Seksuaalisen kaltoinkohtelun, hyväksikäytön ja väkivallan puheeksi ottaminen vastaanotolla Kirsi Porras, erityis...
Puheeksi ottaminen o Ennaltaehkäisyn näkökulma • Nuoren seksuaalioikeuksista puhuminen • Ke...
Puheeksi ottaminen o Antaa luvan puhua koetusta seksuaalisesta kaltoinkohtelusta, hyväksikäytöstä tai väkivall...
Kouluterveyskysely 2011peruskoulun 8.-9. luokat, lukion 1.-2.- luokat, ammatilliset oppilaitokset1.-2. luokat. Vuonna 2011...
Puheeksi ottaminen o Abstrakteista käsitteistä konkretiaan – mistä puhun, kun puhun seksuaalisesta väkivallast...
Seksuaalinen kaltoinkohtelu, hyväksikäyttö ja väkivalta ilmiönä toisen osapuolen seksuaalioikeuksia loukkaavaa toimint...
Seksuaalinen kaltoinkohtelu … (jatk.) sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen sukupuolisivee...
Kun seksuaalinen kaltoinkohtelu ja seksuaalirikos otetaan puheeksi• Tärkeää ymmärtää asian laaja-alaisuus• Toimintamall...
Kun seksuaalinen kaltoinkohtelu ja seksuaalirikos otetaan vastaanotolla puheeksi• kysymykset, joissa kartoi...
Rohkene keskustella myös tästä: Seksin osto(yritys) alaikäiseltäKouluterveyspäivät ...
Yhteiskunnallinen näkökulma• RL 20:8 Seksuaalipalvelun ostaminen nuorelta ”Joka lupaamalla tai antamalla korvauksen saa ...
RL 20:8 Seksuaalipalvelun osto nuoreltaTÄRKEÄÄ ON HAVAITA, ETTÄ YHTEISKUNTA ON ASETTANUT TIETYT RAJATNU...
RL 20:8 Seksuaalipalvelun osto nuorelta• Ei liity mitään painostus- tai taivuttamiselementtiä, vaan ala...
Seksimittari- puheeksioton avuksi• Väestöliitossa luotiin 2010-2011 Seksimittari tueksi puheeksiottoon ja riskikäytöksen ...
Kouluterveyspäivät 19.9.2012 / Kirsi Porras 15
Seksimittari• Ei pisteytettyjä vastauksia – vaan olennaista on jatkaa keskustelua o Keskustelun tueksi ammattilaisel...
Rikos- ja lastensuojeluilmoitusvelvollisuus• Lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus muuttui 1.1.2012. Tämän ...
www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/lastensuojelunkasikirja/tyoprosessi/seksuaalinenhyvaksikaytto/lapsiin_kohdistuneiden_seksuaali...
Kouluterveyspäivät 19.9.2012 / Kirsi Porras 19
Lastensuojeluilmoitus www.sosiaaliportti.fi/Page/d25fe0f1-dbf6-4314-b747-84f7a6b51ded.aspxKouluterveyspäiv...
Kouluterveyspäivät 19.9.2012 / Kirsi Porras 21
Mistä apua nuorelle, kun• hän on joutunut seksuaalirikoksen tai sen yrityksen kohteeksi ...
• Oman kunnan palvelut • Kolmannen sektorin palvelut • Apua netin kautta (anonyymiteetti) ...
Kouluterveyspäivät 19.9.2012 / Kirsi Porras 24
Nuori on oman elämänsä asiantuntija,voimme tuoda oman asiantuntijuutemme hänenavukseen o Tiedon ja tuen tarjoaminen ...
KIITOS MIELENKIINNOSTA!Kouluterveyspäivät 19.9.2012 / Kirsi Porras 26
of 26

Porras: Seksuaalisen kaltoinkohtelun, hyväksikäytön ja väkivallan puheeksiottaminen vastaanotolla

Erityisasiantuntija Kirsi Porras Kouluterveyspäivät 19.9.2012.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      


Transcripts - Porras: Seksuaalisen kaltoinkohtelun, hyväksikäytön ja väkivallan puheeksiottaminen vastaanotolla

