ปุ้มปุ้ย<br />1.	ตราปุ้มปุ้ยมีชื่อเสียง<br />2.	สินค้าราคาถูก<br />3.	สินค้ามีหลากหลายรสชาติ<br />4.	สินค้ามีคุณภาพ<br />5...
จุดอ่อน<br />1. ไม่สามารถเจาะตลาดได้มากเท่าที่ควร<br />2. สินค้าไม่ค่อยได้โปรโมต<br />3. ต้นทุนวัตถุดิบสูง<br />
1.	ลูกค้ารู้จักมาก<br />2.	สินค้าเป็นที่ถูกอกถูกใจของคนทั่วๆ ไป<br />3.	ลูกค้าบอกต่อปากต่อปาก<br />4.	ลูกค้ามีความมั่นใจใน...
of 3

pompui

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - pompui

  • 1. ปุ้มปุ้ย<br />1. ตราปุ้มปุ้ยมีชื่อเสียง<br />2. สินค้าราคาถูก<br />3. สินค้ามีหลากหลายรสชาติ<br />4. สินค้ามีคุณภาพ<br />5. ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดี<br />6. ผู้บริหารลงมาบริหารงานเองทุกอย่าง<br />7. โรงงานอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ<br />8. บริษัทล๊อกเล่ย์ เทรดดิ้ง จำกัด จัดจำหน่ายให้<br />9. ขยายตลาดไปในยุโรป ญี่ปุ่น ไต้หวัน<br />10. ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต<br />จุดแข็ง<br />
  • 2. จุดอ่อน<br />1. ไม่สามารถเจาะตลาดได้มากเท่าที่ควร<br />2. สินค้าไม่ค่อยได้โปรโมต<br />3. ต้นทุนวัตถุดิบสูง<br />
  • 3. 1. ลูกค้ารู้จักมาก<br />2. สินค้าเป็นที่ถูกอกถูกใจของคนทั่วๆ ไป<br />3. ลูกค้าบอกต่อปากต่อปาก<br />4. ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพ<br />5. ลูกค้าเชื่อถือในคุณภาพการผลิต<br />6. คู่แข่งขันใหม่ๆ เกิดยาก<br />โอกาส<br />1. มีคู่แข่งขันมาก<br />2. กฎกระทรวงห้ามจับปลา<br />3. มีการแข่งขันรุนแรง<br />อุปสรรค<br />

Related Documents