WSB
Gmina Żarnowiec położona jest w południowo-wschodniej części Powiatu
Zawierciańskiego w Województwie Śląskim. Jest gminą t...
WSB
http://www.zarnowiec.pl/ak
tualnosci
6:23
7:25
Dąbrowa G.- centrum
52 km
1:02
29/06/2015
Dabrowa G.-Niegowonice-Ogrodzieniec-Podzamcze-
Pilica-Żarnowiec
Żarnow...
Zabytkowy spichlerz
Dworek
Stadnina Koni
Kościół NMP
Technikum Hodowli Koni Galeria
WSB
SB
<<<< POGODA DLA Żarnowca >>>><<<< POGODA DLA Żarnowca >>>>
<<<< MAPA DOJAZDU DO Żarnowca>>>><<<< MAPA DOJAZDU DO Żarnow...
854 ?
600tys. ?
900tys. ?
WSB
WSB
http://www.zarnowiec.pl/aktualnosci
http://www.stadninaudorz.pl/
WSB
KLIKNIJ BY WYJŚĆ Z
PREZENTACJI
WSB
WSB
of 11

Prezentacja Gmina Żarnowiec

Prezentacja Gmina Żarnowiec
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Travel      


Transcripts - Prezentacja Gmina Żarnowiec

 • 1. WSB
 • 2. Gmina Żarnowiec położona jest w południowo-wschodniej części Powiatu Zawierciańskiego w Województwie Śląskim. Jest gminą typowo rolniczą (ponad 90% zamieszkałej ludności utrzymuje się z rolnictwa) o powierzchni 12.477 ha, z czego 9.065 ha to użytki rolne, 2.820 ha stanowią lasy, a reszta to tereny zurbanizowane i zabudowane (437ha), nieużytki (44ha) i pozostałe grunty (111ha). Średnia wielkość gospodarstwa rolnego wynosi 8,56 ha. Gospodarstwa opierają się na tradycyjnych kierunkach upraw zbóż, ziemniaków natomiast w hodowli zwierząt przeważa trzoda chlewna oraz chów bydła mlecznego i młodego bydła rzeźnego. Położenie gminy w strefie Jurajskich Parków Krajobrazowych stwarza sprzyjające warunki do rozwoju turystyki i wypoczynku (na terenie gminy nie ma zakładów przemysłowych). Gmina składa się z 14 sołectw, które zamieszkuje ogółem 4.846 osób (ok. 39 osób na 1 km2 ). W uroczych i malowniczych miejscowościach snują się czyste rzeki i strumyki. Jedną z najciekawszych atrakcji wypoczynkowo-rehabilitacyjnych są ścieżki jazdy konnej i rowerowej, wytyczone w najpiękniejszych okolicach Parku Krajobrazowego.  Krótki rys historyczny              Pierwsza wzmianka o istnieniu pochodzi z 1098 roku i umieszczona jest w kronice Galla Anonima. Żarnowiec wybudowano na wzniesieniu, wśród podmokłych łąk nad rzeką Pilicą, przy ujściu do niej rzeki Uniejówki. Nazwa się wywodzi od krzewu żarnowca gęsto porastającego okolice. WSB
 • 3. WSB http://www.zarnowiec.pl/ak tualnosci
 • 4. 6:23 7:25 Dąbrowa G.- centrum 52 km 1:02 29/06/2015 Dabrowa G.-Niegowonice-Ogrodzieniec-Podzamcze- Pilica-Żarnowiec Żarnowiec PKS Jaworzno WSB
 • 5. Zabytkowy spichlerz Dworek Stadnina Koni Kościół NMP Technikum Hodowli Koni Galeria WSB
 • 6. SB <<<< POGODA DLA Żarnowca >>>><<<< POGODA DLA Żarnowca >>>> <<<< MAPA DOJAZDU DO Żarnowca>>>><<<< MAPA DOJAZDU DO Żarnowca>>>> <<<< INFORMACJE O Żarnowcu>>>><<<< INFORMACJE O Żarnowcu>>>>
 • 7. 854 ? 600tys. ? 900tys. ? WSB
 • 8. WSB http://www.zarnowiec.pl/aktualnosci http://www.stadninaudorz.pl/
 • 9. WSB KLIKNIJ BY WYJŚĆ Z PREZENTACJI
 • 10. WSB
 • 11. WSB

Related Documents