Narsismi6.4.2013 K. Nuorti 1
Määritelmä narsismille 1. Narsismilla tarkoitetaan itseen kohdistuvaa rakkautta sekä häiriintynyttä että terve...
Yleiset kriteerit narsismille• Suuruuskuvitelmia• Ihailun tarve• Empatian puute• Ko ominaisuudet ovat alkaneet var...
Psykopatia6.4.2013 K. Nuorti 4
Psykopaatin kliininen profiili (Cleckley) 1. Pinnallinen charmi ja älykkyys 2. E...
Psykopaatin kliininen profiili (Hare) 1. Lipevyys / pinnallinen viehätysvoima ...
Psykopaatin kliininen profiili (Luukkonen) 1. Minäihanne: keskeisten psykososiaalisten arvojen vajav...
Erilaisia psykopatioita (Luukkonen)1. Häikäilemätön huijari (valkokauluspsykopaatti) • Arrogantti • Charmi...
3. Riskejä ottava (ärsykkeitä etsivä) psykopaatti • Etsii vaaraa ja jännitystä • Tekee asioita, joita ...
6. Eksplosiivinen (räjähdysaltis) psykopaatti • Saa yllättäviä temper tantrumeita • On persoonallisu...
10. Pahansuopa (paranoidinen) psykopaatti • Valtaan ja voimaan orientoitunut • Kokee, että muut vainoa...
Yhteenveto Morkkis Riippuvuus Kroonisuus Väkivaltaisuus Pelottavuus Häiriintyneisyys1. Huijar...
Narsismin ja psykopatian erojaOMINAISUUS NARSISTINEN PSYKOPAAT...
Psykopatia työ(elämä)ssä Joukkosuggestio uhria kohtaan6.4.2013 K. Nuorti 14
Psykopatia työelämässä • Haren tutkimusten mukaan 3,5 % esimiehistä täytti psykopatian kriteerit • Valkokauluspsykop...
Psykopatia työelämässä • Psykopaatti ei osoita minkäänlaista hermostuneisuutta, epävarmuutta tai jännittämistä haa...
Psykopatia työelämässä • Psykopaatit eivät pääse etenemään urallaan, vaan heidät valitaan uusiin työpaikkoihin ja ...
Psykopatia työelämässä • Psykopaatti ei ole tiimihenkinen • Hän on liiankin itsekäs työskennelläkseen yhteisten tavo...
Psykopatia työelämässä • Organisaatiossa psykopaatti toimii kolmivaiheisen etenemisprosessin avulla (3H = hurmata,...
Psykopatia työelämässä • Toisessa vaiheessa ns. manipulointivaiheessa psykopaatit hyödyntävät liikesalaisuuksien tai...
Psykopatia työelämässä • Kolmas vaihe psykopaatin etenemisprosessissa on halutun tavoitteen saavuttaminen, etenemi...
Psykopatia työelämässä • Babiakin tutkimusten mukaan psykopaatti jakaa työyhteisön jäsenet neljään eri ryhmään vuoro...
Psykopatia työelämässä • Psykopaatit ovat muita työntekijöitä taipuvaisempia heitä hyödyttäville vilpilliselle ja ma...
6.4.2013 K. Nuorti 24
Hyväksi HR-ammattilaiseksi tullaan kohtaamalla vähintään kolme psykopaattista persoonallisuutta ...
Hyvä johtajuus6.4.2013 K. Nuorti 26
Hyvä johtajuus • Tavoitteena on: • Tasa-arvoinen työyhteisö • Palkitsemis- ja palkkapolitiikan o...
Hyvä johtajuus • Hyvän johtajan tärkeimmät ominaisuudet: • Aloitteellisuus • Tunnollisuus ...
Hyvä johtajuus • Hyvän johtajan tärkeimmät tehtävät: 1. Muutoksen johtaminen 2. Henkilöstöresurssien...
