Povodom srebrnog jubilejanaše škole… uĉenici i uĉiteljice 4. razreda izabrali su radionicu ...
Draga naša, školo!!!9/26/2012 2
BOĆANJE9/26/2012 3
Jeste li znali? Jeste li znali da je Hrvatski boćarski savez jedan od najtrofejnijih saveza u svijetu, a boćanje ...
Podrijetlo boćanja Povjesniĉarski stav o podrijetlu ove igre je podijeljen: jedni smatraju da je podrijetlom iz B...
Ime U hrvatskomu jeziku, ovu igru zovu i bućanje (kratko u), odnosno igrati na buće ili na balote. Izraz bućanje ...
Sport za sve generacije i sva vremena Mnogi će reći da je boćanje narodni sport svih generacija, a kod nas ga naz...
Boće9/26/2012 8
9/26/2012 9
Veliĉina boća Boće mogu biti od drveta, plasike ili metalne. Za sportska natjecanja u boćanju upotrebljavaju se i...
Bulin Bulin ili bula, najmanji predmet u igri, izraĊen od drveta i obiĉno obojan crvenom bojom za klasiĉne discip...
Igralište- boćalište Igra se na terenu (idealno je ako je ograĊen, obiĉno daskama visine 20 cm) duţine 10 (narodn...
 Jog9/26/2012 13
Boćanje u sportskoj dvorani9/26/2012 14
Tko ĉini boćarsku ekipu? Igra se jedan protiv jednoga, dvoje protiv dvoje, a moţe i troje protiv troje igraĉa. ...
Što je dopušteno da bi osvojilipunte? Dopušteno je izbijanje protivniĉkih ili boća vlastitih igraĉa, kao i bulina ...
Pravila igre Dopušteno je kotrljati ("valjati") ili baciti boću. Kod bacanja, smije se bacati samo tako da boća napr...
Bodovi- punti Cilj je baciti boću tako da se ona što bliţe dokotrlja do bulina. Za svaku boću koja je najbliţe bu...
Mjerenje udaljenosti boća odbulina (vrlo napeto…)9/26/2012 19
Izmjena strana na jogu Ekipa koja je osvojila punte, odnosno koja je u tom nizu uspjela biti najbliţa bulinu sa svoj...
Ante Granĉić-europski prvak uboćanju za 2012. Ĉestitamo!9/26/2012 21
O boćama sve , pa i više odtoga, znaju naši gosti: Dinko Beaković,svjetski prvak u boćanju Marko Beaković,osvajaĉ br...
Dinko Beaković napredstavljanju svoje knjige9/26/2012 23
“Dinkove zlatne boće” U Grand hotelu Bonavia u Rijeci, povodom obiljeţavanja 20 godina uspješnog djelovanja tvrtke ...
Marko Beaković bio je uĉeniknaše škole kod uĉiteljice Anke9/26/2012 25
9/26/2012 26
Marku Beakoviću – bronca naeuropskom prvenstvu 2011. Marko Beaković osvojio je brončanu medalju u preciznom izbijanj...
A sad,uţivajmo u igri smajstorima u boćanju!!! Uĉenici 4. a, b, c razreda Uĉiteljice Anka , Ivanka i Jasna9/26/2012 ...
Prezentaciju pripremilaUĉiteljica koja voli igrati na boće vaša9/26/2012 29
9/26/2012 30
of 30

