GANODERMALékaři říkají “To není moţné!”
OBSAH PŘEDSTAVENÍ KOMPLIKACE PREVENCE JE LEPŠÍ NEŢ LÉČBA CO JE GANODERMA? ZDRAVOTNÍ PRINCIPY GANODERMY K...
PROČ DEGENERATIVNÍ CHOROBY JAKO: RAKOVINA VYSOKÝ KREVNÍ TLAK CHOROBY SRDCE DIABETES SELHÁNÍ LEDVIN JS...
NA VAŠE TĚLO ÚTOČÍ (1/5)  Znečištěné ţivotní prostředí ...
NA VAŠE TĚLO ÚTOČÍ (2/5) 70% zdravotních problémů je způsobeno jídlem, které jíme. “Jste to, co jíte” Ideálně ...
NA VAŠE TĚLO ÚTOČÍ (3/5) Co se děje, kdyţ je Vaše tělo kyselé? • Normální červené krvinky • Vázání prot...
NA VAŠE TĚLO ÚTOČÍ (4/5) Co se děje, kdyţ je Vaše tělo kyselé? • Naše tělo má schopnost vyvaţovat kyselost do určité...
NA VAŠE TĚLO ÚTOČÍ (5/5) Co se děje, kdyţ je Vaše tělo kyselé? • Dlouhodobě to vede k zablokování mikro- oběhu. To v...
A TAM TO ZAČÍNÁ: KREVNÍ OBĚH (1/4)Funkce krevního oběhu jsou: Přenos kyslíku, ţivin, a buněk imunitního systému...
A TAM TO ZAČÍNÁ: KREVNÍ OBĚH (2/4)• Kdyţ je naše tělo kyselé, krev je lepkavá a hustá. Špatný krevní oběh vede ke ...
A TAM TO ZAČÍNÁ: KREVNÍ OBĚH (3/4)Zdravá tepna Tepna s cholesterolem avypadá takto tuky, které se usazují podél ...
A TAM TO ZAČÍNÁ:KREVNÍ OBĚH(4/4) • Je-li tkáň orgánu odříznuta od prokrvení v důsledku zablokování mikro-oběh...
OBSAH PŘEDSTAVENÍ KOMPLIKACE PREVENCE JE LEPŠÍ NEŢ LÉČBA CO JE GANODERMA? ZDRAVOTNÍ PRINCIPY GANODERMY K...
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK (1/4) Infarkt Mrtvice Selhání ledvin
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK (2/4)• Vysoký krevní tlak se vyvíjí 10 aţ 15 let.• Hlavním faktorem, který přispívá k vysokému krevním...
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK (3/4)• Jak tyto problémy řešit? • Vyrovnáváním pH v těle se můţe sníţit lepkavost krve. • Zlepšení...
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK (4/4)• Pokud jsme schopni dosáhnout všech vlastností z předchozí stránky, bude funkce buněk / tkání / ...
DIABETES (1/6)Vysoký krevní tlak Mrtvice Infarkt Sněť
DIABETES (2/6) Rozmazané vidění vede Poškození nervů k oslepnutí Selhání ledvin Kóma
DIABETES (3/6)• U diabetika je tělo kyselé díky cukru v krvi, krev je hodně lepkavá. Následně to vede ke zvýšenému shluk...
DIABETES (4/6)• V důsledku toho pacienti i nadále trpí problémy souvisejícími s cévami, přestoţe berou léky. • Vysoký ...
DIABETES (5/6)• Jak předejít diabetickým komplikacím?• Uţíváním těchto DXN ozdravných produktů: • Cordypine • RG/G...
DIABETES (6/6)• Se všemi těmito látkami pro zdraví jsme schopni předejít u diabetiků problémům souvisejícím s cévami. Ta...
DIABETES OŠETŘENÍ (1/2)• Jak předcházet komplikacím u diabetických pacientů?• Řešení: • Brát Cordypine 30 ml 2 x denně...
DIABETES OŠETŘENÍ (2/2)• Se všemi těmito funkcemi jsme schopni zamezit u diabetiků problémům souvisejícím s cévami.• Pra...
RAKOVINA /3) Rakovina prsu Rakovina plic Rakovina Rakovina ústní ţaludku dutiny
RAKOVINA (2/3) Rakovina střeva Rakovina vaječníků Rakovina jater Rakovina ledvin
RAKOVINA (3/3)• Kdyţ je Vaše tělo kyselé, vysílá signály jako: • Vysoký cholesterol • Vysoký krevní tlak • Vysoká hladi...
OŠETŘENÍ RAKOVINY (1/2)• Pacienti s nádorovým onemocněním v lékařském ošetření absolvují operaci, chemoterapii nebo radio...
OŠETŘENÍ RAKOVINY (2/2)• Později, kdyţ pacient dlouhodobě bere DXN Cordypine, RG, GL, Spirulinu, jsou tyto schopny sníţi...
OBSAH PŘEDSTAVENÍ KOMPLIKACE PREVENCE JE LEPŠÍ NEŢ LÉČBA CO JE GANODERMA? MEDICÍNSKÉ PRINCIPY GANODERMY ...
PREVENCE (1/2) Cvičení Vyváţená strava Začlenění návyku brát denně RG/GL a pít Cordypine"Prevence je lepší neţ...
PREVENCE (2/2)• “PREVENCE JE LEPŠÍ NEŢ LÉČBA” není jen slogan, jsme schopni dosáhnout dobrého zdraví a dlouhověkosti s ...
OBSAH PŘEDSTAVENÍ KOMPLIKACE PREVENCE JE LEPŠÍ NEŢ LÉČBA CO JE GANODERMA? MEDICÍNSKÉ PRINCIPY GANODERMY ...
CO JE GANODERMA? (1/3)HISTORIE LINGZHI: 5000 let starý zázrak přírodních látek stvořila nebesa Královna všech rostlin/ ...
CO JE GANODERMA? (2/3) Historie Ganodermy je 5000 let stará. Ve starověku byla Ganoderma v medicíně povaţována za na...
CO JE GANODERMA? (3/3) Na základě pečlivých výzkumů čínských i zahraničních vědců z posledních let a propojením s ro...
CO JE DXN GANODERMA (RG)? (1/3)
CO JE DXN GANODERMA (RG)? (2/3)• DXN RG (Reishi Gano) je druh houby široce známý jako „Královna rostlin”.• D...
CO JE DXN GANODERMA (RG)? (3/3)• Ţiviny v Ganodermě komunikují s tělem a poskytují mu cenné ozdravné účink...
CO JE DXN GANOCELIUM (GL)? (1/3)
CO JE DXN GANOCELIUM (GL)? (2/3)• DXN GL je výtaţek z 18-ti denního podhoubí Ganodermy.• Hlavní ţiviny v...
CO JE DXN GANOCELIUM (GL)? (3/3)• Zdravotní účinky DXN GL: • GL je dodavatel kyslíku • Posiluje imunitní...
CO JE DXN CORDYCEPS? (1/7)
CO JE DXN CORDYCEPS? (2/7)• Cordyceps Sinensis je světoznámá léčivá houba pouţívaná v Číně jako tradiční doplněk po témě...
CO JE DXN CORDYCEPS? (3/7)• Nejaktivnější sloţky v Cordycepsu jsou:  Polysacharidy  Cordycepi kyselina, Glutamid k...
CO JE DXN CORDYCEPS? (4/7)• Léčebné účinky DXN Cordycepsu: • Posílení kardiovaskulárního systému. • Sníţení poruch srd...
