność 6. Gospoda...
Czynniki rozwojowe: zaufanie, spójność, kreatywność, mobilność, konkurencyjność
W  Raporcie, definiując dziesięć ...
Nowy wymiar mobilności
liczba osób z coraz wyższym i uzupełnianym w karierze życiowej Rysunek 0.1. Roczna liczba god...
Nowy wymiar mobilności
...
Mobilność, konkurencyjność (1)
P otrzeba urzeczywistniania aspiracji motywuje do wysiłku, lecz
także – dzięki mo...
Konkurencyjność (2)
Rysunek 0.8. Etapy rozwoju
O   tym,...
(mimo niższych nakładów na edukację) i  szkolnym dostę- Identyfikacja wyzwań, jakie stoją przed Polską i rozwojem
p...
Lista krajów/gospodarek na różnym etapie rozwoju
Etap 1 Przejście z etapu...
Polska 2030 – w jakim kierunku?
U niknięcie dryfu rozwojowego oznaczać musi świadomą po-
litykę wspierania z...
Polska 2030 – w jakim kierunku?
W  polaryzacyjno-dyfuzyjnym modelu rozwoju nie dzenia użytkownika do 2...
Na pytanie o  niewykorzystane w  Polsce rezerwy umożli- wrażliwym. Do 2020 r. duża część polityki społecznej
wi...
wyzwanie 1
wyzwanie 1
wzrost i konkurencyjno
...
Charakterystyka dylematu
Polska, która w skali świata jest krajem zamożnym, w Euro- winiętych w ciągu następnego dwu...
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
of 397

Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe

 • 1. Wyzwania rozwojowe
 • 2. 4 czerwca 1989 roku obróciła się karta polskiej historii. przyszłego rozwoju i  uzyskania przez Polskę i  jej gospodarkę Odzyskaliśmy wolność, o  której do tej pory marzyliśmy. przewagi w konkurencji z innymi krajami. Możemy powiedzieć, W latach następnych przyszło nam budować fundamenty no- że w pewien sposób chcemy podsumować okres, który minął wego państwa, nowej gospodarki i w jakiejś mierze – nowego – nazywany okresem transformacji i otworzyć okres, który nad- społeczeństwa. chodzi – a będzie okresem modernizacji. W  tej pracy pojawiły się oczywiste trudności i  zagrożenia. Dlatego ważne jest, by pokazać, jakie główne wyzwania stoją Jednak siła energii społecznej, którą wyzwoliło odzyska- przed nami w  perspektywie kolejnych dwudziestu lat. Tych nie wolności, pozwoliła przemieniać polską rzeczywistość. wyzwań nie da się zawrzeć w  postaci prostych pytań, mają Potrafiliśmy wykorzystać swobody gospodarcze, naszą one raczej formę wieloczłonowych alternatyw, które oddają przedsiębiorczość i  zaradność. Tworzyliśmy miejsca pracy skalę skomplikowania powiązań, występujących w  życiu i  roz- w  nowoczesnych sektorach gospodarczych, przywracaliśmy woju nowoczesnych społeczeństw. Są to dylematy modernizacji właściwe miejsce własności prywatnej, podjęliśmy napraw- przeprowadzanej w warunkach, które narzuca XXI wiek. dę imponujący wysiłek edukacyjny, zwłaszcza na poziomie studiów wyższych. Okazało się, że potrafimy być pracowici Raportem POLSKA 2030 otwieramy publiczną debatę na temat i  umiemy dostosować się do trudnych, a  często i  zmiennych naszej przyszłości. Właśnie teraz, po dwudziestu latach zmian, warunków, w jakich przychodzi nam żyć i pracować. jest czas, by skupić energię na nowym projekcie cywilizacyjnym. Jest czas, by odwrócić następną kartę polskiej historii. Musimy Ale szybki rozwój ujawnił też liczne, bolesne słabości. Czasem nadal uczyć się wolności, którą odzyskaliśmy 4 czerwca 1989 brakowało nam mocno ugruntowanych nawyków demokratycz- roku, a równocześnie odpowiedzialnie myśleć o przyszłości. nych, nierzadko doskwierała niedojrzałość służby publicznej, odczuwaliśmy słabą skuteczność funkcjonowania państwa, Zapraszam więc do uważnej lektury, otwartej debaty i poszuki- nieczytelne bywały reguły podejmowania ważnych decyzji wania rozwiązań, budujących wspólnotę działania. społecznych i politycznych. Co więcej, nawet szybki rozwój go- spodarczy nie pozwolił nam pokonać wieloletnich zaniedbań Maj 2009 (a dotyczy to nie tylko dziedzictwa komunizmu, ale niemal całe- go XX wieku), jeśli chodzi o szeroko rozumianą infrastrukturę. To wszystko powoduje, że musimy dobrze przygotować się do wyzwań, które przynosi nowe stulecie. To zarazem główny powód, dla którego powstał raport POLSKA 2030. Jego sens polega na tym, by poddać wszechstronnej diagnozie wiele Donald Tusk obszarów naszego życia, zwłaszcza tych, które są ważne dla Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2030
 • 3. Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, lipiec 2009 Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, Polska www.polska2030.pl Redakcja naukowa: Michał Boni Zespół autorski: Paweł Bochniarz, Michał Boni, Maciej Bukowski, Eliza Durka, Maciej Duszczyk, Maciej Grabowski, Mikołaj Herbst, Paweł Kaczmarczyk, Lidia Kołucka-Żuk, Jakub Michałowski, Dominika Milczarek-Andrzejewska, Dorota Poznańska, Piotr Rymaszewski, Alek Tarkowski, Mateusz Walewski, Jakub Wojnarowski. Współpraca: Igor Ostrowski, Kamil Rakocy, Joanna Tyrowicz. Zespół autorski dziękuje za uwagi i komentarze oraz wszelką udzieloną pomoc grupie współpracowników, którą tworzyli: Piotr Arak, Magdalena Arczewska, Ryszard Balicki, Marcin Bągard, Adam Bodnar, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Andrzej Cylwik, Agnieszka Fihel, Adrian Furgalski, Anna Giza-Poleszczuk, Grzegorz Gorzelak, Marek Góra, Jakub Growiec, Janusz Jankowiak, Irena E. Kotowska, Marek Kozak, Sławomir Lenart, Piotr Łysoń, Marek Okólski, Aleksandra Rusielewicz, Anna Ruzik, Katarzyna Rybka, Krzysztof Rybiński, Andrzej Sołtyk, Jerzy Widzyk, Jerzy Wilkin, Witold Włodarczyk, Bogdan Wojtyniak, Irena Wóycicka, Jan Jakub Wygnański, Cezary Żołędowski. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. IV
 • 4. Spis treści Wprowadzenie ...............................................................................................................................................................................1 Wyzwanie 1, Wzrost i konkurencyjność .............................................................................................................................. 20 Wyzwanie 2, Sytuacja demograficzna .................................................................................................................................. 46 Wyzwanie 3, Wysoka aktywność zawodowa oraz adaptacyjność zasobów pracy ................................................ 90 Wyzwanie 4, Odpowiedni potencjał infrastruktury......................................................................................................118 Wyzwanie 5, Bezpieczeństwo energetyczno-klimatyczne ..........................................................................................166 Wyzwanie 6, Gospodarka oparta na wiedzy i rozwój kapitału intelektualnego ..................................................204 Wyzwanie 7, Solidarność i spójność regionalna .............................................................................................................238 Wyzwanie 8, Poprawa spójności społecznej ....................................................................................................................270 Wyzwanie 9, Sprawne państwo ...........................................................................................................................................298 Wyzwanie 10, Wzrost kapitału społecznego Polski.......................................................................................................338 Polska 2030 – Rekomendacje końcowe .............................................................................................................................372 Bibliografia...................................................................................................................................................................................385 V
 • 5. wprowadzenie