6.4.2013 K. Nuorti 30
Huippu johtaja nostaa kaikki kyvyt – heikotkin ja epätäydelliset alaisensa hyvään elämään, ketään ei syrjäytetä ...
of 31

Narsismi vs. psykopatia tyo(elama)ssa

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Narsismi vs. psykopatia tyo(elama)ssa

 • 1. Narsismi6.4.2013 K. Nuorti 1
 • 2. Määritelmä narsismille 1. Narsismilla tarkoitetaan itseen kohdistuvaa rakkautta sekä häiriintynyttä että tervettä itserakkautta 2. Narsismi on patologinen pysyvä tila vs. terve narsismi 3. Narsismi on häiriönä defenssi (suoja) omaa mitättömyyttä vastaan 4. Terveellä narsismilla tarkoitetaan tilapäisiä defenssiivisiä psyykkisiä prosesseja, joilla henkilö pyrkii käsittelemään omaa eri asteista tiedostamatonta mitättömyyttään esim. epäonnistumisia => ei pysyvä tila 5. Narsismilla viitataan etupäässä yksilöpsykologiaan, mutta myös yhteisön tilaan 6. Yhteisöllinen narsismi tarkoittaa inhimillisten arvojen rappiota, jolloin valta, näkyvyys yms. asetetaan viisauden, toisista ihmisistä ja ympäristöstä välittämisen sijaan => materiaalista tulee menestyksen mitta ja yhteiskunnan eriarvoisuus kasvaa 7. Narsismi ei ole mielenterveyden häiriö, se on persoonallisuuden häiriö 8. Narsistinen häiriö ei ole sama asia kuin psykopaattinen häiriö 9. Psykopatia on narsistisen häiriintyneisyyden patologinen ääripää 10. Narsisti ei ole aina rikollinen eikä psykopaatti6.4.2013 K. Nuorti 2
 • 3. Yleiset kriteerit narsismille• Suuruuskuvitelmia• Ihailun tarve• Empatian puute• Ko ominaisuudet ovat alkaneet varhaiseen aikuisuuteen mennessä ja ilmenevät monissa eri yhteyksissä vähintään viidellä seuraavista tavoista: 1. Liioittelee saavutuksiaan ja lahjojaan ja odottaa muiden pitävän itseä ylivertaisena ilman asianmukaista näyttöä 2. On takertunut fantasioihin, joiden sisältö on rajaton menestys, voima, kauneus tai ideaalinen rakkaus 3. Uskoo olevansa erityinen ja ainutlaatuinen 4. Vaatii ylen määrin ihailua 5. Etuoikeutettuna olemisen tunne ja perusteettomia odotuksia erityisen suotuisasta kohtelusta 6. Interpersoonallisesti hyväksikäyttäjä ja riistää muilta omien tavoitteiden hyväksi 7. Empatian puute => haluton huomaamaan muiden tunteita ja tarpeita 8. On usein kateellinen muille tai luulee, että muut ovat kateellisia hänelle 9. Osoittaa ylimielistä ja pöyhkeää käytöstä tai asennoitumista6.4.2013 K. Nuorti 3
 • 4. Psykopatia6.4.2013 K. Nuorti 4
 • 5. Psykopaatin kliininen profiili (Cleckley) 1. Pinnallinen charmi ja älykkyys 2. Ei harhaluuloja eikä muita epärationaalisen ajattelun merkkejä 3. Ei hermostuneisuutta tai muita psykoneuroottisia ilmentymiä 4. Epäluotettavuus 5. Valheellisuus ja epärehellisyys 6. Morkkiksen ja häpeän puute 7. Antisosiaalinen käytös ilman perusteita 8. Huono arvostelukyky eikä opi kokemuksesta 9. Patologinen itsekeskeisyys ja kyvyttömyys rakastaa 10. Yleinen tunnereaktion köyhyys 11. Syvemmän oivalluskyvyn heikkous 12. Heikko responsiivisuus ihmisten välisissä suhteissa 13. Päihtyneenä oikukas ja luotaantyöntävä ja joskus muutenkin 14. Itsetuhoinen käyttäytyminen 15. Sukupuolielämä persoonatonta, triviaalia ja itegroitumatonta 16. Ei elämänsuunnitelmaa6.4.2013 K. Nuorti 5
