PORTAAT- PROJEKTI kokemusasiantuntijuutta hyödyntävän työtoimintojen kuntoutusmallin kehittäminen RAY 2006-2010 <ul><li>Ty...
PORTAAT PROJEKTI <ul><li>Uusi yhteistyömalli, jossa kokemusasiantuntijat ja ammattilaiset toimivat yhteistyössä kuntoutumi...
Portaat kuntoutumisen tielle Potilaasta kuntoutujaksi * jokaiselle yhteinen alkukartoitus oman tien löytämiseksi Kuntoutuj...
Kakspy ry KUNTOUTUJIEN KOULUTUS Potilaasta kuntoutujaksi Sosiaalisesta kuntoutujasta vertaiseksi Kuntoutujasta sosiaalis...
Portaat kuntoutumisen tielle Potilaasta kuntoutujaksi <ul><li>Kakspyn arvot </li></ul><ul><li>ammattitietoa sairauksista ...
Kuntoutujasta sosiaaliseksi <ul><li>Julkiset tilanteet teoriassa </li></ul><ul><li>itsensä markkinointi </li></ul><ul><li...
Iloa elämästä Kuntoutujasta kuntoilijaksi <ul><li>Elämästä iloa - Terveelliset elämän tavat </li></ul><ul><ul><li>Ruokailu...
Voipas/Portaat/Ote Sosiaalinen kuntoutuja <ul><li>Työnhaku </li></ul><ul><li>Hakemukset </li></ul><ul><li>Työharjoittelu <...
Sosiaalisesta kuntoutujasta Vertaiseksi <ul><li>pohjatietoa mielenterveysongelmista vertaisten kokemusten kautta </li></u...
Vertaisesta kokemusasiantuntijaksi <ul><li>Esiintymistaidot </li></ul><ul><li>Äänenkäyttö/laulu/musiikki </li></ul><ul><l...
Kokemusasiantuntijasta kokemuskouluttajaksi <ul><li>Kouluttajan rooli </li></ul><ul><li>Palvelujärjestelmien tuntemus </l...
of 11

Portaatkalvot2006

Työhön palaajaninnostuneen vasta valitun projektivastaavan taidonnäyte vuonna 2006Ajatukseni Portaat- projektista ja sen suunnasta8 kuukauden kuntoutujien kanssa yhdessä tehdyn työskentelyn jälkeen
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      