 • 6. Polityka rozwoju a perspektywa 2030 P o 1989 r. rozwój Polski był związany z dwoma projekta- mi – transformacyjnym i wynikającym z wejścia do UE. W rzeczywistości transformacja była zakrojonym na wielką większym wyzwaniem staje się przeobrażanie potencja- łu rozwojowego obszarów wiejskich – bo zmienia się rola rolnictwa. w  czasie dekoniunktury – często uchodzi za politycznie bezpieczną formę dostosowania. skalę projektem cywilizacyjnym, przebudowującym pod- By uniknąć zagrożenia, jakie niesie dryf rozwojowy, po- stawy funkcjonowania państwa i  gospodarki w  kierunku W  dłuższym horyzoncie czasowym może to jednak nie winniśmy dokonać wyboru modelu rozwojowego Polski na demokracji i  gospodarki rynkowej. Przy wszystkich ogra- wystarczyć. Jeśli przy rosnącej konkurencyjności w gospo- przyszłość, biorąc pod uwagę silne strony, szanse, słabości niczeniach i ubocznych kosztach Polacy są beneficjentami darce globalnej Polska chce uniknąć zagrożenia dryfem i zagrożenia w dwóch kluczowych wymiarach rozwojowych: tych zmian w  stopniu większym niż wiele innych krajów, rozwojowym, to należy w  nowy sposób zdefiniować ekonomicznym i społecznym. czego wyrazem jest m.in. rozkwit przedsiębiorczości, lecz determinanty i  instrumenty polityki rozwoju. Trze- także wyzwolenie energii społecznej w innych obszarach, ba to uczynić teraz, bo już dzisiaj zaczyna się przyszłość, Dziś Polska jest w  specyficznym momencie rozwojowym. m.in. wielki boom edukacyjny. Nominalna wartość PKB mimo że obraz świata przesłaniają nam obecnie doświad- Z  jednej strony unaoczniają się olbrzymie zapóźnienia powiększyła się w tym czasie 10-krotnie, a siła nabywcza czenia kryzysu. Oznacza to, że Polsce potrzebny jest w  sferze infrastruktury, dostępności transportowej, po- polskich wynagrodzeń wzrosła 16-krotnie. nowy projekt cywilizacyjny. wszechności stosowania Internetu i zaawansowanych usług teleinformatycznych, ale też np. niewydolność potencjału Członkostwo w  UE wzmocniło instytucjonalnie procesy Strategia wymaga odpowiedzi na pytania o cele rozwojo- energetycznego i linii przesyłowych czy brak zdywersyfi- zmian, pokazało nowe możliwości wynikające ze swobo- we i wizję przyszłości. kowanych źródeł bezpieczeństwa energetycznego. W tych dy przepływu towarów, kapitału i zasobów ludzkich – sam wszystkich obszarach poprawa sytuacji wymaga zdecydo- eksport produktów polskich (bez usług) do UE to 78% Dryfu rozwojowego nikt nie wybiera. Jego przejawem jest wanego zwiększenia nakładów, skoncentrowania energii całego eksportu (2007). Korzyścią jest również stworze- inercja decyzji dotyczących podstawowych dylematów na zwiększaniu sprawności państwa w  zarządzaniu tymi nie warunków do polityki rozwoju opartej na funduszach rozwoju, a cechą charakterystyczną – brak zgody w zakre- procesami. Z  drugiej strony – mimo zapóźnień cywiliza- europejskich, co po raz pierwszy od 1989 r. pozwoliło na sie kierunków zmian, co wynika również stąd, że nikt nie cyjnych, związanych także z jeszcze niepełną modernizacją większą skalę inwestycji publicznych – od około 3,4% PKB podejmuje wysiłku, by przekonywać do reorientacji po- gospodarki i  niskim potencjałem rozwojowym obszarów pod koniec XX w. do możliwych prawie 5% na przełomie lityki w  różnych dziedzinach. Zamiast strategii rządzenia od lat pozostających poza zasięgiem oddziaływania cen- 2009 r. i 2010 r. Sprzężenie efektu transformacji i wejścia mamy rządy przypadku. Horyzont czasowy zamyka się trów życia gospodarczego – wyłaniają się liderzy nowych do UE daje podstawy stabilności. Jej źródłem jest także w kalendarzu wyborczym, a nie perspektywie cyklu życia przewag konkurencyjnych. Wykorzystując kapitał inte- modernizacja, co widać wyraźnie w  strukturze tworze- zawodowego i osobistego obywateli czy solidarności mię- lektualny, gotowość do mobilności i  adaptacyjności oraz nia polskiego PKB, gdzie coraz większe znaczenie mają dzypokoleniowej. W  okresach koniunktury dryf staje się dynamizm szybko zdobywającego nowe umiejętności usługi rynkowe i  unowocześniający się przemysł, a  coraz wygodnym sposobem podążania za czynnikami wzrostu, młodego pokolenia, metropolie rozwijają się w  zgodzie 2
 • 7. z nowoczesnymi paradygmatami i z powodzeniem konku- zwiększanie lub podtrzymywanie tempa wzrostu wy- rują z innymi aglomeracjami europejskimi. korzystującego reguły konkurencji i  rynku. Z  tego zaś wynika, że podstawowym zadaniem dla państwa Zatem – by wykorzystać szanse, jakie pojawią się przed jest wspieranie procesów dyfuzji – tworzenie i  ciąg- Polską w perspektywie 2030 r., oraz by przygotować kraj ła aktualizacja skutecznych i  efektywnych narzędzi na zagrożenia wynikające z  długookresowych trendów wyrównywania poziomów potencjału rozwojowego światowych – model rozwojowy musi wzmacniać dynamikę i warunków życia. wzrostu, sprzyjać jeszcze pełniejszemu korzystaniu z szans i stopniowo usuwać coraz większej grupie regionów i spo- Polityka rozwoju potrzebuje kompleksowego podejścia łeczności przeszkody utrudniające udział w tym procesie. i prognozowanych scenariuszowo opcji wyboru. Nie moż- To dlatego wydaje się, że odpowiednim modelem na na opierać przyszłych przewag konkurencyjnych tylko na nadchodzące 20 lat rozwoju jest model polaryzacyj- z natury przemijających zjawiskach (jak tania siła robocza) no-dyfuzyjny. czy na rodzących się dopiero fundamentach potencjal- nych korzyści z  odrabiania zaległości w  funkcjonowaniu Przyjmując za naturalny element procesów gospodarczych infrastruktury: transportowej, teleinformatycznej bądź nierównomierność tempa rozwoju i  mając świadomość energetycznej. zagrożeń, jakie wynikają z choćby czasowego wzrostu dys- proporcji między regionami, grupami społecznymi czy Oprócz więc tradycyjnych wymogów polityki dyscypliny sektorami gospodarki – polityka gospodarcza musi się od- budżetowej, nie wolno zapominać o  czynnikach związa- naleźć wobec jednoczesnych wyzwań w zakresie likwidacji nych z  produktywnością ani o  inwestycjach, traktując je zapóźnień i  wspierania kreacji nowych przewag konku- szeroko – także jako inwestycje w  kapitał ludzki, intelek- rencyjnych. Dlatego obok wspierania biegunów wzrostów tualny i  społeczny. Niezbędnym uzupełnieniem polityki (czyli procesów polaryzacyjnych), trzeba przede wszystkim niskiego deficytu i  trzymania pod kontrolą poziomu za- stworzyć warunki dla dyfuzji – tego wszystkiego, co będzie dłużenia musi być w średniookresowej perspektywie także sprzyjało wyrównywaniu szans edukacyjnych, zwiększa- poszerzenie bazy podatkowej – bodźce do wychodzenia ło dostępność transportową każdego miejsca w  kraju, z szarej strefy, powszechność PIT, wydłużenie aktywności likwidowało groźbę wykluczenia cyfrowego, poprawia- zawodowej Polaków. Kluczowe są: zmiana struktury wy- ło poziom integracji społecznej, budowało solidarność datków i realne, wieloletnie odzwierciedlenie priorytetów pokoleń, dawało poczucie możliwości urzeczywistnienia rozwojowych w budżecie państwa. Trzeba patrzeć na pro- własnych aspiracji. blem deficytu przez pryzmat zagrożeń demograficznych i  niewykorzystanego potencjału aktywności zawodowej Celem zawsze są: wzrost gospodarczy i  poprawa ja- Polaków. kości życia. Strategią jest umiejętne zdiagnozowanie, w jakich obszarach polaryzacja pojawi się jako skutek uboczny, oraz tworzenie narzędzi tak, by minimali- zować jej społeczne i rozwojowe skutki, nie niwecząc przy tym pojawiających się, nowych szans na dalsze 3 Polska 2030
