temat numeru
nr 8 (8) listopad 2014
www.naszeforumwolomin.pl
Jest kolejne 4 500 000 zł
dla Wołomina!
Kolejny sukces
...
budżet obywatelski sukces
2
W przyszłym roku wołomiński zespół Plateau będzie
obchodził piętnastolecie swojego istnieni...
Karta Wołominiaka dla wszystkich
szybko i komfortowo pociągiem do W-wy
tunele i wiadukty, przejścia dla pieszych
sieć k...
4 nasze forum wołomin nr 8 (8) listopad 2014
„Enter” wciśnięty
– SIE Ć ZA 3 mln zł RUSZ YŁA
Jest kolejne 4 500 000 zł d...
of 4

Nasze forum-8(14)-internet

Nasze Forum Wołomin 8/2014
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Government & Nonprofit      


Transcripts - Nasze forum-8(14)-internet

  • 1. temat numeru nr 8 (8) listopad 2014 www.naszeforumwolomin.pl Jest kolejne 4 500 000 zł dla Wołomina! Kolejny sukces burmistrza Madziara. ustr. 4 Serdecznie dziękuję za wsparcie i Twój głos Blisko trzykrotna przewaga Ryszarda Madziara nad kolejnym kandydatem dowodem, że Wołomin znajduje się na dobrej drodze rozwoju b e z p ł a t n a g a z e t a m i ł o ś n i k ó w w o ł o m i n a i o k o l i c Fundusze UE – szansa dla Naszego miasta. ustr. 3 Wydanie specjalne Ryszard Madziar Radwan Elżbieta Grażyna Sulich Igor Sebastian Kozaczka Dominik Mikulski Jerzy Pazio Rafał Piotr Błaszczak Monika
  • 2. budżet obywatelski sukces 2 W przyszłym roku wołomiński zespół Plateau będzie obchodził piętnastolecie swojego istnienia. W 2000 roku dwaj uczniowie liceum przy ulicy Sasina: Michał Szu-lim i Dominik Rowicki postanowili założyć zespół. Dziś wraz z Karolem Kowalczykiem, Marcinem Lizakiem i Maxem Ziobro tworzą grupę która przebojem zdobywa serca Polaków, współpracując z czołówką polskich arty-stów, występujących gościnnie z wołomińskim zespołem podczas koncertów promujących ich ostatni album „Pro-jekt Grechuta”. Zagrali już ponad 600 koncertów w Pol-sce, Europie Zachodniej, USA i Kanadzie. Plateau ma w swoim dorobku cztery oficjalnie wydane płyty. Piąta, zapowiadana obecnymi w stacjach radiowych singlami „Niebezpiecznie piękny świt” i „Niebanalnie”, ukaże się w przyszłym roku. Ale zgodnie z maksymą „nikt nie jest prorokiem we własnym kraju”, przez pierwsze lata dzia-łalności zespół częściej pojawiał się w innych miastach niż w rodzinnym Wołominie. Sytuacja zmieniła się diametral-nie gdy burmistrzem Wołomina został Ryszard Madziar - niemal rówieśnik członków zespołu. „Zawsze podkreślaliśmy, że jesteśmy Wołominiakami, ale niestety dochodziło do takich paradoksów, że w ciągu roku graliśmy trzy koncerty w Trójmieście, a w Wołomi-nie żadnego... Ryszard Madziar jest pierwszym włodarzem miasta, który już na pierwszym spotkaniu z nami wyraził duże zainteresowanie działalnością zespołu i niejako z marszu zaprosił nas na koncert. Udało się wtedy zapełnić publicznością Kino Kultura, a do Wołomina zaprosiliśmy naszych gości: Martynę Jakubowicz, Adama Nowaka (Raz Dwa Trzy) i śp. Marka Jackowskiego. Także w tym roku zaproszono nas do zagrania koncertu podczas Dni Miasta. Zapewniam, że występy dla rodzimej publiczności zawsze dodawały nam skrzydeł. Wcześniej, odwrotnie proporcjo-nalnie do innych miast, włodarze Wołomina nie wyrażali specjalnego zainteresowania naszą muzyką, a pamiętam nawet przypadek (z początków naszej działalno-ści), że wołomiński Dom Kultury uzależnił nasz występ od.... zmiany nazwy zespołu, która się komuś stamtąd nie spodobała...Teraz chętnie wracamy do Wołomina, gdzie mamy wielu przyjaciół, a nasze koncerty spo-tykają się z dużym zainteresowa-niem i niezwykle gorącym przy-jęciem” - mówi lider zespołu Plateau Michał