A LEVÉLTÁRI KUTATÁS
LEHETSÉGES ÚJ ÚTJAI AZ E-LEVÉLTÁR
PROJEKT
(EKOP-1.2.8-08-2008-0001)
KAPCSÁN
NAGY GÁBOR
MAGYAR NE...
A PROJEKTRŐL
KIINDULÓ HELYZET
KIINDULÓ HELYZET E-LEVÉLTÁR
Kutinfo Scope
– Fond-X alapú, az adatok nem frissülnek – a S...
A PROJEKTRŐL
PROJEKT CÉLJA
• „A projekt alapvető célja, hogy a köziratképző szervek - ideértve törvényhozás, államigazga...
A PROJEKTRŐL
MEGVALÓSÍTÁSA
• A projekt a scopeArchiv, a scope Query, a Safety Deposit Box (SDB) és az Elektronikus Levél...
A LEVÉLTÁRI KUTATÁS
LEVÉLTÁRI KUTATÁS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE
1. Nyomtatott források átnézése
• Szakirodalomban történő tájéko...
A LEVÉLTÁRI KUTATÁS
LEVÉLTÁRI KUTATÁS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE - E-LEVÉLTÁR
1. Nyomtatott források átnézése
• Szakirodalomban t...
ELEKTRONIKUS LEVÉLTÁRI PORTÁL
ELEKTRONIKUS LEVÉLTÁRI PORTÁL
ELEKTRONIKUS LEVÉLTÁRI PORTÁL
LEHETŐSÉGEK AZ ELEKTRONIKUS LEVÉLTÁRI PORTÁLON
1. Regisztrációhoz kötött a kutatással kapc...
SCOPE QUERY
SCOPE QUERY
SCOPE QUERY
LEHETŐSÉGEK A SCOPE QUERY-N
1. Regisztrációhoz kötött a kutatással kapcsolatos folyamatok
• ELP-s regisztrá...
AZ ONLINE KUTATÁS
PROBLÉMÁK, LEHETŐSÉGEK
• Anyagi kérdés (levéltári/kutatói oldalról is)
• Befektetés <-> anyagi hozzáj...
AZ ONLINE KUTATÁS
„TÉRTÁGÍTÁS”
• A kutatói terek kitágítása a levéltár mint szolgáltató intézmény számára is
elsődleges...
AZ ONLINE KUTATÁS
HÁROM LEHETSÉGES TÍPUS
1. Részben online, részben hagyományos elven működő kutatás levéltári regisztrá...
KÖSZÖNÖM
A FIGYELMET!
of 14

Nagy Gábor

-
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Nagy Gábor

 • 1. A LEVÉLTÁRI KUTATÁS LEHETSÉGES ÚJ ÚTJAI AZ E-LEVÉLTÁR PROJEKT (EKOP-1.2.8-08-2008-0001) KAPCSÁN NAGY GÁBOR MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR TÁMOP 4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0005 JÓL-LÉT AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMBAN
 • 2. A PROJEKTRŐL KIINDULÓ HELYZET KIINDULÓ HELYZET E-LEVÉLTÁR Kutinfo Scope – Fond-X alapú, az adatok nem frissülnek – a Scope egységes rendszerben kezeli az iratanyag nyilvántartást és a hozzá kapcsolódó kutatói folyamatokat (kérések, másolatkérések) – az iratanyag különbözőségeit rugalmasan kezeli, ugyanakkor nem egységes az egyes kutatótermekben – minden kutatóteremben egyforma, sok kutatóterem kezelésére is alkalmas, ugyanakkor az iratanyag különbözőségeit mereven kezeli – a kutató a www.mnl.gov.hu honlapra feltöltött segédletek segítségével, vagy a helyszínen elérhető segédletek alapján, e-mail üzenetben vagy helyszínen adhatja le a kérését – a kutató a ScopeQuery-n keresztül ki tudja választani a hierarchiából a leírási egységet (foglaltság, várólista), elektronikus kikérés – a jelenlegi kutatószolgálati igényekhez illeszkedik, egyszerű nyilvántartási munkafolyamatok alakíthatóak ki – összetettebb, így bonyolultabb nyilvántartási folyamatok, a jövőbeli igényeket figyelembe veszi, ilyen például az elektronikusan beadott kérőlapok fogadása – a teljes kutatószolgálati folyamatok nyilvántartása a papír alapú nyilvántartásokkal együtt valósítható meg – a papír alapú nyilvántartások teljesen elhagyhatóak
 • 3. A PROJEKTRŐL PROJEKT CÉLJA • „A projekt alapvető célja, hogy a köziratképző szervek - ideértve törvényhozás, államigazgatás, jogszolgáltatás szerveit és az önkormányzatokat - maradandó értékű elektronikus iratainak kezelésére kialakításra kerüljön az elektronikus iratok hosszú távú megőrzését biztosító feltételrendszer. A fejlesztés eredményeként elérhetővé kell tenni az érintett levéltári anyagot az érdeklődő külső szervezetek és személyek számára.” • „A projekt célja, hogy a levéltárak e-levéltári szolgáltatásaikkal a közigazgatás hatékony partnerévé lépjenek elő, a levéltári szolgáltatások széles körben elérhetővé tételével növeljék az esélyegyenlőséget, hozzájáruljanak a tudásalapú társadalom hatékony kiépítéséhez. Elektronikus levéltári szolgáltatásaikkal a levéltárak elősegítsék, hogy az állami és önkormányzati szervek ugyanazt a szolgáltatást kevesebb erőforrással, vagyis költséghatékonyabban láthassák el.” (forrás: http://e-leveltar.gov.hu/fooldal/rolunk/hirek/elektronikusleveltar_projekt) • Az előadás szempontjából lényeges és kiemelendő mozzanat, hogy az elektronikusan keletkezett, vagy digitálisan rendelkezésre álló levéltári anyagot széles körben elérhetővé kell tenni az állampolgárok számára, ezzel is segítve az esélyegyenlőség és a tudásalapú társadalom hatékony kiépítését.
