Narsistin uhrin ominaisuudet ja
käyttäytyminen
2.12.2014 Lähde: S. Sipilä, 2009
o Kaoottinen lapsuus
o Turvaton kiintymyss...
Narsistin uhrin ominaisuudet ja
käyttäytyminen
2.12.2014 Lähde: S. Sipilä, 2009
o Kiintymyssuhteen luomisen ongelmiin syyn...
Narsistin uhrin ominaisuudet ja
käyttäytyminen
2.12.2014 Lähde: S. Sipilä, 2009
o Narsisti voi saada alussa voimaa ja vahv...
Narsistin uhrin ominaisuudet ja
käyttäytyminen
2.12.2014 Lähde: S. Sipilä, 2009
o Usein uhreja yhdistää kiltteys
1. Aito k...
Narsistin uhrin ominaisuudet ja
käyttäytyminen
2.12.2014 Lähde: S. Sipilä, 2009
o Uhrilla voi olla kotoa opittu malli, mit...
Narsistin uhrin ominaisuudet ja
käyttäytyminen
2.12.2014 Lähde: S. Sipilä, 2009
o Uhrin epävarmuus omasta identiteetistä
o...
Narsistin uhrin ominaisuudet ja
käyttäytyminen
2.12.2014 Lähde: S. Sipilä, 2009
o Uhri on usein altruisti eli marttyyri el...
Uhrin oireita
2.12.2014 Lähde: S. Sipilä, 2009
o Narsisti kuluttaa jatkuvasti uhria
o Uhrilla on kaiken aikaa päällä katke...
Uhrin oireita
2.12.2014 Lähde: S. Sipilä, 2009
o Uhrin oireita on vaikea huomata, koska uhri
usein puolustautuu viimeiseen...
Uhrin oireita
2.12.2014 Lähde: S. Sipilä, 2009
o Jokainen uhri reagoi pahaan oloon eri tavoin
o Yleisempiä fyysisiä oireit...
Uhrin oireita
2.12.2014 Lähde: S. Sipilä, 2009
o Yleisempiä psyykkisiä oireita
o Uupumus
o Stressi
o Väsymys
o Tarkkaavais...
Uhrin oireita
2.12.2014 Lähde: S. Sipilä, 2009
o Viha on yleensä itseen kohdistettua vihaa eli
masennusta
o Uhri voi tulla...
Uhrin oireita
2.12.2014 Lähde: S. Sipilä, 2009
o Häpeältä suojautuminen voi johtaa siihen, että
uhri ei uskalla ilmaista o...
Uhrin oireita
2.12.2014 Lähde: S. Sipilä, 2009
o Uhrin olo saa itsetunnon alenemaan
o Uhri ei usko enää itseensä, ei osaa
...
Uhrin oireita
2.12.2014 Lähde: S. Sipilä, 2009
o Äkillisen stressihäiriön oireita ovat (narsistisen iskun
jälkeen)
o Ahdis...
Uhrin oireita
2.12.2014 Lähde: S. Sipilä, 2009
o Uhri on valppaana kaiken aikaa
o Hän on tunneherkkä, ärtyvä, saa
vihanpuu...
Uhrin oireita
2.12.2014 Lähde: S. Sipilä, 2009
o Psyykkiset ja fyysiset terveydentilan
muutokset johtavat uhrin sosiaalisu...
Uhrin oireita
2.12.2014 Lähde: S. Sipilä, 2009
o Toisinaan uhrin olo voi kärjistyä monien eri
tekijöiden vaikutuksesta enn...
PCL-R kahden ja neljän faktorin malli (Hare, 2003)
psykopatian / narsismin tunnistamiseen
PLC-R
Affektiivis-
interpersoona...
Väkivaltakokemukseen vaikuttavat
kontekstuaaliset ulottuvuudet
Väkivalta
subjektiivisena
kokemuksena
Sukupuoli ja
seksuaal...
Hyväksikäytön ja riiston kulttuuri
- Toimijuus vaihtoehtoja
sisältävää, avointa
- Osallisuus
moniuloitteista ja
vuorovaiku...
Uskonnollisen vallankäytön malli =
BITE
Sosiaalistuneet jäsenet yhteisössä,
missä on oma merkitysten,
vivahteiden ja seura...
