JAK UWOLNIĆ KREATYWNOŚĆ ?
BLOKADY INNOWACYJNOŚCI
1 . KONFORMIZM,
2 . S T R A C H P R Z E D „ Z B Ł A Ź N I E N I E M
S I Ę ” ,
3 . M Y Ś L E N I...
ZMIERZ KLIMAT
KRATYWNOŚCI
ANKIETA BADAJĄCA
KRATYWNOŚĆ I TWÓRCZY KLIMAT
CEL BADANIA
POZNANIE OPINII
PRACOWNIKÓW
OCENA
AKTUALNEGO
STANU
PROGNO...
CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE KRATYWNOŚCI
pełna swoboda
działania
23%
ciekawe i
ambitne zadania
24%
promowanie
pracy grupow...
Z E S P Ó Ł O C E N I A J Ą C Y :
UWOLNIJ
POMYSŁY !!!
KREUJ I TWÓRZ JUŻ OD DZIŚ !!!
of 7

Prezentacja uwo 10

about innovation and creativity
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Lifestyle      


Transcripts - Prezentacja uwo 10

  • 1. JAK UWOLNIĆ KREATYWNOŚĆ ?
  • 2. BLOKADY INNOWACYJNOŚCI 1 . KONFORMIZM, 2 . S T R A C H P R Z E D „ Z B Ł A Ź N I E N I E M S I Ę ” , 3 . M Y Ś L E N I E J E D N O T O R O W E , 4 . PA S Y W N O Ś Ć , 5 . BRAK WSPARCIA ZE STRONY KADRY Z A R Z Ą D Z A J Ą C E J .
  • 3. ZMIERZ KLIMAT KRATYWNOŚCI
  • 4. ANKIETA BADAJĄCA KRATYWNOŚĆ I TWÓRCZY KLIMAT CEL BADANIA POZNANIE OPINII PRACOWNIKÓW OCENA AKTUALNEGO STANU PROGNOZY I WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ
  • 5. CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE KRATYWNOŚCI pełna swoboda działania 23% ciekawe i ambitne zadania 24% promowanie pracy grupowej poparcie ze strony kadry zarządzającej 19% 23% zaopatrzenie w odpowiednie zasoby 11%
  • 6. Z E S P Ó Ł O C E N I A J Ą C Y : UWOLNIJ POMYSŁY !!!
  • 7. KREUJ I TWÓRZ JUŻ OD DZIŚ !!!

Related Documents