Trask solutions a.s. Na Pankráci 1724/129 140 00 Praha 4 | telefon: (+420) 220 414 111 | mail: sales@trask.cz | web: www.s...
Trask solutions a.s. Na Pankráci 1724/129 140 00 Praha 4 | telefon: (+420) 220 414 111 | mail: sales@trask.cz | web: www.s...
of 2

Porovnání Splunk / NetCool / InfoVista

Rychlý přehled nástrojů.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Data & Analytics      


Transcripts - Porovnání Splunk / NetCool / InfoVista

  • 1. Trask solutions a.s. Na Pankráci 1724/129 140 00 Praha 4 | telefon: (+420) 220 414 111 | mail: sales@trask.cz | web: www.splunk.cz Splunk Netcool InfoVista Zaměření produktů Sběr, analýza a reporting nad nestrukturovanými daty generovanými z aplikací a systémů v reálném čase Konsolidace řízení událostí napříč business infrastrukturou, datovými centry a sítěmi v téměř reálném čase Plánování, analýza a služby v oblasti IP a RF sítí a dále aplikací v návaznosti na síťovou infrastrukturu Úroveň sběru informací Na základě získávaných dat z libovolných systémů Na základě získávaných událostí z velké škály předdefinovaných systémů Na základě získávaných dat ze síťového provozu a měření “QoE” aplikací. Charekteristika Díky atomickému sběru (základních, dále nedělitelných dat) lze získat přesný náhled na dění v systémech a korelovat tyto poznatky z různých datových zdrojů. Sběr založený na událostech (tedy normalizovaných, agregovaných datech) nelze dosáhnout přesných výsledků a ani sbírat data, která nezapadají do předdefinovaných scénářů (proto také IBM umožnila integrovat do svého nástroje Splunk). Sběr dat založený na analýze síťového provozu určuje využitelnost převážně v souvislosti s kvalitou přenosu dat, ale nezahrnuje řešení pro systémy jako takové. Licenční model Licencuje se dle reálně zaindexovaných dat Licencuje se podle počtu připojení (na jedno zařízení tak může být požadováno vice připojení – do databáze, do aplikace, do server logů apod.) nebo RVU (podle počtu jednotek určitého typu) APP APP Splunk Netcool InfoVista EVENTS DATA NETFLOW Splunk® Enterprise™ IBM® Tivoli® Netcool®/OMNIbus InfoVista®
  • 2. Trask solutions a.s. Na Pankráci 1724/129 140 00 Praha 4 | telefon: (+420) 220 414 111 | mail: sales@trask.cz | web: www.splunk.cz Zajímavé scénáře Splunk-2-Netcool představuje integraci na úrovni dat a workflow mezi Splunk a Netcool. Spouštění Splunku je možno zaintegrovat přímo do rozhraní Netcool/Webtop. Díky integraci lze vyhledávání v eventech obohatit o informace z logů a konfiguračních souborů. Lze také obráceně posílat eventy do Splunku, buď prostřednictvím API (Java, C) nebo exportem do souboru, který Splunk přijme jako svůj zdroj. Symbióza Splunk + Netcool + InfoVista je představitelná jednak na úrovni integrace Splunk-2-Netcool (viz výše) a dále s doplněním InfoVista pro analýzu netflow na trase mezi jednotlivými prvky eCare řetězce. Splunk Enterprise jako samostatné řešení pak přináší výhody nezávislosti na integracích s ostatními systémy, pod jednotnou kontrolou a s možností generování potřebných výstupů (reporty, alerty, trigger, …). V čem Splunk vyniká  Rychlost nasazení  samostatná instance nebo clusterové řešení nekomplikují žádné integrační překážky  Nezávislost na typu zdroje  flexibilita v integraci dalších a dalších systémů  Vysoká škálovatelnost  velmi rychlé odebírání nebo přidávání zdrojů dle potřeby (pro 1 systém, řetěz systémů nebo celou infrastrukturu, byznys nebo bezpečnost)  Nezávislost na rigidních DB schematech  pracuje na principu Non-SQL a “schemata” lze dynamicky přizpůsobovat  Intuitivní reporting  tvorba reportů na pár kliknutí namísto složitého modelování ve vývojových prostředích  Provozovatelný kdekoliv  on-premise (vlastními salami), off-premise (v centrále korporace), cloud (jako ext. služba)  Licencování dle skutečně zaindexovaných dat  nenutí platit za zařízení, které produkuje minimum dat stejně, jako za zařízení s vysokou produkci dat  Ke standardnímu debug logování při vývoji aplikací přidává logování na “sémantické” úrovni  byznysové informace (počet kliků, ID uživatelů, ID relací, audit trail a další) a vizualizaci problémů Díky “big data” architektuře dokáže zpracovávat velký objem dat v reálném čase a velmi rychle poskytovat výsledky vyhledávání nad obrovskými objemy historických dat. Tato unikátní funkcionalita Splunku vede mnoho zákazníků k rozhodnutí používat Splunk mj. také jako centrální úložiště dat. Kam dále? Obecný přehled o produktu VIDEO / EN / 3:19 Správa aplikací VIDEO / EN / 3:25 Splunk a vývoj aplikací PDF / EN Splunk v telekomunikacích PDF / EN Splunk v Telenoru PDF / EN Splunk v Telenoru PDF / EN A něco navíc? Splunk v T-Mobile (US) VIDEO / EN / 6:00

Related Documents