 • 8. Polityka rozwoju a perspektywa 2030 M amy tu na myśli tradycyjny model państwa opiekuń- czego (ang. welfare state) które jest obciążeniem dla rozwoju, gdyż ciągle widać w  nim przewagę „biernych” Welfare State Workfare State + Welfare Society transferów nad „aktywnymi” inwestycjami w  rozwój ludzi i przemianę warunków ich życia. Rozwojowi natomiast może sprzyjać stworzenie warunków państwa pracowników (work- fare state) uzupełnianego przez opiekuńcze społeczeństwo Bezpieczeństwo etatu Bezpieczeństwo zatrudnienia Delegowanie zadań i usług: (niezmienność kariery zawodowej) (zmienna kariera zawodowa) środowiska, wspólnoty lokalne, NGO (welfare society), jak to przedstawia tabela obok. Tak postawione zadanie wymaga radykalnej przebu- dowy polityki państwa, a  ogólnie – strategicznego Gwarancje państwa Gwarancje państwa w dostępie do: w dostępie do efektywnie zarządzanej: spojrzenia na rozwój. edukacji, ochrony zdrowia, edukacji, ochrony zdrowia, emerytury Współdziałanie różnych instytucji w zakresie pomocy dla osób potrzebujących emerytury, płacy minimalnej zależnej od stażu i wynagrodzeń oraz dodat- kowych oszczędności, płacy minimalnej Opracowanie długoterminowej strategii rozwoju kraju wy- maga też innej perspektywy, niż przyjmowano dotychczas w  dokumentach o  charakterze strategicznym. Horyzont Transfery socjalne zaadresowane do grup czasowy myślenia o  rozwoju Polski winien być wydłużony Bezwarunkowe transfery socjalne realnie potrzebujących oraz powiązane Świadomość solidarności pokoleń w stosunku do przygotowywanych wcześniej strategii w kon- często z warunkiem aktywizacji tekście wymagań europejskich. Perspektywa 2030 r. to objęcie wyobraźnią i prognozami, scenariuszami i dyle- matami co najmniej jednego pokolenia więcej. Państwo (dzięki zasadzie pomocniczości) Państwo – punktem odniesienia roszczeń – zdecentralizowane, udzielające wsparcia i pomocy 4
 • 9. Rodzi się pytanie, czy budowa wizji strategicznej – i  to wolnienia i  wprowadzić kraj na trakt „twórczej destrukcji” w perspektywie 2030 r. – ma w ogóle sens w warunkach kry- w okresie zagrożenia kryzysem. zysu, jaki ogarnął świat, tym bardziej, że pełna identyfikacja przyczyn, znamion i skutków kryzysu jeszcze nie nastąpiła. Można powiedzieć, że licząc na utrzymanie prowzrostowego Wydłużają się okresy oceniane jako zagrożone recesją czy popytu konsumpcyjnego, uda się równolegle utrzymać tempo – jak w  wypadku Polski – spowolnieniem gospodarczym. inwestycji – jest to klucz do utrzymania skali wzrostu na od- Przyjmowane przez wiele krajów plany ratunkowe dla syste- powiednim poziomie. Polskę w okresach kryzysów po 1989 r. mów bankowych czy pakiety stymulacyjne dla gospodarek charakteryzowała niesłychanie dogłębna adaptacyjność: mają je chronić przed radykalnym obniżeniem tempa wzro- stu, spadkiem inwestycji, brakiem płynności w  sektorze • powszechne uwolnienie potencjału przedsiębiorczości w la- bankowym, a także przed brakiem dostępności kredytu dla tach 1989–1993, co pozwoliło na najszybsze wśród krajów realnej gospodarki czy wysokim bezrobociem. Jednak jak transformujących się wyeliminowanie przewidywanych do tej pory nie widać tego efektów. Olbrzymia część krajów i  nieuniknionych skutków zapaści gospodarczej związanej zwiększa do granic możliwości własne zadłużenie oraz skalę z transformacją systemową; deficytu bieżącego, np. Wielka Brytania, Francja, USA czy Irlandia (przy czym Irlandia już dziś opracowała trudny plan • adaptacyjność restrukturyzacyjna kryzysu lat 1999–2001/2002 redukcji deficytu do 2013 r.). Polska w tym kontekście bro- polegająca na niesłychanym wysiłku przedsiębiorstw do- ni czterech istotnych dla oceny wiarygodności gospodarki stosowywania się do nowych wymogów, choć przejściowo czynników, które jednocześnie są ważnymi siłami napędo- wiązała się ze znaczącą redukcją popytu na pracę, zaowoco- wymi rozwoju. Są to: wała skokiem jakościowym w eksporcie; • niski poziom deficytu budżetowego oraz ostrożność • wreszcie – obecna adaptacyjność musi mieć charakter in- w  zwiększaniu skali długu publicznego, co jest wyrazem nowacyjno-inwestycyjny, uruchamiając kolejne pokłady zapobiegliwości, jeśli chodzi o  finansowanie zadłużenia kreatywności i przedsiębiorczości Polaków, by mimo wszyst- w przyszłości; kich ograniczeń zewnętrznych, budować trwałe przewagi konkurencyjne kraju. • utrzymanie działań prorozwojowych, co oznacza potrzebę wysiłku inwestycyjnego, wspieranego środkami unijnymi, W  perspektywie 2030 r. – ponad 20 lat – obecny kryzys większą dostępnością kredytów dla gospodarki, kontynuacją światowy nie jest być może ani jedynym, ani największym, inwestycji innowacyjnych technicznie oraz nastawionych na z jakim przyjdzie się zmierzyć polskiej gospodarce. Dlatego poprawę kapitału intelektualnego; właśnie – mimo bieżących zagrożeń i w cieniu kryzysu – strategiczna wizja o kompleksowym charakterze jest • droga do euro jako kamienia milowego polskiego rozwoju, niezbędna. kończąca de facto adaptacyjny okres transformacji; • konieczność dalszych reform strukturalnych i  budowania polityki rozwoju, bo tylko to może neutralizować skutki spo- 5 Polska 2030
 • 10. Perspektywa strategiczna a solidarność pokoleń J est dostatecznie wiele przesłanek, np. wyzwania demogra- ficzne, klimatyczne, zagrożenia nierównomiernością rozwoju społecznego i  terytorialnego czy skala zmian technologicz- Trzeba przy tym pamiętać, że siły generujące rozwój w  każ- dym pokoleniu opierają się na aspiracjach: nastawieniu na zmianę, na poprawę losu i życia – niewiele można zbudować Nie można budować przyszłych przewag konkurencyjnych na zadłużeniu, którego trudy spłacania odczuwać będą następne pokolenia. Ważna dla tak definiowanej orientacji strategicznej nych, oddziałujących na procesy gospodarcze i model pracy, na nastawieniu roszczeniowym i domaganiu się od rządzących jest harmonizacja działań reformatorskich z  utrzymywaniem a pośrednio na style życia, żeby myśląc strategicznie o przy- bezwarunkowego spełniania żądań. Napięcie między siłami wpływu politycznego po to, aby sprawując władzę, w  pełni szłości, nie dowierzać perspektywie wyznaczonej przez „dziś”. roszczeń a siłami aspiracji najdobitniej definiuje obecny sprzyjać osiąganiu przez Polskę długofalowych celów strate- Kluczowe staje się zatem podejście dostrzegające wymiar mię- moment rozwojowy w Polsce na płaszczyźnie społecznej. gicznych. Mądre przywództwo powinno wspomagać wybór dzypokoleniowy. Od mądrej polityki solidarności pokoleń, racjonalnego i  wa- między bieżącą walką o  poparcie elektoratu, a  kładzeniem runkowego uwzględniania roszczeń, lecz także przemyślanego podwalin pod przyszłe przewagi konkurencyjne. Strategicznie pojmowana polityka rozwoju wymaga, aby sposobu tworzenia szans na spełnianie aspiracji zależy to, czy decyzje podejmowane dzisiaj oceniać w kategoriach wpły- podążymy drogą dryfu rozwojowego, którą będzie kierował Dla strategicznie zorientowanego rządzenia oparciem wu na przynajmniej jedno przyszłe pokolenie. Oznacza to przypadek, czy też będziemy świadomie wybierać spośród jest kapitał społeczny. W  Polsce z  powodów historyczno- rosnącą świadomość, że dążenie do równowagi między opcji rozwoju ukierunkowanych na realizację aspiracji obec- -kulturowych skupia się on bardziej na przetrwaniu, obronie pokoleniami powinno stać się dominantą działań państwa nych i przyszłych pokoleń. wartości i  odrębności, a  mniej jest nastawiony na otwartość. i w państwie. Założeniem takiej perspektywy nie jest zamiar Dopiero transformacja przyniosła wzrost społecznego kapita- konfrontacji ani konfliktowania pokoleń, lecz – odwrotnie – Niezbędna jest synergia między perspektywą solidarności łu adaptacji w różnych środowiskach. Był on jednak najmocniej lepsze zrozumienie potrzeby współpracy, świadomy wybór pokoleń a strategiczną orientacją w rządzeniu. Kluczowe oparty