SPOSOBNOST SAVLADAVANJA
IZAZOVA PRVOG ZAPOSLENJA I
KOMPETENTTNOST IT KADRA
Sadržaj
Univerzitet u Istočnom Sarajevu1
Grad Doboj – Sjedište fakulteta2
Saobraćajni fakultet Doboj3
Univerzitet u Istočnom Sarajevu
 Univerzitet u svom sastavu ima petnaest fakulteta i dvije akademije
umjetnosti gdje je u...
Akademija likovnih umjetnosti
Fakultet za proizvodnju i menadžment
Trebinje
Bogoslovski fakultet
Medicinski fakultet
Foča
...
Doboj – Sjedište fakulteta
 Doboj je grad sa oko 35.000 stanovnika, i približno 80.000 stanovnika na
području cijele opšt...
Doboj je saobraćajni čvor regije
 Doboj je saobraćajni čvor i sjedište :
 željeznica RS,
 radne jedinice Telekoma RS,
...
Doboj je obrazovni centar regije
 Opština Doboj predstavlja obrazovni centar regije.
 Posjeduje:
 11 osnovnih škola,
 ...
KALININGRAD VILNUS
MINSK
KIJEV
BUDIMPEŠTA
DOBOJ
PLOČE
 Veliku priliku za razvoj grada pruža i
njegov status centralne log...
Doboj je kulturni centar regije
 Narodna biblioteka Doboj.
 Centar za kulturu i obrazovanje Doboj.
 Regionalni muzej Do...
Doboj je turistički centar regije
 U Doboju je zastupljena mješavina kultura i multietničnosti.
 Turizam je jedna od gra...
Istorija fakulteta
 Saobraćajni fakultet u Doboju osnovan je na inicijativu Više tehničke
škole iz Doboja i Skupštine Opš...
Istorija fakulteta
 Na fakultetu je predviđeno da osnovni studij traje 4 godine a odobreni su
sledeći smjerovi:
Drumski i...
Istorija fakulteta
 U toku školske 2005/06 godine Saobraćajni fakultet uvodi TEHNIČKI
ODSJEK:
Mašinska
studijska grupa
Pr...
Djelatnost fakulteta
 Fakultet je organizaciona jedinica Univerziteta koja u okviru svoje matične
djelatnosti ima sledeće...
Nastavna djelatnost
 Na fakultetu kao organizacionoj jedinici Univerziteta nastava se odvija u tri
ciklusa:
Prvi ciklus s...
Kadrovska struktura
 Kadrovsku strukturu Saobraćajnog fakulteta sačinjava:
19
15 15
17
5
3
Studijski program
 Broj upisanih studenata po školskim godinama:
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2...
Studijski program
 Broj diplomiranih studenata na studijskom programu saobraćaja:
Poštanski
saobraćaj
27
Telekomunikacije...
Studijski program
 Broj studenata po godinama i studijskim programima u šk. 2012/13 godini:
Studijski program
saobraćaja
...
Studijski program
 Broj upisanih studenata na magistarskim studijama:
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10 Transportna logisti...
Studijski program
 Ukupan broj upisanih studenata na master studijama:
15Logistika
20
20Željeznički saobraćaj
59Drumski i...
Naučno-stručni skupovi
 Fakultet je od svog postanka organizator već tradicionalnog simpozijuma
”NOVI HORIZONTI SAOBRAĆAJ...
Sale za održavanje nastave
 Fakultet u svom sastavu raspolaže sa 2 amfiteatra i 25 sala za nastavu sa opremom
za video-pr...
Računarske sale
 Pored toga, fakultet raspolaže sa 3 računarske sale sa ukupno 66 računara, koje
se koriste za osavremenj...
Laboratorije
 Fakultet raspolaže i sa tri laboratorije:
 za fiziku,
 elektrotehniku i
 automatiku.
Laboratorija za fiz...
Biblioteka i čitaonica
 Fakultetska biblioteka posjeduje preko 4.500 knjiga, i pretplaćena je na nekoliko
stručnih časopi...
Nova zgrada fakulteta
 U maju 2008. godine fakultet je započeo nadogradnju poslovnog objekta, čime
dobija dodatnih 1538 m...