CO JE DXN CORDYCEPS? (5/7)Léčebné účinky DXN Cordycepsu:• Udrţuje zdravé funkce dýchacího systému. • Sniţuje příznaky ch...
CO JE DXN CORDYCEPS? (6/7)• Léčebné účinky DXN Cordycepsu: Udrţuje funkce zdravých ledvin. • Pacient s chronickými ...
CO JE DXN CORDYCEPS? (7/7)• Léčebné účinky DXN Cordycepsu: • Zvyšuje energii a redukuje tuky. • Zvýšuje odolnost, vytrva...
CO JE DXN CORDYPINE? (1/4)
CO JE DXN CORDYPINE? (2/4)• DXN Cordypine tvoří enzymy z kvašeného ananasového dţusu a cordyceps houba. DXN Cordypine sp...
CO JE DXN CORDYPINE? (3/4)• Léčebné účinky DXN Cordypinu: • Je protizánětlivý. • Odstraňuje bolesti svalů a kloubů. • U...
CO JE DXN CORDYPINE? (4/4)• Léčebné účinky DXN Cordypinu: • Ananas je bohatý na mangan. To pomáhá růstu kostí u mlad...
CO JE DXN SPIRULINA? (1/5)
CO JE DXN SPIRULINA? (2/5)• DXN Spirulina je modrozelená řasa - je kompletní výţivou s vysokým obsahem bílkovin, je boha...
CO JE DXN SPIRULINA? (3/5)• Hlavní ţiviny v DXN Spirulině jsou: • Bílkoviny: Esenciální aminokyseliny • Polysacharidy a ...
CO JE DXN SPIRULINA? (4/5)• Léčebné účinky DXN Spiruliny: • Podpora růstu a rozvoje. • Posílení imunitního systému a ...
CO JE DXN SPIRULINA? (5/5)• Léčebné účinky DXN Spiruliny: • Umoţňuje tělu vytvářet si nové zásoby červených krvinek....
OBSAH PŘEDSTAVENÍ KOMPLIKACE PREVENCE JE LEPŠÍ NEŢ LÉČBA CO JE GANODERMA? MEDICÍNSKÉ PRINCIPY GANODERMY ...
SLOŢKY GANODERMY• Aktivní ţiviny nalezené v Ganodermě: • Adenosin • Polysacharidy • Organické germanium • Trit...
CESTA NAŠÍM IMUNITNÍM SYSTÉMEM (1/9)
CESTA NAŠÍM IMUNITNÍM SYSTÉMEM (2/9) V krvi jsou červené Bílé krvinky mohou být a bílé krvinky. Bílé rozděleny do ...
CESTA NAŠÍM IMUNITNÍM SYSTÉMEM (3/9) Jedná se o B-buňky produkující protilátky. Tělo produkuje více neţ jednu mi...
CESTA NAŠÍM IMUNITNÍM SYSTÉMEM (4/9) To je makrofág, který je popelářem těla.
CESTA NAŠÍM IMUNITNÍM SYSTÉMEM (5/9) Makrofág pohlcující bakterie E.coli.
CESTA NAŠÍM IMUNITNÍM SYSTÉMEM (6/9) Funkce makrofágů je spolknout jakékoliv cizí čá...
CESTA NAŠÍM IMUNITNÍM SYSTÉMEM (7/9) Další typ makrofágů Makrofág zaplavujícízaplavující azbestová opotřebované ...
CESTA NAŠÍM IMUNITNÍM SYSTÉMEM (9/9) NK buňky mají schopnost zabít jakýkoliv druh rakovinných buněk - jak je z...
CESTA NAŠÍM IMUNITNÍM SYSTÉMEM (8/9)NK buňky mezi dvěmavelkýma rakovinnýma NK buňka se zabývá buňkama. rak...
1. Díky tomu, ţe Ganoderma obsahujeadenosin, brání vzniku trombózy aucpání cév. Tím zlepšuje krevní oběh. Cé...
1. Díky tomu, ţe Ganoderma obsahuje adenosin,brání vzniku trombózy a ucpání cév. Tím zlepšujekrevní oběh.• Polysacharidy• ...
2. Posílení imunitního systému  GL obsahuje velké mnoţství polysacharidů a organického germania  Preventuje rako...
3. Harmonizace tělesných funkcí  Prevence vysokého a nízkého tlaku krve  Obnovení funkcí slinivky  Vyváţení hy...
4. Zvýšení okysličení krve – GL obsahuje velkémnoţství organického germania, které jedodavatelem kyslíku
5. Zvyšuje odolnost vůči stresu – RG obsahujeTriterpeny
OBSAH PŘEDSTAVENÍ KOMPLIKACE PREVENCE JE LEPŠÍ NEŢ LÉČBA CO JE GANODERMA? MEDICÍNSKÉ PRINCIPY GANODERMY ...
TĚHOTNÉ ŢENY (1/4) VIRUS TOXINY DEFEKTY BUNĚK PLODU
TĚHOTNÉ ŢENY (2/4)  Znečištěné ţivotní prostředí  Nezdravé ...
TĚHOTNÉ ŢENY (3/4)• Jak můţe těhotná ţena chránit své děťátko?• Během těhotenství: 1) Brát denně GL  ...
TĚHOTNÉ ŢENY (4/4)• Během porodu: 1) Kdyţ těhotná matka uţívá během těhotenství RG / GL a Spirulinu, můţe ...
MIMINKA (1/2)VIRUS TOXINY POD ÚTOKY TOXINŮ Z JÍDLA/ VIRŮ ...
MIMINKA (2/2)• Mateřské mléko je pro miminko nejlepší zajištění dobrého imunitního systému.• Kdyţ dítě začne při...
BATOLATA/PŘEDŠKOLNÍ VĚK (1/2)
BATOLATA/PŘEDŠKOLNÍ VĚK (2/2)• Tato skupina dětí přijímá normální stravu. Kyselá jídla způsobují sníţ...
PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVA/ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1/4)BAKTERIE VIRY TOXINY Z JÍDLA
PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVA/ZÁKLADNÍ ŠKOLA (2/4)
PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVA/ZÁKLADNÍ ŠKOLA (3/4)• U této skupiny dětí způsobuje sníţení imunitního systému ...
PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVA/ZÁKLADNÍ ŠKOLA (4/4)• Tato skupina dětí by měla brát: 1)RG RG 1 aţ 2 kapsle denně k vyloučení to...
STUDENTI STŘEDNÍCH ŠKOL/STUDENTI VYSOKÝCH ŠKOL (1/3) STRES ...
STUDENTI STŘEDNÍCH ŠKOL/STUDENTI VYSOKÝCH ŠKOL (2/3) TOXINY Z JÍDLA ...
STUDENTI STŘEDNÍCH ŠKOL/STUDENTI VYSOKÝCH ŠKOL (3/3)• U této skupiny lidí je hlavní příčinou zdravot...
PRODUKTIVNÍ VĚK (1/3)TOXINY STRES STRES TOXINY
PRODUKTIVNÍ VĚK (2/3) Dospělí s rodinou
PRODUKTIVNÍ VĚK (3/3)• Pracující dospělí mají rodiny. Nesezdané páry by se měly připravit na budoucí rodičovství za...
STŘEDNÍ VĚKPOD ÚTOKY TOXINŮ Z JÍDLA/ STRESU
STÁŘÍ RAKOVINA, VYSOKÝ TLAK, DIABETES INFARKT! POD ÚTOKY TOXINŮ Z JÍDLA/ S...