na indywidualizmie. To, czego potrzebujemy dla przy- modelu redystrybucji opieki nad dziećmi i  osobami star- cechy tej orientacji to: prymat przyszłości nad teraźniejszo- szłych sukcesów i realizacji szans, wiąże się ze wspólnotowym, szymi, ograniczenie skali międzypokoleniowego zadłużenia ścią oraz kapitału społecznego rozwoju nad kapitałem grupowym kapitałem rozwoju, rosnącą zdolnością do współ- (w  długu publicznym i  w  systemie emerytalnym), wreszcie społecznym przetrwania. pracy, rozumienia się, zaufania, wspólnotowego patrzenia akceptacja odmienności wizji świata. Oznacza to, że w de- w przyszłość. cyzjach dotyczących warunków startu zawodowego osób, Prymat przyszłości nad teraźniejszością oznacza od- które się dzisiaj rodzą, a  będą wchodziły na rynek pracy wagę spojrzenia w  przyszłość późniejszą co najmniej Kapitał społeczny i jego funkcje rosną w dobie powszechnej w 2030 r., trzeba brać pod uwagę właściwe dla przyszłości o jedno pokolenie, doprowadzenie do spójności decyzji komunikacji, dostępności każdej informacji i  wiedzy, siecio- determinanty – model kariery zawodowej i  łączenia pra- bieżących ze strategicznymi wyborami. Nie można dążyć wego charakteru relacji międzyludzkich, nowo definiowanych cy z  życiem. W  tym sensie istotą polityki rozwoju jest do wzrostu korzystania z  wartościowej pracy obywateli jako pozycji i struktur społecznych. Trzeba jednak pamiętać, że tworzenie przestrzeni dla indywidualnych strategii dźwigni rozwoju, a zarazem utrudniać funkcjonowanie na ryn- czynnikiem rozwijającym kapitał społeczny jest sprawne wyboru osób, rodzin i wspólnot. ku pracy lub wręcz zachęcać do wczesnego opuszczania go. i przyjazne państwo. 6
 • 11. Jakie wyzwania musimy podjąć w perspektywie 2030 r.? 1. Wzrost i konkurencyjność 6. Gospodarka oparta na wiedzy i rozwój kapitału intelektualnego 2. Sytuacja demograficzna 7. Solidarność i spójność regionalna 3. Wysoka aktywność zawodowa oraz adaptacyjność zasobów pracy 8. Poprawa spójności społecznej 4. Odpowiedni potencjał infrastruktury 9. Sprawne państwo 5. Bezpieczeństwo energetyczno-klimatyczne 10. Wzrost kapitału społecznego Polski
 • 12. Czynniki rozwojowe: zaufanie, spójność, kreatywność, mobilność, konkurencyjność W  Raporcie, definiując dziesięć kluczowych wyzwań, jakie stoją przed Polską, pokazujemy, jak kształtują je globalne i przyszłe czynniki rozwoju. O  dylematach związanych z  kwestiami sprawnego pań- stwa mówi rozdział poświęcony WYZWANIU 9. Potencjał kreatywności Potencjał kreatywności społeczeństwa i  gospodarki to w  nowoczesnych teoriach rozwoju coś znacznie więcej niż re- Spójność społeczna i terytorialna zultaty procesów wzrostu skolaryzacji na poziomie wyższym Zaufanie Długoterminowa perspektywa rozwoju wymaga nie tylko zaufa- i  uczenia się przez całe życie. Współczesna klasa kreatywna to Nowoczesny kapitał społeczny, czyli – w  pewnym skrócie nia społecznego i  sprawnego państwa, lecz także SP JNO CI swoista cyganeria, ludzie różnych zawodów: inżynierowie, infor- – ZAUFANIE, kształtują liczne składowe. Wpływa na nie- – zarówno w wymiarze społecznym, jak i terytorialnym. Nie matycy, nauczyciele, fotografowie, doradcy, organizatorzy życia go tożsamość narodowa, najmocniej zaś te jej cechy, które we chodzi tu wyłącznie o skalę nierówności, model zabezpieczenia publicznego. Kreatorami są więc – artyści słowa, mediów, kom- współczesnym świecie charakteryzują się otwartością, wspólnoto- społecznego, poziom transferów społecznych i ich efektywność putera, projektów architektonicznych, strojów, ogrodów, wnętrz wością, pogłębionymi silnymi więziami środowiskowymi, rosnącą czy wreszcie o praktycznie realizowaną solidarność pokoleń lub zwykłych domów, spędzania czasu wolnego i kultury zakupów. tożsamością różnych grup. Oparty na takich tradycjach i  wzor- konwergencję regionalną. Przede wszystkim trzeba rozumieć, W tym gronie znajdują się również menedżerowie, prawnicy, le- cach kapitał społeczny pomnaża zaufanie, zwiększa zdolność do że procesy rozwoju ujawniają zmienność tempa, a  tym samym karze, zarządzający marketingiem i sprzedażą. To kreatorzy usług kooperacji, zakorzenia w  świecie własnej kultury, a  także wśród różnorodne deficyty i  dysfunkcje związane z  odrębnością, od- konsumpcyjnych i postmaterialnych, nadających społecznościom, wielości przenikających się współcześnie kultur, jest podstawą miennością szans i możliwości – osób niepełnosprawnych fizycznie, szczególnie wielkomiejskim (wielkomiejskość jest synonimem nowoczesnej relacji obywatel–państwo. Tak budowane zaufanie gorzej wykształconych, niemających dostępu do Internetu, osób centrów rozwoju), nowy wymiar: równowagę pracy i życia, rów- stanowi istotną wartość dodaną w procesach rozwojowych. Sku- o  gorszej kondycji zdrowotnej w  ostatnich latach życia, osób nowagę wysiłku i czasu wolnego. pia na tym uwagę WYZWANIE 10 Raportu, choć zarazem mało zarabiających, które nie mogą samodzielnie utrzymać ro- wątki dotyczące roli kapitału społecznego jako czynnika dziny ani realizować własnych aspiracji, czy – patrząc z zupełnie Rozwój potencjału kreatywności wymaga kreatorów sieci wymiany rozwojowego pojawiają się w  charakterystykach każdego innej perspektywy: regionów o niższym od dziesięcioleci poten- i  współpracy, często aury wielkomiejskiej, przede wszystkim jed- wyzwania. Nie można jednak budować kapitału społeczne- cjale rozwojowym, obszarów nisko zurbanizowanych, terenów nak swoistej synergii (tak twierdzi twórca koncepcji Richard go bez wiarygodności państwa, bez jego sprawności. wiejskich z  nadmiarem zatrudnienia w  rolnictwie, części Polski Florida) 3T: technologii, tolerancji i  talentów. Istnieją wyraź- drenowanych migracją itp. Polityka spójności w  ten sposób ne korelacje między otwartością na różnorodność i  odmienność Wiarygodność instytucji publicznych winna pogłębiać zaufanie do definiowana i  dobrze adresowana do odpowiednich od- (orientacje seksualne, narodowości, zwyczaje) a  efektywnością własnego państwa, a także do życia publicznego w ogóle. Nie da biorców z  właściwymi narzędziami, jest odpowiedzią na w rozwoju technologii, zgłaszaniu patentów, nowych przedsięwzię- się jej budować bez modernizacji sektora publicznego, bez spraw- deficyty, uzupełnia potrzeby, stwarza szanse i  organizuje moż- ciach gospodarczych. Warunkiem nie tylko ujawniania talentów, ności państwa działającego służebnie wobec swoich obywateli, liwości, w  rezultacie przyspieszając rozwój i  poprawiając jego lecz także ich rozwoju, jest sprzężenie między nowoczesnością użytkowników różnego rodzaju ofert usługowych, jakie państwo warunki. W  rozdziale prezentującym WYZWANIA 7 i  8 gospodarki a jakością oferowanego w danym miejscu życia. To uta- przedstawia. Tylko sprawne instytucjonalnie państwo wyzwa- odnosimy się do potrzeby rozstrzygnięcia dylematów klu- lentowani ludzie wybierają miejsca rozwoju, jak uzasadnia Florida. la energie rozwojowe i  sprzyja konkurencyjności gospodarki. czowych dla tych problemów. Podstawowym czynnikiem jest wysoka jakość kształcenia i rosnąca 8