 • 1. Seksuaalisen kaltoinkohtelun, hyväksikäytön ja väkivallan puheeksi ottaminen vastaanotolla Kirsi Porras, erityisasiantuntija, Väestöliitto etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi Kouluterveyspäivät 19.9.2012
 • 2. Puheeksi ottaminen o Ennaltaehkäisyn näkökulma • Nuoren seksuaalioikeuksista puhuminen • Kehon ja koskemattomuuden loukkaamattomuus • Psyyken loukkaamattomuus • Oikeudet ja velvollisuudet • Lain näkökulma; nuorelle tietoa lainsäädännöstä • Miten huomioida erityisryhmään kuuluvat nuoret? Tarkoitus on vahvistaa nuoren toimijuuttaKouluterveyspäivät 19.9.2012 / Kirsi Porras 2
 • 3. Puheeksi ottaminen o Antaa luvan puhua koetusta seksuaalisesta kaltoinkohtelusta, hyväksikäytöstä tai väkivallasta • Myös ”läheltäpiti”- tilanteestaKouluterveyspäivät 19.9.2012 / Kirsi Porras 3
 • 4. Kouluterveyskysely 2011peruskoulun 8.-9. luokat, lukion 1.-2.- luokat, ammatilliset oppilaitokset1.-2. luokat. Vuonna 2011 (N= 88 969)• Häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua puhelimessa tai Internetissä 19-23 %• Seksuaalisesti loukkaava nimittely (homottelu, huorittelu) 34-42 %• Kehon intiimialueiden koskettelu vastentahtoisesti 11-15 %• Yhdyntään tai muunlaiseen seksiin pakottamista 5-8 %• Rahan, tavaran tai päihteiden tarjoamista seksiä vastaan 3-6%Kirsi Porras 5.9.2012 4
 • 5. Puheeksi ottaminen o Abstrakteista käsitteistä konkretiaan – mistä puhun, kun puhun seksuaalisesta väkivallasta, hyväksikäytöstä ja kaltoinkohtelusta? o Miten puhun ja millaisia sanoja käytän? o Miten viestini saavuttaa nuoren? o Minkälaisia merkityksiä minä itse työntekijänä annan sanoille, joita käytän?Kouluterveyspäivät 19.9.2012 / Kirsi Porras 5
 • 6. Seksuaalinen kaltoinkohtelu, hyväksikäyttö ja väkivalta ilmiönä toisen osapuolen seksuaalioikeuksia loukkaavaa toimintaa tai käytöstä seksuaalinen nöyryyttäminen syrjintää, kiusaamista tai haukkumista (oletetun) seksuaalisen suuntautumisen vuoksi nimittelyä (huorittelu, homottelu..) kehon osan / osien epämiellyttävää koskettelua, paljastamista, kopelointia, hipelöintiä ahdistavat seksuaaliset ehdottelut seksuaalinen häirintä seksuaaliseen toimintaan pakottamista tai painostamistaKouluterveyspäivät 19.9.2012 / Kirsi Porras 6
 • 7. Seksuaalinen kaltoinkohtelu … (jatk.) sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin seksuaalipalvelun ostaminen nuorelta (alle 18-v) * pakottaminen seksuaaliseen tekoon pakottaminen sukupuoliyhteyteen lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö * seksuaalinen hyväksikäyttö * raiskaus *HUOM ! * Myös yritys on rangaistavaaKouluterveyspäivät 19.9.2012 / Kirsi Porras 7
 • 8. Kun seksuaalinen kaltoinkohtelu ja seksuaalirikos otetaan puheeksi• Tärkeää ymmärtää asian laaja-alaisuus• Toimintamalli tulee olla laadittuna eli toiminta- ohjeet, jotka löytyvät selkeästi jäsennettyinä kriisisuunnitelmasta• Yhteistyökumppanit tiedossa (poliisi, lastensuojelu, psykiatrinen yksikkö, järjestöt jne.)• Vanhempien tukeminen• Oman jaksamisen edellytyksetKouluterveyspäivät 19.9.2012 / Kirsi Porras 8
 • 9. Kun seksuaalinen kaltoinkohtelu ja seksuaalirikos otetaan vastaanotolla puheeksi• kysymykset, joissa kartoitetaan: o onko joutunut teon kohteeksi tai teon yrityksen kohteeksi? o onko nuori itse pakottanut, painostanut tai vaatinut seksuaalista tekoa joltain toiselta? o miten nuori itse arvioi oman riskinsä joutua teon kohteeksi tai ”tekijäksi” o mikä lisää tai vähentää riskiä joutua teon kohteeksi / tekijäksi TABUT, USKOMUKSET, MYYTIT Kouluterveyspäivät 19.9.2012 / Kirsi Porras 9
