გორის მე-11 საჯარო სკოლა
 მე-3 კლასი
 ინტეგრირებული გაკვეთილი
 მათემატიკა, ხელოვნება
ისტ-ის გამოყენებით.
...
გაკვეთილის თემა:
რომელია გეომეტრიული
ფიგურა?
სამუშაო ხელსაწყოები
Prezentacia(2)
Prezentacia(2)
of 6

Prezentacia(2)

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacia(2)

  • 1. გორის მე-11 საჯარო სკოლა  მე-3 კლასი  ინტეგრირებული გაკვეთილი  მათემატიკა, ხელოვნება ისტ-ის გამოყენებით. პედაგოგი ქეთევან ნახუცრიშვილი
  • 2. გაკვეთილის თემა:
  • 3. რომელია გეომეტრიული ფიგურა?
  • 4. სამუშაო ხელსაწყოები

Related Documents