Szulim. „Mamy nadzieję, że nasze pięt-nastolecie także będziemy świętować w Wołominie, dla-tego życzylibyśmy sobie, żeby gospodarzem nie tylko naszego Jubileuszu, ale i Wołomina był nadal Ryszard Madziar- człowiek z którym złapaliśmy od razu czy-sto ludzki kontakt i który kibicuje naszej drodze muzycznej” - kon-tynuuje Michał Szulim. Burmistrz Wołomina Ryszard Madziar zaprasza na spotkanie podsumowujące pierwszy w historii gminy Wołomin projekt Budżetu Obywatelskiego. MILION ZŁOT YCH DLA MO JEGO WOŁOMINA nasze forum wołomin nr 8 (8) listopad 2014 Spotkajmy się w poniedziałek 24 listopada o godzinie 19.00 w Miejskim Domu Kultury. W ramach miliona złotych, który był przeznaczony na realizację projektów zgłoszonych przez mieszkańców, zostanie wykonanych 15 inwestycji. Realizacja projektów nie może się odbyć bez opinii i głosu doradczego wnioskodawców. Dlatego przyjdź! Budżet obywatelski jest rodzajem konsultacji społecznych i każdy postulat mieszkańców jest ważnym sygnałem dla samorządu, o potrzebach i oczekiwaniach lokalnej społeczności. Pierwszy w historii gminy Wołomiński Budżet Obywatelski. 8000 głosów mieszkańców. 15 inwestycji za milion złotych. 15 projektów, które otrzymały najwięcej głosów: Parking dla rowerów i motoro-werów przy Zespole Szkół nr 3 w Wołominie, ul. Kazimierza Wiel-kiego 1: 55 tys. zł - 327 głosów. Scena amfiteatru przed budyn-kiem Zespołu Szkół nr 1 w Woło-minie: 34 tys. zł - 478 głosów. Wiata rowerowa (Zespół Szkół nr 1 w Wołominie, od strony ul. M. Sasina między ogrodem a dziedziń-cem szkoły): 39 tys. zł – 493 głosy. Maluchy na okręcie (wykona-nie placu zabaw w kształcie statku) Zespół Szkół nr 4 w Wołominie ul. 1 Maja 19 (obecny parking szkoły): 100.000 zł - 391 głosów. Remont/wykonanie chodnika, ul. Błońska od nr. 1 do ul. Gdyńskiej: 100.000 zł - 237 głosów. Miejsce parkingowe dla rowerów i motorowerów, al. Armii Krajo-wej 81, teren placu szkolnego przy Zespole Szkół nr 2: 54.031,80 zł - 371 głosów. Wykonanie oświetlenia Zagości-niec ul. Nadrzeczna dz. nr 112, 113, 114 obr. 09 gm. Wołomin: 39.000 zł - 338 głosów. Z przedszkolakami w XXI wiek (wyposażenie sal w tablice interaktywne, rzutniki komputery i nagłośnienie), Przed-szkole nr 5 im. Kota w butach w Wołominie, ul. Bro-niewskiego 2: 60.000 zł - 458 głosów. Tradycja i nowoczesność, czyli nowe oblicza starego (remont budynku hufca ZHP Wołomin) Wołomin ul. Długa 34: 100.000 zł - 253 głosy. Wizytówka wjazdu południowy Wołomin. Wieś Cięciwa zaprasza artystów do przedstawienia prac na wielkich podświetlanych planszach oraz posadowienia rzeźb. Cięciwa ul. Kard. S. Wyszyńskiego: 100.000 zł - 168 głosów. Nowy plac zabaw dla dzieci przy Zespole Szkół nr 5 na ul. Lipińskiej 16 w Wołominie: 100.000 zł - 353 głosy. Bezprzewodowy internet, Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie ul. Piłsudskiego 51: 5.000 zł - 184 głosy. Ławki parkowe, Szkoła Pod-stawowa nr 3 w Wołominie ul. Piłsudskiego 51: 10.000 zł - 232 głosy Odwodnienie ulicy Mokrej w Zagościńcu i przyległych do niej działek: 40 000 zł - 246 głosów. Bezpieczny Wołomin – dofinan-sowanie ciężkiego wozu strażac-kiego dla OSP Wołomin: 100.000 zł - 448 głosów. „Plateau” gra zawsze na 100% mocy Widać, że wołominiacy stawiają na bezpieczeństwo, dzieci i naukę. To przedszkolaki, uczniowie i harcerze najwięcej zyskają. Wszyscy znamy zespół Plateau. Istnieją już ładnych kilkanaście lat, wydali cztery płyty, zagrali setki koncertów. Zespół wystąpi w Wołominie w najbliższy po-niedziałek 24 listopada. Inaczej – bo akustycznie. Zapowiada się uczta czystych dzwieków.