Međunarodna saradnja
SAOBRAĆAJNI
FAKULTET
DOBOJ
CEEPUS
FP7
TEMPUS
 Fakultet je partner u nekoliko međunarodnih projekata ...
Savez studenata
 01. februara 2005. godine je osnovan Savez studenata Saobraćajnog fakulteta u
Doboju.
 Savez studenata ...
Savez studenata
 Studenti Saobraćajnog fakulteta održavaju veze sa ostalim fakultetima na kojima se
izučava saobraćaj i z...
Savez studenata
 U okviru svog rada Savez studenata je otvorio i ISIC kancelariju koja se nalazi u
prostorijama Fakulteta...
Savez studenata
 Savez studenata Saobraćajnog fakulteta Doboj svake godine organizuje
Tradicionalni turnir u malom fudbal...
Gdje može da radi
inženjer drumskog i gradskog saobraćaja?
 Urbanistički zavodi;
 Projektne organizacije;
 Komunalna pr...
Gdje može da radi
inženjer željezničkog saobraćaja?
 Željeznica (tehnolozi u rasporednim, robnim, industrijskim, putnički...
Gdje može da radi
inženjer poštanskog saobraćaja?
 Pošta (upravnik u pošti višeg reda; referent
u stručnim službama Radni...
Gdje može da radi
inženjer telekomunikacija?
 Poštanska preduzeća;
 Telekomunikaciona preduzeća;
 Radio i televizijiski...
Gdje može da radi
inženjer logistike?
 Transportna preduzeća;
 Industrijska preduzeća;
 Trgovačka preduzeća;
 Komunaln...
Budući razvoj fakulteta
 Saobraćajni fakultet planira da otvori laboratoriju za tehničko ispitivanje i
sertifikovanje voz...
Budući razvoj fakulteta
 U okviru laboratorije za tehničko
ispitivanje i sertifikovanje vozila,
planirano je:
 izgradnja...
Kontakti
 UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
SAOBRAĆAJNI FAKULTET DOBOJ
 Ul. Vojvode Mišića 52
 Telefon: 053 205 900
 Tel...
Prezentacija Saobraćajnog fakulteta u Doboju - Doc dr Marko Subotić
of 41

Prezentacija Saobraćajnog fakulteta u Doboju - Doc dr Marko Subotić

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Software      


Transcripts - Prezentacija Saobraćajnog fakulteta u Doboju - Doc dr Marko Subotić

 • 1. SPOSOBNOST SAVLADAVANJA IZAZOVA PRVOG ZAPOSLENJA I KOMPETENTTNOST IT KADRA
 • 2. Sadržaj Univerzitet u Istočnom Sarajevu1 Grad Doboj – Sjedište fakulteta2 Saobraćajni fakultet Doboj3
 • 3. Univerzitet u Istočnom Sarajevu  Univerzitet u svom sastavu ima petnaest fakulteta i dvije akademije umjetnosti gdje je upisano preko 15.000 studenata.  Strateški ciljevi Univerziteta su sprovođenje Bolonjskog procesa.  Učešće u međunarodnim naučno-istraživačkim projektima.  Sklapanje bilateralnih Opštih i Posebnih sporazuma sa univerzitetima iz zemlje i svijeta.  Mobilnost studenata i nastavnog osoblja.  Članstvo u međunarodnim mrežama i institucijama.
 • 4. Akademija likovnih umjetnosti Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje Bogoslovski fakultet Medicinski fakultet Foča Ekonomski fakultet Brčko Pravni fakultet Ekonomski fakultet Filozofski fakultet Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Pale Pedagoški fakultet Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina Muzička akademija Mašinski fakultet Elektrotehnički fakultet Poljoprivredni fakultet Lukavica Tehnološki fakultet Zvornik Saobraćajni fakultet Doboj
 • 5. Doboj – Sjedište fakulteta  Doboj je grad sa oko 35.000 stanovnika, i približno 80.000 stanovnika na području cijele opštine.
