Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych /OCWIP/
Misja Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych jest niezależną organizacją pozarządową działającą na rzecz roz...
Naszą aktywność kierujemy do organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i inicjatyw nieformalnych działających na r...
Założone cele realizujemy między innymi poprzez: <ul><li>inicjowanie, animacje oraz wspieranie zmian społecznych; </li></...
Sieć SPLOT Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych jest członkiem Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych...
OFERTA <ul><li>SZKOLENIA </li></ul><ul><li>PORADNICTWO </li></ul><ul><li>BIBLIOTEKA </li></ul>
Oferta szkoleniowa <ul><li>Aspekty prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych, </li></ul><ul><li>Zarządzanie zespołe...
Oferta szkoleniowa <ul><li>Zastosowanie komputera w pracy organizacji pozarządowej, </li></ul><ul><li>Szkolenia dla projek...
Wszystkie zajęcia prowadzone są metodą warsztatową, opierającą się na nauczaniu przez doświadczenie. W trakcie szkoleń w...
PORADNICTWO <ul><li>Rejestrujesz nową organizację? </li></ul><ul><li>Nie wiesz jakie dokumenty przygotować? </li></ul><ul...
Pomożemy Ci rozwiązać problemowe kwestie poprzez profesjonalne i bezpłatne poradnictwo. Każda zainteresowana osoba może b...
Biblioteka Wychodząc naprzeciw potrzeb edukacyjnych organizacji pozarządowych oddajemy do Państwa dyspozycji swoje zasoby...
Projekty <ul><li>Niech nas usłyszą; </li></ul><ul><li>Opolski Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości; </li></ul><ul><li>P...
Newsletter Co dwa tygodnie osoby zarejestrowane do bezpłatnego Newslettera otrzymują najnowsze informacje dotyczące spra...
Kontakt Biuro czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 16:00 ul.Damrota 4/35-36, 45-064 Opole, tel.: 77 441 5...
Dziękujemy za uwagę
of 16

