ROGER KNUDSEN
KONJUNKTURBAROMETER
29 APRIL 2014
Barometerindikatorn
1412100806
120
110
100
90
80
70
60
120
110
100
90
80
70
60
Index, medelvärde=100
Tillverkningsindustri
1412100806
140
120
100
80
60
140
120
100
80
60
Konfidensindikatorn, säsongsrensade månadsvärden. Ind...
Tillverkningsindustri
1412100806
60
40
20
0
-20
-40
-60
60
40
20
0
-20
-40
-60
Utfall
Förväntningar (kvartalsfråga)
Orderi...
Tillverkningsindustri
1412100806
60
40
20
0
-20
-40
-60
60
40
20
0
-20
-40
-60
Utfall
Förväntningar (kvartalsfråga)
Orderi...
Tillverkningsindustri
1412100806
40
20
0
-20
-40
-60
-80
40
20
0
-20
-40
-60
-80
Den totala orderstocken, nulägesomdöme
Fä...
Tillverkningsindustri
1412100806
60
40
20
0
-20
-40
-60
60
40
20
0
-20
-40
-60
Utfall
Förväntningar
Produktionsvolym, säso...
Tillverkningsindustri
1412100806
60
40
20
0
-20
60
40
20
0
-20
Nulägesomdöme (kvartalsfråga)
Utfall (kvartalsfråga)
Förvän...
Tillverkningsindustri
1412100806
40
20
0
-20
-40
-60
-80
40
20
0
-20
-40
-60
-80
Utfall
Förväntningar
Antal anställda, säs...
Tillverkningsindustri
1412100806
90
85
80
75
70
90
85
80
75
70
Nuvarande kapacitetsutnyttjande i procent, säsongsrensat me...
Bygg- och anläggningsverksamhet
1412100806
125
120
115
110
105
100
95
90
85
125
120
115
110
105
100
95
90
85
Konfidensindi...
Bygg- och anläggningsverksamhet
1412100806
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
Utfall
Förväntningar
Byggan...
Bygg- och anläggningsverksamhet
1412100806
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
Orderstocken, nuläg...
Bygg- och anläggningsverksamhet
1412100806
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
Utsikterna på byggm...
Detaljhandel
1412100806
130
120
110
100
90
80
70
60
130
120
110
100
90
80
70
60
Konfidensindikatorn, säsongsrensade månads...
Detaljhandel
1412100806
80
60
40
20
0
-20
-40
80
60
40
20
0
-20
-40
Utfall
Förväntningar
Föräljningsvolymen, säsongsrensad...
Privata tjänstenäringar
1412100806
120
110
100
90
80
70
120
110
100
90
80
70
Konfidensindikatorn, säsongsrensade månadsvär...
Privata tjänstenäringar
1412100806
60
40
20
0
-20
-40
60
40
20
0
-20
-40
Utfall
Förväntningar
Efterfrågan på företagets tj...
Privata tjänstenäringar
1412100806
20
0
-20
-40
-60
20
0
-20
-40
-60
Volymen på inneliggande uppdrag (nulägesomdöme), säso...
Privata tjänstenäringar
1412100806
40
20
0
-20
-40
-60
40
20
0
-20
-40
-60
Utfall
Förväntningar
Antalet anställda, säsongs...
Specialiserad butikshandel
1412100806
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
Utfall
Förväntningar
För...
Partihandel
1412100806
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
Utfall (kvartalsfråga)
Förväntningar (kvartalsf...
Hushåll
1412100806
120
110
100
90
80
70
60
120
110
100
90
80
70
60
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index medel...
Hushåll
1412100806
120
110
100
90
80
70
60
120
110
100
90
80
70
60
Mikro- och makroindex, säsongsrensade värden. Index med...
Hushåll
1412100806
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
Uppfattad inflation för närvarande
Förväntad inflation om tolv månader
Förvänta...
Hushåll och företag
1412100806
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
Företag (kvartalsfråga)
Hushåll
Inflationsförväntni...
