Pr ojekt uczniowski „Jakekonomiczniewykorzystać wodę”
Pierwsze spotkanieorganizacyjne projektu.  Spotkaliśmy się z opiekunem, aby określić cele projektu i przemyśleć jak...
Ankiety.  Na wstępie na wybranej grupie uczniów przeprowadziliśmy, a następnie opracowaliśmy ankiety, które mia...
Oczyszczalniaścieków.  Odwiedziliśmy oczyszczalnie ścieków. Dowiedzieliśmy ...
Praca przy gazetce.  Z okazji Dnia Wody wykonaliśmy gazetkę o tematyce wodnej. Każdy uczestnik projektu miał tema...
Oto końcowy wynikrealizacji gazetki.
Prezentacja projektu.  Nasz projekt przedstawiliśmy klasie Ia podczas realizacji tematu „Czy można żyć bez wody...
 Jednym z elementów prezentacji było rozdanie ulotek. Po zakończeniu prezentacji uczniowie zostali „odpytani” z „nowin...
 Podsumowując: Na podstawie ankiety dowiedzieliśmy się, że w większości naszych domów nie oszczędza się wody. Zdziwiliś...
Nasz projekt po poprawkach
of 10

Nasz projekt po poprawkach

projekt uczniowski
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Nasz projekt po poprawkach

  • 1. Pr ojekt uczniowski „Jakekonomiczniewykorzystać wodę”
  • 2. Pierwsze spotkanieorganizacyjne projektu.  Spotkaliśmy się z opiekunem, aby określić cele projektu i przemyśleć jak będzie przebiegać jego realizacja. Dowiedzieliśmy się na czym ma polegać nasza praca. Podzieliliśmy się również zadaniami.  Następne spotkania z opiekunem odbywały się wg potrzeb.
  • 3. Ankiety.  Na wstępie na wybranej grupie uczniów przeprowadziliśmy, a następnie opracowaliśmy ankiety, które miały sprawdzić w jaki sposób jest gospodarowana woda w naszych gospodarstwach domowych.
  • 4. Oczyszczalniaścieków.  Odwiedziliśmy oczyszczalnie ścieków. Dowiedzieliśmy się gdzie i w jaki sposób są odprowadzane i oczyszczane ścieki.
  • 5. Praca przy gazetce.  Z okazji Dnia Wody wykonaliśmy gazetkę o tematyce wodnej. Każdy uczestnik projektu miał temat do zrealizowania.
  • 6. Oto końcowy wynikrealizacji gazetki.
  • 7. Prezentacja projektu.  Nasz projekt przedstawiliśmy klasie Ia podczas realizacji tematu „Czy można żyć bez wody” Uczniowie m.in.. tej klasy brali udział w badaniu ankietowym.  .
  • 8.  Jednym z elementów prezentacji było rozdanie ulotek. Po zakończeniu prezentacji uczniowie zostali „odpytani” z „nowinek których się dowiedzieli dzięki naszemu projektowi.
  • 9.  Podsumowując: Na podstawie ankiety dowiedzieliśmy się, że w większości naszych domów nie oszczędza się wody. Zdziwiliśmy się, że uczniowie w taki bezmyślny sposób marnują ją. Daliśmy propozycje jakie działania można podjąć, aby oszczędzać wodę. Przed realizacją projektu nie zdawaliśmy sobie sprawy ,że na ziemi jest tak mało wody pitnej . Teraz staramy się zachęcić innych do oszczędzania wody.

Related Documents