Judit Gilabert
1r Bat A
GUIÓ LITERARI
Primer element de
treball de qualsevol
producció. S’estructura
per seqüències,
convenientment
numerades i
co...
GUIÓ TÈCNIC
Transcripció escrita
de les imatges i sons
tal com apareixeran
després a la pantalla.
Desglossa i detalla la
n...
CARACTERÍSTIQUES
• PLANS: cadascuna de
les seqüències del guió
literari s’especificaran
amb plans.
• LOCALITZACIÓ I
ELEMEN...
CARACTERÍSTIQUES
• CÀMERA: s’ha de precisar.
• ACCIÓ: s’ha d’especificar el
moviment del personatge i el
de la càmera amb ...
CARACTERÍSTIQUES
• BANDA SONORA:
s’inclou normalment en
una columna a part,
paral·lela a les
especificacions de cada
pla.
STORYBOARD
Representació gràfica
del guió. Format per un
conjunt de dibuixos en
forma de vinyetes que
representen les
seqü...
FASES DE PRODUCCIÓ
PREPRODUCCIÓ:
primera fase de
l’elaboració d’un film, en
la qual es treballa el guió
literari i tècnic,...
FASES DE PRODUCCIÓ
PRODUCCIÓ: segona
fase de l’elaboració
d’un film en la qual es
du a terme el rodatge
de les seqüències,...
FASES DE PRODUCCIÓ
POSTPRODUCCIÓ:
tercera i última fase de
l’elaboració d’un film,
durant la qual es duen a
terme el munta...
PROFESSIONALS
• CAP DE PRODUCCIÓ:
sobre ell recau la
responsabilitat de posar en
marxa un projecte.
• REALITZADOR:
respons...
PROFESSIONALS
• ESCENÒGRAF: crea la
posada en escena d’un
programa, amb el director,
realitzador i productor.
• GUIONISTA:...
PROFESSIONALS
• AJUDANT DE REALITZADOR:
coordina el treball de l’equip
tècnic i artístic.
• REGIDOR: responsable de la
dis...
PROFESSIONALS
• OPERADOR DE CÀMERA:
s’encarrega de la presa
d’imatges amb la càmera.
• TÈCNIC DE CONTROL
D’IMATGE: s’ocupa...
PROFESSIONALS
• ENGINYERS DE SO:
regulen, ajusten i mesclen
les diferents fonts de so que
conformen la banda sonora.
• IL·...
PROFESSIONALS
• ACTORS: es clasifiquen en
categories diferents segons el
seu grau de protagonisme en
el conjunt de l’obra.
of 16

La producció audiovisual

tema 12
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Art & Photos      


Transcripts - La producció audiovisual

 • 1. Judit Gilabert 1r Bat A
 • 2. GUIÓ LITERARI Primer element de treball de qualsevol producció. S’estructura per seqüències, convenientment numerades i col·locades una al darrera de l’altra en ordre temporal.
 • 3. GUIÓ TÈCNIC Transcripció escrita de les imatges i sons tal com apareixeran després a la pantalla. Desglossa i detalla la narració del guió literari.
 • 4. CARACTERÍSTIQUES • PLANS: cadascuna de les seqüències del guió literari s’especificaran amb plans. • LOCALITZACIÓ I ELEMENTS TEMPORALS: S’han de detallar les condicions de rodatge (interior o exterior), i els efectes de dia o nit.
 • 5. CARACTERÍSTIQUES • CÀMERA: s’ha de precisar. • ACCIÓ: s’ha d’especificar el moviment del personatge i el de la càmera amb els desplaçaments concrets.
 • 6. CARACTERÍSTIQUES • BANDA SONORA: s’inclou normalment en una columna a part, paral·lela a les especificacions de cada pla.
 • 7. STORYBOARD Representació gràfica del guió. Format per un conjunt de dibuixos en forma de vinyetes que representen les seqüències, i els plans, d’una pel·lícula.
 • 8. FASES DE PRODUCCIÓ PREPRODUCCIÓ: primera fase de l’elaboració d’un film, en la qual es treballa el guió literari i tècnic, s’assegura el pla de filmació i es realitza la preparació.
 • 9. FASES DE PRODUCCIÓ PRODUCCIÓ: segona fase de l’elaboració d’un film en la qual es du a terme el rodatge de les seqüències, els plans i les preses necessàries.
 • 10. FASES DE PRODUCCIÓ POSTPRODUCCIÓ: tercera i última fase de l’elaboració d’un film, durant la qual es duen a terme el muntatge, la sonorització i el tiratge de còpies.
 • 11. PROFESSIONALS • CAP DE PRODUCCIÓ: sobre ell recau la responsabilitat de posar en marxa un projecte. • REALITZADOR: responsable final de la transformació d’un guió en un programa.
 • 12. PROFESSIONALS • ESCENÒGRAF: crea la posada en escena d’un programa, amb el director, realitzador i productor. • GUIONISTA: a partir d’una idea elabora un text que ser la base principal abans de la seva realització definitiva.
 • 13. PROFESSIONALS • AJUDANT DE REALITZADOR: coordina el treball de l’equip tècnic i artístic. • REGIDOR: responsable de la disciplina i organització en el plató mentre s’assaja o grava un programa.
 • 14. PROFESSIONALS • OPERADOR DE CÀMERA: s’encarrega de la presa d’imatges amb la càmera. • TÈCNIC DE CONTROL D’IMATGE: s’ocupa d’igualar i corregir el color i les característiques de les imatges captades.
 • 15. PROFESSIONALS • ENGINYERS DE SO: regulen, ajusten i mesclen les diferents fonts de so que conformen la banda sonora. • IL·LUMINADORS: dirigeixex, controlen i distribueixen la llum per tal d’obtenir la major qualitat.
 • 16. PROFESSIONALS • ACTORS: es clasifiquen en categories diferents segons el seu grau de protagonisme en el conjunt de l’obra.

Related Documents