Prospectief cohortonderzoek
interventies gericht op
psychosociale arbeidsbelasting in
de gehandicaptenzorg
Jurriaan Bl...
Disclosure belangen spreker
Doelstelling en vraagstelling
Doelstelling
effecten op de gezondheid en de inzetbaarheid van een PMO voor
medewerkers v...
Onderzoeksopzet
•Meting belastbaarheidsrisico’s:
-tijdens PMO uitvoering
-3 maanden na het PMO
-12 maanden na het PMO ...
Psychosociale arbeidsbelasting
Gebruikte bronnen:
• Beleids RI&E van organisatie
• Geformuleerde aandachtspunten
PSA: ...
Psychosociale arbeidsbelasting
Literatuuronderzoek:
• Welke vragenlijsten zijn het meest
voorspellend voor de gevolgen ...
Belastbaarheidsrisico’s
Psychosociale arbeidsbelasting
Vragenlijsten:
Iedere vragenlijst kent een evidence based afkappunt
Indien dit afkappunt...
Psychosociale arbeidsbelasting
Resilians:
De aanpak van Resilians is kortdurend
en oplossingsgerichte coaching. Met de ...
Psychosociale arbeidsbelasting
Mentaal Beter Werkt:
Mentaal Beter Werkt richt zich op
psychologische interventies en ge...
Psychosociale arbeidsbelasting
Hypothese
Het PMO met daaraan gekoppelde
interventies heeft een gunstig effect op
de di...
Eerste resultaten
N = 235 met informed consent
Scores boven afkappunt:
• WAI: 3,9%
• Burnout score: 8,9%
• Herstelbeh...
Eerste resultaten
In deze periode PMO consulten om
interventies te bespreken:
PMO deelnemers zijn zich niet bewust
van...
Psychosociale arbeidsbelasting
Nuttige informatie
Arboprotaal: check je werkstress, herken de
druppel www.arboportaal.n...
Psychosociale arbeidsbelasting
Preventief Medisch Onderzoek en Psycho Sociale Arbeidsbelasting
of 16

Preventief Medisch Onderzoek en Psycho Sociale Arbeidsbelasting

Presentation at the Occupational Health Autum Meeting last Wednesday
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      


Transcripts - Preventief Medisch Onderzoek en Psycho Sociale Arbeidsbelasting

 • 1. Prospectief cohortonderzoek interventies gericht op psychosociale arbeidsbelasting in de gehandicaptenzorg Jurriaan Blekemolen Bedrijfsarts A&O deskundige
 • 2. Disclosure belangen spreker
 • 3. Doelstelling en vraagstelling Doelstelling effecten op de gezondheid en de inzetbaarheid van een PMO voor medewerkers van een grote organisatie in de gehandicaptenzorg in Nederland in de praktijk van de bedrijfsarts nagaan. Vraagstellingen - Welke adviezen en verwijzingen worden daadwerkelijk door de PMO deelnemers opgevolgd? - Wat zijn de effecten op de specifiek gemeten belastbaarheidsrisico’s (laatste vraag WIA, herstelbehoefte, burnoutscore, stressscore DASS, verkorte 4 DKL, schokverwerkingslijst) - Hoe tevreden zijn de deelnemers over het PMO?
 • 4. Onderzoeksopzet •Meting belastbaarheidsrisico’s: -tijdens PMO uitvoering -3 maanden na het PMO -12 maanden na het PMO •Primaire uitkomstmaten zijn werkvermogen, stress en werk-gerelateerde vermoeidheid. •Secundaire uitkomstmaat is deelnemerstevredenheid met tenminste 85% tevreden deelnemers
 • 5. Psychosociale arbeidsbelasting Gebruikte bronnen: • Beleids RI&E van organisatie • Geformuleerde aandachtspunten PSA: werkstress, emotionele belasting en grensoverschrijdend gedrag • Uitkomsten pilot PMO
 • 6. Psychosociale arbeidsbelasting Literatuuronderzoek: • Welke vragenlijsten zijn het meest voorspellend voor de gevolgen van PSA? • Hoe kunnen vragenlijsten zo gekozen worden dat ze aansluiten op risicoprofiel van onderzochte medewerkers?
 • 7. Belastbaarheidsrisico’s
 • 8. Psychosociale arbeidsbelasting Vragenlijsten: Iedere vragenlijst kent een evidence based afkappunt Indien dit afkappunt overschreden wordt is dit een aanleiding om de medewerker een interventie aan te bieden, volgens het protocol: •Bij verlaagd werkvermogen: consult bedrijfsarts voor nadere analyse achtergronden en specifieke interventie •Verhoogde score schokverwerkingslijst: nadere psychodiagnostiek en behandeling via Mentaal Beter •Bij 3-4 scores boven afkappunt: verwijzing naar Mentaal Beter Werkt •Bij 1-2 scores boven afkappunt: verwijzing naar coaching bij Resilians
 • 9. Psychosociale arbeidsbelasting Resilians: De aanpak van Resilians is kortdurend en oplossingsgerichte coaching. Met de oplossingsgerichte aanpak wordt de focus van het heden naar de toekomst verlegt. De cliënt houdt zelf de regie, bepaalt de inhoud en de richting van de gesprekken.
 • 10. Psychosociale arbeidsbelasting Mentaal Beter Werkt: Mentaal Beter Werkt richt zich op psychologische interventies en gebruikt wetenschappelijk gevalideerde programma’s en werkt met evidence-based practice (EBP). Er werken hoog opgeleide professionals
 • 11. Psychosociale arbeidsbelasting Hypothese Het PMO met daaraan gekoppelde interventies heeft een gunstig effect op de diverse gemeten variabelen (laatste vraag WAI, herstelbehoefte VBBA , burn outscore en stressscore DASS, verkorte 4 DKL, schokverwerkingslijst)
 • 12. Eerste resultaten N = 235 met informed consent Scores boven afkappunt: • WAI: 3,9% • Burnout score: 8,9% • Herstelbehoefte: 19,7% • Distress: 15,1% • Schokverwerking: 11,2%
 • 13. Eerste resultaten In deze periode PMO consulten om interventies te bespreken: PMO deelnemers zijn zich niet bewust van de intensiteit van hun klachten en realiseren zich niet dat de kans op uitval aanzienlijk verhoogd is. Daarnaast deelnemers die al als gevolg van PSA ziek zijn geweest en nu nog niet volledig hersteld.
 • 14. Psychosociale arbeidsbelasting Nuttige informatie Arboprotaal: check je werkstress, herken de druppel www.arboportaal.nl Stichting van de Arbeid: www.arbocatologus psa.nl Duurzame inzetbaarheid: www.duurzameinzetbaarheid.nl Mentaalvitaal: werken aan je mentale fitheid www.mentaalvitaal.nl
 • 15. Psychosociale arbeidsbelasting

Related Documents