 • 13. Nowy wymiar mobilności liczba osób z coraz wyższym i uzupełnianym w karierze życiowej Rysunek 0.1. Roczna liczba godzin spędzonych Rysunek 0.3. Roczna liczba godzin czasu wolnego i  zawodowej wykształceniem. Specjalnego znaczenia nabiera w szkole przez osoby w wieku 5–22 lata, per capita per capita umiejętna realizacja przez system edukacji dwóch funkcji: egalitarnej (wczesna edukacja gwarantująca wyrównywa- 900 6800 nie szans, dostęp dla wszystkich do każdej możliwej ścieżki 6700 edukacyjnej) oraz elitarnej (wyławianie talentów już we 700 wczesnej fazie). 6600 500 6500 Na kapitale ludzkim i  intelektualnym można więc budować 300 6400 kapitał kreatywny. Przyszła kreatywność polskiej gospodar- ki już dzisiaj wymaga inwestycji w  nowoczesne kompetencje, 1900 1920 1940 1960 1980 2000 1900 1920 1940 1960 1980 2000 akceptację odmienności, rozwój kapitału intelektualnego, innowacyjność w relacjach między biznesem, nauką i kulturą. lata lata Problematykę uwarunkowań rozwoju kreatywności w Polsce podnoszą kwestie zawarte w WYZWANIACH Rysunek 0.4. Rozkład zajęć domowych między partnerami 6, 7 i 10. Rysunek 0.2. Roczna liczba godzin przepracowanych kobiety mężczyźni w biznesie przez osoby fizyczne w wieku 16+ godziny w tygodniu 50 Nowy wymiar mobilności 40 Fundamentalnymi cechami współczesnej gospodarki oraz 1600 30 rynku pracy są mobilność i  potrzeba adaptacyjności. Ponad 20 200 mln migrujących za pracą w 2007 r. przesłało do swoich 1400 10 domów rodzinnych prawie 340 mld USD. Kariera zawodowa 0 wymaga zmian i  dostosowań, a  model uczenia się przez całe 1200 1900 1920 1940 1960 1980 2000 życie uzupełnia nauka w  każdych okolicznościach (life wide 1000 lata learning). Lepiej wyedukowani pracownicy później zaczynają karierę zawodową, co powoduje, że skracanie się czasu pracy Wiąże się z tym bardziej równoprawny rozkład zajęć w domu, 1900 1920 1940 1960 1980 2000 nie przyniosło w całym XX w. w efekcie bilansowym większej dzielony między partnerami nawet wówczas, gdy zmieniają się puli czasu wolnego. Przedstawiają to rysunki 0.1, 0.2 i 0.3. lata modele rodziny i pojawia się trend deinstytucjonalizacji rodziny. 9 Polska 2030
 • 14. Nowy wymiar mobilności Rysunek 0.6. Wydatki użytkownika końcowego Z mieniają się formy zatrudnienia, rośnie znaczenie samozatrudnienia oraz indywidualizacja kontraktów i  sa- modzielność realizowanych zadań. Telepraca i  part time job (w bln USD) co pokazuje rysunek 0.5. Rozrasta się model self-services, ale zwiększają się także nakłady na cloud computing, umożliwiające niebywałą łączność dzięki synergii informatyki i telekomunikacji, umożliwiają łączenie pracy i funkcji domowych. W cykl życia co z kolei przedstawia rysunek 0.6. hardware sprzęt telekomunikacyjny na nowych zasadach wpisuje się cykl kariery zawodowej, software usługi komunikacyjne W krajach UE w latach 1995–2005 rozwój nowych technologii a kluczową kompetencją pracownika staje się po prostu usługi IT był w ok. 50% czynnikiem całości poprawy wydajności w gospo- 4 adaptacyjność. Podkreślamy dylematy i  zadania zwią- darce. Czy zmiany w technologiach będą oddziaływały na taką zane z tą problematyką w opisie WYZWANIA 3, a także 3 skalę w nadchodzącym okresie do 2030 r. – trudno przewidzieć. WYZWANIA 2 skupionego na odpowiedzi na wyzwania 2 Niemniej jednak w gospodarce takiej jak polska jest to oczywiste. demograficzne, jakie stoją przed światem oraz Polską. Nowe rozwiązania teleinformatyczne zmieniają nie tylko procesy 1 Jednym z  czynników wzrostu mobilności jest wirtualizacja produkcji i zarządzanie handlem, ludźmi czy finansami, ale także, pracy, gospodarki i życia. Efektywność czasu pracy mierzy się 0 zmieniając style życia, wytwarzają nowe oczekiwania konsump- możliwościami działania w formule 7/24 (7 dni w tygodniu przez cyjne. O roli teleinformatyki w przemianach ekonomicznych 1996 1997 1998 1999 24 godziny). Ginie dystans komunikacyjny, kooperacja global- i społecznych piszemy w WYZWANIU 4. na dotyczy zarówno produkcji, jak i usług. Nie można już sobie Mobilność oznacza również swobodę przekraczania granic ródło: Th e Economist. wyobrazić zarządzania bez odpowiednich sieci i  serwerów IT, w celu poszukiwania pracy oraz w celach turystycznych, a w kon- sekwencji – otwartość na doświadczenia wielokulturowe. Należy Rysunek 0.5. Światowe wydatki (w mld USD) Rysunek 0.7. Liczba turystów odwiedzających podkreślić, że 50 lat temu podróżowało około 30 mln ludzi rocznie, 10–15 lat temu – 300 mln, a obecnie prawie miliard (rysunek 0.7). zasilanie i chłodzenie administracja nowe serwery serwery zainstalowane Bliski Wschód Ameryki Azja i Pacyfik Geograficzne impulsy mobilności zmieniają życie ludzkie. Afryka Europa i zarządzanie serwerami 1 000 Tym sposobem właśnie mobilność – zawodowa, wirtualna, ży- 250 50 ciowa, geograficzna – staje się czynnikiem rozwoju. 800 200 40 Co oznacza, że mobilność jest na taką skalę czynnikiem rozwo- 150 30 600 ju? Zmieniająca się, dynamiczna kariera zawodowa staje się coraz 100 20 400 bardziej rezultatem woli i personalnych poszukiwań jednostki re- 50 10 200 alizującej swoje aspiracje. Dzieje się tak coraz częściej zarówno 0 0 w gospodarkach rozwiniętych, jak i w kręgu gospodarek definio- 0 wanych jako rozwijające się albo wschodzące. Rosną więc pokolenia 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 *2007 aspiracji zderzające się swoją mobilnością i adaptacyjnością z poko- leniami roszczeniowymi, co oczywiście nie oznacza, że linia podziału ródło: Th e Economist. ródło: Th e Economist. * Dane szacunkowe przebiega wyłącznie pokoleniowo. 10
 • 15. Mobilność, konkurencyjność (1) P otrzeba urzeczywistniania aspiracji motywuje do wysiłku, lecz także – dzięki mobilnym technologiom współczesnego świa- ta – do współpracy, wymiany informacji, osiągania celów dzięki makroekonomicznych i  dylematach przyszłego rozwoju mówi WYZWANIE 1. Na szeroko pojmowaną produktywność może wpły- Istotne są też relacje między filarami. Trudno wyobrazić sobie, że innowacyjność (Polska w skali od 0–7 uzyskuje 3,2) może być na wysokim poziomie, jeśli rozwój instytucjonalny jest niski (złe spożytkowaniu wiedzy i umiejętności innych. 1,5 mld użytkowni- wać wiele elementów. Uwzględniają je wszechstronnie i nadmierne regulacje, nieprzejrzystość zasad rządzenia, biurokra- ków Internetu, a niebawem ponad 1 mld uczestników e-handlu, badania indeksów konkurencyjności prowadzone od cja, zła etyka pracy oraz korporacyjna itp. – Polska uzyskuje 3,6). nie mówiąc o 600 mln osób używających Internetu za pośrednic- lat pod kierunkiem Michaela E. Portera. Fazy i  obszary Kluczowe dla podstaw innowacyjności są zarazem jakość kapitału twem telefonu komórkowego – to najlepszy przykład, jak można konkurencyjności są wielorakie, a  komponenty tworzą ludzkiego (filar 5), efektywność infrastruktury (filar 2 – Polska oce- korzystać z doświadczenia i dorobku innych w poszukiwaniu urze- 12 kluczowych filarów. niana na 2,8 w skali 0–7) i efektywność rynkowa (filary 6, 7, 8). czywistnienia własnych zamierzeń i aspiracji. Realne i  wirtualne przekraczanie granic staje się symbolem nowych czasów mimo kryzysu 2008 r., który spowalnia tempo Czynniki podstawowe przemian. Konsumenci czasu wolnego, turyści – ci podróżnicy • Instytucje Klucz dla gospodarek • Infrastruktura XXI w. – już nie tylko w liczbie ponad 70 mln odwiedzają tradycyj- wykorzystujących • Stabilność makroekonomiczna ną Francję, ale 65 mln odwiedzi w 2009 r. Chiny. Nawet jeśli będą zasoby • Podstawowa edukacja korzystali ze zbiorowych ofert, to marketing współczesny będzie i ochrona zdrowia chciał dotrzeć do nich indywidualnie. Dodatkową cechą mobilno- ści jest personalizacja oczekiwań, zachowań, potrzeb. To właśnie Czynniki sprzyjające efektywności dlatego współczesna mobilność jest źródłem zmian w systemach • Edukacja wyższa edukacji, które muszą być coraz bardziej nastawione na persona- • Efektywność rynku dóbr Klucz dla gospodarek • Efektywność rynku pracy lizację usług, na dopasowanie. Z czasem będzie tak ze zdrowiem • Zróżnicowanie źródeł kapitału efektywnych (procesy profilaktyki i terapii dopasowane komputerowo do cech • Gotowość do absorpcji technologii jednostkowych). W  wielu dziedzinach pracy zresztą już tak się • Rozmiary rynku dzieje, gdyż rośnie indywidualizacja zadań i odpowiedzialności. Znaczenie mobilności jako kluczowego czynnika rozwoju Czynniki sprzyjające innowacyjności Klucz dla gospodarek będzie rosło w perspektywie 2030 r. • Zróżnicowanie struktury biznesowej innowacyjnych • Innowacyjnosć Konkurencyjność O  konkurencyjności gospodarki, czyli o  realizacji szans roz- wojowych, decyduje jej produktywność. O  warunkach ródło: Th e Global Competitiveness Report 2008–2009. 11 Polska 2030