 • 6. Psykopaatin kliininen profiili (Hare) 1. Lipevyys / pinnallinen viehätysvoima 2. Liioiteltu arvio itsestä 3. Stimulaation tarve / taipumus ikävystymiseen 4. Patologinen valehtelu 5. Petkuttaminen ja manipulointi 6. Katumuksen- ja syyllisyydentunteiden puuttuminen 7. Tunteiden pinnallisuus 8. Kovuus ja tunteettomuus / empatian puuttuminen 9. Loismainen elämäntyyli 10. Heikko käyttäytymisen kontrolli 11. Seksuaalinen promiskuiteetti 12. Varhaiset käyttäytymisongelmat 13. Realististen pitkän tähtäimen päämäärien puuttuminen 14. Impulsiivisuus 15. Vastuuttomuus 16. Kyvyttömyys ottaa vastuuta omista toimista 17. Usein lyhytaikaisia avo- ja aviosuhteita 18. Nuorisorikollisuus 19. Ehdonalaisen vapauden peruutus 20. Rikollisen tekojen kirjavuus6.4.2013 K. Nuorti 6
 • 7. Psykopaatin kliininen profiili (Luukkonen) 1. Minäihanne: keskeisten psykososiaalisten arvojen vajavuus mielellisesti 2. Yliminä: tietoisen morkkiksen puute normien vastaisista teoista 3. Suuri lainvastaisten tekojen määrä 4. Pettämisen ja huijaamisen painottuneisuus 5. Fyysisten aggressiivisten tekijöiden painottuneisuus 6. Holtittomien itselle ja / tai muille vaarallisten tekojen määrä / piittaamattomuus (esim. holtiton ajaminen, päihteiden käyttö, riskialtis seksi) 7. Alloplastinen adaptaation ja projektion painottuneisuus (muiden syyttäminen oman käytöksen selittäjänä ja syynä)6.4.2013 K. Nuorti 7
 • 8. Erilaisia psykopatioita (Luukkonen)1. Häikäilemätön huijari (valkokauluspsykopaatti) • Arrogantti • Charmikas ja lipevä • Odottaa erityistä huomiota itselle, mutta ei ole vastavuoroinen vaan riistävä ja käyttää kernaasti muita hyväkseen • Ihmissuhteet säilyvät niin kauan, kuin niistä on hyötyä • Ei syyllisyydentuntoa vaan voi jopa nauttia uhriensa ahdingosta • Kulkee rajalla ja välttää lain kourat2. Vilpillinen (histrioninen) psykopaatti • Huomionhakuinen • Tärkeää muiden hyväksyntä • Pelkää hylätyksitulemista ja siksi valehtelee ja manipuloi – myös viettelevin keinoin ja leikein • Pettyessään suuttuu rajusti ja voi olla kostava6.4.2013 K. Nuorti 8
 • 9. 3. Riskejä ottava (ärsykkeitä etsivä) psykopaatti • Etsii vaaraa ja jännitystä • Tekee asioita, joita tavalliset tallaajat pitäisivät pelottavina • Tärkeää ei ole kosto tai hyvityksen saaminen, vaan jännitys • Arvaamaton ja vastuuton toimissaan • Ei piittaa riskeistä tai haitoista, joita hänen tekonsa voi aiheuttaa muille4. Ahnas (antisosiaalinen) psykopaatti • Tyypillistä liioittelu • Elämä kohdellut häntä kaltoin • Muiden saavutusten mitätöinti ja anastaminen ja erilaisten korvausten saaminen tulee elämänarvoksi • Mielihyvän painopiste on anastamisessa eikä saamisessa • Ahnas jää tyydyttämättömäksi ja tyhjäksi • Altis kateudelle ja mustasukkaisuudelle5. Selkärangaton (kontrafoobinen) psykopaatti • On riippuvainen ja estynyt • Pelkuri • Aggressiiviset teot ovat paradoksaalisia, joiden tarkoituksena on osoittaa, että hän ei ole pelkuri vaan muita vahvempi • Liittyvät usein militantteihin järjestöihin, joissa on oikeutettu vihata6.4.2013 K. Nuorti 9
