K OŁO N AUKOWE L OGISTYKI Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego Zakład Analizy System...
Oficjalnie zostało zarejestrowane 4 kwietnia 2003 roku
Jest samorządnym zrzeszeniem studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
NASZ ZESPÓŁ
<ul><li>Cele KNL </li></ul><ul><li>Zapewnienie członkom możliwości poszerzania wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu...
<ul><li>Zadania KNL </li></ul><ul><li>udział w seminariach naukowych </li></ul><ul><li>organizowanie spotkań z przedstawic...
<ul><li>Zadania KNL cd. </li></ul><ul><li>prowadzenie własnych lub zleconych prac badawczych ze szczególnym uwzględnieniem...
NASZE OSTATNIE DZIAŁANIA
<ul><li>uczestnictwo w Międzyuczelnianym Forum Młodych Logistyków w Poznaniu </li></ul><ul><li>udział w konferencjach orga...
 
<ul><li>Członkami KNL mogą zostać </li></ul><ul><ul><li>wszyscy studenci ZUT zarówno ze studiów stacjonarnych, jak i zao...
of 12

Prezentacja KNL

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja KNL

  • 2. K OŁO N AUKOWE L OGISTYKI Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego Zakład Analizy Systemowej Opiekun: dr inż. Jakub Szpon
  • 3. Oficjalnie zostało zarejestrowane 4 kwietnia 2003 roku
  • 4. Jest samorządnym zrzeszeniem studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
  • 5. NASZ ZESPÓŁ
  • 6. <ul><li>Cele KNL </li></ul><ul><li>Zapewnienie członkom możliwości poszerzania wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu szeroko pojętej logistyki </li></ul><ul><li>Współpraca z kadrą naukową Uczelni, innymi kołami naukowymi oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie wspólnych działań naukowo-badawczych </li></ul><ul><li>Propagowanie wśród studentów ZUT wiedzy z zakresu ekonomii ze szczególnym uwzględnieniem logistyki. </li></ul><ul><li>Promowanie Uczelni w kraju i za granicą </li></ul>
  • 7. <ul><li>Zadania KNL </li></ul><ul><li>udział w seminariach naukowych </li></ul><ul><li>organizowanie spotkań z przedstawicielami środowisk naukowych i gospodarczych </li></ul><ul><li>nawiązywanie kontaktów oraz podejmowanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi </li></ul>
  • 8. <ul><li>Zadania KNL cd. </li></ul><ul><li>prowadzenie własnych lub zleconych prac badawczych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki logistyki </li></ul><ul><li>podejmowanie współpracy z innymi organizacjami studenckimi zwłaszcza wydziałowymi w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć </li></ul><ul><li>zdobywanie praktycznego doświadczenia studentów w zakresie logistyki </li></ul>
  • 9. NASZE OSTATNIE DZIAŁANIA
  • 10. <ul><li>uczestnictwo w Międzyuczelnianym Forum Młodych Logistyków w Poznaniu </li></ul><ul><li>udział w konferencjach organizowanych przez Politechnikę Wrocławską </li></ul><ul><li>systematyczne zebrania członków i spotkania z przedstawicielami licznych instytucji </li></ul><ul><li>wizyty w Urzędzie Miasta np. konferencja „Problemy komunikacyjne miasta Szczecin” </li></ul><ul><li>udział w konferencjach organizowanych przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu </li></ul><ul><li>II miejsce w Bloku Ekonomicznym podczas Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych (grudzień 2009) </li></ul><ul><li>udział w projekcie „Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina” przy współpracy z Urzędem Miasta </li></ul><ul><li>udział w Konferencji Naukowej organizowanej przez Uniwersytet Gdański </li></ul><ul><li>współpraca z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości </li></ul>
  • 12. <ul><li>Członkami KNL mogą zostać </li></ul><ul><ul><li>wszyscy studenci ZUT zarówno ze studiów stacjonarnych, jak i zaocznych </li></ul></ul>

Related Documents