ESCOLA DE NATACIESCOLA DE NATACIÓÓ AEAE
NATACINATACIÓÓ CASTELLVELL DELCASTELLVELL DEL
CAMPCAMP
GRUPS ESCOLA D’HIVERN NATACIÓ
PETITS – P1 3 – 4 anys
APRENENTATGE 4 – 5 anys
INICIACIÓ 1 6 – 7 anys
INICIACIÓ 2 8 – 9 anys...
Recursos HumansRecursos Humans
Professors
Ajudants
JA Perostes, Laura
Palavecino, David Gascon,
Laia Martorell, JC Neira,
...
Escola de nataciEscola de natacióó Castellvell del CampCastellvell del Camp
Desenvolupament de l’escola
Durada del curs
Du...
ORGANITZACIORGANITZACIÓÓ
La ràtio és de 12 alumnes per monitor. El club es reserva el dret
d’augmentar o disminuir el nomb...
ORGANITZACIORGANITZACIÓÓ
La metodologia de treball s’adapta als diferents nivells i pot ser
més o menys lúdica d’acord amb...
PETITSPETITSPETITSPETITS –––– P1P1P1P1 ----
Laura, Laia i FerranLaura, Laia i Ferran
HORARI
Professora:
17:45 a 18:35
ALUM...
APRENENTATGEAPRENENTATGEAPRENENTATGEAPRENENTATGE
NNúúriaria -- DavidDavid
HORARI
Professor:
17:50 a 18:50
ALUMNES
Curs imp...
INICIACIINICIACIINICIACIINICIACIÓÓÓÓ 1111
JosepJosep A.A.
HORARI
Professora:
18:20 a 19:20
ALUMNES
Júlia Ferre – Arnau Mar...
INICIACIINICIACIINICIACIINICIACIÓÓÓÓ 2222
JordiJordi
HORARI
Professor:
18:00 a 19:00
ALUMNES
Àlex Iglesias – Oriol Mariné ...
PERFECCIONAMENTPERFECCIONAMENTPERFECCIONAMENTPERFECCIONAMENT 1111
JoanJoan CarlesCarles // NNúúriaria..
HORARI
Professores...
PERFECCIONAMENTPERFECCIONAMENTPERFECCIONAMENTPERFECCIONAMENT 2222
Jordi VallsJordi Valls
HORARI
Professors:
19:00 a 20:15
...
ENTRENAMENTENTRENAMENTENTRENAMENTENTRENAMENT / TECNIFICACITECNIFICACITECNIFICACITECNIFICACIÓÓÓÓ
NNúúria Valls / Jordi Vall...
HORARIS / GRUPS
HORARI GRUP
17:50 a 18:50 Aprenentatge
19:00 a 20:15
18:00 a 19:00
17:45 a 18:35
18:50 a 20:00
18:20 a 19:...
EQUIP DE COMPETICIÓ NATACIÓ
CASTELLVELL DEL CAMP
Condicions per a formar part de l’Equip de Competició de Natació Castellv...
NATACINATACIÓÓ::
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DEJOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE
CATALUNYA (JEEC)CATALUNYA (JEEC)
Competicons Oficial...
SALVAMENT I SOCORRISMESALVAMENT I SOCORRISME
Escola de Salvament i
Socorrisme:
Nascuts/des any
2000 i posteriors
Equip de ...
SALVAMENT I SOCORRISMESALVAMENT I SOCORRISME
ESCOLAESCOLA
Professors: Jordi / Núria
Competicions Hivern:
2 Competions de L...
SALVAMENT I SOCORRISMESALVAMENT I SOCORRISME
EQUIPEQUIP
Professors: Jordi / Núria
Competicions
Hivern:
3 Competions de Lli...
PREUS I DATES
DATES del CURSET
DIES de FESTA
PREUS
1 de novembre ‘13
6 de desembre ’13
febrer ’14 – Festa local de Salou
1...
EQUIPAMENTEQUIPAMENT
TOVALLOLATOVALLOLA
77 €€
BOSSABOSSA
ESPORTIVAESPORTIVA
2222 €€
ROBAROBA
EQUIPEQUIP
2020 €€
BOSSABOSSA...
2n ENTRENAMENT EQUIP
COMPETICIÓ
Com l’any passat, aquest any també
fem un 2n dia d’entrenament.