NEMOCNÍ LIDÉPOD ÚTOKY TOXINŮ Z JÍDLA/ STRESU KOMPLIKACE CHOROB
JAK UŢÍVAT DXN GANODERMU A MYCELIUM? Ganoderma Mycelium celkem 1.týden...
Jak uţívat Mycodiet (Mega dávku 30-ti kapslí Ganodermy +30 kaps. Mycelia)? Smíchejte 1 balení mycodiety + 500 ml vody, d...
CO DĚLÁ GANODERMA A CO MYCELIUM? (1/2) DXN Ganoderma a Mycelium pracují jako scanner ve Vašem těle. Jsou schopny ...
CO DĚLÁ GANODERMA A CO MYCELIUM? (2/2) DXN Ganoderma a Mycelium umoţňují Vašemu tělu zbavovat se toxinů rozpustný...
OBSAH PŘEDSTAVENÍ KOMPLIKACE PREVENCE JE LEPŠÍ NEŢ LÉČBA CO JE GANODERMA? MEDICÍNSKÉ PRINCIPY GANODERMY ...
DOLOŢENÍ ÚČINKŮ (1/7) PLÍSEŇ ÚST13.březen 7.duben2009 2009 9.duben ...
DOLOŢENÍ ÚČINKŮ (2/7) DIABETICKÁ NOHA Pan Lai, můj strýc, měl mrtvici ...
DOLOŽENÍ ÚČINKŮ (3/7) Diabetická noha 11.srpna 2003 11.září 2003 11.října 2003
DOLOŢENÍ ÚČINKŮ (4/7) RAKOVINA Mému otci, panu Yau Yit Pin, 79 let, byla diagnostikována rakovina prostaty ...
DOLOŢENÍ ÚČINKŮ (5/7) 26.června 2007  Výsledky scanu kostí odhalily rozsáhlé kostní metastázy s výsledky P...
DOLOŢENÍ ÚČINKŮ (6/7) 10. září 2007  O 2 ½ měsíce později:  PSA výsledky klesly na 34.46 ng/ml 15. ledna...
DOLOŢENÍ ÚČINKŮ (7/7) Březen 2009  Můj otec je spokojený a zdravý. Díky nádherným produktům DXN! ...
JE DXN GANODERMANEJLEPŠÍ NA SVĚTĚ? (1/2)
JE DXN GANODERMANEJLEPŠÍ NA SVĚTĚ? (2/2)
CO JE NAŠÍM ÚKOLEM? BRÁT GANODERMU DENNĚ MÍT DOBRÉ STRAVOVACÍ NÁVYKY OMEZIT STRES A STAROSTI MŮŢETE SE TĚŠIT ...
ZÁVĚREM Já si váţím DXN produktů:  Cordypine  RG/GL  Spirulina  Cordyceps  Bee Pollen  Ro...
DXN MARKETTING SDN. BHD. Email: janegano@hotmail.com Webstránka: www.janegano.blogsp...
DĚKUJI ZAPOZORNOST
of 116

Prezentace ganoderma

www.zazracna.ganodermakava.sk
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      


Transcripts - Prezentace ganoderma

 • 1. GANODERMALékaři říkají “To není moţné!”
 • 2. OBSAH PŘEDSTAVENÍ KOMPLIKACE PREVENCE JE LEPŠÍ NEŢ LÉČBA CO JE GANODERMA? ZDRAVOTNÍ PRINCIPY GANODERMY KDO MŮŢE UŢÍVAT GANODERMU A JAK JI UŢÍVAT? DOLOŢENÍ ÚČINKŮ
 • 3. PROČ DEGENERATIVNÍ CHOROBY JAKO: RAKOVINA VYSOKÝ KREVNÍ TLAK CHOROBY SRDCE DIABETES SELHÁNÍ LEDVIN JSOU NA VZESTUPU???
 • 4. NA VAŠE TĚLO ÚTOČÍ (1/5)  Znečištěné ţivotní prostředí  Nezdravé stravovací návyky  Stres  DEGENERATIVNÍOSLABENÍ IMUNITNÍHO ONEMOCNĚNÍ SYSTÉMU  INFEKČNÍ CHOROBY
 • 5. NA VAŠE TĚLO ÚTOČÍ (2/5) 70% zdravotních problémů je způsobeno jídlem, které jíme. “Jste to, co jíte” Ideálně bychom měli jíst 4 porce zásaditého jídla jako je ovoce a zelenina a 1 porci kyselého jídla jako je maso. Nicméně, u většiny z nás je to naopak. Máme tendenci jíst více kyselých potravin, jako jsou maso, ryby, vejce, mléko, bílé pečivo, sycené nápoje s cukrem. K tomu všemu naši kyselost zhoršuje i stres. 7,35 by byl ideální stav našeho pH, ale většina z nás není schopna si tuto úroveň udrţet .
 • 6. NA VAŠE TĚLO ÚTOČÍ (3/5) Co se děje, kdyţ je Vaše tělo kyselé? • Normální červené krvinky • Vázání proteinů • Řetězení • Shlukování červených krvinek
 • 7. NA VAŠE TĚLO ÚTOČÍ (4/5) Co se děje, kdyţ je Vaše tělo kyselé? • Naše tělo má schopnost vyvaţovat kyselost do určité míry • Odčerpáváním vápníku z kostí • Zvýšením hladiny cholesterolu • Vyvaţování kyselosti vede k lepkavosti krve • Tím se mohou červené krvinky a krevní destičky shlukovat dohromady
 • 8. NA VAŠE TĚLO ÚTOČÍ (5/5) Co se děje, kdyţ je Vaše tělo kyselé? • Dlouhodobě to vede k zablokování mikro- oběhu. To vede ke špatnému prokrvování, sníţení hladiny kyslíku v těle, sníţení imunitního systému a hromadění toxinů. Proto tyto faktory vedou k degeneraci tělesných buněk / orgánů / systémových funkcí. Nakonec ke zdravotním problémům jako je vysoký krevní tlak, cukrovka, rakovina.
 • 9. A TAM TO ZAČÍNÁ: KREVNÍ OBĚH (1/4)Funkce krevního oběhu jsou: Přenos kyslíku, ţivin, a buněk imunitního systému do různých částí těla. Krev odvádí odpad a toxiny z těla.
 • 10. A TAM TO ZAČÍNÁ: KREVNÍ OBĚH (2/4)• Kdyţ je naše tělo kyselé, krev je lepkavá a hustá. Špatný krevní oběh vede ke špatnému stavu buněk / tkání / orgánů / systémových funkcí, zejména pokud je náš imunitní systém oslabený, hladina kyslíku je nízká, pH těla je vysoké a toxiny se hromadí v těle. Nakonec si takto vytvoříme prostředí pro degenerativní choroby jako je vysoký krevní tlak, cukrovka a rakovina.
 • 11. A TAM TO ZAČÍNÁ: KREVNÍ OBĚH (3/4)Zdravá tepna Tepna s cholesterolem avypadá takto tuky, které se usazují podél stěn - to vede nakonec k onemocnění srdce.
 • 12. A TAM TO ZAČÍNÁ:KREVNÍ OBĚH(4/4) • Je-li tkáň orgánu odříznuta od prokrvení v důsledku zablokování mikro-oběhu, buňky / tkáně odumírají. Tento obrázek ukazuje, jak dochází k degeneraci mozku, poškození orgánů jako je slinivka břišní, ledviny a tak dále. Degenerace orgánů a systému se můţe vyvíjet mnoho let. Např. vysoký krevní tlak a rakovina se vyvíjí obvykle 10 aţ 15 let.