  • 3. Karta Wołominiaka dla wszystkich szybko i komfortowo pociągiem do W-wy tunele i wiadukty, przejścia dla pieszych sieć komunikacyjna – dojazd do obwodnicy remont pozostałych ulic sieć ścieżek rowerowych czyste i reprezentacyjne centrum nowe miejsca rekreacji, parki turystyka patriotyczna – nowoczesne Muzeum w Ossowie nowe miejsca pracy otwarcie centrum Fabryka Wołomin nowoczesne boisko przy każdej szkole kolejne place zabaw więcej na czystość i porządek środki Unijne z nowej perspektywy temat numeru 3 Burmistrz Madziar liderem Czy 30. listopada mieszkańcy znów pobiją rekord? Największa róźnica w historii wolnych wyborów między burmistrzem Madziarem, a kolejnym kan-dydatem. Za nami pierwsza tura wyborów na burmistrza Wołomina. Blisko trzy razy więcej głosów niż kolejny kandydat zdobył Ryszard Madziar! Obecny burmistrz Madziar, zebrał prawie 8 tysięcy głosów. Ponad 40 % . To duży sukces, zwłaszcza, że na stanowisko burmistrza kandy-dowało aż 7 osób. Wyborcy zaufali też jego radnym z komitetu Prawa i Sprawie-dliwości. Jak sprawdzą się jako głos mieszkańców? Jak będą porozumiewać się z burmistrzem? Wkrótce się przekonamy. Warto zauważyć, że w radzie znalazło się aż 16 nowych rad-nych, co pokazuje, że mieszkańcy chcieli jej odświeżenia i nie akceptują zbyt małej jakości ich pracy. - Przez ostatnie cztery lata musiałem podej-mować różne decyzje, i te trudne, i te przy-jemniejsze. Cieszę się, że nasz kierunek dzia-łań zdobył uznanie i akceptację społeczną. To dobry prognostyk na przyszłość. Cieszy również duża frekwencja, która wskazuje na to, że społecz-ność chce się wypowiadać w sprawach publicznych. Chcia-łoby się powiedzieć - przyszliście 16. - przyjdźcie jeszcze raz, 30. listopada. - mówi NFW Ryszard Madziar. Przed nami druga tura wyborów. Jak podkreśla burmistrz Madziar pierwsza tura pokazała, że mieszkańcy zaakceptowali merytoryczny i pozytywny spo-sób prowadzenia kampanii i ma nadzieję, że także i druga tura skupiać się będzie wyłącznie na walce na argumenty. - Chciałbym podczas tej kampanii przekonać jeszcze nieprze-konanych do tego, że poparcie mojej osoby w II turze wyborów daje szanse na stabilny rozwój Woło-mina - deklaruje burmistrz Madziar. A jak oceniane są szanse drugiego kandydata, który w pierwszej turze zdobył tylko ok. 17 %. głosów? Dla znacznej większości wołominian Pani Elżbieta Radwan to osoba zupełnie nowa w środowisku wołomińskim, praktycz-nie nieznana. Jak mieszkańcy dobrze zauważają, nie mogą oceniać jej pracy i ewentualnej skuteczności, bo nie znają jej dokonań, szczególnie jeśli chodzi o rozwój naszej gminy. Pracy jest bardzo wiele. Trzeba umieć, znać się i mieć doświadczenie Jak pisaliśmy na łamach NFW, podsumowując ostatnie 4 lata szefowania wołomińskim magistratem Ryszarda Madziara - zrobiono 100 dróg i chodników na terenie całej gminy, nowe obiekty oświatowe i sportowe. Ale wiadomo, że pozostaje jeszcze naprawdę wiele do nadrobienia. Należy wraz z mieszkańcami zasta-nowić się, jak zagospodarować teren po Globi czy teren po dawnym basenie, gdzie wybudować nową siedzibę Miejskiego Domu Kultury, jak zminima-lizować niedogodności z remontami linii kolejowej, budowy centrum handlowego czy łącznika do węzła na S8. To wszystko przed nami - a Ryszard Madziar w rozmowie z NFW zapewnia, że na pewno da radę. Chce wspólnie dalej rozwijać nasze miasto. Merytoryczna rzeczowa kampania, która pokaże, jak zmienił się Wołomin przez ostatnie lata i co jeszcze można naprawdę zrobić, a nie tylko obiecywać, to to czego oczekują miesz-kańcy. 