 • 10. 6. Eksplosiivinen (räjähdysaltis) psykopaatti • Saa yllättäviä temper tantrumeita • On persoonallisuudeltaan osin sadistinen 7. Kuluttava (negatiivinen) psykopaatti • Ilmaisee turhautumiaan suoraan ja kroonisesti • Muistuttaa nuorta, joka on riippuvainen vielä vanhemmistaan, taistelee erillisyyden ja individuaalisuuden kanssa 8. Ilkeä (brutaali) psykopaatti • Kostonhaluinen ja vihamielinen • Murhaajat ja sarjamurhaajat ovat brutaaleja • Kylmäverisen rauhallisia teoissaan 9. Tyrannimainen (sadistinen) psykopaatti • Stimuloituu heikkoudesta ja vastarinnasta • Teot säälimättömiä ja epähumaaneja • Tyrannimaisia • Valitsevat uhrikseen alistujia, kilttejä ihmisiä6.4.2013 K. Nuorti 10
 • 11. 10. Pahansuopa (paranoidinen) psykopaatti • Valtaan ja voimaan orientoitunut • Kokee, että muut vainoavat häntä • Kokee, että häntä on lapsuudessa kohdeltu kaltoin ja fantasioissaan haluaa revanssin takaisin • Kokee, että häntä vainoavat pyrkivät heikentämään hänen asemaa levittämällä valheita ja tunkeutumalla hänen ajatuksiinsa yms.6.4.2013 K. Nuorti 11
 • 12. Yhteenveto Morkkis Riippuvuus Kroonisuus Väkivaltaisuus Pelottavuus Häiriintyneisyys1. Huijari 1 1 2 1 1 22. Vilpillinen 2 2 2 1 1 23. Riskejä ottava 1 1 1 2 2 24. Ahnas 1 1 2 3 3 35. Selkärangaton 1 1 2 2 2 36. Explosiivinen 2 1 1 4 2 27. Kuluttava 1 1 3 2 2 38. Ilkeä 1 1 2 3 4 39. Tyrannimainen 1 1 2 3 4 310. Pahansuopa 1 1 2 2 2 4Vrt. Neuroottinen 3 3 2 1 1 16.4.2013 K. Nuorti 12
 • 13. Narsismin ja psykopatian erojaOMINAISUUS NARSISTINEN PSYKOPAATTINEN1. Minäihanne Minäihanne on kehittynyt, mutta arvot Minäihanne kehittymätöntä vallassa ja ulkoisessa menestyksessä2. Yliminä Yliminä on kehittynyt, mutta Yliminä kehittymätön, fragmenttinen ja defenssiivinen, syyllisyyttä koetaan projisoitu, piilotajuisesti sadistinen, valikoidusti projisoituneena, syyllisyyden kokemus on puutteellista lainkuuliaisuus3. Ihmissuhteet Ihmissuhteet ovat pinnallisia ja Ihmissuhteet ovat fragmentaarisia ja normaaleja, mutta jako hyödyllisiin ja pinnallisia , joissa on painottunut vain hyödyttömiin välinearvo4. Libido vrt. aggressiot Aggressiot ovat piilotajuisia, aggressiot Sadistiset aggressiot ovat tietoisia ja verrattuna libidoon on painottunut manifesteja5. Empatia ja sympatia Empatia samastuksen heikentämää, Empatia heikentynyttä, sympatia niukkaa sympatia kohdistuu samanmielisiin ja kovaluontoista6. Minän funktiot Identiteetti suhteellisen kiinteä, Identiteetti kristallisoitumaton, defensseinä idealisaatio ja devaluaatio defensseinä split ja projektio, alloplastinen adaptaatio7. Yhteisön kannalta Yhteisön vaikutus niukka, läheiset Yhteisöllinen vaikutus suuri mm. perheessä ja työssä voivat kärsiä, rikollisuuden ja muiden kustannusten yhteiskunnan tukipilareita mm. vuoksi, jotkut menestyvät urheilussa tai politiikassa ja johtajina, myös taiteilijoita taiteissa (taistelukentillä)6.4.2013 K. Nuorti 13
 • 14. Psykopatia työ(elämä)ssä Joukkosuggestio uhria kohtaan6.4.2013 K. Nuorti 14
