Secrets of a Happy LifeNhững bí mậtcủa cuộc sống hạnh phúc
Go and have fun in the meadows…Hãy đi và chơi bời trên đồng cỏ
Avoid bad habits…Hãy tránh xa những thói hư tật xấu !
Có những giây phút thăng hoa
Always listen to good advice…Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu!
Đừng sống trong vỏ bọc
Phải biết thích nghi với cuộc sống
Phải thật sự thoải mái !
Học tập suốt đời
Làm tươi lại cuộc sống
Always be alert and thenwait. Perhaps whatyoure looking for, willfind you…Hãy luôn luôn tỉnh táu và chờđợi. Có lẻ bạn đng ...
Always be ready for any surprises in life… Hãy luôn sẵn sàng với những điều bất ngờ trong cuộc sống!
Always look at where youre going… Hãy luôn cảnh giác trên đường đời
Be determined in achieving your goals… Hãy kiên quyết thực hiện mục tiêu!
Phải biết chia sẻ lợi ích
Biết giúp đỡ nhau những lúc khó khăn
Phải dũng cảm trước kẻ thù
Cưu mang nhau trong hoạn nạn
Phải biết chung sống hòa bình
Lấy tình thương xóa bỏ hận thù
Cùng hướng tới chân thiện mỹ
Phải biết tôn trọng lẫn nhau
Luôn yêu đời
Không chủ quan trong mọi tình huống
Dont let thesituation confuseyou…Hãy đừng làm chocuộc sống phức tạpthêm!
Dont stop yourself from learning… Không ngừng khám phá
Luôn luôn suy nghĩ tích cực
Quyết tâm thực hiện mục tiêu đến cùng !
Cũng cần hưởng thụ một chút
Always comb your hair…Luôn luôn suy nghĩtích cực nhưng đầutóc phải gọn gàng
And most of all... SMILE!!!Hãy cười cho cuộc sống tốt đẹp hơn !!! Have a nice day!!!
of 31

Nam giu-hanh-phuc

nắm giữ hạnh phúc, bắt lấy tương lai
Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Nam giu-hanh-phuc

 • 1. Secrets of a Happy LifeNhững bí mậtcủa cuộc sống hạnh phúc
 • 2. Go and have fun in the meadows…Hãy đi và chơi bời trên đồng cỏ
 • 3. Avoid bad habits…Hãy tránh xa những thói hư tật xấu !
 • 4. Có những giây phút thăng hoa
 • 5. Always listen to good advice…Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu!
 • 6. Đừng sống trong vỏ bọc
 • 7. Phải biết thích nghi với cuộc sống
 • 8. Phải thật sự thoải mái !
 • 9. Học tập suốt đời
 • 10. Làm tươi lại cuộc sống
 • 11. Always be alert and thenwait. Perhaps whatyoure looking for, willfind you…Hãy luôn luôn tỉnh táu và chờđợi. Có lẻ bạn đng mong chờđiều gì đó nhưng thật ra nóđang ở trên đầu…
 • 12. Always be ready for any surprises in life… Hãy luôn sẵn sàng với những điều bất ngờ trong cuộc sống!
 • 13. Always look at where youre going… Hãy luôn cảnh giác trên đường đời
 • 14. Be determined in achieving your goals… Hãy kiên quyết thực hiện mục tiêu!
 • 15. Phải biết chia sẻ lợi ích
 • 16. Biết giúp đỡ nhau những lúc khó khăn
 • 17. Phải dũng cảm trước kẻ thù
 • 18. Cưu mang nhau trong hoạn nạn
 • 19. Phải biết chung sống hòa bình
 • 20. Lấy tình thương xóa bỏ hận thù
 • 21. Cùng hướng tới chân thiện mỹ
 • 22. Phải biết tôn trọng lẫn nhau
 • 23. Luôn yêu đời
 • 24. Không chủ quan trong mọi tình huống
 • 25. Dont let thesituation confuseyou…Hãy đừng làm chocuộc sống phức tạpthêm!
 • 26. Dont stop yourself from learning… Không ngừng khám phá
 • 27. Luôn luôn suy nghĩ tích cực
 • 28. Quyết tâm thực hiện mục tiêu đến cùng !
 • 29. Cũng cần hưởng thụ một chút
 • 30. Always comb your hair…Luôn luôn suy nghĩtích cực nhưng đầutóc phải gọn gàng
 • 31. And most of all... SMILE!!!Hãy cười cho cuộc sống tốt đẹp hơn !!! Have a nice day!!!

Related Documents