Nancy murid yang gemarmembaca buku. Nancyminat membaca buku sejakkecil lagi. Dia mempunyaipelbagai jenis buku cerita.Pada ...
Ibunya amat memahami hobiNancy. Pada hujung minggu,ibunya akan membawa Nancyke kedai buku untuk membelibuku cerita. Kadang...
Selain itu, Nancy akanmeminjamkan buku-bukucerita yang dibelinya kepadarakan-rakannya. Nancygembira kerana dapatberkongi h...
of 3

Nancy murid yang gemar membaca buku

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Nancy murid yang gemar membaca buku

  • 1. Nancy murid yang gemarmembaca buku. Nancyminat membaca buku sejakkecil lagi. Dia mempunyaipelbagai jenis buku cerita.Pada waktu lapang, nancyakan ke perpustakaan. Diajuga sering meminjam bukudi perpustakaan.
  • 2. Ibunya amat memahami hobiNancy. Pada hujung minggu,ibunya akan membawa Nancyke kedai buku untuk membelibuku cerita. Kadangkala, ibudan ayahnya membawa Nancyke pameran buku. Nancyberasa sangat seronok dapatke pameran buku.
  • 3. Selain itu, Nancy akanmeminjamkan buku-bukucerita yang dibelinya kepadarakan-rakannya. Nancygembira kerana dapatberkongi hobi dengan rakan-rakannya.

Related Documents