 • 15. Psykopatia työelämässä • Haren tutkimusten mukaan 3,5 % esimiehistä täytti psykopatian kriteerit • Valkokauluspsykopaateilla on tavallista suurempi riski aiheuttaa mittaamattomia vahinkoja muille työntekijöille ja työyhteisölle • Vahingot ovat sekä taloudellisia että välillisiä – vahinkoa koituu yleensä julkisuuskuvan vahingoittumisen myötä • Psykopaatti jättää jälkensä yhteisössä käytöksellään ja manipuloinnillaan saattaen yhteisön kaoottiseen tilaan, josta muut kärsivät • Työhakutilanteessa psykopaatti esittää räätälöidyn ansioluettelon ja antaa työhaastattelussa erittäin positiivisen vaikutelman (ideaali työnhakija) • Hänen vuorovaikutustapansa luo vaikutelman sosiaalisesti hyvin sopeutuvasta, avoimesta ja menestyneestä henkilöstä • Hän ilmaisee itseään hyvin sujuvasti, nokkelasti ja vakuuttavasti antaen itsevarman, vahvan ja rauhallisen olemuksen • Sosiaalinen manipulaatio on psykopaatin erikoisosaamista, jolla hän pyrkii tietoisesti luomaan tietynlaisen vaikutelman muihin (roolit) tilanteen mukaan (sosiaalinen kameleontti) • Kyky valehdella ilmeettömästi ja tunteettomasti6.4.2013 K. Nuorti 15
 • 16. Psykopatia työelämässä • Psykopaatti ei osoita minkäänlaista hermostuneisuutta, epävarmuutta tai jännittämistä haastattelutilanteessa • Hän antaa myönteisen, intellektuaalisen, suorapuheisen ja yhteistyökykyisen kuvan itsestä, mutta todellisuudessa hän on hyvin estynyt • Lauserakenteet, sanavalinnat ja tempo poikkeavat tavanomaisesta • Imartelee haastattelijaa • Siloteltu ja mielistelevä olemus • Poliitikoilta, myyntimiehiltä ja promoottoreilta vaaditaan juuri psykopaatille tyypillisiä ominaispiirteitä • Psykopaatti voi esittää valheellisen ansioluettelon sekä tekaistuja todistuksia, palkintoja ja työnäytteitä • Syvähaastatteluissa hän esittää ristiriitaista tietoa itsestä • Virheitä sattuu rekrytoinneissa juuri siitä syystä, että psykopaattiset ominaisuudet muistuttavat hyvän johtajan ominaisuuksia • Jotkut HR ammattilaiset raportoivat kuitenkin epäilyttävää ja epämiellyttävää tunnetta (intuitio) psykopaatin kanssa vuorovaikutuksessa ollessaan6.4.2013 K. Nuorti 16
 • 17. Psykopatia työelämässä • Psykopaatit eivät pääse etenemään urallaan, vaan heidät valitaan uusiin työpaikkoihin ja tehtäviin kerta toisensa jälkeen vs. narsistijohtajat • Psykopaatit ovat muita taitavampia manipuloimaan myös psykologisten testien vastauksia, mikä tekee persoonallisuuden arvioinnin rekrytointitilanteessa vielä vaikeammaksi • Business-Scan -menetelmä • Psykopaatit hakeutuvat toimialoille ja ammatteihin, joissa on tarjolla valtaa, rahaa ja asemaa • Psykopaatteja on myös uskonnollisissa yhteisöissä, hyväntekeväisyysjärjestöissä sekä valtion ja kunnan viroissa, missä psykopaatti voi kontrolloida usean ihmisen elämää • Psykopaatti aiheuttaa ihmissuhteiden kaaoksen, huomattavan taloudellisen tappion ja psykologisen vaurion uhreille, yksilölle ja yhteisölle • Työntekijänä psykopaatti on vastuuton ja omanarvontuntoinen, ei täytä velvoitteitaan eikä kunnioita ohjeita ja sääntöjä, kokee vain vähän lojaaliutta työnantajaansa, yhteiskuntaa, esitettyjä ideoita tai tavoitteita kohtaan => rajattomuus6.4.2013 K. Nuorti 17
 • 18. Psykopatia työelämässä • Psykopaatti ei ole tiimihenkinen • Hän on liiankin itsekäs työskennelläkseen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi • Hän haluaa asemaa, uraa, mainetta, rahaa ja tavoittelee näitä syrjäyttämällä muita ja anastamalla • Psykopaatit elävät usein muiden töillä ja näytöillä eivätkä omilla ansioillaan • Tyypillistä toisten hyväksikäyttö • Psykopaatit toimivat ilman omaatuntoa ja ovat kykenemättömiä empatiaan, syyllisyyteen tai lojaalisuuteen suhteessa muihin kuin itseensä • Psykopaatit eivät ole luotettavia työntekijöitä, esimiehiä, alaisia tai kollegoita • Psykopaatti voi olla työpaikalla kiusaaja tai häirikkö6.4.2013 K. Nuorti 18
