“Društvene inovacije u jedinicama lokalne samouprave”Laboratorij za društvene inovacije, Mirna ...
Cilj laboratorijao Upoznati se sa smjernicama i politikom Europske unije na području društvenih inovacijao Predstaviti p...
Programo Uvodne riječi suorganizatorao Primjeri društvenih inovacijao World Cafe diskusija o inovacijama u JLSo LAB Timeo ...
Kratki uvod o SIL-u• SIL: regionalna hibridna organizacija koja djeluje na području društvenih inovacija na zapadnom Ba...
Što smo do sada uradili?• Umrežili se sa ključnim partnerima i mrežama• Izgradili internu mrežu i strukturu organizacije• ...
Što ţelimo postići?• Razviti metodologiju i provesti mapiranje društvenih inovacija u regiji (Quick Survey, mobilna apli...
Kako?• Regionalni savjetodavni odbor• LAB-ovi (partnerske organizacije)• Social Innovation Balkans mreža (u razvoju)• Pute...
Što su društvene inovacije? Nove strategije, koncepti, ideje, procesi, u sluge, poslovni mode...
Vaţnost društvenih inovacijao Zadovoljavaju društvene potrebe i zahtjeveo Doprinose efikasnoj i učinkovitoj upotrebi resur...
EU smjernice/politike• Challenge Social Innovation & Vienna Declaration, http://www.socialinnovation2011.eu/• Reinvent Eu...
Mreţe društvenih inovatora• Social Innovation Europe, http://www.socialinnovationeurope.eu/direct ory/croatia• Social In...
Primjeri društvenih inovacija19 December 2012 www.socinnovationlab.org 12
Od “Elderpreneurship-a”...19 December 2012 www.socinnovationlab.org 13
...do “Mumpreneurship-a”19 December 2012 www.socinnovationlab.org 14
Od kreativnog obrazovanja...19 December 2012 www.socinnovationlab.org 15
...do inovacija u poslovnom i financijskom sektoru19 December 2012 www.socinnovationlab.org 16
pa do tehnoloških rješenja u svakodnevnom ţivotu...19 December 2012 www.socinnovationlab.org 17
Primjeri društvenihinovacija u javnoj upravi
Mreţa općina za društvene inovacije19 December 2012 www.socinnovationlab.org 19
MIND LAB19 December 2012 www.socinnovationlab.org 20
INNOSERV19 December 2012 www.socinnovationlab.org 21
... korištenje tehnoloških rješenja u praksi
Društveni mediji…
Prednosti Dopuna e-mailu, telefonskoj, redovnoj komunikaciji na sastancima, web stranicama itd. Jednostavno i brzo za ...
Social networks in council communications
Primjer: IDeA Community of Practice (CoP) Izrađen za lokalnu samoupravu• Kombinacija:  Forum za diskusije  ...
Forumi za diskusije  Mogućnost za dobivanje brzih komentara od ljudi koji r...
Wiki Strana koja se može uređivati od svih zainteresiranih Izrađena za razmjenu znanja i međusobnu suradnju
On-line Biblioteka  Mjesto gdje se mogu spremiti razni dokumenti i mate...
http://uservoice.com for soliciting newideas and engaging community to voteon best ideas.
Apps becomingmoreubiquitous
Pay by phone gives motorists the flexibility to pay with cash or makecashless payments in a quick and convenient way. Pote...
Redbridge I is apersonal portalfor citizenengagementwith thecouncil.Citizens havetheir own useraccount.
www.localgov.pbwiki.com
Social Networks
Budućnost…zajednička platforma
A more sociable experience…
Što je zajedničko ovim primjerima?
Svi su primjeri van Hrvatske!19 December 2012 www.socinnovationlab.org 50
“World Cafe diskusija” Ispišite inovativne primjere rada JLS u Hrvatskoj 30 min19 December 2012 www.socin...
Kako provesti društvene inovacije u vašimgradovima i općinama?
Proces provedbe društvenih inovacija SISTEMATSKA PROMJENA MOGUĆNOST...
Kako provesti društvene inovacije?• Korištenjem društvenih medija i mreža• Uključivanjem predstavnika drugi...
Alati za sudjelovanje graĎana nekad... davna 2005. godina 19 December 2012 www.socinnovationlab.org 55
i danas...
Mogući alati• Platforma za razmjenu iskustva i dobre prakse• Mobilne aplikacije• SMS alat• On-line biblioteka• Sastanci vi...
Kampanje...
Alati za informiranje i poticanje zapošljavanja...