 • 13. OBSAH PŘEDSTAVENÍ KOMPLIKACE PREVENCE JE LEPŠÍ NEŢ LÉČBA CO JE GANODERMA? ZDRAVOTNÍ PRINCIPY GANODERMY KDO MŮŢE UŢÍVAT GANODERMU A JAK JI UŢÍVAT? DOLOŢENÍ ÚČINKŮ
 • 14. VYSOKÝ KREVNÍ TLAK (1/4) Infarkt Mrtvice Selhání ledvin
 • 15. VYSOKÝ KREVNÍ TLAK (2/4)• Vysoký krevní tlak se vyvíjí 10 aţ 15 let.• Hlavním faktorem, který přispívá k vysokému krevnímu tlaku, je hustá krev, cévy tvrdnou díky blokacím. Lékařské ošetření: dlouhodobě brát léky na rozšíření cév pro kontrolu krevního tlaku. I kdyţ pacient bere léky, nakonec skončí s komplikacemi jako je: srdeční infarkt, mrtvice a selhání ledvin, protoţe tělo je kyselé a krev je hustá. Z tohoto důvodu ucpání cév pokračuje.
 • 16. VYSOKÝ KREVNÍ TLAK (3/4)• Jak tyto problémy řešit? • Vyrovnáváním pH v těle se můţe sníţit lepkavost krve. • Zlepšením cirkulace krve se odstraní blokace. • Zvýšením okysličení krve se regenerují funkce buněk. • Posílením imunitního systému.
 • 17. VYSOKÝ KREVNÍ TLAK (4/4)• Pokud jsme schopni dosáhnout všech vlastností z předchozí stránky, bude funkce buněk / tkání / orgánů / systémů regenerována a obnovena. Tím lze zlepšit zdravotní stav. Pokud bere pacient léky, můţe brát DXN produkty: • RG/GL • Cordypine • Cordyceps • Spirulina • Rosselle tablets• Povzbuzováním pacienta ke zdravým stravovacím návykům se můţe předejít komplikacím vysokého krevního tlaku a předčasného úmrtí.
 • 18. DIABETES (1/6)Vysoký krevní tlak Mrtvice Infarkt Sněť
 • 19. DIABETES (2/6) Rozmazané vidění vede Poškození nervů k oslepnutí Selhání ledvin Kóma
 • 20. DIABETES (3/6)• U diabetika je tělo kyselé díky cukru v krvi, krev je hodně lepkavá. Následně to vede ke zvýšenému shlukování červených krvinek a krevních destiček a to zapřičiňuje nepatrné blokace v cévách. Proto většina diabetiků trpí problémy souvisejícími s cévami. Blokace vedou k poškození buněk a orgánů jako je selhání ledvin a poruchy vidění. To také vede k systémovému selhání imunitního systému. Z tohoto důvodu jsou pacienti s diabetem náchylnější k infekcím.
 • 21. DIABETES (4/6)• V důsledku toho pacienti i nadále trpí problémy souvisejícími s cévami, přestoţe berou léky. • Vysoký krevní tlak • Infarkt • Mrtvice • Oslepnutí • Poškození nervů • Sněť • Selhání ledvin • Kóma • Smrt
 • 22. DIABETES (5/6)• Jak předejít diabetickým komplikacím?• Uţíváním těchto DXN ozdravných produktů: • Cordypine • RG/GL • Spirulina • Roselle • Cordyceps• Tyto produkty zajistí: • Vyrovnání pH v těle • Sníţení lepkavosti krve • Zlepšení krevního oběhu • Dobré okysličení krve
 • 23. DIABETES (6/6)• Se všemi těmito látkami pro zdraví jsme schopni předejít u diabetiků problémům souvisejícím s cévami. Tak je pacient schopen vrátit do rovnováhy tělesné funkce a nakonec je schopen zlepšit svůj celkový zdravotní stav. Takto se můţe zcela zabránit předčasným úmrtím způsobenými komplikacemi.
 • 24. DIABETES OŠETŘENÍ (1/2)• Jak předcházet komplikacím u diabetických pacientů?• Řešení: • Brát Cordypine 30 ml 2 x denně ke sníţení lepkavosti krve. • Brát RG/GL 1,2,4,6 a udrţovat na 6. • Spirulina 10 tablet denně. • Roselle 5 tablet denně. • Cordyceps 4 kapsle denně.• Tyto produkty zajistí: • Vyrovnání pH, ideálně na 7,35. • Dobrý krevní oběh. • Dobrý imunitní systém. • Dobrou hladinu kyslíku v krvi.
 • 25. DIABETES OŠETŘENÍ (2/2)• Se všemi těmito funkcemi jsme schopni zamezit u diabetiků problémům souvisejícím s cévami.• Prakticky zajišťují tyto zdravotní návyky u této skupiny pacientů dobré zdraví a dlouhověkost.
 • 26. RAKOVINA /3) Rakovina prsu Rakovina plic Rakovina Rakovina ústní ţaludku dutiny
 • 27. RAKOVINA (2/3) Rakovina střeva Rakovina vaječníků Rakovina jater Rakovina ledvin
 • 28. RAKOVINA (3/3)• Kdyţ je Vaše tělo kyselé, vysílá signály jako: • Vysoký cholesterol • Vysoký krevní tlak • Vysoká hladina cukru• To znamená, ţe vytváříte prostředí těla jako: • Špatný krevní oběh díky lepkavosti krve • Špatný imunitní systém • Špatná úroveň kyslíku v krvi • Vysokou kyselost těla• Dáváte svému tělu příleţitost ke vzniku RAKOVINY!
 • 29. OŠETŘENÍ RAKOVINY (1/2)• Pacienti s nádorovým onemocněním v lékařském ošetření absolvují operaci, chemoterapii nebo radioterapii.• Najdeme někdy odpověď, proč se rakovina tak často vrací? Protoţe prostředí v těle rakovinu podporuje!• Kdyţ pacient s rakovinou prochází chemoterapií, musíme mu dát správné ţiviny – jako jsou polysacharidy z prášku GL. Ty posilují imunitní systém a také znovu vybudují funkce kostní dřeně. Tím se sniţují vedlejší účinky chemoterapie a sniţuje se moţnost recidivy. Kdyţ je pacient s rakovinou podporován GL práškem, je schopen projít chemoterapií podle lékařského plánu.
 • 30. OŠETŘENÍ RAKOVINY (2/2)• Později, kdyţ pacient dlouhodobě bere DXN Cordypine, RG, GL, Spirulinu, jsou tyto schopny sníţit recidivu rakoviny na minimální úroveň, protoţe vytváří v těle zdravé prostředí, které není vhodné pro rakovinu: • Dobrý krevní oběh sníţením lepkavosti krve • Posílení imunitního systému • Zvýšení okysličení krve • Vyrovnávání pH v těle na ideální úroveň pH 7.35
 • 31. OBSAH PŘEDSTAVENÍ KOMPLIKACE PREVENCE JE LEPŠÍ NEŢ LÉČBA CO JE GANODERMA? MEDICÍNSKÉ PRINCIPY GANODERMY KDO MŮŢE BRÁT GANODERMU A JAK JI UŢÍVAT? DOLOŢENÍ ÚČINKŮ
 • 32. PREVENCE (1/2) Cvičení Vyváţená strava Začlenění návyku brát denně RG/GL a pít Cordypine"Prevence je lepší neţ léčba“není jen slogan, jste schopnidosáhnout dobrého zdravía dlouhověkosti a zabránitpředčasnému úmrtí!"