 • 19. Psykopatia työelämässä • Organisaatiossa psykopaatti toimii kolmivaiheisen etenemisprosessin avulla (3H = hurmata, hyväksikäyttää ja hylätä) • Ensimmäisessä vaiheessa hän tapaa mahdollisimman monta ihmistä ja levittää positiivista ensivaikutelmaan itsestä ja kerää tietoa niin paljon kuin mahdollista • Hän luokittelee ympärillä olevat ihmiset joko hyödyllisiin, hyödyttömiin tai kilpailijoihin (uhka) • Hän luo taitavasti vaikuttamisverkoston, joka koostuu yksilöllisistä henkilösuhteista • Hän esittää parhaat puolensa vain työssä menestymisen kannalta tärkeille henkilöille • Samanaikaisesti psykopaatti alentaa, syrjäyttää ja hyljeksii henkilöitä, jotka eivät ole samaa mieltä hänen kanssaan tai jotka eivät noudata hänen tahtoaan ja käskyjään, myös kilpailijat (uhka) • Tästä ensimmäisestä vaiheesta käytetään nimitystä HURMAAMISVAIHE6.4.2013 K. Nuorti 19
 • 20. Psykopatia työelämässä • Toisessa vaiheessa ns. manipulointivaiheessa psykopaatit hyödyntävät liikesalaisuuksien tai luottamukselliseksi luokiteltujen tietojen mahdollistamia tiedonkulun aukkoja mm. levittämällä väärää informaatiot, riitauttamalla ihmisiä tarkoituksellisesti keskenään, manipuloimalla uhrin mainetta, taktisia virheitä etc. => ketun häntä kainalossa • Psykopaatti tuo itseään tykö itse aiheutetun konfliktin hetkellä tarjoten tukea ja olkapäätä => sankari, ongelmanratkaisija ja pelastaja • Eräs HR asiantuntija kuvasi psykopaattia käärmeeksi, joka oli valmiina myrkkynsä kanssa hämmentämässä yhtä ja tukemassa toista pysyen enimmäkseen piilossa, mutta konfliktin hetkellä kuitenkin paikalla soppaa sotkemassa • Psykopaatti käyttää häikäilemättömästi toisia hyväksi • Tätä toista vaihetta kutsutaan myös HYVÄKSIKÄYTTÖVAIHEEKSI6.4.2013 K. Nuorti 20
 • 21. Psykopatia työelämässä • Kolmas vaihe psykopaatin etenemisprosessissa on halutun tavoitteen saavuttaminen, eteneminen yrityksen tai valtionhallinnon sisällä uuteen, usein vaativampaan ja parempipalkkaiseen työtehtävään tai uuteen organisaatioon • Viimeistään tässä hän hylkää aikaisemmat tukijansa ja kollegansa = HYLKÄÄMISVAIHE • Hylkäämisen jälkeen psykopaatti jatkaa kuitenkin aikaisemman työyhteisön ja siihen kuuluvien henkilöiden väheksyntää ja julkista halveeraamista • Työyhteisölle psykopaatin lähtö organisaatiosta on lähes poikkeuksetta helpottava kokemus • Psykopaattinen esimies on painajainen, joka on kyvytön jakamaan tietoa ja resursseja eikä häneltä saa kiitosta hyvin tehdystä työstä, hän on myös immuuni sosiaaliselle palautteelle • Hänellä on taipumusta teettää työt muilla ja ottaa niistä kunnia omiin nimiinsä (oman edun tavoittelija) • Psykopaatti on arvaamaton ja hänen alaisuudessaan työskentely voi olla kaoottista, moraalitonta ja sekavaa6.4.2013 K. Nuorti 21