 • 4. A PROJEKTRŐL MEGVALÓSÍTÁSA • A projekt a scopeArchiv, a scope Query, a Safety Deposit Box (SDB) és az Elektronikus Levéltári Portál (ELP) felhasználásával valósult meg. A scopeArchiv és a scope Query a scope Solutions cég, a SDB a Tessella cég terméke, míg az ELP a projekt megvalósítójának a saját fejlesztése. • A scopeArchiv a belső levéltári munka ellátására, a scope Query pedig egy online web-es felület, amely a levéltárat használók számára lett kialakítva (front-end). Az SDB szintén a levéltárosok munkáját segíti, míg az ELP egy portál, amely szintén a kutatók számára lett kialakítva. • A scopeArchiv (sA) és az SDB két külön feladatot lát el. A sA a hagyományos iratokra, míg az SDB az elektronikus iratokra lett kifejlesztve. Ennek a két rendszernek az integrálásával és az ELP valamint a scope Query felhasználásával valósulhat meg egy, mind a két irattípust magába foglaló kutatás. • Kérdés, hogy az elektronikus levéltári rendszer bevezetésével a kutatók kiszolgálásának és a kutatásuk megkönnyítése vajon megtörténik-e?
 • 5. A LEVÉLTÁRI KUTATÁS LEVÉLTÁRI KUTATÁS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE 1. Nyomtatott források átnézése • Szakirodalomban történő tájékozódás, főként könyvtári kutatás 2. Megnézni, melyik levéltár őrzi az iratokat • Fond- és állagjegyzékek átnézése • Tájékozódás a levéltárak elérhetőségéről 3. Felvenni a kapcsolatot a levéltárral • Iratok elérhetősége, kutatási lehetőségek 4. Tájékozódni a kutatótermi szokásokról • Kutatótermi szabályzat • Másolatok készítése (fény- és digitális másolat, saját fényképezőgép használata) 5. Megkezdeni a kutatást • Regisztráció (látogatói jegy, kutatási kérelem elkészítése) • Kutatási korlátozások (tudományos vagy magáncélú kutatás) 6. Tájékozódás a levéltári iratanyagban • Segédletek (nyomtatott vagy online)
 • 6. A LEVÉLTÁRI KUTATÁS LEVÉLTÁRI KUTATÁS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE - E-LEVÉLTÁR 1. Nyomtatott források átnézése • Szakirodalomban történő tájékozódás, főként könyvtári kutatás 2. Megnézni, melyik levéltár őrzi az iratokat • MNL és BFL szinten törzskönyvi adatbázis (scopeQuery) • Tájékozódás a levéltárak elérhetőségéről (levéltári honlap) 3. Felvenni a kapcsolatot a levéltárral • Iratok elérhetősége, kutatási lehetőségek (ELP) 4. Tájékozódni a kutatótermi szokásokról • Kutatótermi szabályzat (ELP) • Másolatok készítése (fény- és digitális másolat, saját fényképezőgép használata) (ELP) 5. Megkezdeni a kutatást • Regisztráció (látogatói jegy, kutatási kérelem elkészítése) (ELP) • Kutatási korlátozások (tudományos vagy magáncélú kutatás) (ELP) 6. Tájékozódás a levéltári iratanyagban • Segédletek (nyomtatott vagy online) (scopeQuery, ELP)
 • 7. ELEKTRONIKUS LEVÉLTÁRI PORTÁL ELEKTRONIKUS LEVÉLTÁRI PORTÁL