 • 16. Konkurencyjność (2) Rysunek 0.8. Etapy rozwoju O   tym, w  jakiej fazie rozwoju znajduje się dana gospodarka – czy jest zorientowana na bazowy wzrost, czy na składniki rozwoju powiązane z efektyw- 1 Przejście z 1 do 2 2 Przejście z 2 do 3 3 instytucjonalne. Są to jednak bariery stosunkowo łatwe do pokonania. nością, czy na innowacyjność – decyduje też poziom O  infrastrukturalnych barierach rozwojowych Pol- PKB per capita , co Polskę sytuuje wśród krajów prze- Napędzane Napędzane Napędzane ski mówią rozdziały przedstawiające WYZWANIA przez przez przez chodzących właśnie z  fazy orientacji na efektywność czynniki wydajność innowacyjność 4 i  5, dotyczące energetyki, bezpieczeństwa ener- do fazy innowacyjnej (wśród nowych krajów członkow- getycznego kraju i  potrzeby harmonizacji polityki gospodarki na etapie przejścia z 2 do 3 skich UE tylko Czechy i Słowenia spełniają kryterium Polska energetycznej z polityką klimatyczną. PKB per capita – ponad 17 tys. USD). Instytucje Innowacje 6 Infrastruktura Warto podkreślić, że Polska ma (rysunek 0.8) przewagi Polska w  ostatnim rankingu (2008/2009), przesunęła się konkurencyjne w obszarach związanych z kwestiami zdro- 5 z fazy 2. do grupy przejściowej między fazą efektywności Stabilność wia (mierniki są bardzo ogólne i  wiążą się z  zagrożeniem a fazą innowacji i zajmuje 53. miejsce. Zaawansowanie biznesu 4 makro- ekonomiczna epidemiami chorób o  podstawowym znaczeniu, np. ma- 3 laria czy AIDS, choć odstajemy negatywnie, jeżeli chodzi Nie zmienia to faktu, że wśród krajów o  podobnym pro- o  śmiertelność niemowląt), edukacji podstawowej i  wyż- 2 filu konkurencyjności wyróżniamy się większym rynkiem, szej (w  nakładach na edukację zajmujemy w  rankingu 27. 1 za to słabszym wykorzystaniem nowoczesnych technologii Wielkość Zdrowie miejsce na świecie), relatywnie w  użytkowaniu telekomu- i mniejszą sprawnością oraz atrakcyjnością rynku finanso- rynku i edukacja nikacji i  Internetu, dostępności funduszy typu venture podstawowa wego, nie mówiąc już o słabościach infrastruktury (jakość capital czy elastyczności płacowej, a także pod względem dróg – 128. pozycja w  rankingu), stosowaniu innowacji kosztów zwolnień i skali aktywności zawodowej kobiet. czy ograniczeniach instytucjonalnych. W  tym ostatnim Gotowość Edukacja obszarze ciężar nadmiaru regulacji, nieprzejrzystość pro- technologiczna wyższa Porównując się z  krajami ocenianymi wyżej, ale na zbli- cesu podejmowania decyzji (128. miejsce w  rankingu na i szkolenia żonej pozycji, można stwierdzić, że przewaga Czechów 134 państwa), brak zaufania do polityków, efektywność i Słowaków wiąże się z lepszą infrastrukturą energetyczną Zaawansowanie Efektywność prawa oraz skala marnotrawienia środków publicznych rynku finansowego rynku towarowego i  kolejową, lepszą relacją między wzrostem płac a  wzro- sytuują Polskę nisko w ocenach porównawczych. Jesteśmy Efektywność stem produktywności, większą dostępnością inżynierów na rynku pracy paradoksalnie ciągle w  punkcie wyjścia w  wypadku ry- rynku pracy i lepszymi wynikami w edukacji nauk ścisłych. walizacji konkurencyjnej, jeżeli chodzi o  uwarunkowania ródło: Th e Global Competitiveness Report 2008–2009. Słowacy mają ponadto przewagi w edukacji podstawowej 12
 • 17. (mimo niższych nakładów na edukację) i  szkolnym dostę- Identyfikacja wyzwań, jakie stoją przed Polską i rozwojem pie do Internetu. Ich gospodarkę charakteryzują niższe kraju w perspektywie 2030 r., musi odnosić się do przed- bariery handlowe, mniejsza restrykcyjność dla przepływu stawionych powyżej podstawowych czynników zmiany, kapitału oraz większa skala FDI połączonego z  transfera- ważnych wewnętrznie, ale przede wszystkim zewnętrznie. mi technologii. Mają też wyższe niż Polska PKB per capita Scharakteryzowaliśmy pięć czynników zmiany i  rozwo- (o około 2 tys. USD). ju, poczynając od najbardziej „miękkich” i  społecznych – zaufanie i  spójność – a  kończąc na wielowymiarowych W  porównaniu z  Portugalią wypadamy gorzej w  obsza- czynnikach ekonomiczno-społecznych: kreatywności, mo- rze sprawności działania instytucji oraz pod względem bilności i konkurencyjności. infrastruktury, a  znacznie gorzej w  dostępności nowych technologii, jakości i elastyczności praw regulujących ICT Polsce potrzebne są zarówno rozwój infrastruktu- czy absorpcji technologii w firmach. Z drugiej strony, sta- ry, budowa potencjału kapitału intelektualnego bilność makroekonomiczna oraz regulacje rynku pracy i podstaw innowacyjności, jak i poprawa warunków Portugalii są oceniane niżej od polskich. To dowodzi, że instytucjonalnych funkcjonowania gospodarki oraz de facto wiązka czynników określających siłę konkuren- wzrost zaufania i sprawności państwa. Tak definiuje cyjności danej gospodarki może być różna i  zmienna dla te potrzeby cały RAPORT – POLSKA 2030. różnych typów gospodarek, dla potencjalnej specyfiki przewag konkurencyjnych danego kraju. Z  analizy zarówno uwarunkowań profilu konkurencyjności, oceny obecnych przewag konkurencyjnych, jak i  słabości wynika, że to, co jest dzisiaj przewagą, wymaga wzmocnienia, to zaś, co jest barierą, wymaga poprawienia. Najniższe oceny otrzymują w  ewaluacji Polski cztery obszary: infrastruktura (2,8), innowacyjność (3,2), otoczenie instytucjonalne (3,6), gotowość do absorpcji technologii (3,8). Przedstawiając horyzont zadań związanych z  poprawą konkurencyjności, nie wolno zapominać o  zmiennej dy- namice sytuacji na świecie. Inne kraje również wyznaczają swoje cele, toteż pozycja w  rankingach zawsze ma cha- rakter relatywny – można w  określonym czasie w  danym kraju osiągnąć wysoki poziom poprawy, ale inni mogą to zrobić lepiej i  szybciej. Aby więc uniknąć prostej rywali- zacji, zadania i cele w zakresie poprawy konkurencyjności wymagają sprzęgnięcia z  fundamentalnymi wyzwaniami, przed jakimi stoi Polska w perspektywie 2030 r. 13 Polska 2030
 • 18. Lista krajów/gospodarek na różnym etapie rozwoju Etap 1 Przejście z etapu 1 do 2 Etap 2 Przejście z etapu 2 do 3 Etap 3 Bangladesz Armenia Albania Bahrajn Australia Benin Azerbejdżan Algeria Barbados Austria Boliwia Botswana Argentyna Chile Belgia Burkina Faso Brunei Bośnia i Hercegowina Chorwacja Kanada Burundi Chiny Brazylia Estonia Cypr Kambodża Salwador Bułgaria Węgry Czechy Kamerun Gruzja Kolumbia Łotwa Dania Czad Gwatemala Kostaryka Litwa Finlandia Wybrzeże Kości Słoniowej Iran Republika Dominikany Polska Francja Egipt Jordania Ekwador Katar Niemcy Etiopia Kazachstan Jamajka Rosja Grecja Gambia Kuwejt Macedonia, FYR Słowacja Hongkong Ghana Libia Malezja Tajwan, Chiny Islandia Gujana Maroko Mauritius Trinidad i Tobago Irlandia Honduras Oman Meksyk Turcja Izrael Indie Arabia Saudyjska Czarnogóra Włochy Idonezia Wenezuela Namibia Japonia Kenia Panama Korea Południowa Kirgistan Peru Luksemburg Lesotho Rumunia Malta Madagaskar Serbia Holandia Malawi RPA Nowa Zelandia Mali Surinam Norwegia Mauretania Tailandia Portugalia Mołdawia Tunezja Puerto Rico Mongolia Ukraina Singapur Mozambik Urugwaj Słowenia Nepal Hiszpania Nikaragua Szwecja Nigeria Szwajcaria Pakistan Zjednoczone Emiraty Arabskie Paragwaj Wielka Brytania Filipiny USA Senegal Sri Lanka Syria Tadżykistan Tanzania Timor Wschodni Uganda Wietnam Zambia Zimbabwe ródło: Th e Global Competitiveness Report 2008–2009. 14
