Temat nr 3 Polimery
Polimery <ul><li>Nazywa się je plastikami lub tworzywami sztucznymi, są materiałami organicznymi, czyli zbudowanymi ze zwi...
Podział polimerów <ul><li>Wyróżnia się następujące podziały polimerów: </li></ul><ul><li>- ze względu na ich pochodzenie <...
Budowa polimerów <ul><li>Polimery zbudowane są z powtarzających się elementów (&quot;merów&quot;). Mogą to być elementy (m...
Polimery <ul><li>Najprostsze polimery określa się precyzyjnie, podając ilość merów wchodzących w ich skład - dimer, trimer...
Zastosowanie polimerów <ul><li>Z polimerów wytwarzane są: przedmioty codziennego użytku, folie przemysłowe, obwody drukowa...
Zastosowanie polimerów <ul><li>Polimerów używa sie jako rozpuszczalniki w stałych elektrolitach i katalizatory reakcji fo...
Przykłady polimerów Przezroczyste Plastikowe butelki, sztuczne włókno Polichlorek etylenu Mocny i rozciągliwy Liny, sz...
Sprawdź swoją wiedzę <ul><li>http://www.quiz-creator.com/qms/quiz.php?u547804q30797v997778971 </li></ul>
of 9

Polimery

Charakterystyka polimerów
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Polimery

  • 1. Temat nr 3 Polimery
  • 2. Polimery <ul><li>Nazywa się je plastikami lub tworzywami sztucznymi, są materiałami organicznymi, czyli zbudowanymi ze związków węgla. Mają niską gęstość i charakteryzują się właściwościami izolującymi, zarówno cieplnymi, jak i energetycznymi. Słabo odbijają światło, wykazują tendencję do przezroczystości. Wreszcie wiele z nich jest giętkich i odkształcających, ale nie nadają się do pracy w podwyższonych temperaturach. </li></ul>
  • 3. Podział polimerów <ul><li>Wyróżnia się następujące podziały polimerów: </li></ul><ul><li>- ze względu na ich pochodzenie </li></ul><ul><li>- ze względu na topologię cząsteczek, czyli ich ogólny kształt przestrzenny </li></ul><ul><li>- ze względu na jednorodność budowy </li></ul>
  • 4. Budowa polimerów <ul><li>Polimery zbudowane są z powtarzających się elementów (&quot;merów&quot;). Mogą to być elementy (monomery) identyczne, np. grupy etylenowe w polietylenie, lub różne jak w przypadku poliamidów powstających przez kondensację kwasów dikarboksylowych z diaminami. Ten drugi przypadek to kopolimery. </li></ul>Rys. 1 Przykładowy polimer
  • 5. Polimery <ul><li>Najprostsze polimery określa się precyzyjnie, podając ilość merów wchodzących w ich skład - dimer, trimer, tetramer, itd., polimery o niskim stopniu polimeryzacji, ale nie określonym ściśle nazywa się oligomerami. </li></ul><ul><li>Polimerami naturalnymi są: skrobia, celuloza i inne policukry, oraz polipeptydy i białka, a także kauczuk. </li></ul>Rys. 2 Celuloza po rozdrobnieniu
  • 6. Zastosowanie polimerów <ul><li>Z polimerów wytwarzane są: przedmioty codziennego użytku, folie przemysłowe, obwody drukowane, wyłączniki membranowe, materiały izolacyjne, sprzęt sportowy i medyczny, meble ogrodowe, uszczelki, kleje, lakiery, części samochodów, samolotów, statków kosmicznych, wykładziny, zawory, elementy aparatów i sprzętu audio-wideo, mikrochipy, instrumenty optyczne, płyty kompaktowe, odzież i liny. </li></ul>
  • 7. Zastosowanie polimerów <ul><li>Polimerów używa sie jako rozpuszczalniki w stałych elektrolitach i katalizatory reakcji fotochemicznych. Z polimerów biodegradowalnych produkuje się opakowania do środków kosmetycznych i żywice do uzdatniania wody. </li></ul>Rys. 3 Zastosowanie polimeru jako igielitu do pokrycia skoczni narciarskich.
  • 8. Przykłady polimerów Przezroczyste Plastikowe butelki, sztuczne włókno Polichlorek etylenu Mocny i rozciągliwy Liny, sztuczne włókna Nylon Odporny chemicznie, łatwo barwi się na żywe kolory Zabawki, pojemniki Polipropylen Odporny chemicznie, tłusty w dotyku Folie Polietylen Właściwości Zastosowanie Typ
  • 9. Sprawdź swoją wiedzę <ul><li>http://www.quiz-creator.com/qms/quiz.php?u547804q30797v997778971 </li></ul>