Transcripts - Portaatkalvot2006

 • 1. PORTAAT- PROJEKTI kokemusasiantuntijuutta hyödyntävän työtoimintojen kuntoutusmallin kehittäminen RAY 2006-2010 <ul><li>Työhön palaajan </li></ul><ul><li>innostuneen </li></ul><ul><li>vasta valitun projektivastaavan </li></ul><ul><li>taidonnäyte vuonna 2006 </li></ul><ul><li>Ajatukseni </li></ul><ul><li>Portaat- projektista ja sen suunnasta </li></ul><ul><li>8 kuukauden </li></ul><ul><li>kuntoutujien </li></ul><ul><li>kanssa yhdessä tehdyn työskentelyn jälkeen </li></ul><ul><li>Katja Lemberg </li></ul><ul><li>projektivastaava </li></ul><ul><li>insinööriAMK </li></ul><ul><li>kokemusasiantuntija </li></ul><ul><li>masennuksesta parantumisen </li></ul><ul><li>ja </li></ul><ul><li>työhön paluun läpi eletty kokemus </li></ul>
 • 2. PORTAAT PROJEKTI <ul><li>Uusi yhteistyömalli, jossa kokemusasiantuntijat ja ammattilaiset toimivat yhteistyössä kuntoutumista tukevassa toiminnassa </li></ul><ul><li>Uudenlainen kolmiportainen työhön kuntoutumista edistävä toimintamalli, jossa kuntoutujaa tuetaan jokaisella portaalla </li></ul><ul><ul><li>työnteon perusteiden harjoittelulla ja valmennuksella </li></ul></ul><ul><ul><li>puoliammatillisella työskentelyllä </li></ul></ul><ul><ul><li>opiskelu- ja työtoiminnalla </li></ul></ul><ul><li>Koulutusmallit </li></ul><ul><ul><li>kokemusasiantuntijoiden koulutus </li></ul></ul><ul><ul><li>mielenterveyskuntoutujien työ- ja </li></ul></ul><ul><ul><li>opiskeluelämään valmennus </li></ul></ul><ul><ul><li>3. työpaikan edustajien kouluttaminen </li></ul></ul>
 • 3. Portaat kuntoutumisen tielle Potilaasta kuntoutujaksi * jokaiselle yhteinen alkukartoitus oman tien löytämiseksi Kuntoutujasta sosiaaliseksi * jokaiselle yhteinen 2.jakso, jonka jälkeen kukin lähtee omille portailleen Sosiaalisesta Kuntoutujasta vertaiseksi Vertaisesta Kokemusasian- tuntijaksi Kokemusasiantuntijasta kokemuskouluttajaksi * voi avata tien puoliammatilliseksi luennoitsijaksi tai reitin omaan opiskelu-/ työportaaseen Opiskelu- tai työharjoittelu Opiskelu- tai työpaikka Kuntoutujasta Opiskelijaksi tai työntekijäksi Matalan kynnyksen- verstas Opiskelussa ja työssä jaksaminen *mahdollisuus vaihtaa suuntaa * koko matkan tukena ammattilainen sekä vertainen/ kokemusasiantuntija Tuetut työtoiminnat * portailta toisille voi siirtyä oman kuntoutumissuunnitelman puitteissa (asiakas, ammattihenkilö ja vertainen tekee arvioinnin yhdessä) * pitkäestoinen tuki
 • 4. Kakspy ry KUNTOUTUJIEN KOULUTUS Potilaasta kuntoutujaksi Sosiaalisesta kuntoutujasta vertaiseksi Kuntoutujasta sosiaaliseksi Vertaisesta kokemusasiantuntijaksi Kokemusasiantuntijasta kokemuskouluttajaksi VERKO Vertaisesta kotikuntouttajaksi Kuntoutujasta opiskelijaksi Kuntoutujasta työntekijäksi VOIPAS- parisuhdekoulu OTE Työelämässä jaksaminen OTE Opiskelussa jaksaminen FYYSINEN HYVINVOINTI MIELENTERVEYDEN EDISTÄJÄNÄ Iloa elämään PORTAAT Alkukartoitus
 • 5. Portaat kuntoutumisen tielle Potilaasta kuntoutujaksi <ul><li>Kakspyn arvot </li></ul><ul><li>ammattitietoa sairauksista ja lääkkeistä </li></ul><ul><li>itsetuntemus ja sen kehittäminen </li></ul><ul><li>stressinhallinta/rentoutuminen </li></ul><ul><li>masennuksen hallinta/ ajatusten koonti </li></ul><ul><li>nautinnolliset asiat, eri ympäristöissä, </li></ul><ul><li>makkaran paisto, mökkiviikonloput, matkat, tutustumiskäynnit </li></ul>
 • 6. Kuntoutujasta sosiaaliseksi <ul><li>Julkiset tilanteet teoriassa </li></ul><ul><li>itsensä markkinointi </li></ul><ul><li>tunteet vapaaksi/ </li></ul><ul><li>kaikkien tunteiden käsittely </li></ul><ul><li>ATK: netti, sähköposti, verkkopankki, tekstinkäsittely, taulukko-ohjelma, tiedonhaku netistä, listoja hyvistä tietoa antavista sivuista </li></ul>
 • 7. Iloa elämästä Kuntoutujasta kuntoilijaksi <ul><li>Elämästä iloa - Terveelliset elämän tavat </li></ul><ul><ul><li>Ruokailu </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Uusia tapoja valmistaa maukasta ruokaa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Taloudellisuus, keveys ja maukkaus ruuanlaittoon </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Liikunta </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Erilaiset liikuntamuodot </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Omalle keholle ja mielelle sopivin tapa liikkua </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Päihteet </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mitä on sopiva käyttö? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tapoja saada käyttö itselle sopivaksi </li></ul></ul></ul>
 • 8. Voipas/Portaat/Ote Sosiaalinen kuntoutuja <ul><li>Työnhaku </li></ul><ul><li>Hakemukset </li></ul><ul><li>Työharjoittelu </li></ul><ul><li>työkokeilut </li></ul><ul><li>Työssä jaksaminen </li></ul><ul><li>Keinoja työssä ja työelämässä jaksamiseen </li></ul><ul><li>Opiskelupaikat </li></ul><ul><li>Hakuprosessit </li></ul><ul><li>opiskeluharjoittelut </li></ul><ul><li>Opiskelussa jaksaminen </li></ul><ul><li>Keinoja opinnoissa ja opiskeluelämässä jaksamiseen </li></ul><ul><li>Hissit, julkiset kulkuvälineet </li></ul><ul><li>konsertit., teatterit </li></ul><ul><li>Ravintolat, sinkkuillat </li></ul><ul><li>Mökkiviikonloput, survival-retket </li></ul><ul><li>Sosiaalisesta puolisoksi </li></ul><ul><li>Ihmissuhteiden perusteet </li></ul><ul><li>Seksuaalisuus </li></ul><ul><li>Ehkäisy </li></ul><ul><li>Miten hoitaa parisuhdetta, kun perheessä on mielenterveysongelmia </li></ul><ul><li>Puolisosta potilaaksi </li></ul><ul><li>Jos sairastun parisuhteessa </li></ul><ul><li>Jos puolisoni sairastuu </li></ul>Kuntoutujasta työntekijäksi Kuntoutujasta opiskelijaksi Käytännön sosiaaliset tilanteet
 • 9. Sosiaalisesta kuntoutujasta Vertaiseksi <ul><li>pohjatietoa mielenterveysongelmista vertaisten kokemusten kautta </li></ul><ul><li>vaihtoehtohoidot </li></ul><ul><li>tietoa AA:sta, huumeista, lääkkeiden väärinkäytöstä </li></ul><ul><li>vertaisohjaajakoulutus </li></ul>
 • 10. Vertaisesta kokemusasiantuntijaksi <ul><li>Esiintymistaidot </li></ul><ul><li>Äänenkäyttö/laulu/musiikki </li></ul><ul><li>Luennoitsijan rooli </li></ul><ul><li>Käytännön esiintymistilanteet </li></ul>
 • 11. Kokemusasiantuntijasta kokemuskouluttajaksi <ul><li>Kouluttajan rooli </li></ul><ul><li>Palvelujärjestelmien tuntemus </li></ul><ul><li>Palveluiden arviointi </li></ul><ul><li>Asennemuokkaus </li></ul>

Related Documents