Lisätietoja:
http://www.slideshare.net/slideshow
/embed_code/42515385
http://www.slideshare.net/KirsiNuort
i/narsismi-vs-p...
of 23

Narsisti vs narsistin uhri (Hyväksikäytön ja riiston kulttuuri)

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Narsisti vs narsistin uhri (Hyväksikäytön ja riiston kulttuuri)

 • 1. Narsistin uhrin ominaisuudet ja käyttäytyminen 2.12.2014 Lähde: S. Sipilä, 2009 o Kaoottinen lapsuus o Turvaton kiintymyssuhde o Välttelevä = vanhemmat eivät ole läsnä, asenne lapseen torjuva o Ambivalentti = vanhemmat oikullisia ja ennalta arvaamattomia o Kohdistumaton = pelko vanhempia kohtaan, laiminlyöntejä ja väkivaltaa Turvattoman kiintymyssuhteen omaava lapsi on epävarma, pelokas ja hänellä on huono itsetunto, aikuisena tuntee vetoa ihmisiin, jotka kohtelevat häntä samalla tavalla kuin hänen vanhempansa => riski joutua uhriksi
 • 2. Narsistin uhrin ominaisuudet ja käyttäytyminen 2.12.2014 Lähde: S. Sipilä, 2009 o Kiintymyssuhteen luomisen ongelmiin syynä voi olla toimintahäiriö perheessä o Narsisti valitsee uhrikseen sellaisen, joka on häntä alempiarvoisempi tai heikompi o Narsisti ei arvosta uhriaan o Uhri voi olla nuorempi tai taloudellisesti, älyllisesti tai fyysisesti heikompi o Uhri voi olla myös vahva ihminen, joka uskoo, että kyllä tästä selvitään etc.
 • 3. Narsistin uhrin ominaisuudet ja käyttäytyminen 2.12.2014 Lähde: S. Sipilä, 2009 o Narsisti voi saada alussa voimaa ja vahvuutta uhrin vahvuuksista => myöhemmin vahvuuksista tuleekin uhka narsistille, mikä on saatava raivattua pois tieltä o Uhri saattaa olla myös yksinäinen ihminen, joka epätoivoisesti kaipaa itselle seuraa ja uusia seikkailuja o Uhri voi olla myös masentunut ja väsynyt, jolloin narsisti ajaa paikalle, lohduttaa ja ymmärtää ja siinä sivussa käyttää uhria hyväksi
 • 4. Narsistin uhrin ominaisuudet ja käyttäytyminen 2.12.2014 Lähde: S. Sipilä, 2009 o Usein uhreja yhdistää kiltteys 1. Aito kiltteys => älykkyyden osa-alue, miellyttävä asia, mikä sisältää positiivisia assosiaatioita 2. Negatiivinen kiltteys => ”tyhmyys”, kyvyttömyys puolustaa itseään, heikkous ja liiallinen riippuvuus muista ihmisistä Kiltti ihminen kokee usein ongelmia luovuuden, tahdon, puhumisen ja tunteiden osa-alueella – kiltteys voi heikentää elämänlaatua, kun ihminen joustaa loputtomiin pinna kireällä – kiltteyden taakse voi kätkeytyä myös paljon vihaa ja surua
 • 5. Narsistin uhrin ominaisuudet ja käyttäytyminen 2.12.2014 Lähde: S. Sipilä, 2009 o Uhrilla voi olla kotoa opittu malli, mitä hän toteuttaa, esimerkiksi perheen isällä on määräysvalta ja äiti alistuu kaikkeen => uhri voi uskoa, että väärinkohtelu on normaalia ja sallittua = normaali vuorovaikutussuhde o Uhri voi olla myös puolustaja, joka koettaa kitkeä epäkohtia, ja joutuu tämän vuoksi tarkkailun ja jopa vainon kohteeksi
 • 6. Narsistin uhrin ominaisuudet ja käyttäytyminen 2.12.2014 Lähde: S. Sipilä, 2009 o Uhrin epävarmuus omasta identiteetistä o Uhrilla on huono itsetunto o Nämä epävarmuudet narsisti ”haistaa” helposti o Uhri on useasti hyväntahtoinen ja lojaali o Uhri kokee usein syyllisyyttä ja ovat hyvin avuliaita toisille o Uhrin on vaikea kieltäytyä avunpyynnöstä o Uhrit ovat joustavia ja mukautuvat vaihtuviin tilanteisiin helposti o Uhrit ovat huonoja pitämään puoliaan o Uhrit ovat usein hyvin empaattisia, heillä on kyky eläytyä toisen ihmisen tilanteisiin o Uhrit usein kokevat tyhjyyttä sisällään ja pelkäävät menettävänsä itsensä o Uhrilla on usein myös riippuvuuden tarvetta o Läheisriippuvuutta o Taloudellista riippuvuutta