 • 33. PREVENCE (2/2)• “PREVENCE JE LEPŠÍ NEŢ LÉČBA” není jen slogan, jsme schopni dosáhnout dobrého zdraví a dlouhověkosti s DXN!• Jsme poslové zdraví a dáváme kaţdému dobrou zprávu, „můţete najít řešení svého zdraví v DXN!" MŮŢETE SE TĚŠIT ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ
 • 34. OBSAH PŘEDSTAVENÍ KOMPLIKACE PREVENCE JE LEPŠÍ NEŢ LÉČBA CO JE GANODERMA? MEDICÍNSKÉ PRINCIPY GANODERMY KDO MŮŢE BRÁT GANODERMU A JAK JI UŢÍVAT? DOLOŢENÍ ÚČINKŮ
 • 35. CO JE GANODERMA? (1/3)HISTORIE LINGZHI: 5000 let starý zázrak přírodních látek stvořila nebesa Královna všech rostlin/ Rostlina ţivota Skrytý poklad Nový záblesk naděje Na základě pečlivých výzkumů čínských i zahraničních vědců z posledních let a propojením s rozbory a klinickými experimenty, prováděnými nemocnicemi, školami a farmaceutickými výrobci, byly nakonec objeveny rozsáhlé účinky.
 • 36. CO JE GANODERMA? (2/3) Historie Ganodermy je 5000 let stará. Ve starověku byla Ganoderma v medicíně povaţována za natolik blahodárnou, ţe její zdravotní účinnost byla doloţena v nejstarších čínských medicínských textech (předpokládá se stáří více neţ 2000 let). V nich je klasifikovaných a vysvětlených 365 druhů léčivých přípravků. Ganoderma je klasifikována jako vrchol „nadřazené“ kategorie. Dosáhla svého zařazení v čínských textech ne pro svou dobrou pověst, ale pro své léčebné vlastnosti bez vedlejších účinků. Číňany byla označována jako královna rostlin, rostlina ţivota, skrytý poklad. Říkalo se, ţe je to bylina, která můţe být konzumována dlouhodobě a bude vám garantovat věčné mládí a dlouhověkost.
 • 37. CO JE GANODERMA? (3/3) Na základě pečlivých výzkumů čínských i zahraničních vědců z posledních let a propojením s rozbory a klinickými experimenty, prováděnými nemocnicemi, školami a farmaceutickými výrobci, byly nakonec objeveny rozsáhlé účinky. Po 2000 letech Ganoderma zaujala důleţité postavení jako specifická ţivina, jejímţ cílem je normalizovat všechny tělesné funkce. Moderní vědci z Japonska, Číny, Tchaj-wanu, Malajsie, Indie, Thajska, Indonésie, Vietnamu a Spojených států se začali zajímat o tento prostředek starověku. Japonští a čínští vědci prováděli výzkum Ganodermy a potvrdili laboratorními pokusy a klinickými zkouškami účinky houby. Objevili, jak dobře jsou ţiviny v Ganodermě schopny komunikovat s naším tělem a poskytovat mu ozdravné účinky.
 • 38. CO JE DXN GANODERMA (RG)? (1/3)
 • 39. CO JE DXN GANODERMA (RG)? (2/3)• DXN RG (Reishi Gano) je druh houby široce známý jako „Královna rostlin”.• DXN RG obsahuje 100% výtaţek z Ganodermy staré 3 měsíce.• Nejaktivnější sloţky RG jsou:  Polysacharidy  Triterpeny  Adenosin  Organické germanium
 • 40. CO JE DXN GANODERMA (RG)? (3/3)• Ţiviny v Ganodermě komunikují s tělem a poskytují mu cenné ozdravné účinky. Léčebné účinky DXN RG: • Odstraňuje toxiny rozpustné v tucích a ve vodě • Zlepšuje krevní oběh • Stabilizuje naše emoce/ redukuje stres • Posiluje imunitní systém • Zvyšuje okysličení těla • Preventuje degeneraci buněk tkání • Vyrovnává funkce těla
 • 41. CO JE DXN GANOCELIUM (GL)? (1/3)
 • 42. CO JE DXN GANOCELIUM (GL)? (2/3)• DXN GL je výtaţek z 18-ti denního podhoubí Ganodermy.• Hlavní ţiviny v DXN GL jsou: • Polysachariy • Organické germanium • Široké spektrum vitamínů • Široké spektrum minerálů• Obsah polysacharidů a organického germania v Ganoceliu je 4 krát vyšší neţ v Ganodermě.
 • 43. CO JE DXN GANOCELIUM (GL)? (3/3)• Zdravotní účinky DXN GL: • GL je dodavatel kyslíku • Posiluje imunitní systém. • Je to mozkové tonikum. • Vylučuje toxiny rozpustné ve vodě. • Obnovuje funkce buněk. • Sniţuje hladinu cukru a obnovuje funkce slinivky. • Normalizuje tělesné funkce.
 • 44. CO JE DXN CORDYCEPS? (1/7)
 • 45. CO JE DXN CORDYCEPS? (2/7)• Cordyceps Sinensis je světoznámá léčivá houba pouţívaná v Číně jako tradiční doplněk po téměř 1500 let.• Obsahuje protirakovinné, protinádorové a protiinfekční látky.• Chrání hlavní orgány, specielně ledviny, plíce a játra.
 • 46. CO JE DXN CORDYCEPS? (3/7)• Nejaktivnější sloţky v Cordycepsu jsou:  Polysacharidy  Cordycepi kyselina, Glutamid kyselina  Phenylalinene, Proline, Histidine, Valine, Oxyvaline, Arginine, Alanine and Mannitol  Vitamin B12
 • 47. CO JE DXN CORDYCEPS? (4/7)• Léčebné účinky DXN Cordycepsu: • Posílení kardiovaskulárního systému. • Sníţení poruch srdečního rytmu (např. srdeční arytmie a chronické srdeční poruchy). • Regulace krevního tlaku. • Zlepšení průtoku krve koronárními tepnami. • Zlepšení funkce srdečního svalu. • Udrţování zdravé imunitní odpovědi. • Zvýšení aktivity buněk (NK) – přírodních zabijáků - první linie obrany našeho těla proti infekcím a nemocem.
 • 48. CO JE DXN CORDYCEPS? (5/7)Léčebné účinky DXN Cordycepsu:• Udrţuje zdravé funkce dýchacího systému. • Sniţuje příznaky chorob dýchacího systému (jako je např. chronická bronchitida a astma). • Zajišťuje maximální mnoţství kyslíku, dokonce i u starších lidí. • Redukuje hleny a potláčí kašel.• Udrţuje funkce zdravých jater. • Zlepšuje průtok krve játry, vede k jejich lepší činnosti a schopnosti bojovat s chorobami, včetně hepatitidy B.
 • 49. CO JE DXN CORDYCEPS? (6/7)• Léčebné účinky DXN Cordycepsu: Udrţuje funkce zdravých ledvin. • Pacient s chronickými chorobami ledvin je schopen vykázat po konzumaci Cordycepsu velké zlepšení. Udrţuje zdravou hladinu cholesterolu. • Pomáhá sniţovat celkový cholesterol o 10-21% a triglyceridy o 9-26%. • Zvyšuje HDL-cholesterol (“dobrý cholesterol”) o 27-30%.