 • 6. Doboj je saobraćajni čvor regije  Doboj je saobraćajni čvor i sjedište :  željeznica RS,  radne jedinice Telekoma RS,  Centra javne bezbjednosti MUP-a RS,  Okružnog tužilaštva i suda,  Privredne komore i  Opšte bolnice.
 • 7. Doboj je obrazovni centar regije  Opština Doboj predstavlja obrazovni centar regije.  Posjeduje:  11 osnovnih škola,  6 srednjih škola,  Slobomir P Univerzitet  Visoku Poslovno-tehničku školu i  Saobraćajni fakultet.
 • 8. KALININGRAD VILNUS MINSK KIJEV BUDIMPEŠTA DOBOJ PLOČE  Veliku priliku za razvoj grada pruža i njegov status centralne logističke lokacije za izgradnju sjevernog dijela koridora 5C. Doboj je privredni centar regije
 • 9. Doboj je kulturni centar regije  Narodna biblioteka Doboj.  Centar za kulturu i obrazovanje Doboj.  Regionalni muzej Doboj.
 • 10. Doboj je turistički centar regije  U Doboju je zastupljena mješavina kultura i multietničnosti.  Turizam je jedna od grana kojoj se posvećuje sve više pažnje.
 • 11. Istorija fakulteta  Saobraćajni fakultet u Doboju osnovan je na inicijativu Više tehničke škole iz Doboja i Skupštine Opštine Doboj, Odlukom Narodne Skupštine Republike Srpske 28. jula 2005. godine.
 • 12. Istorija fakulteta  Na fakultetu je predviđeno da osnovni studij traje 4 godine a odobreni su sledeći smjerovi: Drumski i gradski saobraćaj Željeznički saobraćaj Poštanski saobraćaj Komunikacije Logistika
 • 13. Istorija fakulteta  U toku školske 2005/06 godine Saobraćajni fakultet uvodi TEHNIČKI ODSJEK: Mašinska studijska grupa Proizvodno mašinstvo Industrijski inženjering Elektrotehnika studijska grupa Elektronika i automatika Elektrotehničko inženjerstvo Informatička studijska grupa Programiranje Informacione tehnologije i računari
 • 14. Djelatnost fakulteta  Fakultet je organizaciona jedinica Univerziteta koja u okviru svoje matične djelatnosti ima sledeće nadležnosti: Naučno-istraživački rad Nastavu, ispitivanje i ocjenjivanje studenata Podnošenje prijedloga Senatu o studijskim programima Pitanja koja se odnose na akademsko napredovanje studenata Realizaciju postdiplomskih studijskih programa Realizaciju stručnih projekata
 • 15. Nastavna djelatnost  Na fakultetu kao organizacionoj jedinici Univerziteta nastava se odvija u tri ciklusa: Prvi ciklus studija (dipl. inž. saobraćaja) • 240 ECTS Drugi ciklus studija (magistar saobraćajnih nauka) • 300 ECTS Treći ciklus studija (doktor saobraćajnih nauka)
 • 16. Kadrovska struktura  Kadrovsku strukturu Saobraćajnog fakulteta sačinjava: 19 15 15 17 5 3
 • 17. Studijski program  Broj upisanih studenata po školskim godinama: 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 172 250 334 285 284 266 302 237
 • 18. Studijski program  Broj diplomiranih studenata na studijskom programu saobraćaja: Poštanski saobraćaj 27 Telekomunikacije 79 Željeznički saobraćaj 68 Drumski i gradski saobraćaj 161 Logistika 40
 • 19. Studijski program  Broj studenata po godinama i studijskim programima u šk. 2012/13 godini: Studijski program saobraćaja Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Apsolventi Apsolventi -Master- Prva godina -Master- Ukupno Друмски и градски саобраћај 160 114 116 87 116 31 26 650 Жељезнички саобраћај 27 14 6 9 17 20 - 93 Поштански саобраћај 8 15 4 1 7 - - 35 Телекомуникације 55 63 48 27 25 13 7 238 Логистика 59 42 38 40 29 11 4 223 Укупно 309 248 212 164 194 75 37 1.239