Sammanfattning
Indikatorer
Max Min feb- 14 mar- 14 apr- 14 Förändring Läget
Barometerindikatorn 118,0 69,1 104,1 101,1 102...
JESPER HANSSON
KONJUNKTURBAROMETER
29 APRIL 2014
Uppdatering av konjunkturbilden
Barometerindikatorn tyder på fortsatt återhämtning med
BNP-tillväxt på knappt 3 procent
Index medelvärde=100 respektive år...
Varuexporten har vänt ner de senaste månaderna
Säsongsrensad indexnivå 2010=100, fast pris
Anm. Konjunkturinstitutets fast...
Detaljhandelns omsättning ökar snabbare
Säsongsrensad indexnivå 2010=100, fast pris
1311090705
120
110
100
90
80
70
120
11...
Arbetslösheten ligger kvar kring 8 procent men
sysselsättningsgraden i stigande trend
Procent av befolkningen 15-74 år res...
Rekordlåg underliggande inflation i Sverige
Årlig procentuell förändring
131109070503019997
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
5
4
3
2
1...
Lägre inflation i Sverige än i de flesta andra EU-länder
HIKP, årlig procentuell förändring
1412100806
6
4
2
0
-2
6
4
2
0
...
Låg löneökningstakt viktig förklaring till låg inflation
1412100806040200
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
...
Inflationsförväntningarna under 2 procent på alla
horisonter
131109070503019997
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
3.5
3.0
2.5
2....
161412100806
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Riksbanken
KI
Lång tid innan inflationen når ...
Troligt med en sänkning av reporäntan i sommar
Reporänta, procent
171615141312111009080706
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
Riksban...
Konjunkturåterhämtningen fortsätter i linje med
prognosen från mars men lägre inflation än väntat
Årlig procentuell föränd...
Låga inflationsförväntningar bland hushåll och
företag
1412100806
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
Företag (kvartal...
Låga inflationsförväntningar
Procent
Anm. Penningmarknadsaktörer i TNS Sifo Prosperas undersökning
141210
3.0
2.5
2.0
1.5
...
Presskonferens Konjunkturbarometern 20140429
Presskonferens Konjunkturbarometern 20140429
of 43

Presskonferens Konjunkturbarometern 20140429

Konjunkturinstitutets kvartalsbarometer bland företag och hushåll i januari 2014. I presentationen finns även en uppdaterad konjunkturbild.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      


Transcripts - Presskonferens Konjunkturbarometern 20140429

 • 1. ROGER KNUDSEN KONJUNKTURBAROMETER 29 APRIL 2014
 • 2. Barometerindikatorn 1412100806 120 110 100 90 80 70 60 120 110 100 90 80 70 60 Index, medelvärde=100
 • 3. Tillverkningsindustri 1412100806 140 120 100 80 60 140 120 100 80 60 Konfidensindikatorn, säsongsrensade månadsvärden. Index medelvärde = 100.
 • 4. Tillverkningsindustri 1412100806 60 40 20 0 -20 -40 -60 60 40 20 0 -20 -40 -60 Utfall Förväntningar (kvartalsfråga) Orderingång på hemmamarknaden, säsongsrensade nettotal
 • 5. Tillverkningsindustri 1412100806 60 40 20 0 -20 -40 -60 60 40 20 0 -20 -40 -60 Utfall Förväntningar (kvartalsfråga) Orderingång på exportmarknaden, säsongsrensade nettotal
 • 6. Tillverkningsindustri 1412100806 40 20 0 -20 -40 -60 -80 40 20 0 -20 -40 -60 -80 Den totala orderstocken, nulägesomdöme Färdigvarulagren, nulägesomdöme Total orderstock och färdigvarulager, säsongsrensade nettotal
 • 7. Tillverkningsindustri 1412100806 60 40 20 0 -20 -40 -60 60 40 20 0 -20 -40 -60 Utfall Förväntningar Produktionsvolym, säsongsrensade nettotal
 • 8. Tillverkningsindustri 1412100806 60 40 20 0 -20 60 40 20 0 -20 Nulägesomdöme (kvartalsfråga) Utfall (kvartalsfråga) Förväntningar (kvartalsfråga) Produktionskapacitet, säsongsrensade nettotal
 • 9. Tillverkningsindustri 1412100806 40 20 0 -20 -40 -60 -80 40 20 0 -20 -40 -60 -80 Utfall Förväntningar Antal anställda, säsongsrensade nettotal
 • 10. Tillverkningsindustri 1412100806 90 85 80 75 70 90 85 80 75 70 Nuvarande kapacitetsutnyttjande i procent, säsongsrensat medelvärde (kvartalsfråga)
 • 11. Bygg- och anläggningsverksamhet 1412100806 125 120 115 110 105 100 95 90 85 125 120 115 110 105 100 95 90 85 Konfidensindikatorn, säsongsrensade månadsvärden. Index medelvärde = 100.