 • 50. CO JE DXN CORDYCEPS? (7/7)• Léčebné účinky DXN Cordycepsu: • Zvyšuje energii a redukuje tuky. • Zvýšuje odolnost, vytrvalost a sportovní výkon. • Posiluje sexuální funkce. • Zlepšuje plodnost. • Přírodní antidepresivum, které umoţňuje klidnější spánek. • Přírodní protirakovinná látka. • Vhodný doplněk chemoterapie a radioterapie. Zlepšuje pamět a zlepšuje vaši náladu.
 • 51. CO JE DXN CORDYPINE? (1/4)
 • 52. CO JE DXN CORDYPINE? (2/4)• DXN Cordypine tvoří enzymy z kvašeného ananasového dţusu a cordyceps houba. DXN Cordypine spolupracuje výborně s cordycepsem• Hlavní ţiviny v DXN Cordypinu jsou: • Phosphatase • Oxidase • Brolemain • Je bohatý na vitamín C, B1 a B6 • Měď • Cordyceps ţiviny
 • 53. CO JE DXN CORDYPINE? (3/4)• Léčebné účinky DXN Cordypinu: • Je protizánětlivý. • Odstraňuje bolesti svalů a kloubů. • Urychluje hojení ran. • Zlepšuje dýchací a trávicí systém. • Sniţuje hustotu a lepivost krve. • Sniţuje riziko vzniku cévní mozkové příhody a problémů souvisejících s cévami. • Má schopnost kontrolovat šíření některých center buněk v těle.
 • 54. CO JE DXN CORDYPINE? (4/4)• Léčebné účinky DXN Cordypinu: • Ananas je bohatý na mangan. To pomáhá růstu kostí u mladých lidí a posílení kostí u starších lidí - tím se sniţuje osteoporóza.
 • 55. CO JE DXN SPIRULINA? (1/5)
 • 56. CO JE DXN SPIRULINA? (2/5)• DXN Spirulina je modrozelená řasa - je kompletní výţivou s vysokým obsahem bílkovin, je bohatá i na minerály, vitamíny a mastné kyseliny, je schopna poskytnout tělu potřebné ţiviny.• DXN kultivovaná Spirulina obsahuje velké mnoţství chlorofylu, protoţe je během celého roku vystavena slunečnímu světlu v Malajsii.
 • 57. CO JE DXN SPIRULINA? (3/5)• Hlavní ţiviny v DXN Spirulině jsou: • Bílkoviny: Esenciální aminokyseliny • Polysacharidy a Glycogen • Esenciální mastné kyseliny jako GLA • Vitamíny: B1, B2, B3, B6 a B12 • Minerály a stopové prvky: ţelezo, hořčík, vápník, draslík a selen. • Přírodní barviva: Phycocyanin, Chlorophyll, Xantophyll, Beta Caroten.
 • 58. CO JE DXN SPIRULINA? (4/5)• Léčebné účinky DXN Spiruliny: • Podpora růstu a rozvoje. • Posílení imunitního systému a odstranění virové infekce. • Sníţení úrovně cholesterolu. • Zlepšení zaţívání a trávení. • Posílení fyzické očisty a detoxikace. • Lepší antioxidační ochrana - tím sníţení rizika rakoviny.
 • 59. CO JE DXN SPIRULINA? (5/5)• Léčebné účinky DXN Spiruliny: • Umoţňuje tělu vytvářet si nové zásoby červených krvinek. • Zlepšuje ţivotnost červených krvinek. Nepřímo zvyšuje úroveň kyslíku v našem těle.
 • 60. OBSAH PŘEDSTAVENÍ KOMPLIKACE PREVENCE JE LEPŠÍ NEŢ LÉČBA CO JE GANODERMA? MEDICÍNSKÉ PRINCIPY GANODERMY KDO MŮŢE BRÁT GANODERMU A JAK JI UŢÍVAT? DOLOŢENÍ ÚČINKŮ
 • 61. SLOŢKY GANODERMY• Aktivní ţiviny nalezené v Ganodermě: • Adenosin • Polysacharidy • Organické germanium • Triterpeny• Tyto ţiviny mají podpůrný nebo léčebný účinek.
 • 62. CESTA NAŠÍM IMUNITNÍM SYSTÉMEM (1/9)
 • 63. CESTA NAŠÍM IMUNITNÍM SYSTÉMEM (2/9) V krvi jsou červené Bílé krvinky mohou být a bílé krvinky. Bílé rozděleny do 2 skupin: krvinky jsou buňky B-buňky, které pocházíimunitního systému. z kostní dřeně a T- buňky, které jsou školeny v brzlíku v boji proti
 • 64. CESTA NAŠÍM IMUNITNÍM SYSTÉMEM (3/9) Jedná se o B-buňky produkující protilátky. Tělo produkuje více neţ jednu miliardu různých protilátek pro boj s viry, bakteriemi, nebo jakýmikoli jinými tipy patogenů.
 • 65. CESTA NAŠÍM IMUNITNÍM SYSTÉMEM (4/9) To je makrofág, který je popelářem těla.
 • 66. CESTA NAŠÍM IMUNITNÍM SYSTÉMEM (5/9) Makrofág pohlcující bakterie E.coli.
 • 67. CESTA NAŠÍM IMUNITNÍM SYSTÉMEM (6/9) Funkce makrofágů je spolknout jakékoliv cizí částice, včetně starých tělesných buněk - jak je zobrazeno na těchto třech fotografiích.
 • 68. CESTA NAŠÍM IMUNITNÍM SYSTÉMEM (7/9) Další typ makrofágů Makrofág zaplavujícízaplavující azbestová opotřebované červené vlákna krvinky
 • 69. CESTA NAŠÍM IMUNITNÍM SYSTÉMEM (9/9) NK buňky mají schopnost zabít jakýkoliv druh rakovinných buněk - jak je znázorněno na těchto třech fotografiích.
 • 70. CESTA NAŠÍM IMUNITNÍM SYSTÉMEM (8/9)NK buňky mezi dvěmavelkýma rakovinnýma NK buňka se zabývá buňkama. rakovinnou buňkou tak dlouho, dokud není tato zničena.
 • 71. 1. Díky tomu, ţe Ganoderma obsahujeadenosin, brání vzniku trombózy aucpání cév. Tím zlepšuje krevní oběh. Céva před zlepšením krevního oběhu. Vymývání usazenin v cévě při uţívání Čistá céva po uţívání
 • 72. 1. Díky tomu, ţe Ganoderma obsahuje adenosin,brání vzniku trombózy a ucpání cév. Tím zlepšujekrevní oběh.• Polysacharidy• Organické germanium• Triterpeny• Adenosin• To jsou komponenty, které jsou schopny komunikovat s tělem a harmonizovat funkce těla.