Prezentacija bocanje

Radionica o boćanju
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Sports      


Transcripts - Prezentacija bocanje

 • 1. Povodom srebrnog jubilejanaše škole… uĉenici i uĉiteljice 4. razreda izabrali su radionicu BOĆANJEnajtrofejniji sport u Hrvatskoj, a gost je sportaš koji je Hrvatskoj donio PRVU MEDALJUu bilo kojem sportu.9/26/2012 1
 • 2. Draga naša, školo!!!9/26/2012 2
 • 3. BOĆANJE9/26/2012 3
 • 4. Jeste li znali? Jeste li znali da je Hrvatski boćarski savez jedan od najtrofejnijih saveza u svijetu, a boćanje jedno od najtrofejnijih sportova u Republici Hrvatskoj? Prva sportska medalja u samostalnoj Hrvatskoj osvojena je u boćanju - srebrnu medalju u srpnju 1992. osvojio je naš gost DINKO BEAKOVIĆ9/26/2012 4
 • 5. Podrijetlo boćanja Povjesniĉarski stav o podrijetlu ove igre je podijeljen: jedni smatraju da je podrijetlom iz Baskije, dok drugi smatraju da je podrijetlom iz Italije.9/26/2012 5
 • 6. Ime U hrvatskomu jeziku, ovu igru zovu i bućanje (kratko u), odnosno igrati na buće ili na balote. Izraz bućanje i buće prevladava u Zagori (Dalmacija)i zapadnoj Hercegovini, dok izraz balote u Hrvata prevladava na hrvatskim otocima te u hrvatskom priobalju od Savudrije do Prevlake, kao i u Hrvata iz Boke Kotorske i u hrvatskih autohtonih zajednica u Crnogorskom primorju.9/26/2012 6
 • 7. Sport za sve generacije i sva vremena Mnogi će reći da je boćanje narodni sport svih generacija, a kod nas ga nazivaju i bućanje, igra na buće ili na balote. U poĉetku se igralo okruglim kamenim kuglama, potom kuglama od peĉene gline ili drveta (balotama), pa drvenim boćama s ĉavlima kojima se i danas igra u nekim mjestima Dalmatinske zagore. 9/26/2012 7
 • 8. Boće9/26/2012 8
 • 9. 9/26/2012 9
 • 10. Veliĉina boća Boće mogu biti od drveta, plasike ili metalne. Za sportska natjecanja u boćanju upotrebljavaju se iskljuĉivo kugle od mesinga ili raznih legura. Maksimalna teţina kugle je 1.400 g promjera od 90 do 110 mm. Promjer je stalan, ali obiĉno se boća izraĊuje tako da moţe stati u šaku.9/26/2012 10
 • 11. Bulin Bulin ili bula, najmanji predmet u igri, izraĊen od drveta i obiĉno obojan crvenom bojom za klasiĉne discipline, ili bijele za tehniĉke discipline, promjera cca 30 mm.9/26/2012 11
 • 12. Igralište- boćalište Igra se na terenu (idealno je ako je ograĊen, obiĉno daskama visine 20 cm) duţine 10 (narodno) do 20-30 metara (natjecateljsko). Igralište za boćanje se naziva zog (za boće), zjog (jer, zog/zjog moţe biti i nešto drugo) ili jog, odnosno boćalište. Širina je od 2,5 do 4 metra. Jog je ravan zemljani teren, posut finim pijeskom.9/26/2012 12
 • 13.  Jog9/26/2012 13
 • 14. Boćanje u sportskoj dvorani9/26/2012 14
 • 15. Tko ĉini boćarsku ekipu? Igra se jedan protiv jednoga, dvoje protiv dvoje, a moţe i troje protiv troje igraĉa. Svaki igraĉ igra dvjema boćama. Svaka ekipa ima svog kapetana i on odreĊuje tko će kada bacati boću za njegovu ekipu.9/26/2012 15
 • 16. Što je dopušteno da bi osvojilipunte? Dopušteno je izbijanje protivniĉkih ili boća vlastitih igraĉa, kao i bulina ako to ekipi donosi više punata.9/26/2012 16
 • 17. Pravila igre Dopušteno je kotrljati ("valjati") ili baciti boću. Kod bacanja, smije se bacati samo tako da boća napravi lûk. Baca se samo iz ispruţene ruke odasprijeda. Nisu dopuštena bacanja kao da se "zakucava", kao u košarci, niti bacanja kao u bacanju kamena s ramena. Nije dopušteno odigravati od ograde ("od šponde"), i boĉne i straţnje. Boća koja je izletjela izvan igrališta ne raĉuna se u daljnjem tijeku igre. U sluĉaju da koja od strana izbije bulin, igra se prekida, i baca se sa strane na koju se bacalo boće, kao da se normalno odigralo sa svim boćama.9/26/2012 17
 • 18. Bodovi- punti Cilj je baciti boću tako da se ona što bliţe dokotrlja do bulina. Za svaku boću koja je najbliţe bulinu, dobiva se bod (punat). Boduju se samo boće koje su bliţe bulinu od protivniĉkih. Igra se dok jedna od ekipa ne postigne 13 punata.9/26/2012 18
 • 19. Mjerenje udaljenosti boća odbulina (vrlo napeto…)9/26/2012 19
 • 20. Izmjena strana na jogu Ekipa koja je osvojila punte, odnosno koja je u tom nizu uspjela biti najbliţa bulinu sa svojim boćama, dolazi u posjed bulina. Igra se prebacuju na drugu stranu joga, a momĉad koja je u posjedu bulina, opet prva baca boću. Sljedeća boća je protivniĉke ekipe, ako je ona dalje od bulina nego boća prve ekipe, baca i drugu boću; boću baca igraĉ one ekipe ĉije su boće dalje od bulina. Bulinu se mora doći s boćom što bliţe da bi se osvojio punat. Kad se bulin i boća dotiĉu u Dalmaciji se kaţe da se boća “pricokala”.9/26/2012 20
 • 21. Ante Granĉić-europski prvak uboćanju za 2012. Ĉestitamo!9/26/2012 21
 • 22. O boćama sve , pa i više odtoga, znaju naši gosti: Dinko Beaković,svjetski prvak u boćanju Marko Beaković,osvajaĉ bronĉane medalje na europskom prvenstvu 2011.9/26/2012 22
 • 23. Dinko Beaković napredstavljanju svoje knjige9/26/2012 23
 • 24. “Dinkove zlatne boće” U Grand hotelu Bonavia u Rijeci, povodom obiljeţavanja 20 godina uspješnog djelovanja tvrtke Adriapublic iz Rijeke, sveĉano je predstavljena 5. knjiga iz Biblioteke Sportskih velikana pod nazivom „Dinkove zlatne boće“ autora Orlanda Rivettija i Valentine Prokić. Promociji knjige prvog hrvatskog svjetskog prvaka u svim sportovima, Dinka Beakovića, nazoĉili su uvaţeni gosti iz svijeta politike i sporta.Knjigu je predstavio nekada slavni rukometni sudac Vladimir Vujnović, a promociju je uspješno pred kamerama vodio Ţeljko Kesovija, sportski novinar HRT.9/26/2012 24
 • 25. Marko Beaković bio je uĉeniknaše škole kod uĉiteljice Anke9/26/2012 25
 • 26. 9/26/2012 26
 • 27. Marku Beakoviću – bronca naeuropskom prvenstvu 2011. Marko Beaković osvojio je brončanu medalju u preciznom izbijanju. Zlato je osvojio Slovenac Davor Janžič, a srebro nakon dodatnog razigravanja zbog neriješenog rezultata osvojio je crnogorac Miro Petković. BRAVO MARKO!9/26/2012 27
 • 28. A sad,uţivajmo u igri smajstorima u boćanju!!! Uĉenici 4. a, b, c razreda Uĉiteljice Anka , Ivanka i Jasna9/26/2012 28
 • 29. Prezentaciju pripremilaUĉiteljica koja voli igrati na boće vaša9/26/2012 29
 • 30. 9/26/2012 30

Related Documents