 • 19. Polska 2030 – w jakim kierunku? U niknięcie dryfu rozwojowego oznaczać musi świadomą po- litykę wspierania z jednej strony „lokomotyw rozwoju”, a  z  drugiej – tworzenia warunków dyfuzji przeciwdziałającej Wzrost sprawności państwa będzie poprawiał poziom zaufania społecznego. Jeśli na nowych zasadach oprzeć relacje państwa z obywatelem (w tym także z organizacjami wartości kulturowe, jałowość debaty publicznej, nastawio- nej na nienawistną walkę – szkodzą kapitałowi społecznemu. A polskiemu kapitałowi społecznemu potrzeba zdolno- negatywnym skutkom polaryzacji. Dyfuzja to przenikanie się, obywatelskimi), można uzyskać o  wiele potężniejsze efek- ści do współpracy, umiejętności działania wspólnotowego proces uzupełniania zasobów, dzięki któremu np. wyrównu- ty i  wartość dodaną. Będzie nią uzupełniająca rola welfare – nie tylko dlatego, że z punktu widzenia spójności społecznej ją się poziomy życia. Wzmocnienie procesów dyfuzyjnych society w  pełnieniu różnych funkcji przeciw wykluczeniu jest to ważne dla równości i integracji społecznej, ale również następować może wówczas, gdy różne instytucje i  in- społecznemu, marginalizacji, wzmacniając samodzielność dlatego, że ponieważ tego rodzaju zdolności są kluczowymi strumenty aktywności państwa nastawione są właśnie tych osób i  grup społecznych, które dziś mogą zwykle ko- kompetencjami we współczesnym rozwoju gospodarczym, na wyrównywanie szans, czy to w edukacji, czy w dostępie rzystać jedynie z pozbawiających samodzielności transferów w korzystaniu z siły kreatywności. do różnych zawodów i ścieżek kariery, czy w warunkach dają- pieniężnych. W  polityce spójności społecznej, zarówno cych pełną dostępność do usług publicznych (system wczesnej zresztą państwa, jak i jego partnerów w realizacji tego Jeżeli takie kategorie, jak kapitał społeczny, sprawność pań- edukacji, system zabezpieczenia społecznego, system ochrony rodzaju zadań (partnerem mogą być też podmioty ko- stwa i rządzenia, aktywizująca polityka spójności społecznej, zdrowia), komercyjnych (korzystanie z Internetu i usług świad- mercyjne oferujące pomoc i usługi w sferze społecznej), dobrze adresująca swoje narzędzia – są czynnikami wspie- czonych za jego pośrednictwem) i kulturotwórczych. kluczowe jest dostrzeganie podmiotowości grup i jednostek. rającymi procesy dyfuzyjne, to zarazem musimy dostrzec Tylko np. podmiotowe podejście do niepełnosprawnych, zagrożenia dla dyfuzji. Tworzą je zapóźnienia cywiliza- Dlatego warunkiem koniecznym promocji i  wdraża- dostrzegające ich potencjał, a nie wyłącznie ułomności i de- cyjne w  obszarze szeroko pojmowanej infrastruktury. nia polaryzacyjno-dyfuzyjnego modelu rozwoju jest ficyty – może zreorientować i zwiększyć skuteczność realnej Dostępność transportowa Polski jest na niskim poziomie, przy usprawnienie funkcji państwa. Podstawą sprawności jest reintegracji społecznej w Polsce większości spośród 5,5 mln czym grozi nam podwójna peryferyjność – centrów rozwojo- dobra jakość przejrzyście stanowionego prawa, meryto- osób niepełnosprawnych. wych kraju wobec Europy i świata, oraz terenów o gorszym ryczne i  adekwatne traktowanie obywateli przez instytucje potencjale rozwojowym (obszary wiejskie, małe miasta, re- publiczne, szybkość skutecznego działania policji, prokuratu- Ale zaufanie społeczne to także otwartość różnych spo- giony Polski Wschodniej) w  stosunku do aglomeracyjnych ry i sądownictwa, internetyzacja usług publicznych, eliminacja łeczności na siebie i  wewnątrz nich samych: w  rodzinie, centrów rozwojowych Polski. Jeśli w  perspektywie dekady biurokracji itp. Jest też istotne, by debata publiczna i współ- w przedsiębiorstwie (gdzie spędzamy niemal połowę życia), nie uzupełnimy sieci transportowych o  podstawowym cha- praca interesariuszy dialogu sprzyjała działaniom na rzecz we wspólnocie lokalnej, wśród członków jednego pokolenia rakterze – dróg i kolei, a do 2030 r. nie unowocześnimy sieci wspólnego dobra, a  jednocześnie pozwalała budować doświadczających wspólnoty odczuwania wartości. Nie chodzi transportowych, tak by do portu lotniczego docierało się konsens społeczny wokół decyzji kluczowych dla wyborów o  stymulację ze strony państwa miękkiej tkanki relacji spo- z każdego zakątka kraju nie z dwiema, ale z jedną przesiadką, w polityce publicznej. łecznych, ale o nieszkodzenie. Wzorce nietolerancji, fałszywe to osłabimy swoją pozycję konkurencyjną w gospodarce. 15 Polska 2030
 • 20. Polska 2030 – w jakim kierunku? W  polaryzacyjno-dyfuzyjnym modelu rozwoju nie dzenia użytkownika do 2020 roku trzeba zapewnić dostęp dej dziedzinie. Imitacyjność we wdrażaniu nowoczesnych rozwiążemy problemu realnej konwergencji między re- do energii elektrycznej i  ciepła pochodzących z  różnych rozwiązań może odegrać kluczową rolę w  wielu dziedzinach gionami, jeśli nie wyeliminujemy groźby wykluczenia źródeł (także energii nuklearnej i efektywnie w sensie kosz- gospodarki. Jednak zbyt wielu dokonanych już odkryć nie transportowego i cyfrowego. towym wprowadzanych w życie rozwiązań OZE). Tylko dzięki umiemy wykorzystać, głównie ze względu na niewystarczającą otwarciu polskich sieci wymiany energii i  paliw na europej- współpracę między światem nauki a  światem gospodarki, co Ale w  kreacji tej polityki i  wysokich nakładów potrzeb- ski system bezpieczeństwa możemy osiągnąć dywersyfikację dowodzi braku swoistej umiejętności brokeringu. Potrzeba do nych na jej realizację ważne jest, by sprawność zarządzania źródeł gazu i ropy. niego nie tylko nowoczesnych i otwartych liderów w przemyśle, tymi zmianami połączona była z  nowym modelem po- lecz także systemu finansowania i funkcjonowania nauki opar- lityki regionalnej. Musi się ona opierać na koncepcji Odrabianie zapóźnień cywilizacyjnych – zarówno dotyczą- tego na zasadach konkurencyjności. Tylko na innowacjach przestrzennego rozwoju kraju, bo tylko wtedy będziemy cych bezpośrednio obywateli, jak i  tych, które obywatele można zbudować siłę nowych przewag konkurencyjnych w stanie odpowiedzieć np. na pytanie, czy państwo powinno odczuwają poprzez dostępność i infrastrukturę – będzie się polskiej gospodarki. przyspieszać procesy redukcji zatrudnienia w rolnictwie, czy wiązało z inwestycjami, i to o charakterze celu publicz- też zostawić je naturalnemu biegowi, systematycznie tworząc nego, chociaż często praktycznie finansowanymi z  różnych Podstawę dla tych wszystkich obszarów tworzą dobry system warunki ułatwiające powstawanie nierolniczych miejsc pracy źródeł: europejskich, budżetowych lub zwiększających dług edukacyjny oraz wysoka jakość szkół, uczelni i  kadry naucza- na terenach wiejskich. Sytuacja, w której wiejskie gospodar- publiczny (obligacje infrastrukturalne Skarbu Państwa, chyba jącej. Edukacja ma dwa cele do zrealizowania. Pierwszy jest stwa domowe w 37% utrzymują się z transferów społecznych, że z czasem firmy infrastrukturalne będą tak wiarygodne na egalitarny, związany z dostępnością oraz wyrównywaniem po prostu ogranicza szanse rozwojowe mieszkańców wsi. rynku, że jak w wielu rozwiniętych gospodarkach, ich własne szans – co wiąże się również z  upowszechnieniem w  Polsce emisje obligacji będą mogły wspierać rozwój inwestycji). wczesnej edukacji (od 3 lat) w  perspektywie nie dłuższej niż Kluczową infrastrukturą jest także sieć energetyczna, Ponadprzeciętne tempo rozwoju będzie wymagało najbliższa dekada. Drugim istotnym celem jest jednak także ciepłownicza i  paliwowa. Słabość potencjału energe- pełniejszej mobilizacji zasobów, w tym także oszczęd- elitaryzacja w szkołach, czyli