Materiálna kultúra východných Slovanov Územie Európy obývané Slovanmi. ...
Úvod● Mentalita● Obydlie● Remeslá● Odev● Jedlo a nápoje
Mentalita● Silné rodinné väzby● Skromnosť● Úcta k ženám● Záujem o problémy iných● poverčivosť
Obydlia● Exteriér: ● Typy stavieb (regionálne delenie) ● Stavba domu, slávnosť nasťahovania, povery ...
Remeslá● Mužské hutníctvo, hrnčiarstvo, sklárstvo,kováčstvo, tesárstvo● Ženské hrnčiarstvo, maľovanie kraslíc, š...
Odev● Ženské a mužské oblečenie● Rozdelenie podľa regiónov● Rozdiely medzi ruským a ukrajinským odievaním
Jedlo a nápoje● Ruská kuchyňa● Ukrajinská kuchyňa● Zaujímavosti● Pivo, kvas, medovina, uzvar
Ďakujem za pozornosť. Prosím neváhajte sa spýtať,ak Vás témazaujala s radosťou odpoviem na Vaše otázky
of 8

Prezentacia kpi

prezentacia - materialni kultura vychodnych Slovanov
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacia kpi

  • 1. Materiálna kultúra východných Slovanov Územie Európy obývané Slovanmi. Svetlo zelené - západní Slovania, stredne zelené východní Slovania, tmavo zelené - južní Slovania Katarína Dinghová k.dinghova@gmail.com
  • 2. Úvod● Mentalita● Obydlie● Remeslá● Odev● Jedlo a nápoje
  • 3. Mentalita● Silné rodinné väzby● Skromnosť● Úcta k ženám● Záujem o problémy iných● poverčivosť
  • 4. Obydlia● Exteriér: ● Typy stavieb (regionálne delenie) ● Stavba domu, slávnosť nasťahovania, povery ● Exteriér domu (komora, stodola, studňa...)● Interiér: ● Delenie domu, hlavné súčasti domu (pec, okná, stôl, prah, truhlica) ● Premeny v priebehu roka (Vianoce, Veľká noc, pohreb, nedeľa)
  • 5. Remeslá● Mužské hutníctvo, hrnčiarstvo, sklárstvo,kováčstvo, tesárstvo● Ženské hrnčiarstvo, maľovanie kraslíc, šperkárstvo, vyšívanie
  • 6. Odev● Ženské a mužské oblečenie● Rozdelenie podľa regiónov● Rozdiely medzi ruským a ukrajinským odievaním
  • 7. Jedlo a nápoje● Ruská kuchyňa● Ukrajinská kuchyňa● Zaujímavosti● Pivo, kvas, medovina, uzvar
  • 8. Ďakujem za pozornosť. Prosím neváhajte sa spýtať,ak Vás témazaujala s radosťou odpoviem na Vaše otázky