30. listopada pójdą na wybory i znów zagłosują za pozostaniem Wołomina na dobrej drodze. Wołomin już przystąpił do nowego Instrumentu Finansowego UE, tj. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjo-nalnego. Stąd trafią do nas duże pieniądze. Dowiedzieliśmy się, że zespół specjalistów prowadzi szeroką analizę możliwości, na jakie inwestycje istniały będą szanse na pozyskanie dodatkowych środków. Trwają także intensywne przygotowania do wpro-wadzenia własnych inwestycji, współfinansowa-nych ze środków UE. Środki unijne będzie można zainwestować m.in. w badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe dla Polski połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspre-sowe), rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji) czy włączenie społeczne i aktywizację zawodową. O dofinansowanie z tych środków będą mogły zabiegać wszystkie polskie samorządy, Wołomin również nie pozostaje w tyle. Ustaliliśmy, że w magi-starcie trwają zintensyfikowane prace nad aktualizacją, przygotowaniem odpowiednich dokumentów stra-tegicznych, planistycznych stanowiących podstawę do prawidłowego pozyskiwania środków zewnętrz-nych w nowym budżecie UE. Zespół ds. Pozyski-wania Środków Zewnętrznych wspólnie z Wydziałem Rozwoju Gospodarczego prowadzi szeroką analizę możliwości inwestycyjnych. Na pewno priorytetowo sprawę rozbudowy bazy szkolnej, drogowej, rozwój przedsiębiorczości, rewita-lizację najstarszej części miasta, stworzenie wołomiń-skiego Centrum Kultury, itp. Urząd będzie się starać również o pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, energooszczędne oświetlenie uliczne LED, termomo-dernizację budynków użyteczności publicznej, budowę Parku przy Muzeum Nałkowskich, rozbudowę gospo-darki komunalnej, itp. W ramach nowego Instrumentu Finansowego UE, tj. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszaw-skiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 Gmina Wołomin opracowała zakres projektów, które będą mogły ubiegać się o odofinansowanie, tj. doty-czących budowy parkingów strategicznych „Park and Ride” (szacowany koszt zadania 5 mln zł), budowy i modernizacji miejsc parkingowych na terenie gminy Wołomin (5 mln zł), a także budowy, rozbudowy i modernizacji sieci tras rowerowych na obszarze gminy Wołomin (10 mln zł). Przewidywane projekty mają na celu usprawnienie transportu publicznego oraz zwiększenie przepustowości ruchu drogowego na terenie gminy Wołomin. Perspektywa finansowa wdrażana w latach 2014-2020 będzie stanowić dobry czas na realizacje inwestycji związanych z infratrukturą przedszkolną, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji również i w tym zakresie Wołomin nie pozostanie w tyle. Jak się dowiedzieliśmy, Wołomin ma zabezpieczone odpowiednie środki finansowe na przygotowanie wniosków o dofinansowanie, m.in. studiów wykonalności, raportów oddziaływania na środowisko, programów funkcjonalno użytkowych itp., oraz niezbędny wkład własny na realizację projektów z dofinansowaniem. Specjaliści z urzędu miejskiego zapowiadają, że będą gotowi na czas, gdy zaczną być ogłaszane konkursy o dofinansowanie. nasze forum wołomin nr 8 (8) listopad 2014 Jak skutecznie Wołomin wykorzysta nowe możliwości? #ZROBIĘ #TO PEWNE fundusze Unijne w latach 2014-2020