umiejętne nastawienie na talenty, tycznego Polski, niska sprawność przesyłu przy związanych ności krajowych. Model rozwoju można oprzeć tylko na wyławianie liderów innowacji i  kreatywności. Musi to ozna- z  zakładanym wysokim tempem wzrostu potrzebach ener- inwestycjach. czać także syntezę w  programach szkolnych i  w  programach getycznych do 2030 r. wymagają olbrzymich inwestycji nauczania w  szkołach wyższych wątków eksperymentalnych, w  energetykę. Niezmiernie ważne jest, by jasno podzielić Zarazem jednak zapewnienie wysokiego tempa wzrostu technicznych i społeczno-humanistycznych. odpowiedzialność państwa za sieci i przesył, a stworzyć gospodarczego wymaga poprawy produktywności w pol- dobre, konkurencyjne, rynkowe warunki rozwoju sek- skiej gospodarce. Poza niezbędnymi inwestycjami – w  ludzi Szybki rozwój to pełne wykorzystanie wszystkich moż- tora firm energetycznych, które same będą uczestniczyły i w infrastrukturę – wiąże się to z koniecznością zintensyfiko- liwości i  zasobów. Polska należy do niewielu krajów na w  rozbudowie potencjału inwestycyjnego, nie przenosząc wania innowacyjności i coraz szerszego korzystania z dopiero świecie, gdzie relatywnie wysoki poziom życia osiągany całego ciężaru kosztów na odbiorców energii. Z punktu wi- rozwijanych technologii. Nie musimy być innowatorami w każ- jest przy bardzo niskiej stopie zatrudnienia (poniżej 60%). 16
 • 21. Na pytanie o  niewykorzystane w  Polsce rezerwy umożli- wrażliwym. Do 2020 r. duża część polityki społecznej wiające kolejny skok cywilizacyjny odpowiedź brzmi: to powinna się nastawiać na wspieranie rodziny w jej po- właśnie jest klucz. Niezbędne kroki to większa aktyw- czątkowym okresie. To oznacza, że redystrybucja opieki ność osób dzisiaj biernych, pozostających w  domu, nad wiekowo różnymi grupami (najmłodsi i  najstarsi) po- realne stworzenie warunków sprzyjających realizacji winna być zorientowana na potrzeby opieki nad dziećmi. zawodowej osób niepełnosprawnych, korzystanie na W perspektywie wszakże 2030 r. większego znaczenia o wiele większą skalę z wielkiego doświadczenia osób nabiorą już działania skierowane do osób starszych, po 50/55+, wreszcie – odwołanie się do potencjału miesz- 70. czy 80. roku życia (w 2030 r. będzie w Polsce ponad kańców terenów wiejskich. 2 mln osób powyżej 80. roku życia), stopniowy rozwój silver economy. Istotne jest uwzględnianie tego w  dokonywa- W  rywalizacji konkurencyjnej współczesnych gospodarek nych dziś wyborach zawodowych i życiowych trzydziesto-, wysoka aktywność zawodowa i  rosnąca jakość edukacyjna czterdziesto- i  pięćdziesięciolatków. Jeśli w  odpowiedzi wchodzących na rynek pracy mogą nie wystarczyć. Niezbęd- na wyzwania demograficzne uda się stworzyć dobrą rela- ne są jeszcze mobilność pracowników i ich adaptacyjność. cję między liczbą osób zależnych a liczbą osób aktywnych, Te dwa czynniki wiążą się z  elastycznością form zatrudnie- zneutralizuje się podstawowe zagrożenia związane z  tren- nia, inną organizacją czasu pracy, gotowością do uczenia się dami demograficznymi. przez całe życie i  w  każdych okolicznościach. Zarazem jed- nak w  perspektywie 2030 r. inaczej będzie przebiegała Charakteryzowany w  naszym RAPORCIE model pola- kariera zawodowa. Jej rytm i cykl będzie musiał współ- ryzacyjno-dyfuzyjny daje szansę na uniknięcie dryfu grać z  cyklem życia i  indywidualnymi wyborami ludzi. rozwojowego. Wymaga spójnej, odważnej, strategicznie Migracje czasowe staną się być może (do 2020 r. z dużą pewno- ukierunkowanej polityki. Wymaga nakładów i wysiłku, ścią) trwałym elementem kariery w okresie startu zawodowego. ale podjęcie takich działań jest na pewno dobrym przy- Zmieniający się rytm i cykl życia oraz kariery zawodowej bę- kładem solidarności pokoleń. dzie może musiał uwzględnić urlopy wychowawcze mężczyzny i kobiety na przemian wpisujące się w ten moment kariery, jaki się osiąga po 30., a nawet po 35. roku życia. Urlopy na rekwali- fikację (a także na podtrzymanie zdrowia) mogą stać się stałym i naturalnym elementem ścieżki kariery ok. 45–50. roku życia. A sama aktywność wydłuży się do 65–67. roku życia. Później zaś ważny będzie przebieg emerytury, czy stanie się okresem dezaktywizacji, czy aktywności w ramach rozwijającego się co- raz pełniej na świecie modelu silver economy. Kluczem do podjęcia tego wyzwania jest dostrzeżenie zmian i różnorodności modelu kariery zawodowej oraz warunków umożliwiających łączenie funkcji zawodowych z  rodzinny- mi. Polityka rodzinna państwa jest obszarem szczególnie 17 Polska 2030
 • 22. wyzwanie 1
 • 23. wyzwanie 1 wzrost i konkurencyjno Dylemat Wykorzystanie szans Dryf rozwojowy modernizacyjnych 20 wzrost i konkurencyjno
 • 24. Charakterystyka dylematu Polska, która w skali świata jest krajem zamożnym, w Euro- winiętych w ciągu następnego dwudziestolecia? Czy dokonane w  zaledwie kilku kluczowych obszarach pie należy do najuboższych. Wzrost gospodarczy, choć nasz kraj wykorzystuje w pełni swój potencjał rozwo- polityki strukturalnej. Każdy kraj pragnący wykorzy- nie jest panaceum na wszystkie problemy społeczne i je- ju, czy też niepotrzebnie trwoni zasoby, zmniejszając stać szanse na szybką konwergencję bez popadnięcia dynym źródłem powodzenia narodów, jest jednocześnie dynamikę wzrostu i  poziom wytwarzanego bogac- w dryf rozwojowy musi znaleźć własne, dostosowane najważniejszym wyznacznikiem dobrobytu w  średnim twa? Czy jesteśmy przygotowani do konkurowania na do dziedzictwa historycznego i sytuacji międzynaro- i długim okresie. Kraje uboższe mogą, korzystając z renty rynku światowym i czy potrafimy w pełni wykorzystać dowej rozstrzygnięcie postawionego dylematu. To, zapóźnienia, relatywnie łatwo osiągnąć ponadprzecięt- potencjał globalizacji? Czy uczymy się na błędach, jakich wyborów dokona Polska, zadecyduje o naszej ne stopy wzrostu i  zmniejszyć dystans wobec państw a z kryzysów wychodzimy silniejsi, a nie osłabieni? Ja- pozycji w Europie i na świecie oraz o dobrobycie pol- lepiej rozwiniętych, poprawiając tym samym jakość i dłu- kie wnioski możemy wyciągnąć z doświadczeń innych skich obywateli w 2030 r. gość życia swoich obywateli, a także podnosząc własną krajów? W których obszarach leżą największe polskie pozycję międzynarodową. Nie wszystkie jednak osiągają rezerwy rozwojowe, a w których największe słabości? na tym polu podobne sukcesy. Historia pokazuje przy- Co powinniśmy zrobić, by do 2030 r. wykorzystać kłady krajów, które dzięki podjętym reformom zdołały wszystkie nasze szanse rozwojowe? Te pytania stoją na wiele lat podnieść dynamikę wzrostu gospodarcze- w centrum niniejszego dylematu. go i z grona najbiedniejszych państw świata awansować do klubu najbogatszych. Zna również przykłady takich, Wybór między dryfem rozwojowym a  wykorzysta- w których wzrost był niewielki, przejściowy oraz efeme- niem szans na szybką konwergencję jest wyborem ryczny i które nigdy nie potrafiły wyrwać się z pułapki między spoglądaniem w  przeszłość, zadowoleniem ubóstwa i niedorozwoju. z dotychczasowych osiągnięć i sceptycyzmem wobec zmian a zdolnością do krytycznej analizy przeszłości, Czy Polska zdołała w  ciągu ostatnich dwudziestu wyciągnięciem wniosków na przyszłość oraz – jeśli lat zbudować fundamenty trwałego, wieloletniego to niezbędne – umiejętnością rewizji prowadzonej i szybkiego wzrostu gospodarczego, czy też są one nie- polityki społeczno-gospodarczej. Ekonomia roz- pewne, grożą pojawieniem się wieloletniej stagnacji woju jasno pokazuje, że o  sukcesach i  porażkach i  utratą szansy na dołączenie do grona państw roz- gospodarek wschodzących decydują rozstrzygnięcia 21 wzrost i konkurencyjno Polska 2030

Related Documents