19 December 2012 www.socinnovationlab.org 60
Ko-dizajn i izrada prototipova19 December 2012 www.socinnovationlab.org 61
Interaktivne mape građana• Interaktivne mape o transportu i drugim informacijama za građane
Istraživanje Study, study, study by Pnoeric on Flickr
Radionice, labovi, kampovi za društvene inovacije... Photo credit: DavePress
Putovanja, safariji, mapiranje dobre prakse.. Photo credit: thisisbossi on Flickr
Natjecanja i nagrade za društvene inovatore19 December 2012 www.socinnovationlab.org 66
LAB TIME!
ZADATAK 1 Izlistajte sve načine (alate) dosadašnjeg informiranja, komunikacije i suradnje sa graĎanima, organizacijama ...
ZADATAK (2)Izaberite jedan ključni izazov u vašoj JLS,napravite analizu problema i dosadašnjegnačina rada:• Kratka analiza...
ZADATAK 3 Pokušajte pronaći inovativno rješenje ili metodu kojom biste mogli poboljšati učinkovitost, su...
Financiranje društvenih inovacija• ESF http://ec.europa.eu/esf/home.jsp http://www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=553• E...
I na kraju...pozivamo Vas...• Da nam se pridružite u mapiranju društvenih inovacija• Uključite u mrežu društvenih inovato...
Laboratorij za društvene inovacije KONTAKT: mirna.karzen@socinnovationlab.org ...
Prezentacija drustvene inovacije u jls sil
Prezentacija drustvene inovacije u jls sil
Prezentacija drustvene inovacije u jls sil
Prezentacija drustvene inovacije u jls sil
Prezentacija drustvene inovacije u jls sil
Prezentacija drustvene inovacije u jls sil
Prezentacija drustvene inovacije u jls sil
Prezentacija drustvene inovacije u jls sil
Prezentacija drustvene inovacije u jls sil
Prezentacija drustvene inovacije u jls sil
Prezentacija drustvene inovacije u jls sil
of 73

Prezentacija drustvene inovacije u jls sil

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Prezentacija drustvene inovacije u jls sil

 • 1. “Društvene inovacije u jedinicama lokalne samouprave”Laboratorij za društvene inovacije, Mirna Karzen 17. 12. 2012. god. Split
 • 2. Cilj laboratorijao Upoznati se sa smjernicama i politikom Europske unije na području društvenih inovacijao Predstaviti primjere dobre prakse i medotologiju provedbe društvenih inovacija u JLSo Na praktičnim primjerima definirati inovativna rješenja koja se mogu primijeniti u radu JLS19 December 2012 www.socinnovationlab.org 2
 • 3. Programo Uvodne riječi suorganizatorao Primjeri društvenih inovacijao World Cafe diskusija o inovacijama u JLSo LAB Timeo Mogućnosti financiranja društvenih inovacija iz EU fondovao Zaključak19 December 2012 www.socinnovationlab.org 3
 • 4. Kratki uvod o SIL-u• SIL: regionalna hibridna organizacija koja djeluje na području društvenih inovacija na zapadnom Balkanu• SIL: inovativna platforma/laboratorij za spajanje znanja, ideja i prakse iz raznih sektora i društvenih sfera19 December 2012 www.socinnovationlab.org 4
 • 5. Što smo do sada uradili?• Umrežili se sa ključnim partnerima i mrežama• Izgradili internu mrežu i strukturu organizacije• Izradili inicijalnu analizu ključnih društveno- ekonomskih problema u regiji• Izradili plan za mapiranje društvenih inovacija• Uključili se u niz projekata u regiji i EU (FP7 SSH) itd.19 December 2012 www.socinnovationlab.org 5
 • 6. Što ţelimo postići?• Razviti metodologiju i provesti mapiranje društvenih inovacija u regiji (Quick Survey, mobilna aplikacija: Prijavi društvenu inovaciju! (u pripremi)• Provesti testiranje novih metodologija i riješenja na području lokalnog i regionalnog razvoja (pilot projekti)• Razviti mrežu društvenih inovatora u regiji• Promicati nova međusektorska partnerstva• Izraditi preporuke za uvođenje društvenih inovacija u razvojne i donatorske politike.19 December 2012 www.socinnovationlab.org 6
 • 7. Kako?• Regionalni savjetodavni odbor• LAB-ovi (partnerske organizacije)• Social Innovation Balkans mreža (u razvoju)• Putem društvenih medija• Kampova, labova, safarija i raznih drugih događanja• Inkubatora, financijske i materijalne potpore, mentorstva• Video i telepresence diskusija itd. itd.19 December 2012 www.socinnovationlab.org 7
 • 8. Što su društvene inovacije? Nove strategije, koncepti, ideje, procesi, u sluge, poslovni modeli, alati, metodologije i politike ili kombinacija istih koji doprinose zadovoljavanju društvenih potreba.19 December 2012 www.socinnovationlab.org 8
