Nahrady.cz Zajištění náhrad pro cestující v letecké dopravě Robert Mitka, vedoucí oddělení akvizic a e-commerc...
Icebreaker 2 15/01/2013 Nahrady.cz
Co jsou to náhrady v letecké dopravě? LET MĚL ZPOŢDĚNÍ? LET BYL ZRUŠENÝ? LET BYL...
Problematika náhrad v letecké dopravěEU  ECR č. 261/2004 stanovuje společná pravidla náhradprav...
Jak to vypadá s náhradami nyní?Veřejnost není informovaná Nekonečné vyjednávání a kompli...
Jak to celé funguje na Nahrady.cz? Cestující zadá na Nahrady.cz svoji ţádost Ověříme, zda pro daný let lze získat ...
Akvizice Skyplan.cz a start Nahrady.cz 15.11. 2012 15.1. 2013 7 15/1/2013 ...
Úspěchy Skyplan.cz Poţadavky na kompenzace 482 oprávněných ţádostí 45 neoprávněných ...
Děkujeme za pozornost!Robert Mitka Patricie Petruccová R...
of 9

prezentace nahrady.cz

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - prezentace nahrady.cz

  • 1. Nahrady.cz Zajištění náhrad pro cestující v letecké dopravě Robert Mitka, vedoucí oddělení akvizic a e-commerce, Ringier Axel Springer CZSEP072012
  • 2. Icebreaker 2 15/01/2013 Nahrady.cz
  • 3. Co jsou to náhrady v letecké dopravě? LET MĚL ZPOŢDĚNÍ? LET BYL ZRUŠENÝ? LET BYL PŘESMĚROVANÝ? ODEPŘELI VÁM NÁSTUP? SNÍŢILI VÁM PŘEPRAVNÍ TŘÍDU? Můţete mít nárok aţ na 15 000 Kč! (do 2 let od uskutečnění letu!) 3 15/01/2013 Nahrady.cz
  • 4. Problematika náhrad v letecké dopravěEU  ECR č. 261/2004 stanovuje společná pravidla náhradpravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravěNárok na  Nárok vzniká za splnění výše uvedených podmínek anáhradu v případech, kdy letiště odletu je na území členského státu EU, popřípadě i na území jiných zemí, má-li dopravce sídlo na území EUPrávo na  Právo na kompenzaci:kompenzaci 250 EUR do vzdálenosti 1 500 km 400 EUR do vzdálenosti 3 500 km 600 EUR do vzdálenosti nad 3 500 km 4 15/01/2013 Nahrady.cz
  • 5. Jak to vypadá s náhradami nyní?Veřejnost není informovaná Nekonečné vyjednávání a komplikace▪ Více než 50 % cestujících ▪ Letecké společnosti ve vztahu není informováno o svých k cestujícím volí zdlouhavý a právech často účelově velmi komplikovaný přístupCestující nevyuţívají svá práva Průtahy a problémy▪ Až 80 % nárokovatelných ▪ Řádně odškodněno je pouze 25 % pohledávek klientů je cestujících nevyuţitých ze subjektivních ▪ Pouze 3 % uplatněných nároků jsou odškodněny bez větších komplikací nebo objektivních důvodů ▪ Až 40% případů vyžaduje soudní sporZdroj: http://www.pomocposkozenym.cz/zpozdeni-letu-nahrady 5 15/01/2013 Nahrady.cz
  • 6. Jak to celé funguje na Nahrady.cz? Cestující zadá na Nahrady.cz svoji ţádost Ověříme, zda pro daný let lze získat náhrady Ověříme z dostupných dat, zda cestující byl na letu evidován Zajistíme náhrady Vyplatíme cestujícímu náhrady 5 min. na vyplnění WWW formuláře 6 15/01/2013 Nahrady.cz
  • 7. Akvizice Skyplan.cz a start Nahrady.cz 15.11. 2012 15.1. 2013 7 15/1/2013 Nahrady.cz
  • 8. Úspěchy Skyplan.cz Poţadavky na kompenzace 482 oprávněných ţádostí 45 neoprávněných ţádostí  527 evidovaných  93% oprávněných z  nejčastěji se jedná o ţádostí důvodu zpoždění letu o zamítnutí z důvodu více než 3 hodiny mimořádných okolností  6% oprávněných z důvodu zrušení letu  1% oprávněných z důvodu odmítnutí z přepravy a změnu 8 15/1/2013 Nahrady.cz přepravní třídy
  • 9. Děkujeme za pozornost!Robert Mitka Patricie Petruccová Rubikon PRvedoucí oddělení akvizic a e-commerce patricie.petruccova@rubikonpr.czRingier Axel Springer CZ tel.: +420 775 929 191robert.mitka@ringieraxelspringer.cztel. 602 275 317 9 15/01/2013 Nahrady.cz

Related Documents