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

 • 1. Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych /OCWIP/
 • 2. Misja Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych jest niezależną organizacją pozarządową działającą na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o zasady dialogu, demokracji i pomocniczości.
 • 3. Naszą aktywność kierujemy do organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i inicjatyw nieformalnych działających na rzecz zaspokajania potrzeb lokalnych.
 • 4. Założone cele realizujemy między innymi poprzez: <ul><li>inicjowanie, animacje oraz wspieranie zmian społecznych; </li></ul><ul><li>wspieranie organizacji pozarządowych poprzez usługi takie jak: </li></ul><ul><li>gromadzenie, aktualizacja i upowszechnianie informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizacji pozarządowych, </li></ul><ul><li>prowadzenia usług doradczych z zakresu zarządzania organizacją, pisania projektów i problemów występujących w codziennym funkcjonowaniu organizacji, </li></ul><ul><li>prowadzenie szkoleń, </li></ul><ul><li>rozwijanie współpracy z administracją publiczną poprzez inicjowanie procesów tworzenia lokalnego prawa regulującego zasady współpracy organów administracji z organizacjami pozarządowymi i inicjatywami obywatelskimi. </li></ul>
 • 5. Sieć SPLOT Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych jest członkiem Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT w województwie opolskim. Sieć SPLOT tworzy 15 autonomicznych organizacji w całej Polsce, z których każda zajmuje się merytorycznym wsparciem dla organizacji w swoim regionie.
 • 6. OFERTA <ul><li>SZKOLENIA </li></ul><ul><li>PORADNICTWO </li></ul><ul><li>BIBLIOTEKA </li></ul>
 • 7. Oferta szkoleniowa <ul><li>Aspekty prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych, </li></ul><ul><li>Zarządzanie zespołem w organizacji, </li></ul><ul><li>Pisanie projektów i wypełnianie wniosków o dotację ze źródeł krajowych i zagranicznych, </li></ul><ul><li>Rola i miejsec organizacji pozarządowych w społeczeństwie obywatelskim, </li></ul><ul><li>Współpraca organizacji pozarządowych ze strukturami biznesu, </li></ul><ul><li>Współpraca organizacji pozarządowych ze strukturami samorządowymi, </li></ul><ul><li>Zarządzanie finansami, </li></ul>
 • 8. Oferta szkoleniowa <ul><li>Zastosowanie komputera w pracy organizacji pozarządowej, </li></ul><ul><li>Szkolenia dla projektodawców z funduszy i programów europejskich, </li></ul><ul><li>Umiejętność zarządzania czasem, </li></ul><ul><li>Umiejętność radzenia sobie ze stresem, </li></ul><ul><li>Usprawnienie komunikacji, </li></ul><ul><li>Podstawy negocjacji, </li></ul><ul><li>Public relations dla NGO , </li></ul><ul><li>Marketing dla NGO , </li></ul><ul><li>Pozyskiwanie funduszy ze środków poza projektowych. </li></ul>
 • 9. Wszystkie zajęcia prowadzone są metodą warsztatową, opierającą się na nauczaniu przez doświadczenie. W trakcie szkoleń wiedza teoretyczna uzupełniana jest ćwiczeniami praktycznymi. Uczestnicy zajęć zawsze otrzymują komplet materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie ukończenia kursu. Szkoleniowcy OCWIP pozostają w kontakcie z uczestnikami warsztatów, wspierając ich konsultacjami i informacją.
 • 10. PORADNICTWO <ul><li>Rejestrujesz nową organizację? </li></ul><ul><li>Nie wiesz jakie dokumenty przygotować? </li></ul><ul><li>Jak napisać statut? </li></ul><ul><li>Chcesz zostać organizacją pożytku publicznego i nie wiesz od czego zacząć? </li></ul><ul><li>Nie wiesz, jak zdobyć środki na działalność swojej organizacji? </li></ul><ul><li>Jak napisać projekt? </li></ul><ul><li>Jak wypełnić wniosek o dotację? </li></ul><ul><li>Chcesz poznać zasady aplikowania do środków europejskich? </li></ul><ul><li>Masz problem z zarządzaniem projektem? </li></ul><ul><li>Nie rozumiesz zasad rozliczania? </li></ul>
 • 11. Pomożemy Ci rozwiązać problemowe kwestie poprzez profesjonalne i bezpłatne poradnictwo. Każda zainteresowana osoba może bezpłatnie uzyskać poradę oraz otrzymać komplet materiałów informacyjnych z danej problematyki. Doradcy dyżurują codziennie w godzinach pracy stowarzyszenia /8:00 – 16:00/. Można również wysłać pytanie emailem na adres [email_address]
 • 12. Biblioteka Wychodząc naprzeciw potrzeb edukacyjnych organizacji pozarządowych oddajemy do Państwa dyspozycji swoje zasoby biblioteczne. Posiadamy publikacje z różnych dziedzin związanych z działaniem NGO, między innymi z dziedziny prawa, rachunkowości, wolontariatu, dobrych praktyk jak i prowadzenia zajęć z grupą. Zachęcamy do korzystania z naszych zasobów . Książki wypożyczamy w godzinach otwarcia biura. (poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00).
 • 13. Projekty <ul><li>Niech nas usłyszą; </li></ul><ul><li>Opolski Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości; </li></ul><ul><li>PROJEKTOR – wolontariat studencki; </li></ul><ul><li>Rozwój Ekonomii Społecznej na Opolszczyźnie; </li></ul><ul><li>Równe szanse; </li></ul><ul><li>Więcej wiemy – lepiej pomagamy; </li></ul><ul><li>proES extra </li></ul><ul><li>Me effective in action </li></ul>
 • 14. Newsletter Co dwa tygodnie osoby zarejestrowane do bezpłatnego Newslettera otrzymują najnowsze informacje dotyczące spraw trzeciego sektora: nowości, zmiany, konkursy, ciekawe inicjatywy i wiele wiele innych. Zarejestrować można się na stronie internetowej www.ocwip.pl .
 • 15. Kontakt Biuro czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 16:00 ul.Damrota 4/35-36, 45-064 Opole, tel.: 77 441 50 25 faks: 77 441 50 25 w.103
 • 16. Dziękujemy za uwagę

Related Documents