 • 73. 2. Posílení imunitního systému  GL obsahuje velké mnoţství polysacharidů a organického germania  Preventuje rakovinu  Má schopnost bojovat proti virové infekci  Normalizuje a zlepšuje alergické reakce CANCER VIRUS ALLERGIES
 • 74. 3. Harmonizace tělesných funkcí  Prevence vysokého a nízkého tlaku krve  Obnovení funkcí slinivky  Vyváţení hyper a hypo funkce štítné ţlázy  Neurózy (duševní nestabilita)
 • 75. 4. Zvýšení okysličení krve – GL obsahuje velkémnoţství organického germania, které jedodavatelem kyslíku
 • 76. 5. Zvyšuje odolnost vůči stresu – RG obsahujeTriterpeny
 • 77. OBSAH PŘEDSTAVENÍ KOMPLIKACE PREVENCE JE LEPŠÍ NEŢ LÉČBA CO JE GANODERMA? MEDICÍNSKÉ PRINCIPY GANODERMY KDO MŮŢE BRÁT GANODERMU A JAK JI UŢÍVAT? DOLOŢENÍ ÚČINKŮ
 • 78. TĚHOTNÉ ŢENY (1/4) VIRUS TOXINY DEFEKTY BUNĚK PLODU
 • 79. TĚHOTNÉ ŢENY (2/4)  Znečištěné ţivotní prostředí  Nezdravé stravovací návyky  Stres  DEGENERATIVNÍTĚLO POD ÚTOKY! CHOROBY  INFEKČNÍ CHOROBY
 • 80. TĚHOTNÉ ŢENY (3/4)• Jak můţe těhotná ţena chránit své děťátko?• Během těhotenství: 1) Brát denně GL  GL obsahuje polysacharidy a organické germanium, které mohou posílit imunitní systém matky.  Polysacharidy v GL mohou opravit poškození DNA.  Polysacharidy jsou schopny zlepšit mozkové funkce plodu. 2) Brát denně RG  RG je schopno vylučovat toxiny z těla matky ještě dříve, neţ mohou zasáhnout plod. 3) Brát denně Spirulinu  Spirulina je schopna vylučovat radiace.  Spirulina obsahuje široké spektrum ţivin pro růst plodu.  Spirulina můţe posílit imunitní systém matky.  Dítě matky, která uţívá Spirulinu, nebude mít pravděpodobně novorozeneckou ţloutenku, která můţe způsobit mentální retardaci.
 • 81. TĚHOTNÉ ŢENY (4/4)• Během porodu: 1) Kdyţ těhotná matka uţívá během těhotenství RG / GL a Spirulinu, můţe se sníţit riziko krvácení při porodu. 2) Pro dítě - hladina kyslíku bude vysoká, takţe během porodu to můţe sníţit u dítěte riziko hypoxie (nedostatek kyslíku). 3) Tím jsme schopni zajistit dobré zdraví matky i jejího dítěte. Po porodu brát Cordypine, RG/GL a Spirulinu.  Pro hojení ran  Dobrou tvorbu mateřského mléka  Dobrý imunitní systém, pro prevenci infekce  Prevence poporodních depresí
 • 82. MIMINKA (1/2)VIRUS TOXINY POD ÚTOKY TOXINŮ Z JÍDLA/ VIRŮ DĚTSKÉ CHOROBY/ RAKOVINA
 • 83. MIMINKA (2/2)• Mateřské mléko je pro miminko nejlepší zajištění dobrého imunitního systému.• Kdyţ dítě začne přijímat polo-pevnou a tuhou stravu, jeho imunitní systém začne klesat a můţe být náchylné k častým virovým infekcím, včetně kašle, nachlazení a jiných nebezpečných virových infekcí.• Pro miminka: 1) GL  Můţete začít s podáváním GL (1/2 aţ 1 kapsle), kdyţ je dítě staré 2 měsíce, k posílení imunitního systému.  GL je také velké mozkové tonikum.  Současně se opravují všechny vady DNA vzniklé v děloze před porodem.
 • 84. BATOLATA/PŘEDŠKOLNÍ VĚK (1/2)
 • 85. BATOLATA/PŘEDŠKOLNÍ VĚK (2/2)• Tato skupina dětí přijímá normální stravu. Kyselá jídla způsobují sníţení imunitního systému.• Kdyţ jdou děti do školky, jsou vystaveny riziku virových infekcí.• Jak je chránit? Můţeme jim dát: 1) GL GL 1 aţ 2 kapsle denně k posílení jejich imunitního systému. GL obsahuje mnoţství polysacharidů, které mohou zlepšit jejich mozkové funkce.  Současně opravuje všechny vady DNA vzniklé před porodem. 2) Spirulina  Spirulina obsahuje široké spektrum ţivin pro vývoj dítěte. 3) Bee Pollen  Bee pollen obsahuje všechny ţiviny pro děti, včetně těch, které harmonizují jejich metabolismus a hormonální vývoj. To je základem rozvoje dítěte.
 • 86. PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVA/ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1/4)BAKTERIE VIRY TOXINY Z JÍDLA
 • 87. PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVA/ZÁKLADNÍ ŠKOLA (2/4)
 • 88. PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVA/ZÁKLADNÍ ŠKOLA (3/4)• U této skupiny dětí způsobuje sníţení imunitního systému kyselá strava, kterou konzumují a stres ve škole. Také konzumují hodně stravy plné pesticidů, konzervantů a barvených potravin.• Můţeme vidět docela velké mnoţství nemocí jako je leukémie, nádory a rakovina – jsou u této skupiny běţné, protoţe stres vyvolá zdravotní problémy, které uţ mohly v dítěti skrytě existovat.
 • 89. PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVA/ZÁKLADNÍ ŠKOLA (4/4)• Tato skupina dětí by měla brát: 1)RG RG 1 aţ 2 kapsle denně k vyloučení toxinů z těla a ke stabilizaci emocí. Tím mohou zredukovat stres. GL 1 aţ 6 kapslí denně k posílení imunitního systému a funkcí mozku, specielně během zkoušek. 2)Spirulina & Bee Pollen Spirulina a Bee pollen 5 tablet kaţdý den k zajištění vyváţené výţivy pro fyzický a duševní rozvoj. 3)Cordypine Cordypine 20ml denně k vyváţení pH v těle.
 • 90. STUDENTI STŘEDNÍCH ŠKOL/STUDENTI VYSOKÝCH ŠKOL (1/3) STRES TOXINY Z JÍDLATOXINY Z JÍDLA STRES
 • 91. STUDENTI STŘEDNÍCH ŠKOL/STUDENTI VYSOKÝCH ŠKOL (2/3) TOXINY Z JÍDLA TOXINY Z JÍDLA STRES STRES TOXINY Z JÍDLA STRES
 • 92. STUDENTI STŘEDNÍCH ŠKOL/STUDENTI VYSOKÝCH ŠKOL (3/3)• U této skupiny lidí je hlavní příčinou zdravotních potíţí strava , jindy je to stres ve škole.• Zdravotní problémy jako je vysoký krevní tlak a rakovina jsou dnes u této skupiny lidí běţné.• Pro prevenci takovýchto chorob by měli uţívat tyto produkty DXN: 1) Cordypine 30ml denně. 2) RG/GL 6 párů kapslí denně.  GL můţe být zvýšeno na 20 kapslí denně během zkoušek - ke zlepšení funkcí mozku a rozšíření funkcí mozku. 3) Spirulina/Bee Pollen 5 tablet kaţdý den.
 • 93. PRODUKTIVNÍ VĚK (1/3)TOXINY STRES STRES TOXINY
 • 94. PRODUKTIVNÍ VĚK (2/3) Dospělí s rodinou
 • 95. PRODUKTIVNÍ VĚK (3/3)• Pracující dospělí mají rodiny. Nesezdané páry by se měly připravit na budoucí rodičovství zajištěním dobrého zdravotního stavu.• Tato kategorie lidí pracuje velmi tvrdě pro dosaţení úspěchu ve své kariéře a pro zajištění dobré finanční stability svých rodin.• Já vţdy popisuji jejich ţivot jako cigaretu, která hoří na obou koncích. Pracují velmi tvrdě, aby vydělali peníze a mohou spotřebovat všechny své úspory za výdaje na léčení zdravotních problémů ve vyšším věku.• Pro prevenci zdravotních problémů by měli brát: 1) Cordypine 30ml denně. 2) RG/GL 6 párů kapslí denně. 3) Spirulina/Bee Pollen 5 tablet kaţdý den k vyváţení své stravy.