 • 22. Psykopatia työelämässä • Babiakin tutkimusten mukaan psykopaatti jakaa työyhteisön jäsenet neljään eri ryhmään vuorovaikutussuhteen ja jäseniin kohdistetun vallan (manipulointikeinojen) mukaan seuraavasti: 1. Kannattajat ja suojelijat (narsistin hovi/haaremi), jotka toimivat psykopaatin puolustajina organisaatiossa ja joihin psykopaatti pitää säännöllisesti yhteyttä luomalla positiivisen vaikutelman, näillä kannattajilla on usein myös vaikutusvaltaa organisaatiossa 2. Pelinappulat ovat psykopaatin uhreja, joilta huijataan rahaa, valtaa, tietoa, asiantuntemusta, vaikutusvaltaa tai kontakteja 3. Tarkkailijat, joita psykopaatti pitää hyödyttömänä ja joista hän ei ole kiinnostunut 4. Organisaatiopoliiseja (toisinajattelijoita) psykopaatti pitää uhkana tai kilpailijana, jotka täytyy nujertaa keinoja kaihtamatta => savustaa6.4.2013 K. Nuorti 22
 • 23. Psykopatia työelämässä • Psykopaatit ovat muita työntekijöitä taipuvaisempia heitä hyödyttäville vilpilliselle ja mahdollisesti myös rikoksen tunnusmerkit täyttävälle toiminnalle • Yksi psykopaatti voi vähässä ajassa romuttaa maineikkaan ja suuren organisaation • Toisinaan voi olla kyse myös kostosta, kun psykopaattityöntekijä yrittää vahingoittaa uhrin mainetta • Kosto on psykologinen ilmiö, missä koettu vääryys (epäoikeudenmukaisuus) projisoidaan uhriin • Psykopaattisia persoonallisuuspiirteitä ovat: • Suuri elämyshakuisuus • Empatian puute • Tunnekylmyys • Vastuuttomuus • Tavallista voimakkaampi kostonhalu • Konfliktit tulee ratkaista aggressiivisesti • Kyvyttömyys harkita käyttäytymisensä seurauksia6.4.2013 K. Nuorti 23
 • 24. 6.4.2013 K. Nuorti 24
 • 25. Hyväksi HR-ammattilaiseksi tullaan kohtaamalla vähintään kolme psykopaattista persoonallisuutta elämässä!6.4.2013 K. Nuorti 25
 • 26. Hyvä johtajuus6.4.2013 K. Nuorti 26
 • 27. Hyvä johtajuus • Tavoitteena on: • Tasa-arvoinen työyhteisö • Palkitsemis- ja palkkapolitiikan oikeudenmukaisuus • Oman työn arvostus = työ koetaan merkitykselliseksi • Selkeä tavoiteasetanta • Työntekijän mukaan ottaminen organisaation kehittämiseen ja toimintaan • Avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri, tietosuoja • Hyvä tiedonkulku • Asialliset työolosuhteet ja modernit työvälineet • Mahdollisuus yhdistää työ- ja yksityiselämä • Hyvin toimiva, tehokkuutta, laatua edistävä sekä yksilöä tukeva ilmapiiri organisaatiossa6.4.2013 K. Nuorti 27
 • 28. Hyvä johtajuus • Hyvän johtajan tärkeimmät ominaisuudet: • Aloitteellisuus • Tunnollisuus • Alaisia kunnioittava asenne • Omanarvontunne • Keskinäinen luottamus • Päättäväisyys • Kyky huomioida toiset • Osaa asettaa tavoitteita itselle ja tiimilleen • Määrittelee tavoitteiden mittarit ja vaatimustasot => päättävät kokonaisuudesta • Suunnittelee, organisoi, viestii, tukee, palvelee, kehittää, kouluttaa, mentoroi, motivoi, ohjaa, kannustaa ja palkitsee alaisiaan • Huippu johtaja on hyvä ongelmanratkaisija6.4.2013 K. Nuorti 28
 • 29. Hyvä johtajuus • Hyvän johtajan tärkeimmät tehtävät: 1. Muutoksen johtaminen 2. Henkilöstöresurssien hallinta => hyvä pedagogi 3. Strategiatyö => huippu johtaja on visionääri, jolla on kyky yhdistää asioita ja useita näkemyksiä sekä asettaa pitkän tähtäimen suunnitelmia 4. Riskienhallinta 5. Viestintätaidot => suhteidenhoito6.4.2013 K. Nuorti 29
 • 30. 6.4.2013 K. Nuorti 30
 • 31. Huippu johtaja nostaa kaikki kyvyt – heikotkin ja epätäydelliset alaisensa hyvään elämään, ketään ei syrjäytetä marginaaliin!6.4.2013 K. Nuorti 31

Related Documents