Koło Naukowe Studentów Informatyki Wydział Podstawowych Problemów Techniki ...
Podstawowe informacje w w w . k n s i . p w r. w r o c . p lOpiekunem Koła ...
Cele KNSI w w w . k n s i . p w r. w r o c . p l- Rozwijani...
Podstawowe informacje w w w . k n s i . p w r. w r o c . p l Wykres przedst...
Struktura KNSI w w w . k n s i . p w r. w r o c . p lW Kole ...
Struktura KNSI w w w . k n s i . p w r. w r o c . p lWykres przedstawi...
Tydzień w KNSI w w w . k n s i . p w r. w r o c . p l Niedziela: 19:00 - 21:00 - ...
Strony internetowe Koła w w w . k n s i . p w r. w r o c . p l Główn...
Strony internetowe Koła w w w . k n s i . p w r. w r o c . p l Str...
Strony internetowe Koła w w w . k n s i . p w r. w r o c . p l Strona gru...
Strony internetowe Koła w w w . k n s i . p w r. w r o c . p l ...
Inna działalność w w w . k n s i . p w r. w r o c . p lW ramach pracy ...
Inna działalność w w w . k n s i . p w r. w r o c . p lImprezy:- Ha...
Plany na przyszłość w w w . k n s i . p w r. w r o c . p l- przygo...
of 14

Prezentacja KNSI - FAS, 24 - 26 marzec 2011

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja KNSI - FAS, 24 - 26 marzec 2011

 • 1. Koło Naukowe Studentów Informatyki Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechnika Wrocławska Forum Aktywności Studenckiej,w w w . k n s i . p w r. w r o c . p l Przesieka, 25 marca 2011
 • 2. Podstawowe informacje w w w . k n s i . p w r. w r o c . p lOpiekunem Koła jest dr Przemysław Kobylański. (IM) Prezes Koła: Adam Szeptycki (adamszeptycki@gmail.com) Wice-prezes: Jan Szajda (jan.szajda@gmail.com) Skarbnik: Bartomiej PaciorekKoło działa aktywnie na Politechnice od grudnia 2010 r.W pierwszym semestrze zapisało się do niego 21 osób.Po naborze w II semestrze (pierwszy tydzień semestru), do Koła wstąpiło 20 nowych osóbAktualnie Koło liczy 40 członków.
 • 3. Cele KNSI w w w . k n s i . p w r. w r o c . p l- Rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów, - Rozszerzanie i pogłębianie ogólnej wiedzy i umiejętności studentów, - Rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków KSI, - Stwarzanie form organizacyjnych sprzyjających rozwojowi inicjatywy twórczej, wymiany myślioraz poglądów naukowych, - Doskonalenie umiejętności w zespołowym rozwiązywaniu problemów informatycznych- Nawiązywanie współpracy z innymi Kołami Naukowymi i Organizacjami Studenckimi
 • 4. Podstawowe informacje w w w . k n s i . p w r. w r o c . p l Wykres przedstawia liczbę członków Koła w zależności od roku studiów:20 16 12 8 16 14 4 I rok II rok III rok IV rok 0 7 3
 • 5. Struktura KNSI w w w . k n s i . p w r. w r o c . p lW Kole aktualnie działa sześć grup:• Algorytmiczna• Programowania w NVIDIA CUDA• Projektów NokiaSiemensNetwork• Kryptograficzna (nowa)• ProjectEuler.net (nowa)• Przetwarzania języka naturalnego (nowa)Strona internetowa oraz forum służą jako platforma komunikacji między członkami Koła.Raz na semestr odbywa się Walne Zgromadzenie Koła.
 • 6. Struktura KNSI w w w . k n s i . p w r. w r o c . p lWykres przedstawia liczbę członków Koła w poszczególnych grupach15 1412 12 10 9 9 8 6 2 3 0 NLP NSN ProjectEuler.net Algorytmiczna Kryptograficzna CUDA
 • 7. Tydzień w KNSI w w w . k n s i . p w r. w r o c . p l Niedziela: 19:00 - 21:00 - grupa CUDA Wtorek: 17:00 - 19:00 - grupa ProjectEuler.net Środa: 19:00 - 20:00 - wykłady oraz warsztaty Czwartek: 13:15 - 15:00 - spotkania grupy algorytmicznej Piątek: 13:00 - 15:00 - grupa kryptograficzna spotkania zespołów projektowych NSN oraz spotkania grupy NLP odbywają się regularnie w różnych terminach
 • 8. Strony internetowe Koła w w w . k n s i . p w r. w r o c . p l Główna strona Koła w w w . k n s i . p w r. w r o c . p l
 • 9. Strony internetowe Koła w w w . k n s i . p w r. w r o c . p l Strona grupy programowania w CUDA: w w w . k n s i . p w r. w r o c . p l / c u d a
 • 10. Strony internetowe Koła w w w . k n s i . p w r. w r o c . p l Strona grupy Przetwarzania języka naturalnego: w w w . k n s i . p w r. w r o c . p l / n l p
 • 11. Strony internetowe Koła w w w . k n s i . p w r. w r o c . p l Strona grupy kryptograficznej: w w w . k n s i . p w r. w r o c . p l / k r y p t o g r a f i a
 • 12. Inna działalność w w w . k n s i . p w r. w r o c . p lW ramach pracy Koła regularnie organizowane są wykłady oraz warsztaty przy znaczącymwsparciu pracowników Instytutu Matematyki i InformatykiWykłady przeprowadzone do tej pory:- Teoria gier - dr Marek Klonowski- Rozproszone Algorytmy Numeryczne - dr hab. Krystyna Ziętak prof. PWr- Szczegółowa analiza quick-sort, insertionsort - dr Mirek Korzeniowski- Spin i Pormela - Szymon ZimnowodaWarsztaty:- programowanie w Erlangu - Koło Studentów Informatyki UWr
 • 13. Inna działalność w w w . k n s i . p w r. w r o c . p lImprezy:- Hackathon- konferencja Kół Naukowych (jeszcze w tym semestrze)- ZOSIA 2011 (Zimowy Obóz Studentów Informatyki)Współpraca:- AASOC (grupa algorytmiczna, Hackaton, iCon)- Koło Studentów Informatyki UWr (cykl wykładów, warsztaty z Erlanga)
 • 14. Plany na przyszłość w w w . k n s i . p w r. w r o c . p l- przygotowanie wykładów i konkursu na Dolnośląski Festiwal Nauki- rozwój dotychczasowej działalności Koła, podtrzymywanie pracy grup, nabór nowychczłonków i utworzenie nowych grup- przygotowanie kolejnych edycji Hackathonu- organizacja Konferencji Kół Naukowych- wykłady dotyczące logiki temporalnej, teorii gier, sztucznej inteligencji, grafów losowych, reverse engineering- warsztaty z assemblera, z programowania w Ruby oraz z umiejętności miękkich

Related Documents