  • 4. 4 nasze forum wołomin nr 8 (8) listopad 2014 „Enter” wciśnięty – SIE Ć ZA 3 mln zł RUSZ YŁA Jest kolejne 4 500 000 zł dla Wołomina! Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej Dziś ta inwestycja wykonana przez Asseco umożliwi dostęp do szybkiego internetu dla 200 rodzin z naszej gminy. W niedalekiej przyszłości dla wielu, wielu więcej. Będzie to miało kapitalne znaczenie dla rozwoju najmłodszych generacji wołominian. Pieniędze, na warty blisko 3 mln zł projekt, pozyskał z UE wołomiński urząd. Teraz internet dla tych kilkuset rodzin przestanie być luksusem, a stanie się codziennością! Będą mogli korzystać z szybkiego (LTE), stabilnego, ale co naj-ważniejsze całkowicie darmowego dostępu do Internetu. Wybudowana własna infrastruktura telekomunikacyjna - radiowa sieć szerokopasmowa oparta na odpo-wiedniej ilości węzłów dostępowych będzie obejmowała zasięgiem min. 90% obszaru zamieszkałego gminy. W przyszłości, po okresie określonym przez UE, gmina Wołomin zamierza wybudowaną infrastrukturę wykorzystać do posze-rzenia projektu o kolejne grupy mieszkańców, już bez ponoszenia większych nakładów na jej rozbudowę. Mobilne miasteczko ruchu drogowego dla najmłodszych Jest już nowy „Rocznik Wołomiński” Kolejna placówka wsparcia dziennego dla dzieci w Wołominie rozpoczęła swoją działalność przy parafii św. Józefa Robotnika. NFW dowiedziało się, że ponad 4,5 mln zł dodatkowych pieniędzy z Ministerstwa Środowiska trafi do Wołomina. To nowe i moder-nizowane odcinki sieci kanaliza-cji w gminie oraz nowoczesny spe-cjalistyczny sprzęt, który pomoże zapobiegać awariom. Nasze Przedsiębiorstwo Wodocią-gów i Kanalizacji otrzymało dofi-nansowanie z Funduszu Spójno-ści dla projektu budowy i remontu sieci kanalizacyjnych oraz remontu urządzeń technicznych. Dofinanso-wanym projektem objęta zostanie budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czarnej na ulicach: Czarniec-kiego, Witosa i Dobrej oraz moder-nizacja i remont sieci kanalizacji sanitarnej w Wołominie na ulicach: Brzozowej, Kurkowej, Kościel-nej, Armii Krajowej, Średniej oraz Gryczanej. To także pieniądze na specjalistyczne wyposażenie oczyszczalni i zakup zupeł-nie nowych dwóch specjalnych samochodów do obsługi kanalizacji sanitarnej: pojazdu do ciśnieniowego oczyszczenia sieci z zastosowaniem odzysku wody czyli ekologia i ekono-mia w jednym oraz pojazdu z wbudowanym zestawem kamerowym do inspekcji kanaliza-cji. Ten drugi wóz to zupełna nowość – dzięki niemu będzie można zapobiegać, niezauwa-żalnym dotychczas wcześniej, możliwym usterkom i awariom. Urząd Miejski w Wołominie zajął III miejsce w kategorii - zakłady pracy od 51 do 250 zatrudnionych w kon-kursie organizowa-nym przez Pań-stwową Inspek-cję Pracy - „Pracodawca - organizator pracy bezpiecz-nej”. Działa od poniedziałku do piątku w godzinach 11.30 - 17.30, jak rów-nież w czasie wolnym od zajęć szkolnych – w ferie zimowe oraz w waka-cje. W świetlicy pracuje dwóch wykwalifikowanych wychowawców, któ-rzy opiekują się 25 dzieci. Jest to trzecia świetlica środowiskowa prowa-dzona przez