 • 96. STŘEDNÍ VĚKPOD ÚTOKY TOXINŮ Z JÍDLA/ STRESU
 • 97. STÁŘÍ RAKOVINA, VYSOKÝ TLAK, DIABETES INFARKT! POD ÚTOKY TOXINŮ Z JÍDLA/ STRESU
 • 98. NEMOCNÍ LIDÉPOD ÚTOKY TOXINŮ Z JÍDLA/ STRESU KOMPLIKACE CHOROB
 • 99. JAK UŢÍVAT DXN GANODERMU A MYCELIUM? Ganoderma Mycelium celkem 1.týden (brát denně) 1 kapsle 1 kapsle 1 pár 2.týden (brát denně) 2 kapsle 2 kapsle 2 páry 3.týden (brát denně) 4 kapsle 4 kapsle 4 páry 4.týden (brát denně) 6 kapslí 6 kapslí 6 párů UDRŽOVÁNÍ 6 kapslí 6 kapslí 6 párů DÁVKOVÁNÍ Středně nemocní 9 kapslí 9 kapslí 9 párů pacienti, navýšit dávkování: 9 aţ 12 párů 12 kapslí 12 kapslí 12 párů Těţce nemocní 18 kapslí 18 kapslí 18 párů pacienti , navýšit dávkování na 18 párů
 • 100. Jak uţívat Mycodiet (Mega dávku 30-ti kapslí Ganodermy +30 kaps. Mycelia)? Smíchejte 1 balení mycodiety + 500 ml vody, dobře protřepte. Pijte směs 2 hodiny před jídlem. V případě rakoviny s metastázemi mohou být další balení konzumována popíjením směsi během dne.
 • 101. CO DĚLÁ GANODERMA A CO MYCELIUM? (1/2) DXN Ganoderma a Mycelium pracují jako scanner ve Vašem těle. Jsou schopny objevit skryté příznaky a symptomy Vašich zdravotních problémů. Současně jsou schopny harmonizovat Vaše tělo, které si pak léčí své zdravotní problémy samo. Tímto způsobem, pokud uţíváte DXN Ganodermu a Mycelium v raném stádiu chorob, můţete zaznamenat reakce a příznaky. To Vám umoţní zjistit Vaše zdravotní problémy včas, hledat včasné ošetření s lepší péčí a předcházet komplikacím Vašich zdravotních problémů.
 • 102. CO DĚLÁ GANODERMA A CO MYCELIUM? (2/2) DXN Ganoderma a Mycelium umoţňují Vašemu tělu zbavovat se toxinů rozpustných v tucích a toxinů rozpustných ve vodě. To zabraňuje hromadění toxinů v těle, přispívá k udrţení zdraví a dlouhověkosti. Pokud má Vaše tělo po uţívání Ganodermy a Mycelia reakci, pak to znamená, ţe DXN Ganoderma a Mycelium pracují ve Vašem těle. Pokud pokračujete v uţívání, Vaše tělesné funkce se zharmonizují a budete zdraví.
 • 103. OBSAH PŘEDSTAVENÍ KOMPLIKACE PREVENCE JE LEPŠÍ NEŢ LÉČBA CO JE GANODERMA? MEDICÍNSKÉ PRINCIPY GANODERMY KDO MŮŢE BRÁT GANODERMU A JAK JI UŢÍVAT? DOLOŢENÍ ÚČINKŮ
 • 104. DOLOŢENÍ ÚČINKŮ (1/7) PLÍSEŇ ÚST13.březen 7.duben2009 2009 9.duben 2009
 • 105. DOLOŢENÍ ÚČINKŮ (2/7) DIABETICKÁ NOHA Pan Lai, můj strýc, měl mrtvici v květnu 2002. Začal uţívat RG/ GL v červnu 2002; o měsíc později byl schopen chodit.
 • 106. DOLOŽENÍ ÚČINKŮ (3/7) Diabetická noha 11.srpna 2003 11.září 2003 11.října 2003
 • 107. DOLOŢENÍ ÚČINKŮ (4/7) RAKOVINA Mému otci, panu Yau Yit Pin, 79 let, byla diagnostikována rakovina prostaty s rozsáhlými metastázemi v kostech po celém těle, které byly potvrzeny scanem kostí. Jeho PSA hladina byla 1544.00 ng/ml Otec Jane 26.června 2007
 • 108. DOLOŢENÍ ÚČINKŮ (5/7) 26.června 2007  Výsledky scanu kostí odhalily rozsáhlé kostní metastázy s výsledky PSA 1544,00 Lékařské ošetření:  Byla odstraněna prostata.  Byla odstraněna varlata.  Ţádná jiná léčebná péče nebyla poskytnuta - mimo dvě předchozí operace, uvedené výše. Začala jsem otci podávat následující DXN produkty:  Mycodiet (nyní je známá jako Mycovita)  GL prášek  Cordypine  Spirulina  Cordyceps kapsle  Roselle tables
 • 109. DOLOŢENÍ ÚČINKŮ (6/7) 10. září 2007  O 2 ½ měsíce později:  PSA výsledky klesly na 34.46 ng/ml 15. ledna 2008  O další 4 měsíce později:  PSA výsledky klesly na 16.45 ng/ml 24. června 2008  O dalších 5 měsíců později:  PSA výsledky klesly na 7.7 ng/ml 14. listopadu 2008  O dalších následujících 5 měsíců později PSA výsledky klesly na 5.0 ng/ml 3. října 2009  Současná PSA úroveň je 4.2 ng/ml
 • 110. DOLOŢENÍ ÚČINKŮ (7/7) Březen 2009  Můj otec je spokojený a zdravý. Díky nádherným produktům DXN! Od: Jane a rodiny
 • 111. JE DXN GANODERMANEJLEPŠÍ NA SVĚTĚ? (1/2)
 • 112. JE DXN GANODERMANEJLEPŠÍ NA SVĚTĚ? (2/2)
 • 113. CO JE NAŠÍM ÚKOLEM? BRÁT GANODERMU DENNĚ MÍT DOBRÉ STRAVOVACÍ NÁVYKY OMEZIT STRES A STAROSTI MŮŢETE SE TĚŠIT ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ
 • 114. ZÁVĚREM Já si váţím DXN produktů:  Cordypine  RG/GL  Spirulina  Cordyceps  Bee Pollen  Roselle Protoţe tyto produkty mohou harmonizovat tělesné funkce. Zdravým lidem jsou schopny udrţovat dobré zdraví. Nemocným lidem jsou schopny tyto produkty řešit jejich zdravotní problémy. Proto jsou DXN produkty základním pilířem pro všechny lidi, kráčející ţivotem.
 • 115. DXN MARKETTING SDN. BHD. Email: janegano@hotmail.com Webstránka: www.janegano.blogspot.com JANE YAU (DXN Crown Diamond) SRN, SCM (U.K), PHN (MAL) HEALTH COUNSELOR & GANOTHERAPY CONSULTANT H/P: +6016-3312000
 • 116. DĚKUJI ZAPOZORNOST

Related Documents