 • 12. Bygg- och anläggningsverksamhet 1412100806 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 Utfall Förväntningar Byggandet, säsongsrensade nettotal
 • 13. Bygg- och anläggningsverksamhet 1412100806 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 Orderstocken, nulägesomdöme Orderstockens förändring, utfall Orderstockens förändring, förväntningar Orderstocken, säsongsrensade nettotal
 • 14. Bygg- och anläggningsverksamhet 1412100806 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 Utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt, säsongsrensade nettotal (kvartalsfråga)
 • 15. Detaljhandel 1412100806 130 120 110 100 90 80 70 60 130 120 110 100 90 80 70 60 Konfidensindikatorn, säsongsrensade månadsvärden. Index medelvärde = 100.
 • 16. Detaljhandel 1412100806 80 60 40 20 0 -20 -40 80 60 40 20 0 -20 -40 Utfall Förväntningar Föräljningsvolymen, säsongsrensade nettotal
 • 17. Privata tjänstenäringar 1412100806 120 110 100 90 80 70 120 110 100 90 80 70 Konfidensindikatorn, säsongsrensade månadsvärden. Index medelvärde = 100.
 • 18. Privata tjänstenäringar 1412100806 60 40 20 0 -20 -40 60 40 20 0 -20 -40 Utfall Förväntningar Efterfrågan på företagets tjänster, säsongsrensade nettotal
 • 19. Privata tjänstenäringar 1412100806 20 0 -20 -40 -60 20 0 -20 -40 -60 Volymen på inneliggande uppdrag (nulägesomdöme), säsongsrensade nettotal
 • 20. Privata tjänstenäringar 1412100806 40 20 0 -20 -40 -60 40 20 0 -20 -40 -60 Utfall Förväntningar Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
 • 21. Specialiserad butikshandel 1412100806 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 Utfall Förväntningar Föräljningsvolymen, säsongsrensade nettotal
 • 22. Partihandel 1412100806 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 Utfall (kvartalsfråga) Förväntningar (kvartalsfråga) Föräljningsvolymen, säsongsrensade nettotal
 • 23. Hushåll 1412100806 120 110 100 90 80 70 60 120 110 100 90 80 70 60 Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index medelvärde = 100.