Aquest ens servirà per a m...
ColCol··laboradors i agralaboradors i agraïïmentsments
Busquem col·laboradors / patrocinadors per a poder
finançar totalme...
ASSOCIACIÓ
ESPORTIVA
NATACIÓ
CASTELLVELL DEL
CAMP
2013 / 2014
Natació hivern 2013-14
Natació hivern 2013-14
Natació hivern 2013-14
Natació hivern 2013-14
of 28

Natació hivern 2013-14

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Natació hivern 2013-14

 • 1. ESCOLA DE NATACIESCOLA DE NATACIÓÓ AEAE NATACINATACIÓÓ CASTELLVELL DELCASTELLVELL DEL CAMPCAMP
 • 2. GRUPS ESCOLA D’HIVERN NATACIÓ PETITS – P1 3 – 4 anys APRENENTATGE 4 – 5 anys INICIACIÓ 1 6 – 7 anys INICIACIÓ 2 8 – 9 anys PERFECCIONAMENT 1 9 – 10 anys PERFECCIONAMENT 2 + 10 anys ENTRENAMENT / TECNIFICACIÓ grup de competició
 • 3. Recursos HumansRecursos Humans Professors Ajudants JA Perostes, Laura Palavecino, David Gascon, Laia Martorell, JC Neira, Núria Valls i Jordi Valls. Donar suport al professor. Control i vigilància (socorrista aquàtic): Ferran Vallvé.
 • 4. Escola de nataciEscola de natacióó Castellvell del CampCastellvell del Camp Desenvolupament de l’escola Durada del curs Durada de les sessions •Hivern a Salou •Estiu a Castellvell del Camp • d’octubre a maig / juny • juliol i agost Freqüència de sessions • dimarts i divendres a la tarda • de dilluns a divendres •95 / 75 / 60 / 45 min.
 • 5. ORGANITZACIORGANITZACIÓÓ La ràtio és de 12 alumnes per monitor. El club es reserva el dret d’augmentar o disminuir el nombre de nens/es, atenent criteris d’organització o metodològics. En cas de baixa, no es retornarà l’import pagat. Només es retornarà l’import del 50% del preu del curs, sempre i quan no faci més de 2 mesos de l’inici de l’activitat. No està permès captar imatges de les sessions. L’enregistrament de fotografies o pel·lícula està subjecte a la normativa legal de drets d’imatge. Documentació: alumnes nous: fitxa d’inscripció, fotocòpia DNI, fotocòpia CatSalut i una fotografia si fa competició. Es declina tota responsabilitat a l’entitat en el cas de no haver presentat la documentació sol·licitada per part dels pares o tutors. Vigileu el comportament dels nens/es, per evitar queixes. Cal menjar i beure a les zones habilitades. Comportament al vestíbul. L’accés als vestidors es farà 10 minuts abans de l’inici de la activitat i el deixarem com a màxim 20 minuts després d’acabada l’activitat. Obligació d’utilitzar vestidor de grups.
 • 6. ORGANITZACIORGANITZACIÓÓ La metodologia de treball s’adapta als diferents nivells i pot ser més o menys lúdica d’acord amb les característiques del grup. L’Ajuntament de Salou i l’AE Natació Castellvell del Camp, no es fan responsables dels objectes perduts a la instal·lació. Material necessari: és obligatori l’ús de banyador, casquet de bany, sabatilles de piscina i d’aletes segons el grup. Les ulleres d’aigua, són recomanables. Marcar el material. Si es pateix algun tipus de malaltia infecciosa, no es podrà realitzar l’activitat. La inscripció als cursets, implica l’acceptació de la normativa.
 • 7. PETITSPETITSPETITSPETITS –––– P1P1P1P1 ---- Laura, Laia i FerranLaura, Laia i Ferran HORARI Professora: 17:45 a 18:35 ALUMNES Olimpia Bujosa– Duna Sola – Biel Falcó – Saüc Caballé – Paula Fonts Nora Vela – Bet Quintana – Enric Iglesias – Xavier Iglesias – Manuel Curs impartit a la piscina petita.
