Dla samorządów • Kredyty na oświatę wiejską • Kredyty na budowę dróg • Kredyty na zaopatrzenie w wodę Dla przedsiębiorc...
<ul><li>Dotacje i programy </li></ul><ul><ul><li>„ Razem Możemy Więcej” </li></ul></ul><ul><ul><li>Hospicja </li></ul></ul...
of 3

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

  • 2. Dla samorządów • Kredyty na oświatę wiejską • Kredyty na budowę dróg • Kredyty na zaopatrzenie w wodę Dla przedsiębiorców • Kredyty na agroturystykę • Mikrokredyty • „ Wiarygodny Partner” • Poręczenia kredytowe
  • 3. <ul><li>Dotacje i programy </li></ul><ul><ul><li>„ Razem Możemy Więcej” </li></ul></ul><ul><ul><li>Hospicja </li></ul></ul><ul><ul><li>Stypendia </li></ul></ul><ul><ul><li>Youngster </li></ul></ul><ul><ul><li>Forum Inicjatyw Rozwojowych </li></ul></ul><ul><ul><li>Laur Gospodarności </li></ul></ul>

Related Documents