 • 24. Hushåll 1412100806 120 110 100 90 80 70 60 120 110 100 90 80 70 60 Mikro- och makroindex, säsongsrensade värden. Index medelvärde = 100
 • 25. Hushåll 1412100806 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 Uppfattad inflation för närvarande Förväntad inflation om tolv månader Förväntad och uppfattad inflation, medelvärde i procent (exklusive extremvärden)
 • 26. Hushåll och företag 1412100806 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 Företag (kvartalsfråga) Hushåll Inflationsförväntningar på tolv månaders sikt (procent)
 • 27. Sammanfattning Indikatorer Max Min feb- 14 mar- 14 apr- 14 Förändring Läget Barometerindikatorn 118,0 69,1 104,1 101,1 102,6 1,5 + Konfidensindikatorer: Totala näringslivet 120,0 69,2 106,6 103,5 105,2 1,7 + Tillverkningsindustri 119,1 65,8 103,3 99,5 102,7 3,2 + Bygg- och anläggningsverksamhet 122,7 80,4 103,5 99,5 99,6 0,1 = Detaljhandel 125,1 67,9 106,2 106,0 108,7 2,7 + Privata tjänstenäringar 118,7 72,6 105,8 103,5 103,7 0,2 + Hushåll 120,1 48,8 100,3 99,6 99,0 -0,6 - Makroindex (hushåll) 120,9 72,0 103,9 100,9 98,1 -2,8 - Mikroindex (hushåll) 118,2 44,5 96,1 98,0 96,8 -1,2 -
 • 28. JESPER HANSSON KONJUNKTURBAROMETER 29 APRIL 2014 Uppdatering av konjunkturbilden
 • 29. Barometerindikatorn tyder på fortsatt återhämtning med BNP-tillväxt på knappt 3 procent Index medelvärde=100 respektive årlig procentuell förändring 1513110907050301 120 110 100 90 80 70 60 9 6 3 0 -3 -6 -9 Barometerindikatorn BNP (höger)
 • 30. Varuexporten har vänt ner de senaste månaderna Säsongsrensad indexnivå 2010=100, fast pris Anm. Konjunkturinstitutets fastprisberäkning. 1311090705 120 110 100 90 80 120 110 100 90 80
 • 31. Detaljhandelns omsättning ökar snabbare Säsongsrensad indexnivå 2010=100, fast pris 1311090705 120 110 100 90 80 70 120 110 100 90 80 70
 • 32. Arbetslösheten ligger kvar kring 8 procent men sysselsättningsgraden i stigande trend Procent av befolkningen 15-74 år respektive procent av arbetskraften 15-74 år 1513110907050301 68 67 66 65 64 63 10 9 8 7 6 5 Sysselsättningsgrad, prognos Sysselsättningsgrad, utfall Arbetslöshet, prognos (höger) Arbetslöshet, utfall (höger)
 • 33. Rekordlåg underliggande inflation i Sverige Årlig procentuell förändring 131109070503019997 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 KPI KPIF HIKP
 • 34. Lägre inflation i Sverige än i de flesta andra EU-länder HIKP, årlig procentuell förändring 1412100806 6 4 2 0 -2 6 4 2 0 -2 Sverige Tyskland Frankrike Italien Spanien
 • 35. Låg löneökningstakt viktig förklaring till låg inflation 1412100806040200 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 Arbetsmarknadsgap Timlön (höger) Procent av potentiellt arbetade timmar respektive årlig procentuell förändring, kvartalsvärden
 • 36. Inflationsförväntningarna under 2 procent på alla horisonter 131109070503019997 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 5 år 2 år 1 år Procent, kvartalsvärden Anm. Medelvärde för alla aktörer i TNS Sifo Prosperas undersökning
 • 37. 161412100806 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 Riksbanken KI Lång tid innan inflationen når upp till 2 procent KPIF, årlig procentuell förändring Mars: 0,0 procent
 • 38. Troligt med en sänkning av reporäntan i sommar Reporänta, procent 171615141312111009080706 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 Riksbanken, april 2014, kvartalsmedelvärde Konjunkturinstitutets prognos RIBA-terminer 25/4 2014
 • 39. Konjunkturåterhämtningen fortsätter i linje med prognosen från mars men lägre inflation än väntat Årlig procentuell förändring respektive procent 1 Procent av arbetskraften 2 Vid årets slut 3 Procent av BNP -0,8-2,0-1,3 Offentligt finansiellt sparande3 1,250,750,75Reporänta2 1,40,70,9KPIF 7,37,98,0Arbetslöshet1 3,22,61,5BNP 201520142013
 • 40. Låga inflationsförväntningar bland hushåll och företag 1412100806 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 Företag (kvartalsfråga) Hushåll Inflationsförväntningar på tolv månaders sikt (procent)
 • 41. Låga inflationsförväntningar Procent Anm. Penningmarknadsaktörer i TNS Sifo Prosperas undersökning 141210 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 5 år 2 år 1 år

Related Documents