 • 8. APRENENTATGEAPRENENTATGEAPRENENTATGEAPRENENTATGE NNúúriaria -- DavidDavid HORARI Professor: 17:50 a 18:50 ALUMNES Curs impartit a la piscina gran Pau Ferrer – Martí Valls – Cesc Neira – Gerard Ferré – Ona Rodriguez – Raül Martin – Seff – Cristina Caballero – Andrea Lafuente – Jan Figueras – Aina – Martí Manasanch – Noa Margalef – Pol Sanchez
 • 9. INICIACIINICIACIINICIACIINICIACIÓÓÓÓ 1111 JosepJosep A.A. HORARI Professora: 18:20 a 19:20 ALUMNES Júlia Ferre – Arnau Mariné – Nil Rodrigez Laia Falcó – Matisse – Biel Rabassa – Pau Garzón – Gerard Gallego – Eric Calbo - Alexandra Quintana – Enia Figueras – Mireia Iglesias – Abril Adell – Etna Sola – Lucia Soriano – Marc M. El primer dia farem una prova de nivell per a passar 2/3 alumnes al grup Iniciació 2
 • 10. INICIACIINICIACIINICIACIINICIACIÓÓÓÓ 2222 JordiJordi HORARI Professor: 18:00 a 19:00 ALUMNES Àlex Iglesias – Oriol Mariné – Lena Sola – Marc Iglesias – Nil Ferrer – Jeannine Caballé – Idoia Saiz - Claudia Caballero – Joan.
 • 11. PERFECCIONAMENTPERFECCIONAMENTPERFECCIONAMENTPERFECCIONAMENT 1111 JoanJoan CarlesCarles // NNúúriaria.. HORARI Professores: 18:50 a 20:00 ALUMNES Xavi Grugués – Carla Ferré – Núria Jarque – Alexia Garzón – Paula Vallvé – Dana Sola – Pau Rabassa – Xènia Neira queden places lliures
 • 12. PERFECCIONAMENTPERFECCIONAMENTPERFECCIONAMENTPERFECCIONAMENT 2222 Jordi VallsJordi Valls HORARI Professors: 19:00 a 20:15 ALUMNES Roger Figueras – Adrià Saiz – Marina Ramos – Joan Puig - Roger Gascón – Marina Vellido – Aroa Alfonso – Guillem Ferré – Marina Cànovas – Qiao Lan Cànovas
 • 13. ENTRENAMENTENTRENAMENTENTRENAMENTENTRENAMENT / TECNIFICACITECNIFICACITECNIFICACITECNIFICACIÓÓÓÓ NNúúria Valls / Jordi Vallsria Valls / Jordi Valls HORARI Professors: 20:00 a 21:40 ALUMNES David Gascón - Maria Grugués - Arnau Solé – Sara Ceballos – Joaquim Víñas – Abril Figueras Gemma Auñón – Ferran Vallvé – Helena Solé – Núria Prieto – Laura Navarro – Cèlia Garcia - Alba Dols – Judit Prieto – Albert Batista – Elisabet Grau – Axel Adell - Anna Sentís – Josep Sentís.
 • 14. HORARIS / GRUPS HORARI GRUP 17:50 a 18:50 Aprenentatge 19:00 a 20:15 18:00 a 19:00 17:45 a 18:35 18:50 a 20:00 18:20 a 19:20 Iniciació 1 Iniciació 2 Piscina Petita Perfeccionament 1 Perfeccionament 2 20:00 a 21:40 Entrenament / Tecnificació Núria i David Josep A. Jordi Laura / Laia / Ferran Jordi Núria / Jordi Núria
 • 15. EQUIP DE COMPETICIÓ NATACIÓ CASTELLVELL DEL CAMP Condicions per a formar part de l’Equip de Competició de Natació Castellvell del Camp: * Nens/es nascuts l’any 2005 i anteriors 23€: * 17€ en concepte de fitxes esportives (natació + Salvament i Socorrisme). * 6€ com a provisió de fons. Sanció de 3€ per cada competició confirmada i no assistida (per qualsevol motiu). * Nens/es nascuts els anys 2006 i posteriors gratuït (subvencionat). NORMATIVA PER A PARTICIPAR A LESNORMATIVA PER A PARTICIPAR A LES COMPETICIONSCOMPETICIONS
 • 16. NATACINATACIÓÓ:: JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DEJOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA (JEEC)CATALUNYA (JEEC) Competicons Oficials: Fase Comarcal – classificatòria Fase Territorial – classificatòria Campionats de Catalunya dels JEEC Invitacions: CN Vila-seca Patronat d’Esports de Valls CN Salou Per a poder participar a les competicions, s’ha de ser de l’Equip o rebre una invitació dels entrenadors. Els nens/es participants nascuts els anys 1998 i 2002 poden fer-se una revisió a la Unitat de Medicina de l’Esport de Reus. Cal que aviseu. Molt recomanable.