 • 20. Studijski program  Broj upisanih studenata na magistarskim studijama: 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 Transportna logistika: 9 studenata Bezbjednost u saobraćaju: 4 studenata Transportna logistika: 8 studenata Komunikacije: 6 studenata Bezbjednost u saobraćaju: 10 studenata Bezbjednost u saobraćaju: 19 studenata Menadžment u saobraćaju i komunikacijama: 13 studenata 18 MAGISTRANATA
 • 21. Studijski program  Ukupan broj upisanih studenata na master studijama: 15Logistika 20 20Željeznički saobraćaj 59Drumski i gradski saobraćaj Telekomunikacije
 • 22. Naučno-stručni skupovi  Fakultet je od svog postanka organizator već tradicionalnog simpozijuma ”NOVI HORIZONTI SAOBRAĆAJA I KOMUNIKACIJA” te je organizator niza tematskih naučnih skupova iz oblasti saobraćaja, logistike i komunikacija. Novi horizonti saobraćaja i komunikacija 2011 Saobraćajnice i optimizacija transporta 2012 Novi horizonti saobraćaja i komunikacija 2013 2006 2013
 • 23. Sale za održavanje nastave  Fakultet u svom sastavu raspolaže sa 2 amfiteatra i 25 sala za nastavu sa opremom za video-projekciju, namjenjenih za redovno održavanje nastave. Amfiteatar 1 Amfiteatar 2 Sala za nastavu
 • 24. Računarske sale  Pored toga, fakultet raspolaže sa 3 računarske sale sa ukupno 66 računara, koje se koriste za osavremenjivanje nastave u nastavnom procesu. Računarska sala 1 Računarska sala 2 Računarska sala 3
 • 25. Laboratorije  Fakultet raspolaže i sa tri laboratorije:  za fiziku,  elektrotehniku i  automatiku. Laboratorija za fiziku Laboratorija za elektrotehniku Laboratorija za automatiku
 • 26. Biblioteka i čitaonica  Fakultetska biblioteka posjeduje preko 4.500 knjiga, i pretplaćena je na nekoliko stručnih časopisa.  Pored biblioteke se nalazi i čitaonica sa 20 računara i pristupom internetu. Čitaonica Biblioteka
 • 27. Nova zgrada fakulteta  U maju 2008. godine fakultet je započeo nadogradnju poslovnog objekta, čime dobija dodatnih 1538 m². POVRŠINA UČIONIČKOG PROSTORA Poslovna zgrada 1 75 m² Poslovna zgrada 2 280 m² Poslovna zgrada 3 800 m² Poslovna zgrada 4 80 m²
 • 28. Međunarodna saradnja SAOBRAĆAJNI FAKULTET DOBOJ CEEPUS FP7 TEMPUS  Fakultet je partner u nekoliko međunarodnih projekata i član je mreže fakulteta iz Centralne Evrope na kojima se izučava saobraćaj.
 • 29. Savez studenata  01. februara 2005. godine je osnovan Savez studenata Saobraćajnog fakulteta u Doboju.  Savez studenata aktivno učestvuje u odlučivanju u okviru nastavno-naučnog vijeća Fakulteta, a o pravima i interesima studenata brine se student prodekan.  Savez studenata je punopravni član Skupštine Studentske Unije RS (SURS-a); aktvino učestvuje i u radu Izvršnog odbora Saveza Studenata Univerziteta u Istočnom Sarajevu (SUIS-a);
 • 30. Savez studenata  Studenti Saobraćajnog fakulteta održavaju veze sa ostalim fakultetima na kojima se izučava saobraćaj i zajedno sa njima svake godine organizuju tradiocionalne susrete studenata saobraćaja – Saobraćijadu.
 • 31. Savez studenata  U okviru svog rada Savez studenata je otvorio i ISIC kancelariju koja se nalazi u prostorijama Fakulteta.  ISIC - International Student Identity Card - je međunarodna studentska i učenicka identifikaciona kartica koja predstavlja zvanični dokument, odnosno. potvrdu da si učenik ili student.  Pomoću ISIC kartice se može ostvariti preko 35.000 popusta u 112 zemalja u svijetu.