 • 7. Narsistin uhrin ominaisuudet ja käyttäytyminen 2.12.2014 Lähde: S. Sipilä, 2009 o Uhri on usein altruisti eli marttyyri eli tämä on vastakohta egoismille, mikä taas kuuluu narsistin hallitseviin luonteenpiirteisiin o Uhrin identiteetti perustuu useammin hoivaamiseen ja muiden auttamiseen
 • 8. Uhrin oireita 2.12.2014 Lähde: S. Sipilä, 2009 o Narsisti kuluttaa jatkuvasti uhria o Uhrilla on kaiken aikaa päällä katkeamaton stressireaktio, mikä uuvuttaa hänet o Oireet ovat fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia o Kiusatuksi joutuminen on terveydellinen uhka o Irtautuminen narsistista voi kestää useita vuosia = tällöin uhrin oireet ovat voineet muuttua vakaviksi
 • 9. Uhrin oireita 2.12.2014 Lähde: S. Sipilä, 2009 o Uhrin oireita on vaikea huomata, koska uhri usein puolustautuu viimeiseen asti ennen kuin myöntää pahan olonsa o Uhrin oireet muodostavat salakavalasti yhteen ja muodostavat noidankehän o Psyykkiset oireet: väsymys tai masennus o Fyysiset oireet: päänsärky tai muut kivut o Yhdessä oireet johtavat uhrin sosiaaliseen eristäytymiseen
 • 10. Uhrin oireita 2.12.2014 Lähde: S. Sipilä, 2009 o Jokainen uhri reagoi pahaan oloon eri tavoin o Yleisempiä fyysisiä oireita ovat o Ruokahalun muutokset o Uniongelmat o Niska- ja hartiaselän kivut o Niskasärky saattaa levitä käsivarsiin o Migreeni o Hampaiden narskuttelu
 • 11. Uhrin oireita 2.12.2014 Lähde: S. Sipilä, 2009 o Yleisempiä psyykkisiä oireita o Uupumus o Stressi o Väsymys o Tarkkaavaisuuden häiriöt o Muistihäiriöt o Tarkkaavaisuus- ja muistihäiriöistä seuraa virheitä, joista uhri kantaa syyllisyyttä o Ahdistustilat o Pelot o Epätoivoinen tunne o Paha olo o Uhri saattaa tuntea katkeruutta, vihaa ja kostonhalua o Ajatukset voivat kiertää kehää samojen painostavien asioiden ympärillä o Uhri passivoituu eikä ole enää luova o Olo voimaton ja puolustuskyvytön
 • 12. Uhrin oireita 2.12.2014 Lähde: S. Sipilä, 2009 o Viha on yleensä itseen kohdistettua vihaa eli masennusta o Uhri voi tulla riippuvaiseksi kaltoinkohtelusta o Häpeän taustalla voi olla pelko perhe-elämän kulissien sortumisen vaarasta o Pelko saa rakentamaan muurin ympärilleen o Uhri ei uskalla pyytää apua, ei luota ihmisiin, kritisoi ja lopulta eristäytyy, mikä saa pelon vain kasvamaan
 • 13. Uhrin oireita 2.12.2014 Lähde: S. Sipilä, 2009 o Häpeältä suojautuminen voi johtaa siihen, että uhri ei uskalla ilmaista omia mielipiteitään ja ajatuksiaan o Häpeäkierre voi jatkua pitkäänkin ja vakiintua jatkuvaksi, jos häpeän alkuperää ei ole selvitetty o Uhri voi jättää tunteensa taka-alalle
 • 14. Uhrin oireita 2.12.2014 Lähde: S. Sipilä, 2009 o Uhrin olo saa itsetunnon alenemaan o Uhri ei usko enää itseensä, ei osaa puolustautua, on herkkä haavoittumaan ja uskoo negatiivisten asioiden voimaan o Uhri saattaa uskoa ansainneensa kaiken sen pahan, mitä on kohdannut o Uhri ei pysty tai jaksa irrottautua narsistista ja narsistisesta yhteisöstä
 • 15. Uhrin oireita 2.12.2014 Lähde: S. Sipilä, 2009 o Äkillisen stressihäiriön oireita ovat (narsistisen iskun jälkeen) o Ahdistuneisuus o Lamaantuneisuus o Pelko o Paniikki o Motorinen levottomuus o Sekavuus o Muistamattomuus o Supermuisti Traumaperäinen stressioireyhtymästä eli TPSO:sta on kyse silloin, kun äkillisen stressihäiriön oireet jatkuvat yli kuukauden. Uhri käy mielessään traumaattisia tapahtumia uudelleen ja uudelleen painajaismaisesti.