 • 10. Rohkene keskustella myös tästä: Seksin osto(yritys) alaikäiseltäKouluterveyspäivät 19.9.2012 / Kirsi Porras 10
 • 11. Yhteiskunnallinen näkökulma• RL 20:8 Seksuaalipalvelun ostaminen nuorelta ”Joka lupaamalla tai antamalla korvauksen saa kahdeksaatoista vuotta nuoremman henkilön ryhtymään sukupuoliyhteyteen tai muuhun seksuaaliseen tekoon ….”Kouluterveyspäivät 19.9.2012 / Kirsi Porras 11
 • 12. RL 20:8 Seksuaalipalvelun osto nuoreltaTÄRKEÄÄ ON HAVAITA, ETTÄ YHTEISKUNTA ON ASETTANUT TIETYT RAJATNUOREN SEKSUAALISEN KEHITYKSEN TURVAAMISEKSIKouluterveyspäivät 19.9.2012 / Kirsi Porras 12
 • 13. RL 20:8 Seksuaalipalvelun osto nuorelta• Ei liity mitään painostus- tai taivuttamiselementtiä, vaan alaikäinen voi myös itse olla aloitteentekijänä ja aktiivisena osapuolena seksipalvelujen tarjoamisessa• Tyypillinen tilanne on se, että ostajana on kypsempi ja yhteiskunnallisesti vahvemmassa asemassa oleva henkilö• Aikuinen / nuori, ehdottomasti yleisempi muoto kuin nuori / nuoriKouluterveyspäivät 19.9.2012 / Kirsi Porras 13
 • 14. Seksimittari- puheeksioton avuksi• Väestöliitossa luotiin 2010-2011 Seksimittari tueksi puheeksiottoon ja riskikäytöksen tunnistamiseen o Lomake, jossa kysymyksiä • Seksikäyttäytymisestä • Seksiin liittyvistä kokemuksista (väkivalta, vastikkeellisuus jne.) • Päihteiden käyttö • Tyytyväisyydestä seksiin • Mistä nuori kaipaa lisätietoja, toivoo keskusteluaKouluterveyspäivät 19.9.2012 / Kirsi Porras 14
 • 15. Kouluterveyspäivät 19.9.2012 / Kirsi Porras 15
 • 16. Seksimittari• Ei pisteytettyjä vastauksia – vaan olennaista on jatkaa keskustelua o Keskustelun tueksi ammattilaiselle vinkkejä, mitä huomioida, miten toimia, kuinka auttaa ja ymmärtää• Mittari on pilotoitu kevät/kesä 2011 o Palaute ollut hyvää• Mittari saatavilla Väestöliiton verkkosivuiltaKouluterveyspäivät 19.9.2012 / Kirsi Porras 16
 • 17. Rikos- ja lastensuojeluilmoitusvelvollisuus• Lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus muuttui 1.1.2012. Tämän jälkeen lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen epäilystä on pitänyt ilmoittaa suoraan poliisille ja lisäksi on tehtävä lastensuojeluilmoitus.Kouluterveyspäivät 19.9.2012 / Kirsi Porras 17
 • 18. www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/lastensuojelunkasikirja/tyoprosessi/seksuaalinenhyvaksikaytto/lapsiin_kohdistuneiden_seksuaalirikosepailyjen_ilmoitusvelvollisuus/Kouluterveyspäivät 19.9.2012 / Kirsi Porras 18
 • 19. Kouluterveyspäivät 19.9.2012 / Kirsi Porras 19
 • 20. Lastensuojeluilmoitus www.sosiaaliportti.fi/Page/d25fe0f1-dbf6-4314-b747-84f7a6b51ded.aspxKouluterveyspäivät 19.9.2012 / Kirsi Porras 20
 • 21. Kouluterveyspäivät 19.9.2012 / Kirsi Porras 21
 • 22. Mistä apua nuorelle, kun• hän on joutunut seksuaalirikoksen tai sen yrityksen kohteeksi TAI• hän käyttäytyy tai on riskissä käyttäytyä seksuaalisesti aggressiivisesti / rajattomastiKouluterveyspäivät 19.9.2012 / Kirsi Porras 22
 • 23. • Oman kunnan palvelut • Kolmannen sektorin palvelut • Apua netin kautta (anonyymiteetti) • Puhelinneuvonta (anonyymiteetti) • Vertaistuki • Mitä muuta on tarjolla?Kouluterveyspäivät 19.9.2012 / Kirsi Porras 23
 • 24. Kouluterveyspäivät 19.9.2012 / Kirsi Porras 24
 • 25. Nuori on oman elämänsä asiantuntija,voimme tuoda oman asiantuntijuutemme hänenavukseen o Tiedon ja tuen tarjoaminen Kuva: Kirsi PorrasKouluterveyspäivät 19.9.2012 / Kirsi Porras 25
 • 26. KIITOS MIELENKIINNOSTA!Kouluterveyspäivät 19.9.2012 / Kirsi Porras 26

Related Documents