 • 17. SALVAMENT I SOCORRISMESALVAMENT I SOCORRISME Escola de Salvament i Socorrisme: Nascuts/des any 2000 i posteriors Equip de Salvament i Socorrisme: Nascuts/des any
 • 18. SALVAMENT I SOCORRISMESALVAMENT I SOCORRISME ESCOLAESCOLA Professors: Jordi / Núria Competicions Hivern: 2 Competions de Lliga de Clubs Campionat de CatalunyaEstiu: Campionat de Catalunya de platja Entrenaments: la natació és la base fonamental i imprescindible. Durant els entrenaments de natació aplicarem totes les tècniques possibles de Salvament i Socorrisme. Anys 2006 fins 2000
 • 19. SALVAMENT I SOCORRISMESALVAMENT I SOCORRISME EQUIPEQUIP Professors: Jordi / Núria Competicions Hivern: 3 Competions de Lliga de Clubs Campionat de CatalunyaEstiu: Campionat de Catalunya de platja Entrenaments: la natació és la base fonamental i imprescindible. Durant els entrenaments de natació aplicarem totes les tècniques possibles de Salvament i Socorrisme. Anys 1999 i anteriors
 • 20. PREUS I DATES DATES del CURSET DIES de FESTA PREUS 1 de novembre ‘13 6 de desembre ’13 febrer ’14 – Festa local de Salou 18 d’abril ’14 – Setmana Santa 2 de maig ‘14 Els divendres del 4 d’octubre 2013 al 6 de juny 2014. PETITS 186€* Grups 1 hora 174€* Grups Perfeccionament 1 i 2 182€* Grup Entrenament / Competició 195€* Preus orientatius, segons inscripció final. La mútua* del nen/a està inclosa dins del preu del curset.
 • 21. EQUIPAMENTEQUIPAMENT TOVALLOLATOVALLOLA 77 €€ BOSSABOSSA ESPORTIVAESPORTIVA 2222 €€ ROBAROBA EQUIPEQUIP 2020 €€ BOSSABOSSA SABATILLESSABATILLES 22 €€ CASQUETCASQUET
 • 22. 2n ENTRENAMENT EQUIP COMPETICIÓ Com l’any passat, aquest any també fem un 2n dia d’entrenament. Aquest ens servirà per a millorar el nivell dels nostres nedadors. Aquests entrenaments els farem els dimarts de les 20:30 fins les 22 hores a la piscina del Club Natació Reus Ploms. El preu aproximat pels 2 dies d’entrenament és de 350 euros amb un mínim de 10 nens/es. David,David,David,David, FerranFerranFerranFerran,,,, Gemma, Laura,Gemma, Laura,Gemma, Laura,Gemma, Laura, JoaquimJoaquimJoaquimJoaquim,,,, ElisabetElisabetElisabetElisabet,,,, Albert,Albert,Albert,Albert, CCCCèèèèlialialialia,,,, Roger, Andrea.Roger, Andrea.Roger, Andrea.Roger, Andrea. Inici 8 d’octubre
 • 23. ColCol··laboradors i agralaboradors i agraïïmentsments Busquem col·laboradors / patrocinadors per a poder finançar totalment o parcial la compra de material. Durant el mes d’octubre donarem la loteria de l’equip. Totes les famílies dels grups Perfeccionament i Entrenament Competició tindran un talonari per a vendre. Si hi ha algú més que pot ajudar a vendre loteria que ens ho digui. Agraïm especialment la col·laboració de tots els pares i mares dels nens/es de l’Equip de Natació. Moltes gràcies. setembre 2013
 • 24. ASSOCIACIÓ ESPORTIVA NATACIÓ CASTELLVELL DEL CAMP 2013 / 2014

Related Documents