Ośrodek Profilaktyki w Wołominie. Pomieszczenia, które na nową placówkę udostępnił proboszcz parafii ks. Jacek Pawlicki zostały wyremontowane i wyposażone przez gminę. Jak zepewniają same dzieci, to dobre miejsce do nauki i zabawy - mogą czuć się jak w domu. Placówka organizuje pomoc w nauce i odrabia-niu lekcji, a także zajęcia ruchowe, plastyczne oraz socjoterapeutyczne. Zapewnia również ciepły posiłek. To już dziesiąty tom w histo-rii wydawnictwa, lecz pierw-szy nad którym pieczę pełniła Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie. Na kartach Rocznika można znaleźć tematy całkowicie dotąd nie-zbadane np. o „Solidarności” w Zakładach Stolarki Budowlanej czy dociekania historii pierwszego zapisu o Wołominie. Do pobrania na: rocznik.mbpw.pl/2014/11/17/tom-x-dokument-pdf/ Jak widać pieniądze z UE to naprawdę fajna sprawa, nie tylko na wielkie projety, ale na tzw. miękkie, te bliżej ludzi. Wystarczy o nie odpowiednio zabiegać, a skutek murowany. Właśnie taki jest projekt „Razem Tworzymy Bezpieczny Woło-min”. Jest on realizowany przez urząd ze środków pozyska-nych z Unii Europejskiej. W Program zaangażowane będą wszystkie placówki edukacyjne na terenie gminy Wołomin oraz Straż Miejska, Straż Pożarna, Policja i Pogotowie Ratunkowe. Dzieci i młodzież mają się uczyć bezpieczeństwa na różnych płaszczyznach, nie tylko poprzez konkretne działania prewen-cyjne, ale również poprzez zabawę. Stąd właśnie zakup za środki europejskie całego fajnego, i co ważne mobilnego, miasteczka ruchu drogowego. Będzie wędro-wało po szkołach dobrze służąc naszym najmłodszym wołomi-niakom. Doświadczenie, jakie tu zdobędą, jest przecież bez-cenne. Miasteczko już jedzie do Wołomina … nasz news „Dzięki dobrej współpracy z Burmistrzem Ryszardem Madziarem te nowe i oczeki-wane przez mieszkańców inwestycje są realizowane. Kolejne wnioski o dodatkowe zewnętrzne pieniądze są już w opracowaniu” – mówi Paweł Solis, Prezes PWiK Wołomin Mobilne miasteczko ruchu drogowego to m.in. mini znaki drogowe, sygnalizacja świetlna oraz antypoślizgowe maty gumowe, które można w dowolnym miejscu rozkładać tworząc ścieżki rowerowe, skrzyżowania, ronda o różnych powierzch-niach. Zaletą tworzenia mobilnych miasteczek ruchu drogowego jest to, że mogą być wykorzystane w pomieszczeniach zamkniętych (sale gimnastyczne, hale) i otwartych (boiska szkolne, place szkolne betonowe, asfaltowe, trawiaste). Na mobilnym miasteczku drogowym przeprowadza się praktyczną naukę chodzenia po drogach oraz jazdy na rowerze, a także organizuje się na nim praktyczną część egzaminu na kartę rowerową, zawody rowerowe oraz turnieje BRD. Dodatkowo obok mobilnego miasteczka drogowego można ustawić rowerowy tor przeszkód, który służy do nauki i doskonalenia techniki, umiejęt-ności jazdy na rowerze. z regionu „Nasze Forum W ołomin” Bezpłatna gazeta miłośników W ołomina i okolic. www.naszeforumwolomin.pl Wydawca: Komitet W yborczy Prawo i Sprawiedliwość, W arszawa ul. Nowogrodzka 84/86, redakcja@naszeforumwolomin.pl, n aczelny@naszeforumwolomin.pl Redaktor Naczelny: Leszek Czarzasty . Redaguje zespół. Tel. 782 399 476. Materiał sfinansowany przez KW Prawo i Sprawie dliwość. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy pra wo do dokonywania zmian w nadesłanych tekstach.

Related Documents