 • 9. Vaţnost društvenih inovacijao Zadovoljavaju društvene potrebe i zahtjeveo Doprinose efikasnoj i učinkovitoj upotrebi resursa (ljudskih, financijskih i drugih)o Unaprjeđuju kvalitetu života građana / ciljnih grupao Smanjuju nejednakostio Doprinose promjeni odnosao Mijenjaju postojeće paradigme i prakse (način na koji razmišljamo o stvarima) i uobičajene obrasce djelovanja)o Potiču građane – pojedince i zajednice – da djeluju kao sukreatori i rješavaju svoje probleme19 December 2012 www.socinnovationlab.org 9
 • 10. EU smjernice/politike• Challenge Social Innovation & Vienna Declaration, http://www.socialinnovation2011.eu/• Reinvent Europe through Innovation: From a knowledge society to an innovation society, Business Panel on future EU innovation policy, http://blogs.ec.europa.eu/innovationunlimited/• Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union, EC 2011• „Empowering people, driving change: Social Innovation in the European Union“ http://ec.europa.eu/bepa/pdf/publications_pdf/social_inn ovation.pdf,• http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/s ocial-innovation/index_en.htm19 December 2012 www.socinnovationlab.org 10
 • 11. Mreţe društvenih inovatora• Social Innovation Europe, http://www.socialinnovationeurope.eu/direct ory/croatia• Social Innovation Exchange, http://www.socialinnovationexchange.or g• EUCLID NETWORK www.euclidnetwork.eu/• PRO INNO EUROPE http://www.proinno- europe.eu/innovation-themes• TEPSIE,http://socialinnovationeurope.eu/node/2756• INNOSERV (Innovative Platform on Innovative Social Services), http://inno-serv.eu/• Social Innovation Balkans - u razvoju19 December 2012 www.socinnovationlab.org 11
 • 12. Primjeri društvenih inovacija19 December 2012 www.socinnovationlab.org 12
 • 13. Od “Elderpreneurship-a”...19 December 2012 www.socinnovationlab.org 13
 • 14. ...do “Mumpreneurship-a”19 December 2012 www.socinnovationlab.org 14
 • 15. Od kreativnog obrazovanja...19 December 2012 www.socinnovationlab.org 15
 • 16. ...do inovacija u poslovnom i financijskom sektoru19 December 2012 www.socinnovationlab.org 16
 • 17. pa do tehnoloških rješenja u svakodnevnom ţivotu...19 December 2012 www.socinnovationlab.org 17
 • 18. Primjeri društvenihinovacija u javnoj upravi
 • 19. Mreţa općina za društvene inovacije19 December 2012 www.socinnovationlab.org 19
 • 20. MIND LAB19 December 2012 www.socinnovationlab.org 20
 • 21. INNOSERV19 December 2012 www.socinnovationlab.org 21
 • 22. ... korištenje tehnoloških rješenja u praksi
 • 23. Društveni mediji…
 • 24. Prednosti Dopuna e-mailu, telefonskoj, redovnoj komunikaciji na sastancima, web stranicama itd. Jednostavno i brzo za korištenje Stvarno vrijeme Besplatno! Brži povrat informacija i komentara sa druge strane
 • 25. Social networks in council communications
 • 26. Primjer: IDeA Community of Practice (CoP) Izrađen za lokalnu samoupravu• Kombinacija:  Forum za diskusije  Lista događanja  Biblioteka resursa  Lista članova i kontakata  Blogovi  Wiki  RSS
 • 27. Forumi za diskusije  Mogućnost za dobivanje brzih komentara od ljudi koji rade na sličnim problemima i pitanjima kao i od šire javnosti  Mogućnost dodavanja linkova, mapa, slika, upitnika i slično
 • 28. Wiki Strana koja se može uređivati od svih zainteresiranih Izrađena za razmjenu znanja i međusobnu suradnju
 • 29. On-line Biblioteka  Mjesto gdje se mogu spremiti razni dokumenti i materijali  List dogaĎanja
 • 30. http://uservoice.com for soliciting newideas and engaging community to voteon best ideas.
 • 31. Apps becomingmoreubiquitous
 • 32. Pay by phone gives motorists the flexibility to pay with cash or makecashless payments in a quick and convenient way. Potential forlowering transactional costs.
 • 33. Redbridge I is apersonal portalfor citizenengagementwith thecouncil.Citizens havetheir own useraccount.
 • 34. www.localgov.pbwiki.com
 • 35. Social Networks
 • 36. Budućnost…zajednička platforma
 • 37. A more sociable experience…
 • 38. Što je zajedničko ovim primjerima?
 • 39. Svi su primjeri van Hrvatske!19 December 2012 www.socinnovationlab.org 50
 • 40. “World Cafe diskusija” Ispišite inovativne primjere rada JLS u Hrvatskoj 30 min19 December 2012 www.socinnovationlab.org 51
 • 41. Kako provesti društvene inovacije u vašimgradovima i općinama?