 • 32. Savez studenata  Savez studenata Saobraćajnog fakulteta Doboj svake godine organizuje Tradicionalni turnir u malom fudbalu.  Na Univerzitetskim sportskim igrama osvojili su prva mjesta iz svih disciplina.
 • 33. Gdje može da radi inženjer drumskog i gradskog saobraćaja?  Urbanistički zavodi;  Projektne organizacije;  Komunalna preduzeća;  Odjeljenja za bezbijednost saobraćaja;  Zavodi za vještačenja;  Auto-moto društva i auto škole;  Srednje škole i visokoobrazovne institucije;  Zavodi za statistiku;  Osiguravajući zavodi;  Naučni instituti;  Autotransportna preduzeća;  Preduzeća za održavanje putne infrastrukture;  Međunarodna špedicija;  Autobuske stanice;  Servisi i stanice tehničkog pregleda vozila;  Parking servisi.
 • 34. Gdje može da radi inženjer željezničkog saobraćaja?  Željeznica (tehnolozi u rasporednim, robnim, industrijskim, putničkim stanicama, šef ili zamjenik šefa sekcija STD; referent, šef odjeljenja, načelnik službe, direktor sektora, generalni direktor, pomoćnik ili zamjenik generalnog direktora preduzeća);  Zavodi za projektovanje željeznica;  Urbanistički zavodi;  Preduzeća za održavanje pruge i pružnih postrojenja;  Preduzeća za eksloataciju kola za spavanje i ručavanje;  Naučni instituti.
 • 35. Gdje može da radi inženjer poštanskog saobraćaja?  Pošta (upravnik u pošti višeg reda; referent u stručnim službama Radnih jedinica, Sektora, Direkcija; šef odjeljenja, načelnik službe, generalni direktor, pomoćnik ili zamjenik generalnog direktora);  Poštanska štedionica;  Banke;  Novinske kuće;  Kurirske službe.  Sistemi za računarstvo i distribuciju informacija.
 • 36. Gdje može da radi inženjer telekomunikacija?  Poštanska preduzeća;  Telekomunikaciona preduzeća;  Radio i televizijiski emiteri;  Preduzeća za proizvodnju telekomunikacione opreme;  Projektantska preduzeća;  Servisi telekomunikacione opreme;  Državni organi;  Saobraćajna preduzeća;  Vojne i policijske službe;  Banke.
 • 37. Gdje može da radi inženjer logistike?  Transportna preduzeća;  Industrijska preduzeća;  Trgovačka preduzeća;  Komunalna preduzeća;  Špediterska preduzeća;  Kontejnerski terminali;  Robni terminali;  Robno transportni centri;  Slobodne i carinske zone;  Privredne komore;  Urbanistički zavodi;  Vojne i policijske ustanove;  Medicinske ustanove;  Osiguravajuća društva;  Rudarsko energetski kompleksi.
 • 38. Budući razvoj fakulteta  Saobraćajni fakultet planira da otvori laboratoriju za tehničko ispitivanje i sertifikovanje vozila.
 • 39. Budući razvoj fakulteta  U okviru laboratorije za tehničko ispitivanje i sertifikovanje vozila, planirano je:  izgradnja stanice za tehnički pregled motornih vozila,  platforma dinamometra za ispitivanje putničkih vozila,  nabavka uređaja i opreme za tehnički pregled vozila i  nabavka uređaja i opreme za laboratoriju željezničkih vozila.
 • 40. Kontakti  UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTET DOBOJ  Ul. Vojvode Mišića 52  Telefon: 053 205 900  Telefaks: 053 200 103  E-mail: saob.fak@teol.net  http://www.stfdoboj.net  DEKANAT:  Dekan: Prof. dr Perica Gojković  Prodekan za nastavu: Prof. dr Ranko Božičković  Prodekan za naučno-istraživački rad: Prof. dr Dragan Đuranović  Student prodekan: Željka Zgonjanin  Sekretar: mr Brankica Popović, dipl. prav.  Tehnički sekretar: Dragica Vasiljević  STUDENTSKA SLUŽBA:  Referent za studentska pitanja: 053 205 901

Related Documents