 • 16. Uhrin oireita 2.12.2014 Lähde: S. Sipilä, 2009 o Uhri on valppaana kaiken aikaa o Hän on tunneherkkä, ärtyvä, saa vihanpuuskia, säikky sekä hänellä on univaikeuksia o Usein uhri myös vetäytyy ja alkaa vältellä tapahtumia, jotka tuovat mieleen traumaattisen tapahtuman o Uhri saattaa menettää mielenkiinnon myös muihin ihmisiin
 • 17. Uhrin oireita 2.12.2014 Lähde: S. Sipilä, 2009 o Psyykkiset ja fyysiset terveydentilan muutokset johtavat uhrin sosiaalisuuden muutoksiin o Uhri saattaa turvautua alkoholiin ja sortua lääkkeiden väärinkäyttöön o Epäsosiaalinen elämäntilanne voi yhdessä masennuksen ja häpeän kanssa aiheuttaa syrjäytymistä o Uhri voi tuntea yksinäisyyttä
 • 18. Uhrin oireita 2.12.2014 Lähde: S. Sipilä, 2009 o Toisinaan uhrin olo voi kärjistyä monien eri tekijöiden vaikutuksesta ennenaikaiseen eläköitymiseen o Uhri voi yrittää myös itsemurhaa = vakavin oire
 • 19. PCL-R kahden ja neljän faktorin malli (Hare, 2003) psykopatian / narsismin tunnistamiseen PLC-R Affektiivis- interpersoonallinen faktori Vuorovaikutus * Lipevyys / pinnallinen charmikkuus * Grandioottinen / liioiteltu omanarvontunto * Patologinen valehtelu * Huijaava / manipulatiivinen käyttäytyminen Tunne-elämä * Katumuksen ja syyllisyyden puuttuminen *Pinnallinen tunne-elämä *Tunteettomuus / empatian puuttuminen *Vastuuttomuus omista teoista Epäsosiaalinen ns. elämäntyyli faktori Elämäntyyli * Stimulaation tarve / taipumus pitkistyä * Toisten kustannuksella eläminen *Realistisen pitkäntähtäimen suunnitelmien puute * Impulsiivisuus * Vastuuttomuus Sosiaalisuus * Heikko käyttäytymisen kontrolli * Varhaiset käyttäytymisen ongelmat * Nuorisorikollisuus * Ehdonalaisen vapauden menetys * Monipuolinen rikollisuus 2.12.2014 Lähde: S. Sipilä, 2009
 • 20. Väkivaltakokemukseen vaikuttavat kontekstuaaliset ulottuvuudet Väkivalta subjektiivisena kokemuksena Sukupuoli ja seksuaalisuus, kulttuurisuus Moraali ja valta Arvot, uskomukset ja opilliset kysymykset 22.7.2014 Lähde: J. Hurtig Väkivalta kollektiivisena kysymyksenä ja kokemuksena
 • 21. Hyväksikäytön ja riiston kulttuuri - Toimijuus vaihtoehtoja sisältävää, avointa - Osallisuus moniuloitteista ja vuorovaikutteista - Toimijuus vaihtoehtoja sisältävää, avointa - Osallisuus osittaista ja yksisuuntaista - Osallisuus moniuloitteista ja vuorovaikutteista - Toimijuus vähäistä jopa kiellettyä, suljettu yhteisö - Toimijuus vähäistä jopa kiellettyä, suljettu yhteisö - Osallisuus osittaista ja yksisuuntaista => hyväksikäytön riski OSALLISUUS TOIMIJUUS 22.7.2014 Lähde: J. Hurtig
 • 22. Uskonnollisen vallankäytön malli = BITE Sosiaalistuneet jäsenet yhteisössä, missä on oma merkitysten, vivahteiden ja seurantatehtävien leimaava kielellinen ja toiminnallinen todellisuus 22.7.2014 Lähde: J. Hurtig
 • 23. Lisätietoja: http://www.slideshare.net/slideshow /embed_code/42515385 http://www.slideshare.net/KirsiNuort i/narsismi-vs-psykopatia-16945484 13.12.2014 © Kirsi Nuorti

Related Documents