 • 42. Proces provedbe društvenih inovacija SISTEMATSKA PROMJENA MOGUĆNOST PRIJENOSA NA DRUGE SEKTORE ILI PODRUČJA PROVEDBA PROTOTIP KONCEPT IDEJA19 December 2012 www.socinnovationlab.org 53
 • 43. Kako provesti društvene inovacije?• Korištenjem društvenih medija i mreža• Uključivanjem predstavnika drugih sektora, npr. znanstveno - istraživačkih instituta, privatnog sektora, sveučilišta i slično• Boljom suradnja na lokalnom i regionalnom nivou (partnerstva)• Inovativnim rješenjima na području socijalnih usluga, zapošljavanja mladih, uključivanja ugroženih skupina, zaštite okoliša i slično19 December 2012 www.socinnovationlab.org 54
 • 44. Alati za sudjelovanje graĎana nekad... davna 2005. godina 19 December 2012 www.socinnovationlab.org 55
 • 45. i danas...
 • 46. Mogući alati• Platforma za razmjenu iskustva i dobre prakse• Mobilne aplikacije• SMS alat• On-line biblioteka• Sastanci vijeća na you tube-u• Mapiranje: Quick survey i dr.• Online kampanje za uključivanje mladih• Promocija događanja putem društvenih mreža• Virtualno, 3D planiranje• Blogovi• Kolekcija fotografija, Flickr• Istraživanja• Labovi, kampovi, inkubatori• December 201219 Putovanja, safariji za društvene inovacije.... www.socinnovationlab.org 57
 • 47. Kampanje...
 • 48. Alati za informiranje i poticanje zapošljavanja...
 • 49. 19 December 2012 www.socinnovationlab.org 60
 • 50. Ko-dizajn i izrada prototipova19 December 2012 www.socinnovationlab.org 61
 • 51. Interaktivne mape građana• Interaktivne mape o transportu i drugim informacijama za građane
 • 52. Istraživanje Study, study, study by Pnoeric on Flickr
 • 53. Radionice, labovi, kampovi za društvene inovacije... Photo credit: DavePress
 • 54. Putovanja, safariji, mapiranje dobre prakse.. Photo credit: thisisbossi on Flickr
 • 55. Natjecanja i nagrade za društvene inovatore19 December 2012 www.socinnovationlab.org 66
 • 56. LAB TIME!
 • 57. ZADATAK 1 Izlistajte sve načine (alate) dosadašnjeg informiranja, komunikacije i suradnje sa graĎanima, organizacijama civilnog društva i predstavnicima drugih sektora – moţete koristiti matricu. INFORMIRANJE POČETNA FAZA ODRŢIVOST FAZA PROVEDBE19 December 2012 68
 • 58. ZADATAK (2)Izaberite jedan ključni izazov u vašoj JLS,napravite analizu problema i dosadašnjegnačina rada:• Kratka analiza problema• Lista dosadašnjih alati, načina rada• Analiza korisnika• Lista ključnih promjene na koje treba utjecati19 December 2012 www.socinnovationlab.org 69
 • 59. ZADATAK 3 Pokušajte pronaći inovativno rješenje ili metodu kojom biste mogli poboljšati učinkovitost, suradnju i na kraju razviti bolju komunikaciju i suradnju sa građanima i drugim sektorima, razviti nove izvore financiranja, poboljšati usluge prema građanima i slično. BUDITE DRUŠTVENI INOVATORI!!19 December 2012 www.socinnovationlab.org 70
 • 60. Financiranje društvenih inovacija• ESF http://ec.europa.eu/esf/home.jsp http://www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=553• ERDF, http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/regional/index_en. cfm• Horizon 2020 http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm• PROGRESS http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=327 and new program, Programme for Social Change and Innovation• URBACT http://urbact.eu/• Creative Europe http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/• EIF – financijski instrumenti (Jeremie http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jeremie_en.c fm, Jessica http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jessica_en.cf m i dr.),• ne-EU fondovi (crowdsourcing, privatne tvrtke, ambasade, javno- privatno partnerstvo i sl.)19 December 2012 www.socinnovationlab.org 71
 • 61. I na kraju...pozivamo Vas...• Da nam se pridružite u mapiranju društvenih inovacija• Uključite u mrežu društvenih inovatora (posjetite našu web stranicu, Facebook, Linked in i sl.)• Pomognete u razvoju novih metodologija, alata, pristupa...• Integriranju društvenih inovacija u razvojne i donatorske politike19 December 2012 www.socinnovationlab.org 72
 • 62. Laboratorij za društvene inovacije KONTAKT: mirna.karzen@socinnovationlab.org www.socinnovationlab.org www.facebook.com/socinnovationlab Linked In: Social Innovation Laboratory Balkans Twitter: SIL_LAB19 December 2012 www.socinnovationlab.org 73

Related Documents