 • 8. ELEKTRONIKUS LEVÉLTÁRI PORTÁL LEHETŐSÉGEK AZ ELEKTRONIKUS LEVÉLTÁRI PORTÁLON 1. Regisztrációhoz kötött a kutatással kapcsolatos ügyintézés 2. Szolgáltatások • Kutatási kérelmek leadása. A levéltári kutatás az online felületen megkezdhető • Kutatói kérések, másolat-megrendelések. Online ellenőrizhető a kikért anyagok státusza. Visszamenőlegesen láthatók a már kutatott anyagok. • Dokumentumtár. A kutatáshoz szükséges nyomtatványok online kitöltése, vagy letöltése. Kutatótermi szabályzat, tájékoztatók, reprográfiai díjszabások • Tárhely. A kutató az igényelt dokumentumot a portál külső és belső tárhelyére is megkaphatja. A külső tárhelyen a tárolási idő 30 nap, azután a dokumentumot kérjük törölni. Ellenkező esetben a rendszer 30 napos türelmi idő után automatikusan törli. A külső tárhelyen csak a publikus, a belső tárhelyen a nem publikus iratok is tárolhatók. 3. Keresés • Egyszerre több adatbázisban is lehetőség van a keresésre • Különböző keresési stratégiák alkalmazása. Pontos kifejezésre, időkör megadása, mezőben keresés definiálása, találati lista szűkítése/bővitése • Lehetőség van a különböző adatbázisokra való átlépésre
 • 9. SCOPE QUERY SCOPE QUERY
 • 10. SCOPE QUERY LEHETŐSÉGEK A SCOPE QUERY-N 1. Regisztrációhoz kötött a kutatással kapcsolatos folyamatok • ELP-s regisztráció megléte esetén, az ELP-ről való átlépéskor (Keresés/MNL Levéltári Nyilvántartó Rendszer) automatikus regisztráció 2. Keresés • Szabad szöveges • Mezőérték szerinti • Levéltári struktúra • Névtér 3. Munkafüzet • Lehetőség van a találatokat különböző munkafüzetekben menteni. Egyedileg definiálható munkafüzetek 4. Kosár • A keresés során kapott vagy előzőleg a munkafüzetbe mentett találatok leadása kutatótermi kérésként. Feltétel, hogy a kutatónak legyen érvényes regisztrációja az adott évre (rendelkezzen látogatói jeggyel).
 • 11. AZ ONLINE KUTATÁS PROBLÉMÁK, LEHETŐSÉGEK • Anyagi kérdés (levéltári/kutatói oldalról is) • Befektetés <-> anyagi hozzájárulás • Törvényi szabályozás (levéltári törvény módosítása) • Ingyenesség kérdése • Védelmi idő/személyes adatok védelme • 30-60-90 „szabály” • Levéltári iratok védelme • Levéltári iratok jogosulatlan másolata, jogosulatlan kezekbe kerülése
 • 12. AZ ONLINE KUTATÁS „TÉRTÁGÍTÁS” • A kutatói terek kitágítása a levéltár mint szolgáltató intézmény számára is elsődleges fontosságú • az online kutatás nem a kutatótermi (hagyományos) kutatás ellen, helyette, hanem azt kiegészítve, mellette kell hogy működjék • Az online kutatás esetében három különböző típusa: 1. Részben online, részben hagyományos elven működő kutatás levéltári regisztráció után 2. Kizárólag online kutatás levéltári regisztráció után 3. Online kutatás regisztráció nélkül
 • 13. AZ ONLINE KUTATÁS HÁROM LEHETSÉGES TÍPUS 1. Részben online, részben hagyományos elven működő kutatás levéltári regisztráció után (ELP, Scope Query) • Az iratanyag fizikai valóságában jelenik meg a kutatás során • Az online lehetőségek csak az eddig való eljutást könnyítik meg • Így a kutatás során nem lehet megkerülni a levéltári térben való tartózkodást 2. Kizárólag online kutatás levéltári regisztráció után (ELP, SDB) • Az egész folyamat a virtuális térben zajlik, a levéltár digitálisan szolgáltatja az iratanyagot • Előzetes regisztrációhoz között • A levéltári és a kutatótermi szabályok érvényesek az iratanyaghoz való jutásban 3. Online kutatás regisztráció nélkül (ELP, adatbázisok) • esetben a kutatónak még levéltári regisztrációra sincs szüksége. • Kutatás megvalósítható a megfelelő, nyilvánosan elérhető adatbázis használatával
 • 14. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Related Documents